NEWSFLASH...
Βόρεια Ελλάδα
ανάγνωση

Βασικά σημεία των προτάσεων του κ. Erlich και του κ. Σχοινά για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

Βασικά σημεία των προτάσεων του κ. Erlich και του κ. Σχοινά για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.
28_04_2014 | 16:06 15_11_2016 | 11:15

Σήμερα, Δευτέρα 28 Απριλίου 2014 και ώρα 18.00 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο "The Met" διευρυμένη κλειστή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ, με τη συμμετοχή Προέδρων παραγωγικών επιστημονικών φορέων της Βορείου Ελλάδος.

Ομιλητές ήταν ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Διευθυντής, Επικεφαλής Γραφείου Αθηνών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, ΕΕ, και ο κ. Yigal Erlich, Ιδρυτής και Πρόεδρος της μεγαλύτερης εταιρείας χρηματοδότησης καινοτομίας του Ισραήλ YOSMA GROUP.
Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς στο πλαίσιο των προτάσεών του για την ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο πρότεινε να δούμε το μέλλον έξυπνα, ευέλικτα, με τρόπο καινοτόμο, αποφεύγοντας τον πειρασμό των εύκολων λύσεων, ενθαρρύνοντας το επιχειρηματικό ρίσκο.

Κατά τον κ. Σχοινά, καινοτόμες και ευέλικτες προσεγγίσεις μπορούν να δώσουν διέξοδο και στη βιομηχανική και μεταποιητική παράδοση της Βόρειας Ελλάδας. Σε μια εποχή όπου δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να ανταγωνιστούμε το φθηνό κόστος εργασίας άλλων χωρών, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σχοινάς, μεγαλύτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην υψηλή προστιθέμενη αξία των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης όπως: το design των προϊόντων, η έρευνα και ανάπτυξη, το marketing, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και τα logistics.
Τέλος συμβούλεψε για τη Θεσσαλονίκη τα εξής :
1. Στοχεύστε στην ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης, στην εξειδίκευση με την ανάπτυξη μοναδικών προϊόντων και λειτουργιών και στην αριστεία.
2. Αποφύγετε τη διασπορά και τις γενικές προσεγγίσεις, κάτι συνέβη στη χώρα μας ειδικά με τα προγράμματα των Ευρωπαϊκών Ταμείων στο παρελθόν.
3. Συγκεντρώστε τους πόρους σε συγκεκριμένους στόχους που θα είναι ορατοί.

Ο κ. Yigal Erlich στη διάρκεια της τοποθέτησής του παρουσίασε τις προτάσεις του Ισραηλινού Οργανισμού YOZMA σχετικά με τη χρηματοδότηση δράσεων έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι μπορεί να υπάρξει αύξηση του ΑΕΠ στη χώρα κατά 4 δις. ευρώ, 32.000 άμεσες και έμμεσες νέες θέσεις εργασίας, ανάσχεση της μετανάστευσης και επαναπατρισμό επιστημόνων που έφυγαν τα τελευταία χρόνια από τη χώρα μπορεί να επιφέρει η εφαρμογή της πολιτικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων για δράσεις έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ.
Η μελέτη που εκπόνησε ο Ισραηλινός Οργανισμός ΥΟΖΜΑ προτείνει τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για δράσεις έρευνας και καινοτομίας με ποσό συνολικού ύψους 1,17 δις. ευρώ την προσεχή 7ετία (δηλαδή κατά την περίοδο υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ), κεφάλαια τα οποία με τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων μπορούν μέχρι και να διπλασιαστούν, και περιλαμβάνει πέντε άξονες πολιτικής:

1. Έμφαση στο θεσμό του venture capital με κεντρικό άξονα το Ταμείο Νέας Οικονομίας

2. Σύσταση θέσης Συντονιστή Τεχνολογίας που θα στελεχωθεί από άτομο εγνωσμένου κύρους.

3. Σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με τις επιχειρήσεις με στόχο τη μεταφορά τεχνολογίας, με την οργάνωση γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας στην επιχειρηματικότητα.

4. Αξιοποίηση του θεσμού των θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων σε κλάδους της οικονομίας όπου υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα.

5. Διαμόρφωση πλαισίου λειτουργίας και παροχή κινήτρων για «επιχειρηματικούς αγγέλους» (business angels) που επενδύουν σε επιχειρήσεις με ερευνητικές δραστηριότητες.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr