NEWSFLASH...
ανάγνωση

Η λίστα των κινδύνων που απειλούν να ρίξουν τον «αυτόματο» στην εφοδιαστική αλυσίδα

Η λίστα των κινδύνων που απειλούν να ρίξουν τον «αυτόματο» στην εφοδιαστική αλυσίδα

Ο κίνδυνος ανάκλησης προϊόντων λόγω ποιότητας, ο κίνδυνος των πολιτικών διαταραχών, ο κίνδυνος των περιβαλλοντικών καταστροφών, το Brexit, τα έντονα και βίαια περιστατικά cyber χτυπημάτων είναι πέντε κορυφαίοι κίνδυνοι που απειλούν να ρίξουν τον αυτόματο στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Και οι πέντε αυτοί κίνδυνοι καταγράφουν αυξητικές τάσεις, απειλούν δε κατά την παρουσία τους να προκαλέσουν, μεταξύ άλλων, ζημιές σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, φθορά στην επωνυμία και την φήμη μίας επιχείρησης.

Οι κίνδυνοι που περιγράφονται παραπάνω λόγω της παγκοσμιοποίησης απειλούν όλες τις επιχειρήσεις σε όλα τα μήκη και πλάτη και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Βόρειο Ελλάδα, και ειδικότερα τις επιχειρήσεις της μεταποίησης.

Επί παραδείγματι, αν μία επιχείρηση έχει χιλιάδες προμηθευτές και εξάγει σε διάφορες χώρες προϊόντα αξίας εκατομμυρίων, ή και δισεκατομμυρίων ετησίως, τα οποία προϊόντα περνούν προς μεταποίηση σε πλειάδα εργοστασίων, και όχι από μία, αλλά από πολλές χώρες, αν κάθε στοιχείο, ας πούμε εξάρτημα, διασχίζει σύνορα κρατών πριν ενσωματωθεί στο τελικό προϊόν, η διακοπή λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού σίγουρα θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ροή της αλυσίδας και στο τελικό αποτέλεσμα.

Ο πολιτικός κίνδυνος, τα γεγονότα βίας και οι αναταραχές έχουν έμμεσο αντίκτυπο στην λειτουργία των επιχειρήσεων. Τέτοια περιστατικά, αν συμβούν, οδηγούν σε απώλεια εισοδήματος, στην διακοπή των παραγωγικών διαδικασιών. Στις ημέρες μας αιωρείται, θα πρέπει να σημειωθεί, μεγάλη πολιτική αβεβαιότητα μετά την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ.

Ο περιβαλλοντικός κίνδυνος και οι νόμοι για την προστασία του περιβάλλοντος είναι πολύ αυστηροί, ακόμα και μία κανονιστική αλλαγή, μπορεί να οδηγήσει τις επιχειρήσεις σε απρόσμενες συνέπειες και σε απώλειες εσόδων.

Η φήμη μιας εταιρείας είναι το πιο πολύτιμο περιουσιακό της στοιχείο. Ας θυμηθούμε πως η αξία του Facebook συρρικνώθηκε κατά 40%, όταν αποκαλύφθηκε ότι ενεπλάκη σε σκάνδαλο μυστικότητας και μαζική παραβίαση δεδομένων. Ας σκεφτούμε ότι υπάρχουν περίπου τρία δισεκατομμύρια χρήστες κοινωνικών μέσων παγκοσμίως, το Facebook Messenger και το WhatsApp διαχειρίζονται 60 δισεκατομμύρια μηνύματα την ημέρα. Πόσο γρήγορα και εύκολα μπορεί να διαδοθεί ένα περιστατικό φήμης σε πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές, καταναλωτές;

Η έλλειψη ικανού ανθρωπίνου δυναμικού περιλαμβάνεται στους 10 πρώτους κινδύνους των λειτουργιών μίας επιχείρησης. Το ικανό ανθρώπινο δυναμικό έχει γίνει στοιχείο προς εξαφάνιση, παρατηρεί, η Euler Hermes.

Οι νέες τεχνολογίες κρύβουν αξιόλογες ευκαιρίες, περιλαμβάνοντας ακόμα και νέες δυνατότητες διαχείρισης των κινδύνων, ωστόσο φέρνουν και κινδύνους, μάλιστα μερικές φορές με απροσδόκητες συνέπειες. Ας μετρήσουμε πόσες πτήσεις ματαιώθηκαν όταν παράνομο drone έκανε την εμφάνιση τους στον εναέριο χώροπάνω από το Gatwick. 1.000!

Την ίδια στιγμή, η διασυνδεδεμένη οικονομία εγείρει ερωτήματα ασφαλείας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, ευθυνών έναντι τρίτων, καθώς και ασφάλειας υποδομών, σύμφωνα με την AGCS.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr