NEWSFLASH...
ανάγνωση

H Intrakat κορωνίδα του μοναδικού μεγάλου αεροδρομίου SKG της Μακεδονίας

H Intrakat κορωνίδα του μοναδικού μεγάλου αεροδρομίου SKG της Μακεδονίας

H πορεία του κατασκευαστικού έργου στο αεροδρόμιο SKG και το κόστος του έργου. Ο νέος σχεδιασμός. Οι πολιτικές της εταιρείας σε θέματα περιβαλλοντικά. Επιμέρους δραστηριότητες, αφορούν μονάδες διαχείρισης υδάτων και επεξεργασίας λυμάτων, μονάδες διαχείρισης αστικών στερών αποβλήτων, αποκατάστασής χώρων, παράγωγή και πώληση ενέργειας από ΑΠΕ.

Τον Σεπτέμβριο του 2018 έγινε η τελετή θεμελίωσης, όπου παρουσιάστηκαν από την Fraport Greece και την Intrakat, τα σχέδια επέκτασης και αναβάθμισης του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης. Σήμερα το νέο αεροδρόμιο «Μακεδονία» παραδόθηκε πλήρως λειτουργικό και μάλιστα τρεις μήνες νωρίτερα από την συμβατική υποχρέωση. Το ύψος επένδυσης ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ επί συνόλου 440 εκατ. ευρώ που είναι η συνολική σημαντική επένδυση της FRAPORT GREECE στο πλαίσιο της παραχώρησης από πλευράς του Ελληνικού Δημοσίου για 14 αεροδρόμια στην Ελλάδα. Η ΙΝΤRΑΚΑΤ είναι ο ανάδοχος των έργων και ανέλαβε την αναβάθμιση και την κατασκευή τους.

Το Μακεδονία, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το epixero.gr για τις ανάγκες του ρεπορτάζ για τον Πυλώνα Υποδομές, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ελλάδας. Η υφιστάμενη πτέρυγα 26.000m2 αναβαθμίστηκε και εκσυγχρονίστηκε, ενώ παράλληλα κατασκευάστηκε νέα πτέρυγα 34.000m2. Τα δύο κτίρια συνενώθηκαν μέσω δυο πεζογεφυρών στο επίπεδο των αναχωρήσεων, ενώ προστέθηκε και νέα γέφυρα αναχωρήσεων, ένας νέος πυροσβεστικός σταθμός (RFF) και δυο φυλάκια.

Το έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα αρχιτεκτονικής και τεχνικούς κανονισμούς, ακολουθώντας τις προδιαγραφές της σύμβασης και της ελληνικής νομοθεσίας και τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Λειτουργικά πλέον το αεροδρόμιο διαθέτει νέους χώρους check-in, διπλάσιες πύλες αναχώρησης, μοντέρνο σύστημα ελέγχου και διαχείρισης αποσκευών, νέα καταστήματα εστίασης και αγορών. Έχει δημιουργηθεί ένα σύγχρονο και αισθητικά εξαιρετικό, αεροδρομικό περιβάλλον που ανταγωνίζεται επάξια τα μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης.

Intrakt_FRG_Makedonia_210113_MAI_R0633_2.jpg?mtime=20210215131710#asset:245626


Τι επιτυγχάνεται με το νέο αυτό σχεδιασμό του αεροδρομίου

Ένα αεροδρόμιο, είναι πάντα μια πρόκληση από πλευράς μελέτης και εκτέλεσης έργων λόγω της πολυπλοκότητας των λειτουργιών του. Σύμφωνα με το νέο σχεδιασμό του αεροσταθμού παρέχεται ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στους επιβάτες, όπως:

  • Κεντρικός χώρος ελέγχου της ασφάλειας, σύμφωνα με τις νέες διεθνείς πρακτικές.
  • Υπηρεσίες ελέγχου εισιτηρίων και στις δύο πτέρυγες του αεροσταθμού.
  • Μείωση αποστάσεων μεταξύ των βασικών λειτουργικών περιοχών και των αλλαγών επιπέδου μέσα στον αεροσταθμό.
  • Ευκολία στις προσβάσεις, με μία ξεκάθαρη ροή κίνησης ("back flow") εντός του αεροσταθμού.
  • Αύξηση εμπορικών χώρων.
  • Εύκολη διασύνδεση του αεροσταθμού με τη δημόσια συγκοινωνία (λεωφορεία).
  • Επαρκής χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων πλησίον του αεροσταθμού.

Intrakt_FRG_Makedonia_210113_MAI_M0063-2a.jpg?mtime=20210215131737#asset:245627


Οι πολιτικές της εταιρείας για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, συνεργατών, υπερεργολάβων

Ασφαλώς στον 21ο αιώνα κάθε μεγάλο έργο πρέπει να έχει «πράσινο αποτύπωμα» Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ έχει ενσωματώσει στον κεντρικό πυρήνα της εταιρικής φιλοσοφίας της τον σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Τόσο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των έργων της όσο και οι λειτουργικές επιδόσεις υπηρετούν με συνέπεια αυτές τις αρχές. Η Intrakat απαντώντας σε σχετική ερώτηση του epixeiro.gr διευκρινίζει ότι έχει υιοθετήσει διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης στο σύνολο των δραστηριοτήτων της (κεντρικές εγκαταστάσεις , εργοτάξια), ενώ επιμέρους τομείς δραστηριότητας της INTRAKAT αφορούν σε έργα που συμβάλλουν σημαντικά στη προστασία του περιβάλλοντος: μονάδες διαχείρισης υδάτων και επεξεργασίας λυμάτων, μονάδες διαχείρισης αστικών στερών αποβλήτων, αποκατάστασής χώρων, παράγωγή και πώληση ενέργειας από ΑΠΕ κλπ. Επιγραμματικά, η ΙΝΤRΑΚΑΤ μεταβαίνει από ένα γραμμικό μοντέλο σ’ ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας με σκοπό την αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, την κυκλικότητα και την επαναφορά τους στην αγορά.

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων της, καθώς και των συνεργατών και υπεργολάβων, για την εταιρεία ήταν πάντα βασική προτεραιότητα. Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι πολύ απαιτητικός και οι εργαζόμενοι πολύ πιο εκτεθειμένοι σε κινδύνους. Ωστόσο σε μια τεχνική μεν, αλλά ανθρωποκεντρική ως προς την φιλοσοφία της εταιρεία όπως η ΙΝΤRΑΚΑΤ, η διασφάλιση καλύτερων συνθηκών υγείας και ασφάλειας, τόσο στα γραφεία, αλλά κυρίως στα εργοτάξια, είναι ίσως το πρώτο μέλημα της. Είναι δικαίωμα των εργαζομένων της να μην εκτίθενται άμεσα ή έμμεσα σε κινδύνους και είναι υποχρέωση της, υπογραμμίζει, να εφαρμόζει με συνέπεια πιστοποιημένο σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους της εργασίας. Εφαρμόζει διαδικασίες και ελέγχους σύμφωνα µε τις διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές με εμφανή αποτελέσματα.

Intrakt_FRG_Makedonia_210113_MAI_R0740.jpg?mtime=20210215131805#asset:245629


Τα έργα που αναλαμβάνει

Σημειώνεται, ο Όμιλος Intrakat μέλος του πολυεθνικού ομίλου υψηλής τεχνολογίας Intracom Holdings, είναι πλέον μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα, με σημαντική διεθνή παρουσία.

Δραστηριοποιείται στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των κτιριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των μεταλλικών κατασκευών, των τηλεπικοινωνιών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και των έργων διαχείρισης περιβάλλοντος και αξιοποίησης ακινήτων για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Αναλαμβάνει σύνθετα κατασκευαστικά έργα μεγάλης κλίμακας αξιοποιώντας ένα δίκτυο εξειδικευμένων θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Κύπρο, την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία. Σημαντικά έργα της εταιρείας είναι η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ν. Σερρών, η Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης, το κτίριο γραφείων του Ναυτιλιακού Ομίλου Αγγελικούση -το οποίο διαθέτει πιστοποίηση Leed Platinum, το Φράγμα Αποσελέμη κ.ά.

Η Intrakat έχει υιοθετήσει μια δυναμική αναπτυξιακή στρατηγική με άξονα το σύγχρονο «επιχειρείν», εστιάζοντας σε κατασκευαστικά έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ καθώς και από συμπράξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και φιλοδοξεί να είναι leader στα καινοτόμα, όπως και στα περιβαλλοντικά έργα υποδομών της χώρας, έργα που θα διαμορφώσουν τη νέα Ελλάδα.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr