NEWSFLASH...
Startup
ανάγνωση

Στο πρώτο 15ημερο του Οκτωβρίου η λειτουργία του εθνικού μητρώου για τις startups

Στο πρώτο 15ημερο του Οκτωβρίου η λειτουργία του εθνικού μητρώου για τις startups

​Στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες του epixeiro.gr και εφόσον δεν υπάρξει κάποια αλλαγή στον προγραμματισμό, η έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, με στόχο την χαρτογράφηση των ελληνικών startups, μια πρωτοβουλία που θα αποτελέσει μέρος του οικοσυστήματος καινοτομίας «Elevate Greece».

Η λειτουργία του θα πραγματοποιηθεί στην ιστοσελίδα elevategreece.gov.gr, η οποία έχει ήδη ενεργοποιηθεί και ενημερώνει τους επισκέπτες για την επικείμενη έναρξη της ψηφιακής πλατφόρμας. Πριν από μερικές ημέρες, άλλωστε, δόθηκε στη δημοσιότητα και το σχετικό ΦΕΚ με τις προϋποθέσεις εγγραφής και τα κριτήρια υπαγωγής. Όπως αναφέρεται σε αυτό, σκοπός είναι η χαρτογράφηση, παρακολούθηση, στατιστική και ποιοτική ανάλυση του συγκεκριμένου πεδίου της επιχειρηματικότητας, και η εν συνεχεία αξιοποίησή του για την εφαρμογή πολιτικών που στόχο θα έχουν την παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις ή / και ομάδες νεοφυών επιχειρήσεων.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να εγγραφούν

Δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο, το οποίο συνίσταται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα έχουν κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με τη νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ή αντίστοιχες μορφές σε άλλα κράτη με παρουσία στην Ελλάδα. Θα εξαιρούνται μονοπρόσωπες ΙΚΕ και μονοπρόσωπες ΕΠΕ. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να εγγραφούν στο μητρώο, θα πρέπει να αποτελούν νομικό πρόσωπο σύμφωνα με το παραπάνω κριτήριο και να έχουν έδρα στην ελληνική επικράτεια, ή να διατηρούν θυγατρική εταιρεία ή υποκατάστημα στην χώρα μας, εφ’ όσον η έδρα βρίσκεται στην αλλοδαπή (ήτοι διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ).

Παράλληλα, θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί τα 8 έτη συμπληρωμένης λειτουργίας από τη σύσταση τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο μητρώο και να απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση, όπως καταγράφεται στο πληροφορικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν θα έχει συμπληρώσει διαχειριστική χρήση, θα υποβάλλει μισθοδοτικές καταστάσεις υπογεγραμμένες από τον προϊστάμενο Λογιστηρίου ή από εξωτερικό λογιστή, ο οποίος θα υποχρεούται να έχει σχετική άδεια από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Επίσης, ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η εφαρμογή των κριτηρίων υπαγωγής στο μητρώο θα πραγματοποιείται από ειδική επιτροπή, η οποία συστήνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Αυτή θα στελεχώνεται από επιστήμονες, ενώ τα μέλη της θα επιλέγονται και με κριτήριο την επαγγελματική τους εμπειρία σε αξιολογήσεις αντίστοιχων καινοτόμων επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, στο μητρώο θα μπορούν να εγγραφούν με «fast track» επιχειρήσεις στην εταιρική σύνθεση των οποίων συμμετέχουν α) Εταιρείες Επιχειρηματικών Κεφαλαίων από Ελλάδα και εξωτερικό, λοιποί θεσμικοί επενδυτές ή τραπεζικοί οργανισμοί, β) τεχνοβλαστοί, γ) επιχειρήσεις που έχουν επιτύχει χρηματοδότηση σε Horizon 2020 και Horizon Europe καθώς και δ) όσες κατέχουν κατοχυρωμένο και ενεργό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Τα οφέλη και η καινοτομία

Όσον αφορά στα οφέλη για τις επιχειρήσεις, προβλέπεται ότι η εγγραφή μιας startup στο μητρώο την καθιστά δυνητικό δικαιούχο κρατικών ενισχύσεων. «Για να είναι επιλέξιμη προς ενίσχυση, θα πρέπει να έχει ενταχθεί στο μητρώο πριν δημοσιευτεί η πρόσκληση για την συγκεκριμένη ενίσχυση. Προκειμένου να καταστεί δικαιούχος θα αξιολογείται με βάση την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία, τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης» όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται. Παράλληλα, κάθε νεοφυής επιχείρηση που θα εγγράφεται «θα απολαμβάνει εθνικής και παγκόσμιας προβολής, δυνητικά ικανής να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές, βραβεία και άλλες παροχές σε είδος».

Έχει ενδιαφέρον όμως και τι ορίζεται ως «καινοτομία» για τη λειτουργία του συγκεκριμένου μητρώου. Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, θα πρέπει να υπάρχει τεχνολογική καινοτομία στο προϊόν / υπηρεσία ή / και ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο σε πρόσφατη (νέα) τεχνολογία, με πολύ περιορισμένο αριθμό ανταγωνιστών αντιστοίχων νεοφυών ή πολύ λίγες μεγάλες επιχειρήσεις του τομέα. Επίσης, καινοτόμες χαρακτηρίζονται και οι επιχειρήσεις που η κύρια δραστηριότητά τους είναι ερευνητική με σκοπό την παραγωγή πνευματικής ιδιοκτησίας με προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης.

«Ένα πολύτιμο εργαλείο»

Επί του θέματος αναφέρθηκε και ο αρμόδιος για την Έρευνα και Τεχνολογία υφυπουργός Χρίστος Δήμας, μιλώντας στο Thessaloniki Helexpo Forum, όπου τόνισε πως «θέλουμε να συγκεντρώσουμε το οικοσύστημα καινοτομίας σε ένα portal και πράγματι, σε λίγες εβδομάδες, θα παρουσιάσουμε μαζί με τον πρωθυπουργό το Elevate Greece, το οποίο είναι μία ψηφιακή πλατφόρμα που θα λειτουργήσει και ως μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων». Αυτό «συγκεντρώνει όλο το οικοσύστημα καινοτομίας δίνοντας στο κράτος ένα πολύτιμο εργαλείο για να μπορέσουμε να δώσουμε ευεργετήματα στις νεοφυείς επιχειρήσεις, είτε αυτά είναι φορολογικού χαρακτήρα, είτε είναι επιδοτήσεις, κάλυψη μισθολογικού κόστους».

Ειδικά για το 2020, η ηλεκτρονική υποβολή θα είναι διαθέσιμη μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να πραγματοποιείται σε τρεις κύκλους κάθε χρονιά (01/01 με 30/03, 01/05 με 30/07 και 01/09 με 30/11). Όπως προαναφέρθηκε, η έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων - και εφόσον δεν υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη - αναμένεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr