NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Σεμινάρια & Επιμόρφωση Στελεχών
ανάγνωση

"Εισαγωγή στις Ενοποιημένες Επιχειρησιακές Διεργασίες και στο ERP Σύστημα SAP" από το ΠΑΠΕΙ

"Εισαγωγή στις Ενοποιημένες Επιχειρησιακές Διεργασίες και στο ERP Σύστημα SAP" από το ΠΑΠΕΙ

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει το σεμινάριο-μάθημα "Εισαγωγή στις Ενοποιημένες Επιχειρησιακές Διεργασίες και στο ERP Σύστημα SAP".

Στόχος μαθήματος

Το συγκεκριμένο μάθημα εισάγει στις αρχές σχεδιασμού, μοντελοποίησης και ανάπτυξης λειτουργικών διεργασιών στη σύγχρονη επιχείρηση. Οι επιχειρησιακές διεργασίες (business processes) αντικατοπτρίζουν τον τρόπο και τη μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών στα διάφορα τμήματα μίας επιχείρησης, και παράλληλα, τη ροή των πληροφοριών που δημιουργούνται ή ανακτώνται κατά τη λειτουργία. Η ενοποίηση των επιχειρησιακών διεργασιών αποτελεί κομβικό στόχο, καθώς δημιουργεί τις συνθήκες για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο κρίσιμων απόψεων λειτουργίας μίας εταιρείας, όπως η τρέχουσα και η προβλεπόμενη ζήτηση, οι δυνατότητες και ο προγραμματισμός παραγωγής, η διαχείριση και αποθήκευση υλικών και προϊόντων, η υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών, η οικονομική διαχείριση, η διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού, κλπ.

Στο σύγχρονο, πολύπλοκο περιβάλλον λειτορυγίας των επιχείρήσεων, τόσο η μοντελοποίηση όσο και η ενοποίηση των διεργασιών, υλοποιείται μέσα από πληροφοριακάσυστήματα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning – ERP), εκ των οποίων το SAP είναι ίσως το δημοφιλέστερο παγκοσμίως καθώς χρησιμοποιείται από χιλιάδες επιχειρήσεις, ενώ και στην Ελλάδα οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το SAP. Στο εισαγωγικό αυτό μάθημα, παρουσιάζονται: (i) οι αρχές μοντελοποίησης και ανάπτυξης επιχειρησιακών διεργασιών, (ii) οι αρχές και η αρχιτεκτονική λειτουργίας συστημάτων ERP, (iii) το περιβάλλον λειτουργίας του συστήματος SAP, και (iv) οι βασικοί μηχανισμοί και τρόποι με τους οποίους το σύστημα SAP διαχειρίζεται τις επιχειρησιακές διεργασίες. Σε όλη την έκταση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι έχουν διαρκή σύνδεση και πρόσβαση στην πλατφόρμα SAP ώστε να μπορούν να εμπεδώνουν το υλικό διδασκαλίας και να εξοικειωθούν με το περιβάλλον λειτουργίας.

Αντικείμενο Παραδοτέο Υλικό

 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στις Επιχειρησιακές Διεργασίες – Σχεδιασμός, Μοντελοποίηση και Ανάπτυξη – Διεργασίες Τμημάτων – Ενοποίηση Διεργασιών
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Συστήματα ERP – Χαρακτηριστικά και Εξέλιξη – Βασικές Λειτουργίες Συστημάτων ERP – Υποσυστήματα – Ροή Εμπορευμάτων – Ροή Χρήματος – Μελέτες Περίπτωσης
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Το ERP Σύστημα SAP – Δομή του Συστήματος – Αρχιτεκτονική – Χαρακτηριστικά – Περιβάλλον Λειτουργίας – Master Data – Νέες Τεχνολογίες – Εξελίξεις
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διεργασιών στο SAP – Ενοποίηση Διεργασιών – Βασικές Λειτουργίες – Πλοήγηση – Αναζήτηση – Επιχειρηματική Ευφυΐα

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από:

 • Αναλυτικά video χρήσης του προγράμματος με αφήγηση και φωνητικό σχολιασμό
 • Οπτικοακουστικό υλικό για κάθε παρουσίαση που περιλαμβάνει τις διαφάνειες παράλληλα με επεξηγηματικό φωνητικό σχολιασμό

Το τελικό διαγώνισμα είναι δομημένο με τη λογική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θα μπορεί να εκπονηθεί μέσα από Η/Υ συνδεδεμένο με κεντρικό σύστημα.

Το μάθημα εκτείνεται σε τέσσερις (4) διδακτικές εβδομάδες. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι το ακόλουθο:

 • 1η Εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 1
 • 2η Εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 2
 • 3η Εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 3
 • 4η Εβδομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Το παρόν μάθημα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε από τα μαθήματα που αφορούν σε εφαρμογές του SAP, για τα οποία απαιτείται η κάλυψη βασικών εννοιών, λειτουργιών και ορολογίας. Το μάθημα αυτό καλύπτει αυτές τις ανάγκες και απαιτείται η παρακολούθησή του μόνο μία φορά. Το σύστημα SAP χρησιμοποιείται παγκοσμίως (και στην Ελλάδα) από την πλειοψηφία των μεγάλων επιχειρήσεων και επομένως, η γνώση του συστήματος αποτελεί σημαντικό εφόδιο στην αγορά εργασίας.

Διάρκεια - Αιτήσεις

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 1 μήνας (4 εβδομάδες). Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 29 Μαΐου, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος elearning.xrh.unipi.gr, ενώ τα μαθήματα ξεκινούν 1 Ιουνίου.

Δείτε εδώ όλα τα σεμινάρια της 14ης Θεματικής Ενότητας: Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση SAP.

Το Πρόγραμμα

 • Η παρακολούθηση δεν γίνεται σε συγκεκριμένες ώρες. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης στην οποία θα μπορείτε να εισέρχεστε όποτε έχετε χρόνο. Το υλικό θα αναρτάται σε εβδομαδιαία βάση, αλλά θα έχετε πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή στο υλικό της τρέχουσας εβδομάδας και όλων των προηγούμενων. Ο ενδεικτικός χρόνος ενασχόλησης του συμμετέχοντα με το εκπαιδευτικό υλικό είναι περίπου 4 ώρες ανά εβδομάδα.
 • Η πρόσβασή σας στην πλατφόρμα δεν διακόπτεται ποτέ. Σε περίπτωση μάλιστα που δεν ολοκληρώσετε τη μελέτη σας στον προκαθορισμένο χρόνο, ώστε να δώσετε την εξέταση στις προγραμματισμένες για το συγκεκριμένο τμήμα ημερομηνίες, έχετε τη δυνατότητα να μας ενημερώσετε όταν θα είστε σε θέση να εξεταστείτε ώστε να σας στείλουμε θέματα επανεξέτασης ή και να μεταφερθείτε σε επόμενο τμήμα ώστε συμμετάσχετε στην αντίστοιχη εξέταση (χωρίς φυσικά άλλη οικονομική επιβάρυνση). Επομένως, υπάρχει ευελιξία όσον αφορά το χρόνο ολοκλήρωσης του σεμιναρίου.
 • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Eκπαίδευσης – Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής και το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επίσης χορηγείται -κατόπιν σχετικής αίτησης- βεβαίωση, συνοδευτική του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης, αναφορικά με τις ώρες παρακολούθησης που αντιστοιχούν στα elearning σεμινάρια του προγράμματος (4 ώρες ανά εβδομάδα elearning).
 • Οι διδάσκοντες του Προγράμματος είναι:
  • μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή άλλων συνεργαζόμενων Τμημάτων/Ιδρυμάτων
  • καταξιωμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες με πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο Οι διδάσκοντες διασφαλίζουν με την πλούσια διδακτική, ερευνητική και συμβουλευτική τους εμπειρία την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς και ενημερώνουν τους εκπαιδευόμενους για όλες τις νεότερες εξελίξεις και καινοτόμες μεθόδους που εφαρμόζονται στο χώρο.

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς:

 • λειτουργεί από το 2008 προσφέροντας εξειδικευμένα σεμινάρια με τρεις περιόδους έναρξης ετησίως: Οκτώβριο, Μάρτιο και Μάιο,
 • έχει εκπαιδεύσει 10.000 συμμετέχοντες και έχει επιλεγεί από 250 εταιρίες και φορείς για την εκπαίδευση εργαζομένων τους,
 • ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων όπως καταδεικνύουν οι υψηλοί δείκτες ικανοποίησης που προκύπτουν από τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος από τους αποφοίτους (4,6 με άριστα το 5),
 • παρέχει πρόσβαση σε πλούσιο, διαδραστικό, πολυμεσικό υλικό, ενώ το περιβάλλον εργασίας στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης είναι πολύ φιλικό και εύχρηστο, ώστε να διευκολύνει τη μελέτη,
 • παρέχει άμεση και αποτελεσματική εκπαιδευτική υποστήριξη, κοινοποιώντας στους συμμετέχοντες από την έναρξη του Προγράμματος τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των υπεύθυνων διδασκόντων, ώστε να επικοινωνούν μαζί τους για την επίλυση των αποριών τους.
 • έχει πιστοποιηθεί για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει,
 • προσφέρει 70 σεμινάρια καλύπτοντας μεγάλο εύρος επίκαιρων και σύγχρονων εκπαιδευτικών αντικειμένων.

Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να επιλέξετε τους παρακάτω συνδέσμους :

Περισσότερες πληροφορίες: 2104142186/6949476064, learnxrh@unipi.gr, elearning.xrh.unipi.gr.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr