NEWSFLASH...
ανάγνωση

Τι προτείνει ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ για να αυξηθούν οι εξαγωγές

Τι προτείνει ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ για να αυξηθούν οι εξαγωγές

Κατά 25% στο ΑΕΠ της χώρας συμμετέχουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις Βόρειας Ελλάδας πρωταγωνιστώντας σε κλάδους αιχμής, όπως ο αγροδιατροφικός, καθώς πάνω από το 60% του κλάδου εξάγεται από επιχειρήσεις με έδρα στις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας δηλώνει ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ Δρ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος στο epixeiro.gr. Ένα σύγχρονο μοντέλο logistics θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη τους, ωστόσο οι επιχειρήσεις χρειάζονται ανάπτυξη υποδομών συνδυασμένων μεταφορών, οδικών μεταφορών και δικτύων logistics, μεταξύ άλλων εξηγεί.

Ποια είναι σήμερα η σημασία των εξαγωγών στην ελληνική οικονομία, ποια η πορεία των εξαγωγών κυρίως των επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος και πόσο συνεισφέρουν στην ελληνική οικονομία;

Η εξωστρέφεια συνιστά δομικό στοιχείο κάθε σύγχρονης ανεπτυγμένης οικονομίας και αυτό ισχύει και στην περίπτωση της Ελλάδας. Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μετά την οικονομική κρίση της περασμένης δεκαετίας και αντίστοιχα εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει και με το πέρας της υφιστάμενης κρίσης του κορονοϊού.

Η συμμετοχή των ελληνικών εξαγωγών στο ΑΕΠ για το 2019 ανήλθε σε 39,5%, με το 18,1% να προέρχεται από τα προϊόντα και το 21,4% από τις υπηρεσίες. Ωστόσο, πρέπει να ομολογήσουμε ότι οι επιδόσεις μας υπολείπονται σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις εξαγωγές προϊόντων. Προκύπτει επομένως ένα έλλειμμα το οποίο πρέπει να καλύψουμε με περισσότερες και πιο εστιασμένες δράσεις εξωστρέφειας.

Αναφορικά με τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας, αυτές συμμετέχουν κατά 25% στις εξαγωγές και έχουν καθοριστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία. Οι εξαγωγικές τους επιδόσεις τα τελευταία πέντε χρόνια είναι συνεχώς ανοδικές, ενώ στο διάστημα 2018 - 2019 αυξήθηκαν κατά 5%. Μάλιστα πρωταγωνιστούν σε κλάδους αιχμής όπως ο αγροδιατροφικός, καθώς πάνω από το 60% του κλάδου εξάγεται από επιχειρήσεις με έδρα στις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας.

Ποια είναι προβλήματα σήμερα των εξαγωγικών επιχειρήσεων και ποιες οι προτάσεις αντιμετώπισης τους;

Δυστυχώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι πολλά. Η υπερφορολόγηση, οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων, το υψηλό κόστος χρήματος και το brain drain είναι μόνο μερικά από αυτά. Πρόκειται για θέματα που απασχολούν πολλά χρόνια την εξαγωγική κοινότητα και ο ΣΕΒΕ έχει καταθέσει στοχευμένες προτάσεις για την επίλυσή τους, ενώ προς αυτόν τον σκοπό βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την εκάστοτε κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς.

Ωστόσο, ο κορονοϊός δημιούργησε νέα προβλήματα, στο οποία προσπαθήσαμε να δώσουμε δραστικές λύσεις. Καταθέσαμε πληθώρα προτάσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων για θέματα που αφορούσαν στην υγειονομική συμμόρφωση, στη μείωση των ενοικίων επαγγελματικών ακινήτων στο πλαίσιο του leasing, στη ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών σε 120 δόσεις, στην περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, αλλά και για την υποστήριξη- επιδότηση της υφιστάμενης απασχόλησης.

Παράθεση - epixeiro.gr

Υπερφορολόγηση, υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων, υψηλό κόστος χρήματος εμποδίζουν την ανάπτυξη

Σας απασχολούν τα θέματα φορολόγησης εξαγωγικών επιχειρήσεων;

Τόσο στην περίοδο του COVID-19, όσο και στην προγενέστερη, η βελτιστοποίηση του φορολογικού πλαισίου συνιστούσε ένα μείζον ζήτημα που απασχολούσε και συνεχίζει να απασχολεί τον ΣΕΒΕ. Και αυτό διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι ένα φιλο-επιχειρηματικό και σύγχρονο φορολογικό πλαίσιο δύναται να αποβεί καθοριστικό στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η κρίση που βίωσε η χώρα μας την τελευταία δεκαετία είχε ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη αύξηση της φορολογίας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, οδηγώντας τις μεν σε έλλειμμα διεθνούς ανταγωνιστικότητας και τους δε σε αναζήτηση καλύτερων εργασιακών συνθηκών στο εξωτερικό.

Αυτό πρέπει να αναστραφεί και να αποκτήσουμε ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο, με χαμηλότερους συντελεστές φορολογίας τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των στελεχών, καθώς μόνο με αυτόν τον τρόπο θα ανακτήσουμε τη χαμένη μας ανταγωνιστικότητα.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να βελτιώσει τα παραγωγικά μοντέλα των εξαγωγικών επιχειρήσεων;

Είναι δεδομένο ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα βελτιώσει το παραγωγικό μοντέλο των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Έχει ήδη αποδειχθεί ότι τεχνολογίες όπως η ρομποτική, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η υπολογιστική νέφους και πολλές άλλες, έχουν συνδράμει καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας και στην ευρύτερη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η γεωργία ακριβείας. Οι επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες για να βελτιώσουν την αποδοτικότητα της καλλιεργήσιμης γης, να συλλέξουν περισσότερα δεδομένα, να προβλέψουν καιρικές συνθήκες και άλλες πολλές λειτουργίες.

Επομένως, μιλάμε για μία προδιαγεγραμμένη εξέλιξη που αφορά σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου του κλάδου που ανήκουν ή της περιφέρειας στην οποία βρίσκονται. Είναι αδήριτη ανάγκη οι επιχειρήσεις να αντιληφθούν έγκαιρα την αλλαγή που φέρνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός και να προσαρμοστούν, ειδάλλως κινδυνεύουν να τεθούν εκτός «παιχνιδιού».

Μήπως οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα νέο μοντέλο logistics;

Σαφέστατα οι επιχειρήσεις πρέπει να υιοθετήσουν ένα νέο εκσυγχρονισμένο μοντέλο logistics στο πλαίσιο της πράσινης επιχειρηματικότητας, ώστε να συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, στην Ελλάδα το μεγάλο πρόβλημα είναι οι υποδομές. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται υποδομές και συγκεκριμένα την ανάπτυξη υποδομών συνδυασμένων μεταφορών (σιδηρόδρομοι, λιμάνια), οδικών μεταφορών και δικτύων logistics, καθώς μόνο έτσι θα καταφέρουν να καλύψουν τις ανάγκες σε επίπεδο διεθνών μεταφορών. Απαιτείται διασύνδεση του σιδηροδρόμου με βιομηχανικές ζώνες σε όλη τη χώρα, βέλτιστη αξιοποίηση των λιμανιών και των αεροδρομίων. Η αναβάθμιση των υποδομών είναι μείζονος σημασίας για την επίτευξη αναπτυξιακής πορείας της Ελλάδας και ιδιαίτερα στη μετά-κορωνοϊού εποχή.

Παράθεση - epixeiro.gr

Το φιλοεπιχειρηματικό προφίλ ενισχύει την εξωστρέφεια

Είναι σημαντικοί για εσάς και τις εξαγωγικές επιχειρήσεις οι δείκτες εταιρικής υπευθυνότητας ESG, πρόκειται να τις υιοθετήσουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις;

Κάθε σύγχρονη και εξωστρεφής επιχείρηση οφείλει να προσαρμόζει τη στρατηγική της με βάση τα κριτήρια εταιρικής υπευθυνότητας, σεβόμενη το περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα και υιοθετώντας ορθή εταιρική διακυβέρνηση. Ο ΣΕΒΕ εκπροσωπεί τις πλέον δυναμικές και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις της χώρας, επομένως η υιοθέτηση δεικτών εταιρικής υπευθυνότητας από τις εταιρείες-μέλη μας συνιστά προτεραιότητα για αυτές.

Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης βρίσκονται στο επίκεντρο συζητήσεων και διαβουλεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και το γεγονός αυτό συνιστά αδιαμφισβήτητα μία θετική εξέλιξη. Πρόκειται για μία δυναμική διαδικασία που αποτελεί κομμάτι της στρατηγικής των επιχειρήσεων και με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε ότι τα μέλη μας σταδιακά την υιοθετούν.

Ποια η σημασία της ΔΕΘ για τους Έλληνες εξαγωγείς και πόσο σημαντική για τις επιχειρήσεις μέλη σας είναι η ανάπλαση της ΔΕΘ;

Η ανάπλαση της ΔΕΘ στην υφιστάμενη τοποθεσία αποτελεί ένα έργο που πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα χωρίς περαιτέρω αναβολές και καθυστερήσεις. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να αποβεί καταστροφικό και να οδηγήσει στη ματαίωση του έργου. Είναι γνωστό ότι η ΔΕΘ αποτελεί ένα αναπτυξιακό βραχίονα για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα ευρύτερα και αποτελεί χρέος μας όχι μόνο να διατηρήσουμε αυτόν τον θεσμό, αλλά να τον εκσυγχρονίσουμε και να τον βελτιώσουμε. Το ίδιο και περισσότερο σημαντική είναι η ΔΕΘ και για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν μία έκθεση με έντονο επιχειρηματικό και εξωστρεφή χαρακτήρα.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr