NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Τράπεζες
ανάγνωση

Εθνική Τράπεζα: Οργανικά κέρδη 65 εκατ. στο 2ο τρίμηνο​ 2020

Εθνική Τράπεζα: Οργανικά κέρδη 65 εκατ. στο 2ο τρίμηνο​ 2020
06_08_2020 | 17:55 06_08_2020 | 17:57
epixeiro icon Ειδήσεις | Τράπεζες

Στα €63 εκατ. ανήλθαν τα οργανικά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας το Β’ τρίμηνο 2020 από €581 εκατ. Α’ τρίμηνο 2020, αντανακλώντας τη σταθεροποίηση των καθαρών εσόδων από τόκους, τη σημαντική περιστολή των δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων, καθώς και ομαλοποίηση του υποκείμενου κόστους πιστωτικού κινδύνου, ύστερα από τη σημαντική αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις λόγω του κορωνοϊού το προηγούμενο τρίμηνο.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους σταθεροποιήθηκαν σε €259 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2020 από €262 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020, καθώς η μείωση στα επιτόκια δανείων αντισταθμίστηκε από την περαιτέρω ανατιμολόγηση των καταθέσεων προθεσμίας και τη βοηθητική στάση της ΕΚΤ, μέσω της επιδότησης του κόστους ρευστότητας. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο επί του μηνιαίου μέσου όρου των τοκοφόρων στοιχείων του Ενεργητικού εξαιρώντας τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκε κατά 15μ.β. σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε 238μ.β. Σε επίπεδο εξαμήνου, τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 8,1% σε ετήσια βάση σε €521 εκατ., κυρίως ως αποτέλεσμα της σημαντικής αποκλιμάκωσης ΜΕΑ κατά €4,7 δισ. το 2019, καθώς και της πώλησης χρεογράφων κατά τα προηγούμενα τρίμηνα.

Αντικατοπτρίζοντας την αρνητική επίδραση της απαγόρευσης κυκλοφορίας στη διεξαγωγή συναλλαγών, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €54 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2020 από €63 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020, με τις προμήθειες από υπηρεσίες διαμεσολάβησης να σημειώνουν πτώση της τάξεως του 26,7% ή €3 εκατ. περίπου σε τριμηνιαία βάση. Σε επίπεδο εξαμήνου, ωστόσο, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 3,7% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2019, ανερχόμενα σε €118 εκατ., ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης των εσόδων από προμήθειες Λιανικής Τραπεζικής (+15,4% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας την ενίσχυση των προμηθειών από κάρτες (+28,0% σε ετήσια βάση), υπηρεσίες διαμεσολάβησης (+17,2% σε ετήσια βάση) και δάνεια (+14,8% σε ετήσια βάση).

Μετά τα υψηλά μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με την ανταλλαγή τριών υφιστάμενων ΟΕΔ που κατείχε η ΕΤΕ με ένα νέο ΟΕΔ (€515 εκατ.), καθώς και την πώληση ΟΕΔ στο χαρτοφυλάκιο «διακρατούμενων για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και για ενδεχόμενη πώληση» (€264 εκατ.) κατά τη διάρκεια του Α’ τρίμηνου 2020, τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ομαλοποιήθηκαν σε €10 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2020.

Οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν σε €186 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2020 από €197 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020, ως αποτέλεσμα της περαιτέρω περιστολής τόσο των δαπανών προσωπικού (-4,2% σε τριμηνιαία βάση), όσο και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων (-9,5% σε τριμηνιαία βάση). Σε ετήσια και δημοσιευμένη βάση, οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 1,4% το Α’ εξάμηνο 2020, καθώς η σημαντική αποκλιμάκωση των δαπανών προσωπικού (-9,2% σε ετήσια βάση) και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων (-6,1% σε ετήσια βάση) σχεδόν αντισταθμίστηκε από την αύξηση των αποσβέσεων (+48,5% ή €23 εκατ. σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της μετάβασης στα μέσα του 2019 στο ΔΠΧΑ 16, σε συνδυασμό με την πώληση του μειοψηφικού ποσοστού της ΕΤΕ στην Prodea. Η αποκλιμάκωση των δαπανών προσωπικού αντανακλά τη θετική επίπτωση σε επίπεδο τριμήνου της επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού το Φεβρουάριο 2020, με τη συμμετοχή να ανέρχεται σε περίπου 1,100 εργαζόμενους.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε €65 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2020, ήτοι 94μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά προβλέψεων, από €70 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020, εξαιρώντας τις προβλέψεις απομείωσης σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού ύψους €10 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2020 και €416 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020 (ήτοι 150μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις, μη ετησιοποιημένες). Εξαιρουμένων των επισφαλών απαιτήσεων ύψους €426 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2020, ως απόρροια της οικονομικής κρίσης του κορωνοϊού, το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε σε 97μ.β.

Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €457 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2020 από €239 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2019, εξαιρουμένου του κόστους Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (€90 εκατ.), της δαπάνης για το ΛΕΠΕΤΕ (€19 εκατ.), καθώς και του κόστους αναδιάρθρωσης και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων δαπανών (€8 εκατ.). Τα κέρδη μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €18 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2020, αντανακλώντας τα κέρδη περιόδου της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία έχει ταξινομηθεί ως περιουσιακό στοιχείο προοριζόμενο προς πώληση.

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €480 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2020 από €241 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2019, αντικατοπτρίζοντας τα υψηλά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, επωφελούμενα από την ανταλλαγή και πώληση ΟΕΔ κατά τη διάρκεια του Α’ τριμήνου, τα οποία απορρόφησαν την αύξηση των συνολικών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού .

Στις διεθνείς δραστηριότητες, ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €8 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2020 έναντι €6 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2019.

Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου

Η μείωση των ΜΕΑ συνεχίστηκε κατά το Β’ τρίμηνο 2020, με τα ΜΕΑ σε επίπεδο Τράπεζας να μειώνονται κατά €0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση σε €10,1 δισ., αντανακλώντας οργανικές ενέργειες, παρά την προσωρινή διακοπή των ρευστοποιήσεων ενεχύρων.

Οι καθαρές εισροές ΜΕΑ μειώθηκαν σημαντικά σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2020, αντικατοπτρίζοντας τα οφέλη από την εφαρμογή μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών, καθώς και τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης επιχειρήσεων. Η αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (curings) σημείωσε βελτίωση το Β’ τρίμηνο 2020 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ οι αναδιαρθρώσεις δανείων (restructurings) επανέρχονται κοντά στα επίπεδα προ της πανδημίας του κορωνοϊού.

O δείκτης ΜΕΑ στην Ελλάδα μειώθηκε κατά περίπου 90μ.β. σε τριμηνιαία βάση και 570μ.β. σε ετήσια βάση, σε 30,9% το Β’ τρίμηνο 2020. Ο δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 56,9% από 56,0% το Α’ τρίμηνο 2020, αυξημένος κατά περίπου 90μ.β. σε τριμηνιαία βάση.

Στις διεθνείς δραστηριότητες, ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 9,4% το Β’ τρίμηνο 2020, με τον αντίστοιχο δείκτη κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να ανέρχεται σε 76,7%.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου ο Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΕ, Παύλος Μυλωνάς δήλωσε:

«Η πανδημία του κορωνοϊού συνεχίζει να παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις στην οικονομία. Η επιβολή περιοριστικών μέτρων και η αυξημένη αβεβαιότητα οδήγησαν σε μία άνευ προηγουμένου πτώση της οικονομικής δραστηριότητας το Β’ τρίμηνο 2020. Παρόλα αυτά, με το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας και με καθυστέρηση του υψίστης σημασίας τουριστικού κλάδου, καθώς και με την ευρεία εφαρμογή δημοσιονομικών μέτρων στήριξης και παροχής ρευστότητας, η δραστηριότητα σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας δείχνει σαφή σημάδια ανάκαμψης ήδη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Σε αυτό το πρωτόγνωρο περιβάλλον, ο ρόλος μας στη στήριξη των πελατών μας και της ελληνικής οικονομίας είναι πιο κρίσιμος από ποτέ. Σε αυτήν την κατεύθυνση, έχουμε προχωρήσει στη στοχευμένη παροχή μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών, σε συνδυασμό με την ενεργή συμμετοχή μας σε όλα τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης. Ειδικότερα, έχουμε προχωρήσει σε μέτρα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών που ανέρχονται σε €3,5 δισ. σε περισσότερους από 39 χιλ. πελάτες. Επιπλέον, έχουμε εκταμιεύσει νέα δάνεια της τάξεως των €2,8 δισ. σε συνδυασμό με τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης, ενώ οι προγραμματισμένες εκταμιεύσεις για το Β’ εξάμηνο 2020 υπερβαίνουν τα €2 δισ.

Όσον αφορά στην ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, ακολουθήσαμε μία συντηρητική στάση και σχηματίσαμε ήδη κατά το Α’ τρίμηνο 2020 το σύνολο των προβλέψεων απομείωσης σχετιζόμενων με την πανδημία του κορωνοϊού (€0,4 δισ.). Αργότερα στη χρονιά, αναμένουμε να εκκινήσουμε τη διαδικασία τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (Project Frontier). Υπερβαίνοντας τα €6 δισ., η εν λόγω τιτλοποίηση θα συντελέσει αποφασιστικά στη δραστική μείωση του τρέχοντος υπολοίπου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της ΕΤΕ ύψους €10 δισ. κατά σχεδόν τα 2/3α. Κεφαλαιοποιώντας την ενισχυμένη οργανική μας κερδοφορία, θα απορροφήσουμε τις απαιτούμενες προβλέψεις, θέτοντας ως στόχο την ολοκλήρωση της συναλλαγής το Α’ εξάμηνο 2021.

Τα οργανικά αποτελέσματα του Ομίλου παρέμειναν ανθεκτικά σε αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον. Τα οργανικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 21% σε ετήσια βάση σε €132 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2020. Αυτή η επίδοση αντικατοπτρίζει τη σημαντική περιστολή των εγχώριων δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων κατά 9% και 6%, αντίστοιχα, σε ετήσια βάση, καθώς και την ομαλοποίηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, εξαιρουμένων των προβλέψεων για τον κορωνοϊό, αντανακλώντας την καλύτερη εκ του αναμενόμενου οργανική επίδοση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο και καθώς η οικονομία ανακάμπτει, θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τα επιτεύγματα του επιτυχημένου Προγράμματος Μετασχηματισμού μας. Κεφαλαιοποιώντας τη δυναμική αυτή, θα επιταχύνουμε τόσο τη μετάβασή μας στα ψηφιακά κανάλια, όσο και την υιοθέτηση ενός πιο ευέλικτου λειτουργικού μοντέλου, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας της Τράπεζας. Είμαι υπερήφανος για τα επιτεύγματά μας κατά τη διάρκεια αυτού του ταραχώδους πρώτου εξαμήνου του έτους: την προάσπιση της ασφάλειας του προσωπικού μας και τη στήριξη των πελατών μας και της ελληνικής οικονομίας, εκπληρώνοντας με αυτό τον τρόπο τον ιστορικό μας ρόλο.»

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr

Top5

σήμερα

    Επιχειρώ - epixeiro.gr