NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

Πώς θα προχωρήσετε σε επιχειρηματικά ανοίγματα και εξαγωγές «εκ του ασφαλούς»

Πώς θα προχωρήσετε σε επιχειρηματικά ανοίγματα και εξαγωγές «εκ του ασφαλούς»

Πόσοι επιχειρηματίες μικρών, μεσαίων ή μεγάλων επιχειρήσεων δεν αντιμετώπισαν ή δεν αντιμετωπίζουν αδυναμίες πελατών τους να πληρώσουν; Πόσες επιχειρήσεις συναλλάσσονται με αίσθημα ασφάλειας; Πόσοι γνωρίζουν τους πραγματικούς κινδύνους που ελλοχεύουν από τις επί πιστώσει συναλλαγές; Και ακόμα περισσότερο όταν πρόκειται να ξεκινήσουν συνεργασίες σε νέες αγορές, με νέους πελάτες που θεωρούν επιχειρηματικές ευκαιρίες;

Πόσοι επιχειρηματίες δεν έχουν πρόσβαση στην χρηματοδότηση στερούμενοι της απαιτούμενης πιστοληπτικής ικανότητας και δεν μπορούν να κάνουν επιχειρηματικά ανοίγματα; Η εικόνα αυτή μπορεί, αν όχι να ανατραπεί, σίγουρα να βελτιωθεί. Επιχειρηματικά ανοίγματα μπορούν να γίνουν παίρνοντας ρίσκο «εκ του ασφαλούς». Δεν υπάρχει καμία μυστική συνταγή για αυτό. Υπάρχει η ασφάλιση πιστώσεων.

Γιατί να ασφαλιστώ εγώ, αφού δεν ασχολούμαι με τις εξαγωγές;

Αναρωτιέται κανείς, εύλογα, αν η ασφάλιση πιστώσεων είναι χρήσιμη για όλους τους κλάδους της οικονομίας. Θα έλεγε κάποιος, γιατί να ασφαλίσω τις πιστώσεις μου, αν δεν είμαι εξαγωγέας;

Η απάντηση είναι ότι η ασφάλιση πιστώσεων απευθύνεται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, προς όλες τις επιχειρήσεις.

Η απάντηση έχει και συνέχεια: γιατί εξασφαλίζετε τα περιθώρια της επιχείρησης σας, γιατί εξασφαλίζετε την αξιοπιστία του πελατολογίου σας, γιατί μπορείτε να διαχειριστείτε πολύ καλύτερα τις υπηρεσίες πίστωσης και αντιστάθμισης, γιατί μπορείτε να βελτιώσετε τις υπηρεσίες πρόσβασης στην χρηματοδότηση, για να βελτιώσετε τα αποτελέσματα του ισολογισμού σας, για να έχετε μία εγγύηση για τις εισπράξεις σας και να προστατεύσετε τα μετρητά σας.

Τι ανέφερε η Atradius στο epixeiro.gr

«Mέσω της Ασφάλισης Πιστώσεων, δεν υπάρχει κίνδυνος για "ανοίγματα" σε άγνωστες αγορές - επιχειρήσεις. Ο επιχειρηματίας μπορεί να συνάψει μια νέα εμπορική συμφωνία επί πιστώσει σε υφιστάμενες ή και νέες αγορές, η οποία θα έχει αξιολογηθεί και θα ασφαλισθεί. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η "ανάπτυξη εκ του ασφαλούς"». Συμπληρώνοντας ότι: «σε περίπτωση δε, αφερεγγυότητας, οι ασφαλισμένοι το αργότερο σε έξι μήνες από το ληξιπρόθεσμο της απαίτησης, αποζημιώνονται, συνεχίζοντας έτσι τη λειτουργία τους χωρίς το κίνδυνο να αντιμετωπίσουν προβλήματα ρευστότητας».

Με πολύ απλά λόγια, ένας ολόκληρος μηχανισμός, δίπλα σας, που μπορεί να σας προστατεύσει από πάσα αφερεγγυότητα, είτε συναλλάσσεστε με το εξωτερικό ή με το εσωτερικό, συμβάλλοντας στην άντληση ρευστότητας, που είναι το βασικό ζητούμενο των επιχειρήσεων.

Άμεση χρηματοδότηση από τις τράπεζες και factoring

Ορισμένες επιχειρήσεις συναντούν εμπόδια στην άντληση χρηματοδότησης από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όπως τράπεζες, οίκους factoring, funds. H άμεση χρηματοδότηση του πελάτη που έχει ασφαλίσει τις απαιτήσεις του είναι ένα πλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ασφάλισης πιστώσεων. Δίνει την δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί στο σύνολο των ανοικτών υπολοίπων, εξασφαλίζοντας πολύ γρήγορα ρευστότητα.

Το παράδειγμα που μας έδωσε η Coface

Το ασφαλιζόμενο μέλος, η Εταιρεία Α, πουλάει προϊόντα ή υπηρεσίες στην Εταιρεία Β και αποδέχεται να πληρωθεί σε 30, 60 or 90 ημέρες. Η Εταιρεία Β αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες και πληρώνει σε 30, 60, ή 90 ημέρες, δημιουργώντας έτσι ένα εμπορικό πληρωτέο λογαριασμό.

Στο μεταξύ, η ασφαλιστική πιστώσεων, καθώς λειτουργεί και συμβουλευτικά, ενημερώνει τον πελάτη για τους πιστωτικούς κινδύνους που ενέχουν οι εμπορικές του συναλλαγές, αξιολογώντας την φερεγγυότητα της Εταιρείας Β. Με αυτό τον τρόπο, αποτρέπει τον πελάτη της από εσφαλμένες αποφάσεις και προστατεύει τις εμπορικές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου μη πληρωμής.

Σε περίπτωση δε, μη πληρωμής των ασφαλισμένων πιστώσεων (απαιτήσεων), ο ασφαλιστής πιστώσεων πληρώνει αποζημίωση ύψους ως και του εγγυημένου ποσού της εκκρεμούς απαίτησης, περίπου στο 90%, και προχωρά σε διαδικασία για την ανάκτηση ως και το 100% της απαίτησης.

Το άνοιγμα και το κλείσιμο των πιστωτικών ορίων

Μεταξύ άλλων, η οικονομική ισχύ και φερεγγυότητα των εταιρειών καθορίζουν και το ύψος των πιστωτικών ορίων που μπορεί να λάβουν.

Πιστωτικό όριο είναι το συνολικό πόσο που απαιτεί ο ασφαλισμένος από έναν οφειλέτη. Η ασφαλιστική πιστώσεων, αφού μελετήσει το προφίλ της εταιρείας, εγκρίνει ή απορρίπτει ή εγκρίνει μέρος αυτού, διατηρώντας το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της σύμβασης να μειώσει ή να ακυρώσει τα όρια.

Ο συσχετισμός της οικονομίας με τα πιστωτικά όρια

Σημειώνεται ότι κατά την οικονομική κρίση, τα πιστωτικά όρια που έδιναν οι ασφαλιστικές είχαν μειωθεί λόγω υψηλού πολιτικού και οικονομικού κινδύνου. Κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση οι ασφαλιστικές άνοιξαν τα όρια τους προς τους πελάτες, μελετώντας κατά περίπτωση την εταιρεία και όχι τόσο ανά κλάδο.

Οι τρεις μεγαλύτερες ασφαλιστικές πιστώσεων στον κόσμο, κατά σειρά η Euler Hermes, η Atradius και η Coface, σε τακτικά διαστήματα στην εποχή της μεγάλης οικονομικής κρίσης της Ελλάδας έβγαζαν τις μελέτες τους ανά γεωγραφική περιοχή και ανά κλάδο. Η Ελλάδα είχε έναν από τους υψηλότερους δείκτες αφερεγγυότητας και βρίσκονταν εν πολλοίς στο κόκκινο, με τον δείκτη αφερεγγυότητας σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Οι πολιτικές εντάσεις που κυριαρχούσαν σε όλο εκείνο το διάστημα οδηγούσαν την χώρα πίσω και τις ασφαλιστικές πιστώσεων να αναμένουν τις εξελίξεις, έχοντας μειώσει αρκετά τα όρια που έδιναν προς τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Αν και οι εκταμιεύσεις από την Ευρώπη γίνονταν έστω και με καθυστέρηση, η εμπιστοσύνη της διεθνούς οικονομικής κοινότητας προς της Ελλάδα παρέμενε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Αν και υπήρχε σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών κίνησης κεφαλαίων (capital controls), οι συναλλαγές εξακολουθούσαν να διέπονταν από όρια και να υπόκεινται σε εγκρίσεις.

Στην καθυστέρηση αποκατάστασης εμπιστοσύνης και κατ’ επέκταση άνοιγμα των πιστωτικών ορίων σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι μεταρρυθμίσεις (τα τραπεζικά χαρτοφυλάκια, η διάρθρωση των δημοσίων οργανισμών, η υψηλή φοροδιαφυγή, ο ασθενικός ρυθμός επιχειρηματικότητας, κ.α.) που προχωρούσαν με πολύ αργούς ρυθμούς, η προσαρμογή των δημοσιονομικών που πήγαινε με ρυθμούς χελώνας και το χρέος που δεν ήταν βιώσιμο.

Σήμερα, η εικόνα της χώρας βελτιώνεται, πραγματοποιήθηκε η άρση των capital controls, ωστόσο οι ασφαλιστικές πιστώσεων θα εκδώσουν τις μελέτες τους για την Ελλάδα αφού περάσει κάποιο διάστημα και αποκτήσουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την πορεία της χώρας, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν στο epixeiro.gr.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

    Επιχειρώ - epixeiro.gr