NEWSFLASH...
The Unkeeper
ανάγνωση

The Unkeeper: ΜΜΕ ένα βήμα μπροστά;

The Unkeeper: ΜΜΕ ένα βήμα μπροστά;

Επιτέλους, ήρθε προς δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, το οποίο αφορά κανόνες λειτουργίας, κίνητρα για επενδύσεις, προστασία ανηλίκων και προβλέπει τη διατήρηση 340 θέσεων εργασίας στα τηλεοπτικά κανάλια, με την πρόβλεψη άλλων 60 θέσεων εξαρτημένης σχέσης εργασίας σε συνδεδεμένη εταιρεία και το οποίο είναι εν ολίγοις ο νόμος Πέτσα.

Μεταξύ άλλων οι Ρ/Δ σταθμούς που λειτουργούν σήμερα, «νομιμοποιούνται» μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης αδειών, ενώ περιλαμβάνονται μέτρα για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων από τον κορονοϊό στα ΜΜΕ.

Το νομοσχέδιο έχει τίτλο «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης».

Στα τυπικά περιλαμβάνει τον «οδικό χάρτη» με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της τηλεοπτικής αγοράς και των ΜΜΕ που έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία. Όπως τονίζεται από τους υπεύθυνους το νομοσχέδιο, ενσωματώνει ευρωπαϊκή οδηγία που έχει ψηφιστεί το 2018 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Επίσης:

 • Εισάγει, ακόμη, υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο όσον αφορά στις διαφημίσεις για τις οποίες είναι υπεύθυνες, αλλά και για διαφημίσεις που περιλαμβάνονται σε περιεχόμενο που ανεβάζουν οι χρήστες.
 • Ενισχύει την προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές για την ψυχική, σωματική και ηθική ανάπτυξή τους περιεχόμενο, τόσο στην τηλεόραση, όσο και στις υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία.
 • Εισάγει αυστηρότερους κανόνες για το οπτικοακουστικό περιεχόμενο, οι οποίοι απαγορεύουν: Την υποκίνηση σε βία ή μίσος λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής, ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή τη δημόσια πρόκληση σε τέλεση τρομοκρατικών πράξεων.
 • Ενθαρρύνει επίσης τη ρύθμιση των διαφημίσεων με στόχο τη μεγαλύτερη προστασία των παιδιών από ανθυγιεινές τροφές και διατηρεί την απαγόρευση διαφημίσεων καπνικών προϊόντων σε όλες τις μορφές υπηρεσιών επικοινωνίας (όχι μόνο στην τηλεόραση).
 • Εισάγει για πρώτη φορά την υποχρέωση σε ξένους παρόχους, όπως το Netflix, να ενισχύουν την ελληνική οπτικοακουστική παραγωγή με το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους στη χώρα μας.
 • Ρυθμίζει θέματα που αφορούν όλες τις μορφές προβολής και αναπαραγωγής του οπτικοακουστικού περιεχομένου, δηλαδή την παραδοσιακή γραμμική τηλεόραση, τις κατά παραγγελία οπτικοακουστικές υπηρεσίες (συνδρομητική, On Demand, Netflix κοκ), αλλά, για πρώτη φορά, και τις Πλατφόρμες Διαμοιρασμού Βίντεο (π.χ. Youtube) και τις υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποκλειστικά ως προς το οπτικοακουστικό τους περιεχόμενο.
 • Προβλέπει για τα περιφερειακά κανάλια την απαλλαγή τους από τον ειδικό φόρο διαφήμισης ύψους 5% έως το τέλος του 2022.

Επίσης, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις ΜΜΕ. Συγκεκριμένα:

 • Εξαιρούνται οι πάροχοι περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης i) από την υποχρέωση που αφορά τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, να διαθέτουν συγκεκριμένο ποσοστό των ετησίων διαφημιστικών εσόδων τους για παραγωγή κινηματογραφικών έργων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ii) έως 31.12.2022, από τον ειδικό φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων.
 • Εντάσσεται στα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων και η κάλυψη των οριζόμενων οφειλόμενων εργοδοτικών εισφορών της περιόδου 2017-2020 προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.).
 • Προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. που προκύπτουν από εισφορά εργοδοτών (έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα εκατό (100) ευρώ με απαλλαγή προστίμων και προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής
 • Πολλοί πάροχοι (όπως ενδεικτικά το YouTube), στο πλαίσιο των όρων λειτουργίας που έχουν θεσπίσει, έχουν τη δυνατότητα αποκλεισμού οπτικοακουστικού υλικού, αποκλειστικά σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια.

Μετά από αντιδράσεις το άρθρο 8 αλλάζει διατύπωση και σύμφωνα με δήλωση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ στον υπουργό Επικρατείας Θοδωρή Λιβάνιου: "Η τέχνη ως μορφή έκφρασης δεν μπορεί να υπόκειται σε κανενός είδους περιορισμό. Το άρθρο 8 του νομοσχεδίου για τα οπτικοακουστικά Μέσα, επιβάλλει στους παρόχους περιεχομένου την υποχρέωση να αποκλείουν περιεχόμενο που αφορά σε μη αποδεκτές για μία δημοκρατική κοινωνία συμπεριφορές, όπως είναι ο ρατσισμός, η μισαλλοδοξία, ο βίαιος λόγος και η προτροπή σε τρομοκρατικές ενέργειες. Σύμφωνα με την ίδια πρόβλεψη, που αποτελεί ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε τέτοιες περιπτώσεις αφορούν τον πάροχο περιεχομένου και όχι τον καλλιτέχνη.

Πολλοί πάροχοι (όπως ενδεικτικά το YouTube), στο πλαίσιο των όρων λειτουργίας που έχουν θεσπίσει, έχουν τη δυνατότητα αποκλεισμού οπτικοακουστικού υλικού, αποκλειστικά σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια".

Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι με το νομοσχέδιο εισάγονται «χαριστικές διατάξεις για τα συστημικά ΜΜΕ» και «προκλητικές ρυθμίσεις που προβλέπουν ότι οι ιδιοκτήτες των καναλιών θα λάβουν έκπτωση έως και 98,6% στο ποσό της οφειλόμενης δόσης του τιμήματος για τις τηλεοπτικές άδειες, ανεξάρτητα από το εάν εμφάνισαν το 2020 ζημία ή όχι», «όλα αυτά με στόχο τη στήριξη της κυβέρνησης».

Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταγγείλει ότι «συνεχίζεται η πολιτική Πέτσα με δώρα σε συγκεκριμένα συμφέροντα», ότι μέσω διατάξεων του νομοσχεδίου μεταβάλλονται οι πρόνοιες το Ν. 4339/2015 (σ.σ. νόμος που φέρει την υπογραφή του Νίκου Παππά) «με τον οποίο υποχρεώθηκαν οι καναλάρχες να πληρώσουν για την περιουσία του ελληνικού λαού».

Τέλος, όλες οι συνδικαλιστικές ενώσεις πήραν θέση εστιάζοντας κατά βάση στη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Πολύ μας άρεσε η καμπάνια για τον εμβολιασμό (concept, ήρωες, καλό γύρισμα, ωραία φωτογραφία). Συγχαρητήρια στη Τhe Newtons Labοratory – Σάββα. Τα media τρέχουν οι Tempo OMD και Wavemaker.

Ξεκινά σήμερα 21:00 με τα εντυπωσιακά εναέρια πλάνα του National Geographic η προβολή που αποκαλύπτουν μια άλλη πλευρά της Ευρώπης, μέσα από το 2ο κύκλο της σειράς-ντοκιμαντέρ «Η Ευρώπη από Ψηλά». Ο νέος κύκλος αποτελείται από 6 εκπληκτικά επεισόδια και χαρίζει στους τηλεθεατές αποκλειστικές εικόνες από τις ομορφότερες γεωγραφικές και πολιτιστικές τοποθεσίες σε Ελλάδα, Γαλλία, Ουγγαρία, Σουηδία, Φινλανδία και Τουρκία. Το National Geographic είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV, Wind Vision.

Το επεισόδιο για τη γη των Θεών, την Ελλάδα, που μας ταξιδεύει από την κορυφή του Ολύμπου, σε Αθήνα, Βέροια, Διακοπτό, Λευκάδα, Όλυμπο, Λευκάδα, Επίδαυρο και Μετέωρα. Στην Αθήνα, ο εμβληματικός ναός του Παρθενώνα, το αριστούργημα μηχανικής, αρχιτεκτονικής και γλυπτικής, στέκεται ακέραιος για πάνω από 2.500 χρόνια. Με την πάροδο των ετών, έχει υποστεί καταστροφές από σεισμούς, λεηλασίες και πολέμους με αποτέλεσμα σήμερα να χρίζει εργασιών αποκατάστασης. Μέσα από εναέρια πλάνα, παρακολουθούμε την επιχείρηση, καθώς ανυψώνονται και επανατοποθετούνται μάρμαρα 12 τόνων με απόλυτη ακρίβεια.

Επίσης, η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που αντιμετωπίζουν τη χειρότερη θαλάσσια ρύπανση στον κόσμο. Στο νησί της Λευκάδας, οι ντόπιοι κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, καθώς ο βυθός της θάλασσας μοιάζει με χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Για πρώτη φορά ταξιδεύουμε πάνω από τα 20 μοναστήρια στα Μετέωρα, αλλά και το πιο βαθύ τεχνητό κανάλι του κόσμου, τη Διώρυγα της Κορίνθου. Το οπτικό ταξίδι συνεχίζει ακολουθώντας από ψηλά τη διαδρομή απαράμιλλης ομορφιάς του Οδοντωτού σιδηρόδρομου στο Διακοπτό Καλαβρύτων, έως τις ροζ κοιλάδες με τις ανθισμένες ροδακινιές στη Βέροια. Από το πορτρέτο της Ελλάδας, δεν θα μπορούσε να λείπει το σημείο που το βαθύ μπλε σμίγει με το απόλυτο λευκό, η κορυφή του Ολύμπου.

Στον Γιάννη Κουρτάκη και ο τίτλος της «Απογευματινής»!

«Σφάζονται» παλικάρια στην ποδιά της Ναυτεμπορικής, Φιλιππάκης, Κουρτάκης και στο βάθος bankingnews, αλλά μετά την αποχώρηση του τραπεζίτη μάλλον δύσκολο η διεκδίκηση της περιουσίας.

Ημέρα Ραδιοφώνου η 13/2, ακόμη μία φορά τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και ο 9.84 τίμησαν δέοντος την ημέρα μέσα από το πρόγραμμά τους. Ένα ραδιόφωνο που χτυπιέται ακόμη μία φορά από το internet και τις τράπεζες μουσικής.

Ένας χρόνος MEGA κάτω από τη στέγη της ALTER EGO του Μαρινάκη. Θα τολμούσαμε να πούμε τα κατάφερε; Ναι τα κατάφερε αν υπολογίσεις ότι έχει εισπράξει κοντά στα 23 εκατομμύρια.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr