NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how
ανάγνωση

Ο ρόλος του συμβούλου στην επιχειρηματικότητα του σήμερα

Ο ρόλος του συμβούλου στην επιχειρηματικότητα του σήμερα

Στα νέα δεδομένα, πλέον, στα οποία βαδίζει η επιχειρηματικότητα, οι επιχειρηματίες θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να ανταπεξέλθουν τον ανταγωνισμό και να επιτύχουν τη βέλτιστη απόδοση των οντοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, σύμφωνα πάντα με τους διαθέσιμους παραγωγικούς συντελεστές.

Τα μέτωπα, τα οποία διατηρεί ανοιχτά μια επιχείρηση, πολλαπλασιάζονται και η δυνατότητα κάλυψης τους ξεχωρίζει τους πρωτοπόρους από το πλήθος. Σε αυτό το σημείο, εμφανίζεται ο σύμβουλος, του οποίου ο ρόλος είναι η διεύρυνση του επιχειρηματικού ορίζοντα της εκάστοτε επιχείρησης, δίνοντας λύσεις σε αρκετά κρίσιμα ζητήματα. Πως όμως ο σύμβουλος έχει καταφέρει να αποτελεί πλέον αναγκαίο πυλώνα στην επιχειρηματικότητα; Την απάντηση δίνουν, επί του πρακτέου, οι υπηρεσίες που προσφέρει.

Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων

Ο σύμβουλος, μέσω της κατάρτισης του, έχει τη δυνατότητα να συντάξει επιχειρηματικά σχέδια τα οποία θα αποσαφηνίσουν τον απώτερο στόχο της επιχείρησης. Μία επιχείρηση με ξεκάθαρο στόχο, γνωρίζει πως να διαθέσει του υπάρχοντες πόρους της για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Παράλληλα, ο στρατηγικός σχεδιασμός έγκειται στη δημιουργία ή στην ανάδειξη του ήδη υπάρχοντος ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών. Μέσω ενός επιτυχημένου επιχειρηματικού σχεδίου, η επιχείρηση γνωρίζει ακριβώς πως θα αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά, εστιάζοντας στη συγκεντρωμένη χρήση των παραγωγικών συντελεστών της.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός αποσκοπεί στη παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησης και ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση οποιωνδήποτε εμποδίων παρουσιαστούν. Σε πιο απλούς όρους, το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί το εγχειρίδιο της επιχείρησης, καθώς μέσω αυτού διαφαίνεται τόσο η στρατηγική όσο και η οικονομική διάσταση της επιχείρησης. Είναι δεδομένο ότι τα σύγχρονα επιχειρηματικά σχέδια είναι πολύπλοκα λόγω των αυξανόμενων κινδύνων της σύγχρονης αγοράς και των διαφορετικών απαιτήσεων ανά επιχειρηματικό κλάδο. Ο ρόλος του σύμβουλου δεν περιορίζεται μόνο στη σύνταξη του σχεδίου αλλά και στην αναγνώριση των πραγματικών κινδύνων που ελλοχεύουν, ώστε να δομήσει σωστά την ανάλυση τους και ταυτόχρονα να αποδομήσει τις αιτίες που τους προκαλούν.

Οργάνωση και μεγιστοποίηση απόδοσης

Είναι γεγονός ότι η κάθε επιχείρηση έχει ως στόχο την εξεύρεση των κατάλληλων λύσεων οι οποίες θα βελτιστοποιήσουν την απόδοση με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάζονται στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. Για την πραγματοποίηση της μεγιστοποίησης της απόδοσης, οι επιχειρήσεις απευθύνονται στο σύμβουλο, ο οποίος με τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων, προβαίνει στον ανασχεδιασμό την παραγωγικής δραστηριότητας, αξιοποιεί τα συστήματα μέτρησης της υπάρχουσας απόδοσης και σχεδιάζει την οργάνωση και τη διαχείριση των επικείμενων αλλαγών. Για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων της εργασίας του, ο σύμβουλος πραγματοποιεί μελέτες βιωσιμότητας της νέα παραγωγικής τάξης, ώστε να καταφέρει να επαληθεύσει τη χρησιμότητα των νέων τακτικών βελτιστοποίησης της απόδοσης. Το αποτέλεσμα των επιμέρους μελετών θα κρίνει την αξιοπιστία του σχεδιασμού για την περαιτέρω οργάνωση και μεγιστοποίηση της απόδοσης.

Εύρεση και αξιολόγηση χρηματοδοτήσεων

Λόγω της καθημερινής ανάμειξης του στα τεκταινόμενα της αγοράς, ο σύμβουλος έχει την ικανότητα να βρίσκει ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους επιχειρηματίες που εκπροσωπεί. Έχοντας λάβει γνώση της αξίας και των προϋποθέσεων της χρηματοδότησης, τους ενημερώνει και τους συμβουλεύει σύμφωνα με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μίας τέτοιας κίνησης. Ανάλογα με την απόφαση του κάθε επιχειρηματία, ο σύμβουλος αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας τη διαδικασία της χρηματοδότησης, δίνοντας διαρκώς συμβουλές σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου. Μία σωστά δομημένη χρηματοδότηση μπορεί να δώσει οικονομική ανάσα ή να αποτελέσει το «υπολειπόμενο» κομμάτι του παζλ για μία επεκτατική επιχειρηματική πολιτική. Μία χρηματοδότηση μπορεί να προκύψει από διαφορετικές πηγές, όπως για παράδειγμα από ευρωπαϊκά κονδύλια, από δάνεια χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω εταιρειών Venture Capital αλλά και από διάφορους άλλους τρόπους. Στόχος του συμβούλου είναι να «ζυγίσει» τις επιλογές και να βρει τη βέλτιστη που θα βοηθήσει την επιχείρηση στις επόμενες κινήσεις της.

Χρηματοοικονομικές μελέτες

Ως βασικός πυλώνας των μελετών που διεξάγει ο σύμβουλος, η χρηματοοικονομική ανάλυση δίνει τις βάσεις για όλες σχεδόν τις επιμέρους υπηρεσίες του συμβούλου στην επιχειρηματικότητα. Πραγματοποιώντας αναλύσεις στο χρηματοοικονομικό υπόβαθρο, με τη χρήση αριθμοδεικτών και χρηματοοικονομικών εργαλείων, καταφέρνει να «διαβάζει» τη λειτουργία της επιχείρησης. Τα σημεία που απαιτούν διόρθωση είναι πλέον ορατά και ο σύμβουλος γνωρίζει που να εστιάσει τη μελέτη του. Υπηρεσίες όπως η αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδιασμών, δυνατοτήτων εξαγορών και συγχωνεύσεων, η αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων και η διαχείριση χρέους θα ήταν αδύνατες δίχως την κατάρτιση χρηματοοικονομικών μελετών. Μέσω της συμβουλευτικής υποστήριξης, ο επιχειρηματίας γνωρίζει επακριβώς την οικονομική κατάσταση της οντότητας που εκπροσωπεί και μετέπειτα γνωρίζει πως να αντιδράσει στις πιέσεις της αγοράς.

Είναι προφανές ότι οι υπηρεσίες του συμβούλου δεν περιορίζονται στις προαναφερθείσες, αλλά αυτές αποτελούν τη βάση της συμβουλευτικής υποστήριξης. Σε γενικότερο πλαίσιο, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ανά τον κόσμο, έχει φέρει μεγάλες αλλαγές στον ανταγωνισμό που επικρατεί, αφήνοντας τους επιχειρηματίες σε διαρκή επαγρύπνηση. Ο ρόλος του σύμβουλου στην επιχειρηματικότητα έχει γίνει επιτακτικός και προσφέρει στους επιχειρηματίες ετοιμότητα στον αδιάλειπτα μεταβαλλόμενο ανταγωνισμό. Σε ελεύθερη απόδοση, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι αν η μορφή μίας επιχείρησης αντικατοπτρίζεται από ένα ρευστό υγρό, ελεύθερο στο περιβάλλον του, τότε η συμβουλευτική υπηρεσία παρέχει το «καλούπι» στο οποίο σταθεροποιείται, γίνεται συνεπές και ορατό στους ανταγωνιστές.


Το ρόλο του συμβούλου, έχει την ευχέρεια να αναλάβει η εταιρεία HFT Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, η οποία μπορεί να παράσχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο συμβουλευτικών υπηρεσιών για όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής οργάνωσης και ανάπτυξης. Με σύμμαχο την πολυετή εμπειρία και το ευρύ φάσμα εργαλείων που διαθέτει, μπορεί να επιτελέσει όλες τις παραπάνω υπηρεσίες που αναφέρθηκαν με απόλυτη επιτυχία, και σαφώς να οδηγήσει τους πελάτες της στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των οντοτήτων που εκπροσωπούν.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr