NEWSFLASH...
Έρευνες, Εκθέσεις, Μελέτες
ανάγνωση

ΕΛΣΤΑΤ: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Ιανουάριος 2016

ΕΛΣΤΑΤ: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Ιανουάριος  2016
07_04_2016 | 13:40 15_11_2016 | 12:19

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Ιανουάριο 2016.

Το εποχικά διορθωµένο ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο του 2016 ανήλθε σε 24,4% έναντι του αναθεωρηµένου προς τα κάτω 25,7% τον Ιανουάριο του 2015 και έναντι του αναθεωρηµένου προς τα άνω 24,3% τον ∆εκέµβριο του 2015. Το σύνολο των απασχολουµένων, κατά τον Ιανουάριο του 2016, εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.613.843 άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.169.119 άτοµα ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.281.720 άτοµα. Τα αντίστοιχα µεγέθη κατά τον Ιανουάριο των ετών 2011 έως και 2016 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 59.789 άτοµα σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2015 (αύξηση 1,7%) και µειώθηκαν κατά 25.216 άτοµα σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο του 2015 (µείωση 0,7%).

Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά 62.999 άτοµα σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2015 (µείωση 5,1%) και αυξήθηκαν κατά 3.570 άτοµα σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο του 2015 (αύξηση 0,3%).

Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, µειώθηκαν κατά 38.402 άτοµα σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2015 (µείωση 1,2%) και αυξήθηκαν 19.363 άτοµα σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο του 2015 (αύξηση 0,6%).

Η εποχική προσαρµογή είναι µια στατιστική τεχνική που « αποµακρύνει» την επίδραση της εποχικότητας από µια χρονολογική σειρά καθιστώντας, µε αυτό τον τρόπο, περισσότερο ορατή την υποκείµενη τάση στη µεταβολή ενός µεγέθους. Οι χρήστες πρέπει να λαµβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η εποχική διόρθωση στηρίζει τις εκτιµήσεις της στα δεδοµένα πολλών µηνών για να µπορέσει να διακρίνει την επίδραση των εποχικών παραγόντων και να την αφαιρέσει από τα εκτιµώµενα µεγέθη. Χρειάζονται αρκετές « παρατηρήσεις» ( δηλαδή, ικανό πλήθος µηνιαίων εκτιµήσεων) ώστε η χρονοσειρά να αντανακλά µια σηµαντική µεταβολή των µεγεθών της απασχόλησης και της ανεργίας.

Οι µηνιαίες εκτιµήσεις υπόκεινται σε αναθεωρήσεις τους επόµενους µήνες που οφείλονται στην ενηµέρωση των εποχικά διορθωµένων χρονοσειρών κάθε φορά που προστίθενται νέα µηνιαία στοιχεία, καθώς και λόγω της ενηµέρωσης του µοντέλου εποχικότητας µε πλήρη ετήσια δεδοµένα.

Οι χρήστες πρέπει, επίσης, να λαµβάνουν υπόψη ότι οι πρώτες εκτιµήσεις του ποσοστού ανεργίας για τον εκάστοτε τελευταίο µήνα µπορεί να αναθεωρηθούν, διότι παράγονται µε τα συλλεχθέντα και επεξεργασµένα κατά τη δηµοσίευση του δελτίου τύπου στοιχεία, τα οποία δε συµπίπτουν µε τα τελικά συλλεχθέντα και επεξεργασµένα στοιχεία. Για το λόγο αυτό οι µηνιαίες εκτιµήσεις αναθεωρούνται όταν γίνουν γνωστές οι τελικές τριµηνιαίες εκτιµήσεις.

Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας κατά µήνα: Ιανουάριος 2014– Ιανουάριος 2016

dt_1.jpg

∆/νση Στατιστικών Πληθυσµού & Αγοράς Εργασίας Τµήµα Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού

Στους Πίνακες 2 και 3 που ακολουθούν παρουσιάζεται το ποσοστό της ανεργίας, αναλυτικά, κατά φύλο και οµάδες ηλικιών για το µήνα Ιανουάριο των ετών 2011 έως και 2016. Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει την εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας κατά Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση τους τελευταίους 15 µήνες.

Πίνακας 1. Απασχολούµενοι, άνεργοι, οικονοµικά µη ενεργοί και ποσοστό ανεργίας: Ιανουάριος 2011 - 2016

dt_2.jpg

Πίνακας 2. Ποσοστό ανεργίας κατά φύλο: Ιανουάριος 2011 - 2016

dt_3.jpg

Πίνακας 3. Ποσοστό ανεργίας κατά οµάδες ηλικιών: Ιανουάριος 2011 - 20161

dt_4.jpg

Εκτιµήσεις «σπανίων» χαρακτηριστικών, δηλαδή εκτιµήσεις που αναφέρονται σε πληθυσµούς µικρότερους από 10.000 άτοµα, συνοδεύονται από ιδιαίτερα µεγάλο δειγµατοληπτικό σφάλµα όπως, για παράδειγµα, το ποσοστό ανεργίας στην οµάδα ηλικιών 65 – 74 ετών.

Πίνακας 4. Ποσοστό ανεργίας για την περίοδο Νοεµβρίου 2014 – Ιανουαρίου 2016, κατά Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση1

dt_5.jpg

Οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις είναι οι « χαµηλότερες» γεωγραφικά περιοχές για τις οποίες δηµοσιεύει αποτελέσµατα η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού. Αποτελέσµατα σε κατώτερο γεωγραφικό επίπεδο δε δηµοσιεύονται διότι, λόγω µικρού πληθυσµού και µεγέθους δείγµατος, οι εκτιµήσεις σε αυτές τις περιοχές συνοδεύονται από ιδιαίτερα µεγάλα δειγµατοληπτικά σφάλµατα. Επισηµαίνεται ότι, ακόµα και στο επίπεδο των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, υπάρχουν περιπτώσεις όπου λόγω µικρού µεγέθους δείγµατος και πληθυσµού,
οι εκτιµήσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερα µεγάλα δειγµατοληπτικά σφάλµατα.

Η επίδραση της εποχικής προσαρµογής στις εκτιµήσεις της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού.

Τα χαρακτηριστικά που µελετά η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού – αριθµός απασχολούµενων, ανέργων, κλπ. –
εµφανίζουν έντονες εποχικές διακυµάνσεις: για παράδειγµα, στην Ελλάδα η απασχόληση αυξάνεται το καλοκαίρι λόγω του τουρισµού (αν δεν υπάρχουν αντισταθµιστικοί παράγοντες). Τα επόµενα διαγράµµατα (∆ιάγραµµα 1 – 3) εµφανίζουν τις εποχικά και τις µη εποχικά προσαρµοσµένες χρονολογικές σειρές απασχολούµενων, ανέργων και ποσοστού ανεργίας για το διάστηµα Νοεµβρίου 2014 – Ιανουαρίου 2016 ενώ ο Πίνακας 5 παρουσιάζει, για το ίδιο χρονικό διάστηµα, τις µεταβολές που επιφέρει η εποχική προσαρµογή στις εκτιµήσεις του πλήθους των απασχολούµενων και των ανέργων.

dt_6.jpg

dt_7.jpg

dt_8.jpg

Πίνακας 5. Μεταβολή στις µηνιαίες εκτιµήσεις απασχολούµενων και ανέργων λόγω εποχικής προσαρµογής

dt_9.jpg

Αναθεωρήσεις των εποχικά προσαρµοσµένων µηνιαίων εκτιµήσεων της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού

Οι µηνιαίες εκτιµήσεις για τον αριθµό των απασχολούµενων, των ανέργων και του ποσοστού ανεργίας µπορεί να αναθεωρηθούν κατά τους επόµενους µήνες λόγω της επίδρασης των νέων δεδοµένων στον υπολογισµό της εποχικά διορθωµένης χρονοσειράς, της συµπερίληψης στον υπολογισµό της χρονοσειράς των πλέον πρόσφατων τριµηνιαίων αποτελεσµάτων της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού και της αναθεώρησης του µοντέλου εποχικής διόρθωσης µε τα πλήρη ετήσια δεδοµένα της έρευνας2. Με το παρόν ∆ελτίο Τύπου οι εκτιµήσεις του ποσοστού ανεργίας για τη περίοδο Νοεµβρίου 2014 – ∆εκεµβρίου 2015 αναθεωρούνται (σε σχέση µε τις αντίστοιχες εκτιµήσεις του προηγούµενου δελτίου τύπου) ως εξής:

dt_10.jpg

 

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr