NEWSFLASH...
Food for Thought
ανάγνωση

Η αέναη εξέλιξη και ο στρατηγικός μετασχηματισμός

Η αέναη εξέλιξη και ο στρατηγικός μετασχηματισμός

​Αλλαγές οι οποίες στον προηγούμενο αιώνα γίνονταν σε 20-30 χρόνια, στην εποχή μας γίνονται σε λίγες εβδομάδες. Δεν είναι μόνο η τεχνολογία η οποία συμβάλλει στις ασύλληπτες αυτές ταχύτητες, αλλά η συνολική εξέλιξη του ανθρώπινου γένους η οποία διαρκώς θα ανοίγει τα μεγέθη και θα «δοκιμάζει» το χρόνο.

Οτιδήποτε, αυτή τη στιγμή, είναι στο φυσικό κόσμο, σταδιακά μπαίνει στον ηλεκτρονικό. Η τεχνολογία δεν είναι μόνο το υλικοτεχνικό σκέλος αλλά και μια βαθιά θεώρηση ενός νέου οικοσυστήματος, μιας νέας φιλοσοφίας.

Προτρέπω τους φοιτητές μου να σκεφτούν διαφορετικά. Αυτό που κάνουν τώρα να το πράξουν με όρους πέραν των δεδομένων. Να σκεφτούν πως το Facebook είναι η εξέλιξη και αποτελεί το σύγχρονο «λεύκωμα» (τετράδιο στο οποίο οι μαθήτριες κατέγραφαν στιγμές της ζωής τους, έβαζαν φωτογραφίες, ζητούσαν από τους συμμαθητές της τάξης τους να γράψουν κάτω από το αρθράκι τους και τη φωτογραφία τα σχόλια τους και να το δίνουν από χέρι σε χέρι).

Παρατηρήστε τις σοκαριστικές ομοιότητες: αρθράκι = το σημερινό πόστ, φωτογραφία = όπως και τώρα βάζουμε φωτογραφίες, απόψεις του τότε = τα σχόλια του τώρα και διακίνηση από χέρι σε χέρι = οι σημερινές κοινοποιήσεις. Σκεφτείτε όποια τεχνολογία - εφαρμογή - ηλεκτρονικό κοινωνικό δίκτυο και προσπαθήστε να απαντήσετε στο ερώτημα ποιάς δράσης ή κοινωνικής ή άλλη δομής είναι η εξέλιξη και η συνέχεια.

Συνεπώς, η υπεροχή των τεχνολογικών εγκεφάλων έγκειται στην απλότητα της σκέψης και στη σύλληψη της θεωρίας της εξέλιξης. Το κρίσιμο ερώτημα της μοναδικότητας έχει την απάντηση του στα δεδομένα και την ανάλυση αυτών.

Δεδομένα τα οποία χρησιμοποιεί προφανώς και ο ανθρώπινος εγκέφαλος, καθώς σε κάθε του ενέργεια και δράση επεξεργάζεται πληροφορίες τις οποίες, μέσω εξαιρετικά πολύπλοκων διαδικασιών, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί αφού τις αναλύσει βάσει των νευρωνικών εγγεγραμένων διαδρομών που ο ίδιος έχει δημιουργήσει. Απο εμάς ή τελικά μήπως εμείς οδηγούμαστε αποκλειστικά απο αυτόν;

Σε κάθε περίπτωση, η ακαδημαϊκή μου έρευνα μου υποδεικνύει πως οι Μοναδικές Διαδρομές είναι ο πυρήνας της ζωής. Κάθε επίτευξη έχει μία Μοναδική Διαδρομή, έναν στόχο εφικτό και ρεαλιστικό. Για να πετύχουμε ως κοινωνία γενικά αλλά και ειδικά στους επιμέρους τομείς, πρέπει να σχεδιάσουμε έναν ολικό μετασχηματισμό με σαφή Μοναδική Διαδρομή.

Η χάραξη της πολιτικής στρατηγικής, η επιχειρηματικότητα, η πορεία μας στη ζωή, εξαρτώνται από τη Μοναδική Διαδρομή. Οι πληροφορίες είναι τα δεδομένα τα οποία αναλύονται. Η ανάλυση θα δώσει τις διεργασίες που οδηγούν στην ολοκλήρωση και μεταβολή της αρχικής κατάστασης και συνεπώς σε αποτελέσματα επιδιωκόμενα.

Πρακτικά, στην πολιτική παρατηρούμε πως πρωτογενώς αναφέρονται οι επιδιώξεις, αλλά είναι αόριστες λόγω του ότι δεν έχουν τοποθετηθεί σαφείς στόχοι, όσο και αν οι πολιτικοί αναφέρουν προσωπικές περί στόχων. Ο στόχος παύει να είναι ρεαλιστικός όταν δεν έχουν αξιοποιηθεί τα δεδομένα που οδηγούν σε αυτόν.

Η παιδεία και η εκπαίδευση απαιτούν μία βάση δεδομένων η οποία θα υποδείξει που μπορεί να φτάσει ο στόχος και ποιός μπορεί αυτός να είναι. Παράλληλα, ποιό είναι το σχέδιο, η Μοναδική Διαδρομή, η οποία οδηγεί σε αυτόν.

Τα προγράμματα αποτυγχάνουν γιατί δεν είναι εξακριβωμένες οι Μοναδικές Διαδρομές, αλλά αντιθέτως έχουν γίνει προσεγγίσεις υπόθεσης και προσωπικών εκτιμήσεων αλλά όχι εντοπισμός δεδομένων και αναλύσεις. Αυτή είναι η αιτία των ανυπόστατων εξαγγελιών.

Μία επιχείρηση, νεοφυής ή όχι, μεγαλουργεί όταν ακολουθεί τη διαδρομή του εντοπισμού των πληροφοριών και της ανάλυσης αυτών. Πολλές φορές αναφερόμαστε στο όραμα αλλά και αυτό έχει «εντοπιστεί» όταν αναλύθηκαν δεδομένα.

Για να πετύχει ένα σχέδιο σε όλους τους προαναφερόμενους τομείς, δεν έχει σημασία τι σκεφτόμαστε ή τι φανταζόμαστε αλλά τι μετράμε. Η ποσοτικοποίηση μπορεί να παράξει αποτέλεσμα, να μεταβάλει δείκτες και αρχικές καταστάσεις.

Οι κοινωνίες θα εξελίσσονται. Το μέλλον είναι ενδεχομένως άγνωστο αλλά σίγουρα αισιόδοξο. Η ανθρωπότητα πηγαίνει πρός το καλό, δεν είναι δυνατόν το αντίθετο.

Ποτέ οι άνθρωποι δεν ήταν σε καλύτερη κατάσταση στην υγεία τους από τώρα, ποτέ δεν είχαμε λιγότερους πολέμους από ότι σήμερα, ποτέ δεν ζούσαμε με τόσο πολύ τροφή και άλλα πολλά. Στο μέλλον, επίσης, όλοι αυτοί οι δείκτες θα συνεχίσουν να βελτιώνουν την ανθρώπινη ζωή και εξέλιξη.

Ο μετασχηματισμός έχει ως προυπόθεση τη στρατηγική του δόμηση και τότε, όχι απλώς θα αποκτήσει άλλη υπόσταση ο χρόνος, αλλά και θα ωφεληθεί ο άνθρωπος.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

    Επιχειρώ - epixeiro.gr