NEWSFLASH...
ανάγνωση

Μεγάλα funds και κατασκευαστικοί όμιλοι δρομολογούν εξελίξεις στην Θεσσαλονίκη

Μεγάλα funds και κατασκευαστικοί όμιλοι δρομολογούν εξελίξεις στην Θεσσαλονίκη

Σημαντικός μοχλός χρηματοδότησης τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕτΤΕΠ, η χρήση των ΕΣΠΑ και ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης.

Με βασικούς χρηματοδότες τα διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ και με προτάσεις χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι υποδομές της Β. Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης θα ολοκληρωθούν μέσα στα επόμενα 3 - 4 χρόνια με την μικρότερη δυνατή εθνική συμμετοχή. Ταυτόχρονα αυξάνεται το ενδιαφέρον επενδυτικών σχημάτων, funds, αλλά και ομίλων κατασκευών για τα έργα σε βασικά δίκτυα υποδομής που αφορούν οδικούς άξονες, λιμάνι, αεροδρόμιο, την εταιρεία ύδρευσης.

Η Ε.Ε συνεχίζει τη χρηματοδότηση της Β' φάσης του Μετρό Θεσσαλονίκης με 407 εκατ. ευρώ

Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζει την υλοποίηση της δεύτερης φάσης της ανάπτυξης του δικτύου Μετρό στη Θεσσαλονίκη, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας και πρωτεύουσα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτή η φάση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου έργου, που στόχο έχει να παρέχει στην πόλη ένα σύστημα μετρό χωρίς την παρουσία οδηγού.

Η συνολική επένδυση για το έργο «Κύρια Γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης - Έργα Κατασκευής και Παροχή Βαγονιών - Φάση Β» είναι 884 971 758 ευρώ, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να συνεισφέρει 407.377.531 ευρώ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Το έργο συμπεριλαμβάνει όλα όσα είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση και τη λειτουργία της κύριας γραμμής του Μετρό της Θεσσαλονίκης. Αυτό περιλαμβάνει τη διάνοιξη μιας διπλής σήραγγας μήκους 1,9 χιλιομέτρων και την κατασκευή με τη μέθοδο εκσκαφής και επικάλυψης (cut-and-cover) μιας σήραγγας μήκους 200 μέτρων.

Θα ολοκληρωθούν εννέα σταθμοί και θα πραγματοποιηθούν εργασίες από πολιτικούς μηχανικούς σε άλλους τρεις. Οι αρχιτεκτονικές εργασίες θα ολοκληρωθούν και θα γίνουν επίσης έργα στις ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις, στη διαμόρφωση περιοχών και στην ανωδομή του σιδηρόδρομου.

Εργασίες στην κύρια γραμμή και επέκταση

Το έργο καλύπτει και την κύρια γραμμή, που αποτελείται από 9,6 χιλιόμετρα διπλών σιδηροδρομικών γραμμών και 13 σταθμών, καθώς και την επέκταση προς την Καλαμαριά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, που έχει μήκος 4,8 χιλιόμετρα και πέντε σταθμούς. Στα μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνεται η επέκταση της γραμμής προς την Καλαμαριά για τη σύνδεση με το διεθνές αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, το κύριο αεροδρόμιο που εξυπηρετεί τη Βόρεια Ελλάδα και το τρίτο μεγαλύτερο στη χώρα.

Συνολικά, ο προϋπολογισμός για τη δεύτερη φάση της ανάπτυξης του Μετρό είναι περίπου 885 εκατομμύρια ευρώ, με πάνω από 407 εκατομμύρια ευρώ να προέρχονται από συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο αναμένεται να δημιουργήσει πάνω από 470 προσωρινές ευκαιρίες απασχόλησης κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του και γύρω στις 390 μόνιμες θέσεις εργασίας όταν ξεκινήσει η λειτουργία του μετρό.

Σημαντική αναβάθμιση για τις υποδομές μεταφορών της Θεσσαλονίκης

Η κατασκευή του μετρό της Θεσσαλονίκης αποτελεί σημαντική αναβάθμιση των υποδομών μεταφοράς της πόλης, η οποία, με τη σειρά της, θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας έτσι θέσεις εργασίας και προσελκύοντας τοπικές επενδύσεις σε αυτήν την περιοχή και κατά συνέπεια θα έχει θετικές συνέπειες για τη γενική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Υπολογίζεται ότι το άνοιγμα του μετρό θα δώσει πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες σε 264.864 επιπλέον άτομα. Περίπου 247.000 επιβάτες αναμένεται ότι θα χρησιμοποιούν το δίκτυο καθημερινά όταν θα λειτουργεί πλήρως.

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) - Προχώρησε συμφωνία, συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ

Η συμφωνία θα επιτρέψει την ομαλή χρηματοδότηση προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα αυξήσει τον οικονομικό και κοινωνικό τους αντίκτυπο. Η χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, ύψους 200 εκατ. ευρώ, αποτελεί την τελική δόση της συνολικής δανειακής στήριξης ύψους 1,7 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της ελληνικής εθνικής συνδρομής σε έργα προτεραιότητας σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ε.Ε.

Χρηματοδότηση έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης και σε οδικούς άξονες, λιμάνια, αεροδρόμια και σιδηροδρομικό δίκτυο

Σημαντικά έργα στους οδικούς άξονες, στα λιμάνια, στα αεροδρόμια και στο σιδηροδρομικό δίκτυο έχουν δρομολογηθεί την τελευταία 3ετία και έχουν ως στόχο να δώσουν μεγάλη αναπτυξιακή ώθηση στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς θα βελτιώσουν τη διασυνδεσιμότητα και την προσβασιμότητα της περιοχής, ανοίγοντας νέους εμπορικούς δρόμους και διευκολύνοντας τις μεταφορές ανθρώπων και προϊόντων. Με την ολοκλήρωσή τους η Βόρεια Ελλάδα θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει την πλεονεκτική γεωγραφική της θέση, ως σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης, για να αναδειχθεί σε διαμετακομιστικό κέντρο της ΝΑ Ευρώπης, αλλά και να προσελκύσει ακόμα περισσότερους τουρίστες.

Οδικά έργα

H υπερυψωμένη ταχεία λεωφόρος (flyover) στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, ύψους επένδυσης 370 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2025 - 2026, είναι το οδικό έργο που προωθεί με μεγάλη ένταση η κυβέρνηση.

Πολύ σημαντικά έργα είναι επίσης ο δρόμος Θεσσαλονίκη - Έδεσσα, προϋπολογισμού 220 εκατ. ευρώ, και η οδική σύνδεση Δράμα - Αμφίπολη, προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να αντλήσουν χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ίδιο θα επιδιωχθεί και για τον οδικό άξονα Εγνατία Οδός – Βέροια – Νάουσα - Σκύδρα προϋπολογισμού περίπου 100 εκατ. ευρώ, αλλά και για την οδική σύνδεση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης με την Εγνατία Οδό. Κρίσιμα ως προς τη λειτουργικότητά τους θεωρούνται τα έργα της Εγνατίας Οδού, ήτοι το «ορφανό» χιλιόμετρο στην Ποτίδαια της Χαλκιδικής, ο δρόμος Θέρμης- Γαλάτιστας και η σύνδεση του λιμανιού Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΘΕ, έργο 60 εκατ. ευρώ, για το οποίο έχει αναδειχθεί ανάδοχος, ενώ για το 2022 προγραμματίζεται η δημοπράτηση του Πτολεμαΐδα - Φλώρινα.

ΟΛΘ - Αυξάνει τη συμμετοχή της η Belterra (συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη)

Φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 300 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να εκτινάξει τη δυναμική του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, έχει προγραμματίσει η κοινοπραξία των ιδιωτών που ελέγχει τον ΟΛΘ. Την σημασία του λιμανιού της Θεσσαλονίκης ανέδειξε η αύξηση του ποσοστού της εταιρείας Belterra Investments (συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη). Η Belterra θα αποκτήσει, και η Helanor Holdings Ltd. θα πουλήσει, το 70% των μετοχών της, στην εταιρεία Melbery Investments Ltd., σημαντικό έμμεσο μέτοχο της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Μεγάλη επένδυση η επέκταση της 6ης προβλήτας

Πέντε προσφορές κατατέθηκαν στην ΟΛΘ ΑΕ για το έργο της επέκτασης της 6ης προβλήτας.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 130 εκατ. ευρώ, προ ΦΠΑ και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προκήρυξης περιλαμβάνει: Την κατασκευή νέου πρόσθετου κρηπιδώματος μήκους 513 μέτρων, εκ των οποίων τα 470 μέτρα έχουν ωφέλιμο βάθος -17,7 μέτρων. Την κατασκευή πρόσθετης χερσαίας ζώνης, πλάτους 306,5 μέτρων, κατά μήκος του νέου πρόσθετου κρηπιδώματος. Συμπληρωματικά έργα υποδομής, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητα του νέου κρηπιδώματος και της αντίστοιχης χερσαίας ζώνης.

Η ολοκλήρωση της επέκτασης της 6ης προβλήτας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσιαστική αναβάθμιση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, καθώς θα αυξηθούν οι χώροι αποθήκευσης κοντέινερς σε 1,2 εκατ. TEUs, ενώ -το κυριότερο- θα μπορούν να προσεγγίζουν στη Θεσσαλονίκη πλοία τύπου New Panamax, µε δυνατότητα 14.000 TEUs, που αποτελούν το βασικό τύπο πλοίου που εξυπηρετεί τις κύριες ναυτιλιακές γραμμές.

Μία σημαντική ενεργειακή επένδυση στη Βόρεια Ελλάδα ανακοίνωσε η «Μυτιληναίος»

Σε συμφωνία για την απόκτηση χαρτοφυλακίου 20 υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 1,48GW ιδιοκτησίας της Egnatia Group στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα προχώρησε η Mytilineos, στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού για σημαντική διεύρυνση της παρουσίας της σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στην Ελλάδα και παγκοσμίως.

Το σύνολο του χαρτοφυλακίου έχει υπαχθεί στη διαδικασία των Στρατηγικών Επενδύσεων (Fast Track), ενώ εκτιμάται ότι η κατασκευή τους θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023.

Επιπλέον, η Mytilineos θα αποκτήσει το σύνολο χαρτοφυλακίου 21 υπό ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, καθώς και 4 πρόσθετων υπό ανάπτυξη έργων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, ενεργειακά επικουρούμενων από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, επίσης από την Egnatia Group. Η Εταιρεία επενδύει σημαντικά στο κομμάτι της αποθήκευσης ενέργειας, καθώς αποτελεί μία βασική παράμετρο για την επιτυχή ενεργειακή μετάβαση και την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των μονάδων Α.Π.Ε.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr