NEWSFLASH...
Καινοτομία & Τεχνολογία
ανάγνωση

Κ. Μασσέλος, ΕΕΤΤ: Το 2021 ευκαιρία για ένα βήμα στην «μετά τον χαλκό» εποχή

Κ. Μασσέλος, ΕΕΤΤ: Το 2021 ευκαιρία για ένα βήμα στην «μετά τον χαλκό» εποχή

Ο Κωνσταντίνος Μασσέλος, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), μιλάει σήμερα στο epixeiro.gr για την ελληνική αγορά κινητής και σταθερής, τις ευκαιρίες που φέρνουν τα δίκτυα 5G, αλλά και για τα προβλήματα που σημειώνονται τις τελευταίες εβδομάδες στις εταιρείες ταχυμεταφορών.

Ποια είναι σήμερα η εικόνα που παρουσιάζουν τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα της χώρα μας, σε μια εποχή που οι αξιόπιστες συνδέσεις αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο (τηλεργασία, ηλεκτρονικό εμπόριο κτλ). Ποια η «πίεση» που δέχθηκαν κατά τη διάρκεια των lockdown; Υπήρξαν προβλήματα;

Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ανταπεξήλθαν και συνεχίζουν να ανταπεξέρχονται στην αυξημένη ζήτηση. Όπως ήταν αναμενόμενο η κίνηση αυξήθηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown και ακόμα περισσότερο κατά τη διάρκεια του δεύτερου, ωστόσο δεν αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτό που φέρνει η πανδημία είναι μια σημαντική αλλαγή σε ό,τι αφορά στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Μας υποχρεώνει να ξανασκεφτούμε, πιο ουσιαστικά αυτή τη φορά, τα θέματα «τηλεπαρουσίας» όπως η τηλεργασία και η τηλεκπαίδευση. Το σημείο ενδιαφέροντος και ο βαθμός δυσκολίας, έχουν μετακινηθεί από τις ένας - προς - έναν συνομιλίες που «απλά» γίνονται με video-stream. Τώρα έχουμε πολλούς συμμετέχοντες που έρχονται από διαφορετικά δίκτυα, από άλλες χώρες, ακόμα και από άλλες ηπείρους, και χρειαζόμαστε να συγχρονίσουμε τη μετάδοση video, audio και πολυμεσικού υλικού ανάμεσα σε 3, 4 ή και 5 σημεία – ακόμα και για μια τυπική συνάντηση. Θέματα όπως η συνέχεια, η προβλεψιμότητα της απόδοσης και η ανθεκτικότητα του δικτύου γίνονται πρώτη προτεραιότητα. Δεν μας αρκεί «απλά» μια γραμμή/σύνδεση, μας ενδιαφέρει πλέον η συμπεριφορά της πληροφορίας. Του bit-stream που μεταφέρει. Και αυτό αποτελεί τόσο τεχνική όσο και ρυθμιστική πρόκληση.

Πριν από μερικές ημέρες, τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του Εθνικού Κανονισμού Ανοιχτού Διαδικτύου για τις ταχύτητες στα σταθερά δίκτυα. Μιλήστε μας για αυτό και για το πώς εφαρμόζεται. Στην πράξη, βλέπετε να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις από την θεωρητική έως την πραγματική ταχύτητα;

Η διασφάλιση των καλύτερων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τους καταναλωτές αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την ΕΕΤΤ. Ο Κανονισμός Ανοικτού Διαδικτύου είναι ένα από τα βασικά ρυθμιστικά εργαλεία για το σκοπό αυτό. Η ΕΕΤΤ, το Δεκέμβριο του 2018, έθεσε σε εφαρμογή τον Εθνικό Κανονισμό Ανοικτού Διαδικτύου, ο οποίος συμπληρώνει και εξειδικεύει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ανοικτού Διαδικτύου (2015/2120), με πρόβλεψη για σταδιακή ενεργοποίηση των μέτρων του, ώστε να έχουν οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου το χρόνο να προετοιμαστούν για την εφαρμογή του. Στα τέλη Νοεμβρίου είδαμε την ενεργοποίηση μέτρων του κανονισμού που εστιάζουν στη ρεαλιστική ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις αναμενόμενες ταχύτητες σταθερής σύνδεσης και στα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένων σχετικών αποζημιώσεων σε περιπτώσεις αποκλίσεων μεταξύ της πραγματικής ταχύτητας και εκείνης που αναφέρεται στο συμβόλαιο. Αποκλίσεις μεταξύ μέγιστης και πραγματικής ταχύτητας συνεχίζουν να υπάρχουν και αυτό το είδαμε και το 2020, όπου από τις 320 περίπου καταγγελίες καταναλωτών που λάβαμε με αντικείμενο την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, οι 80 αφορούσαν αποκλίσεις από τη μέγιστη ταχύτητα.

Μπορεί να «ανοίξει» περαιτέρω ο ανταγωνισμός στην ελληνική αγορά κινητής και σταθερής και να δούμε νέους παίκτες σε αυτήν, κάτι που ενδεχομένως θα οδηγούσε και σε επιπρόσθετες επενδύσεις, θέσεις εργασίας κτλ; Έχει υπάρξει τέτοιο ενδιαφέρον, πέραν από τον εικονικό πάροχο της Forthnet;

Στόχος ενός ρυθμιστή τηλεπικοινωνιακής αγοράς πρέπει να είναι πάντα η βελτίωση του ανταγωνισμού ώστε να διασφαλίζονται οι πλέον ποιοτικές και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες για τους καταναλωτές. Η είσοδος νέων παρόχων σε μια τηλεπικοινωνιακή αγορά μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας του ανταγωνισμού. Με αυτό το σκεπτικό προχωρήσαμε στο τέλος του 2018 στην απόφασή μας να εγκριθεί η δυνατότητα της Forthnet να γίνει εικονικός πάροχος κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο, η προσέγγιση ενός δυναμικού ζητήματος όπως η ποιότητα του ανταγωνισμού σε μια αγορά τηλεπικοινωνιών αποκλειστικά με στατικά μέτρα όπως ο αριθμός των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτήν δεν είναι σωστή. Αγορές με μικρότερο αριθμό ισχυρότερων, και σχετικά ισοδύναμων παρόχων, μπορούν να επιτύχουν καλύτερα επίπεδα ανταγωνισμού από αγορές με περισσότερους και όχι ισοδύναμους παρόχους. Το «τοπίο» στις τηλεπικοινωνίες αλλάζει. Η ενεργοποίηση των 5G συχνοτήτων που πρόσφατα δημοπρατήθηκαν, η μετάβασή μας στο δίκτυο οπτικών ινών από το δίκτυο του χαλκού, ο διαχωρισμός των τηλεπικοινωνιακών υποδομών από τις υπηρεσίες, όλη αυτή η κινητικότητα αναμφίβολα θα λειτουργήσει προς όφελος των καταναλωτών και της αγοράς γενικότερα.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για το φάσμα, οι πάροχοι έχουν αρχίσει να ενεργοποιούν τα 5G δίκτυα τους. Τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτά; Τι νέες ευκαιρίες θα φέρουν για την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη καινοτομίας και τις επενδύσεις;

Από τα δίκτυα 5G μπορούμε να περιμένουμε να είναι τα πρώτα ασύρματα δίκτυα στη χώρα μας τα οποία θα βρίσκονται «always on», θέτοντας νέα standards σε έννοιες όπως η αξιοπιστία και η «συνέχεια του δικτύου» (network continuity), τα θεμέλιά δηλαδή για την ανάπτυξη εξαιρετικά πρωτοποριακών εφαρμογών, όπως αυτών που σχετίζονται με την αυτόνομη οδήγηση.

Τα 5G δίκτυα θα είναι, επίσης, τα πρώτα ασύρματα δίκτυα στη χώρα μας για το οποία αναμένουμε οι «συνδρομητές» τους, στην πλειοψηφία τους και σε βάθος 5ετίας, να μην είναι άνθρωποι αλλά αισθητήρες και μηχανές. Το 5G θα είναι το πρώτο μας «δίκτυο των πραγμάτων». Η συνδετική ουσία των έξυπνων πόλεων στη χώρα μας. Θα είναι κάτι πολύ περισσότερο από «απλά» ταχύτερα δίκτυα.

Εξαιρετικά σημαντική θα είναι και η κοινωνική διάσταση των δικτύων 5G. Η τεχνολογία 5G θα αυξήσει τις δυνατότητες πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες όπως η παιδεία, η εργασία και η υγεία. Η παραγωγική (αντί της καταναλωτικής) αξιοποίηση των δικτύων 5G, που αποτελεί το μεγάλο «στοίχημα», θα οδηγήσει με άμεσο ή/και έμμεσο τρόπο στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας σε πολλούς τομείς της οικονομίας μας.

Όσον αφορά σε θέματα εξοπλισμού, βλέπουμε πως υπάρχει παγκοσμίως μια διαδικασία που φέρνει «στο στόχαστρο» κατασκευαστές από την Κίνα. Πώς επηρεάζει αυτό την ευρωπαϊκή και την ελληνική αγορά, όσον αφορά και στην προμήθεια εξοπλισμού για τα ελληνικά δίκτυα; Υπήρξαν συστάσεις από την πλευρά σας για αυτό το ζήτημα;

Είναι γεγονός ότι ιδιαίτερα από τις αρχές του 2019 παρακολουθούμε μια έντονη συζήτηση σε διεθνές επίπεδο σχετικά με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη δικτύων τηλεπικοινωνιών με έμφαση στα δίκτυα 5G.

Θα ήταν σημαντικό στη συζήτηση αυτή να μην διαχωρίζαμε τις ανάγκες ασφάλειας των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από τις ανάγκες βιωσιμότητας των επιχειρηματικών μοντέλων που φέρνουν αυτές τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στην αγορά.

Σίγουρα ναι, η ασφάλεια είναι εξαιρετική προτεραιότητα (και σε αυτό δεν χρειάζεται να κάνουμε διακρίσεις υπέρ ή κατά συγκεκριμένων χωρών). Η ύπαρξη προτύπων (standards) και κανόνων πιστοποίησης μπορεί να βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση. Πρέπει, παράλληλα όμως, να φροντίζουμε αυτό να γίνεται με οικονομικά διαχειρίσιμο τρόπο.

Το πρόβλημα επιλογής εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών δικτύων είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο τεχνικό πρόβλημα και η επιλογή του εξοπλισμού επηρεάζει τόσο το κόστος ανάπτυξης των δικτύων όσο και το κόστος λειτουργίας τους. Αυτά τα κόστη με τη σειρά τους επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τόσο την ταχύτητα ανάπτυξης των δικτύων όσο και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι καταναλωτές χρειάζονται ασφαλείς ΚΑΙ χαμηλού κόστους υπηρεσίες.

Εν όψει και της περαιτέρω επέκτασης του 5G, είναι ικανοποιητικό το ρυθμιστικό και αδειοδοτικό πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην χώρα μας γύρω από τις τηλεπικοινωνίες;

Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διάθεση του φάσματος των δικτύων 5G, προτεραιότητα είναι πλέον η γρήγορη ανάπτυξη ποιοτικών δικτυακών υποδομών με έμφαση στο δίκτυο πρόσβασης. Τα θέματα αδειοδότησης κεραιών αλλά και τα θέματα διέλευσης έρχονται ξανά στο προσκήνιο. Έχουμε ένα ευέλικτο πλαίσιο αδειοδότησης κεραιών (Ν. 4635/2019), ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις κεραίες χαμηλής όχλησης (ΕΚΚΧΟ). Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα επεξεργαστούμε και θα εισηγηθούμε πλαίσιο αδειοδότησης και εγκατάστασης κεραιών τύπου μικρο-κυψελών (small cells) οι οποίες αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο των δικτύων 5G.

Θεωρώ, ωστόσο, ότι η πραγματική πρόκληση είναι η ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής για δίκτυα οπτικών ινών (FTTH) και 5G (τα οποία απαιτούν επίσης οπτικές ίνες στον «κορμό» τους) – το λεγόμενο FTTH to 5G convergence – το οποίο θα επιτρέψει τη σημαντική μείωση του κόστους ανάπτυξης καλωδιακών και ασύρματων δικτύων νέας γενιάς, με όλα τα οφέλη που συνεπάγεται, όπως οι χαμηλότερου κόστους υπηρεσίες και ο περιορισμός παράλληλα των επαναλαμβανόμενων οχλήσεων, περιβαλλοντικών και μη, κατά την φάση της κατασκευής.

Masselos_white-6-1.jpg?mtime=20210114000840#asset:237773

Γενικότερα, τι απαιτείται, κατά την γνώμη σας, για να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών, σε σύγκριση και με την πρόοδο που υπάρχει σε ΗΠΑ και Ασία;

Είναι σημαντικό να κάνουμε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και στους κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Στους παρόχους έχουμε εξαιρετικά επιτυχημένες, ευρωπαϊκές «εταιρείες-κολοσσούς», που δραστηριοποιούνται με μεγάλη επιτυχία στην Αμερική και την Ασία, ενώ αντιθέτως δεν έχουμε διείσδυση παρόχων από την Αμερική ή την Ασία στην Ευρώπη.

Η εικόνα στο κομμάτι της κατασκευής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής δεν είναι τόσο καλή για την Ευρώπη. Το πεδίο όμως στο οποίο επιλέγει να δραστηριοποιηθεί μια εταιρεία δεν μπορεί να είναι προϊόν σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή αποτέλεσμα ρύθμισης.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, βλέπουμε το Ευρωπαϊκό αυτό «έλλειμμα» στην προσφορά εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής να συζητιέται εντονότερα. Είναι αποτέλεσμα την «κινητικότητας» που παρατηρείται σε διεθνές επίπεδο με την ενεργοποίηση, μετά από πολλά χρόνια, πολιτικών επιβολής δασμών που με τη σειρά τους ενεργοποιούν «αντανακλαστικά» διορθώσεις. Αυτές οι «διορθώσεις» καταλήγουν μερικές φορές να «γεννούν» σημαντικές δράσεις.

Για να δανειστώ ένα παράδειγμα από το επιστημονικό μου πεδίο, η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ενός αμιγώς Ευρωπαϊκού Επεξεργαστή χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα τέτοιο δείγμα ενεργοποίησης «αντανακλαστικών δράσεων». Μένει να δούμε αν θα έχουν βάθος και συνέχεια οι πρωτοβουλίες αυτές.

Μιλήστε μας και για το θέμα της ακτινοβολίας, όσον αφορά στο 5G και τις διάφορες συνωμοσίες που έχουν κατά καιρούς κάνει την εμφάνιση τους (και που έχουμε δει μέχρι και πυρπόληση κεραιών στο εξωτερικό). Τι θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος;

Μου προκαλεί εντύπωση το γιατί, ενώ τα 5G δίκτυα εν δυνάμει μπορούν να περιορίσουν την έκθεσή μας σε οποιαδήποτε (σχετική) μορφή ακτινοβολίας αν αναπτυχθούν σωστά, στη σφαίρα του δημόσιου διαλόγου προβάλλονται ως τα πιο επιβαρυντικά σε θέματα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Σχετικά με το θέμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, πιστεύω ότι δύο πρέπει να είναι οι προτεραιότητές μας: η σωστή ενημέρωση των πολιτών και η διαφάνεια. Αν και η μέτρηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και ο καθορισμός των επιτρεπτών ορίων της δεν αποτελούν αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ, οι τρεις πηγές τις οποίες προτείνω σε όποιον ενδιαφέρεται να ενημερωθεί σωστά είναι: οι μελέτες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τα διεθνή πρότυπα σχετικά με τα επιτρεπτά επίπεδα ακτινοβολίας (όπως το ICNIRP) και οι σχετικές μεθοδολογίες μετρήσεων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον, στην ΕΕΤΤ προωθούμε τη διαφάνεια γύρω από τα θέματα των κεραιών. Μέσω της πύλης keraies.eett.gr δίνουμε στους πολίτες τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία των κεραιών που έχουν αδειοδοτηθεί/δηλωθεί στην ΕΕΤΤ. Στα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι μετρήσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που πραγματοποιούνται από την ΕΕΑΕ.

Όσον αφορά στους courier, αυξήθηκε ο αριθμός των καταγγελιών που φτάνουν σε εσάς για τα συγκεκριμένα ζητήματα; Ποιες οι ενέργειες στις οποίες έχετε προχωρήσει; Απαιτούνται, ίσως, περαιτέρω ενέργειες από τις εταιρείες, ώστε να αποφευχθούν τέτοιου τύπου προβλήματα σε μια παρόμοια κατάσταση στο μέλλον;

Ο αριθμός των καταγγελιών που δεχόμαστε το τελευταίο διάστημα σχετικά με τις ταχυμεταφορές είναι 10πλάσιες από το αμέσως προηγούμενο διάστημα.

Η ΕΕΤΤ ζήτησε σε πρώτο στάδιο εξηγήσεις για τα προβλήματα αυτά από τις εταιρείες ταχυμεταφορών και στη συνέχεια προχώρησε σε κλήσεις σε ακρόαση. Ο στόχος μας είναι να δούμε μέχρι ποιο σημείο οι εταιρίες ταχυμεταφορών πραγματικά κλήθηκαν να καλύψουν ζήτηση που αντικειμενικά δεν μπορούσε να καλυφθεί, ή/και σε ποιο βαθμό απέτυχαν να προσαρμόσουν το σχεδιασμό τους στις ανάγκες των πολιτών, τα συμφέροντα των οποίων η ΕΕΤΤ οφείλει να προστατεύει.

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να μείνουμε μόνο στην πιθανή απόδοση ευθυνών. Το ζητούμενο είναι να προσδιορίσουμε τι μπορούμε να κάνουμε επιπλέον, να προσδιορίσουμε νέα εργαλεία, να προτείνουμε νέες ιδέες. Στην κατεύθυνση αυτή, έχω προτείνει την ανάπτυξη ενός νέου, Ειδικού Μητρώου Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών για ανεξάρτητα, φυσικά πρόσωπα, που θα απασχολούνται με τις ταχυμεταφορές περιστασιακά. Το Μητρώο αυτό θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση του προβλήματος της υψηλής ζήτησης, ενώ παράλληλα θα δημιουργούσε και μια πηγή εσόδων για τους ανθρώπους που βρίσκονται χωρίς σταθερή εργασία, όταν επικρατούν ειδικές συνθήκες όπως αυτές των lockdowns.

Πώς εξελίχθηκαν οι στόχοι που είχατε θέσει για το 2020 και ποια η στρατηγική σας και οι στόχοι για την επόμενη χρονιά, το 2021;

Οι στρατηγικοί άξονες που θέσαμε το 2018 όταν ξεκινήσαμε στη διοίκηση της ΕΕΤΤ παραμένουν, με έμφαση στη διασφάλιση των καλύτερων υπηρεσιών για τους καταναλωτές, στη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου που θα διευκολύνει την εξάπλωση των δικτύων νέας γενιάς και την προσέλκυση επενδύσεων και στον εκσυγχρονισμό των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των ταχυμεταφορών.

Ο σημαντικότερος στόχος που είχαμε θέσει για το 2020, δηλαδή η δημοπράτηση όλων των κρίσιμων ζωνών φάσματος για τα δίκτυα 5G, επετεύχθη. Πιστεύω ότι το 2021 είναι ένα έτος ευκαιρία για να κάνουμε ένα πρώτο, αποφασιστικό βήμα στην «μετά τον χαλκό» εποχή. Στα δίκτυα οπτικών ινών και στο 5G. Θέλουμε να συνεισφέρουμε στη δρομολόγηση του ελληνικού πλάνου για το Copper Switch Off, καθώς θεωρούμε ότι συντρέχουν μια σειρά ειδικών λόγων για να συμβεί αυτό φέτος.

Υπάρχει και μια μεγάλη σειρά σημαντικών έργων και δράσεων προγραμματισμένων για την ΕΕΤΤ το 2021. Βρίσκονται σε εξέλιξη ένα σημαντικό διοικητικής φύσης έργο που αφορά στην οργανωτική και λειτουργική αναπροσαρμογή της ΕΕΤΤ, δύο μεγάλα έργα που αφορούν στην ανάπτυξη state-of-the-art υποδομών για την επιτήρηση της χρήσης τηλεπικοινωνιακού φάσματος στην χώρα, καθώς και μια σειρά άλλες δράσεις που αφορούν στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το blockchain και οι μικροδορυφόροι για την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr