NEWSFLASH...
ανάγνωση

ΑΠΘ: Ένα λαμπρό παράδειγμα στον τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας

ΑΠΘ: Ένα λαμπρό παράδειγμα στον τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας

​Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα ανάπτυξης και προόδου στον τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας, στο οικοσύστημα καινοτομίας της Θεσσαλονίκης, αλλά και της Βόρειας Ελλάδα γενικότερα.

Αλλάζουμε όμως ταχύτητα. Και με νέες ιδέες, ακόμη πιο εμβληματικές πρωτοβουλίες και τολμηρές αποφάσεις μετατρέπουμε το πανεπιστήμιό μας σε ηγέτη όχι μόνο του τοπικού, αλλά και του εθνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Η καινοτομία αποτελεί μονόδρομο στις πιεστικές προκλήσεις της διεθνούς οικονομίας και παραμένει η κινητήρια δύναμη για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και την ευημερία της κοινωνίας. Το πανεπιστήμιο, μαζί με τη βιομηχανία -όπως άλλωστε και στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες- πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο των οικοσυστημάτων καινοτομίας.

Η ανάπτυξη συνεργασιών και κοινών πρωτοβουλιών βιομηχανίας και Πανεπιστημίων, προκειμένου να οικοδομηθεί ένα ισχυρό οικοσύστημα καινοτομίας με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη είναι κάτι που θα επιδιώξουμε σθεναρά προς όφελος της Β. Ελλάδας, αλλά και της χώρας γενικότερα.

Ευκαιρίες Συμβολής του ΑΠΘ στην Οικονομική Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή της Πόλης της Θεσσαλονίκης

Η μεγαλύτερη ευκαιρία για το πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή είναι τριπλή:

  • Να αξιοποιήσουμε τον πλούτο των ερευνητικών αποτελεσμάτων που έχουν στην περιουσία τους τα ερευνητικά εργαστήρια του ΑΠΘ και οι διεπιστημονικές ομάδες του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) του ΑΠΘ, έχοντας καταγράψει εξαιρετικές επιδόσεις στα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα πλαίσια της περιόδου 2014-2020. Στοίχημά μας είναι να αξιοποιήσουμε αυτό τον πλούτο της έρευνας των ανθρώπων μας, άμεσα, προς όφελος του πανεπιστήμιου, της κοινωνίας και της οικονομίας.
  • Να επιδιώξουμε την αξιοποίηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μας σε συνεργασία με τη βιομηχανία της Β. Ελλάδας και των Βαλκανίων – διατηρούμε 75 ενεργά διπλώματα σε όλο τον κόσμο
  • Και συμπληρωματικά να αξιοποιήσουμε τη θετική συγκυρία υποστήριξης της διασύνδεσης αγοράς και πανεπιστημίου από την Πολιτεία, μέσω των δράσεων που αναπτύσσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Ήδη 6 από τις 11 spin-off μας έχουν εγγραφεί στη νέα πλατφόρμα ELEVATE GREECE και αναμένουμε να προσελκύσουν το ενδιαφέρον χρηματοδότησης.

Η απενοχοποίηση της ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στα πανεπιστήμια θα δώσει ώθηση στις νέες ερευνήτριες και στους νέους ερευνητές μας να δημιουργήσουν και γιατί όχι, να παραμείνουν στην Ελλάδα.

Συνέργειες του ΑΠΘ με Φορείς της Πόλης

Γνωρίζουμε πολύ καλά το μέγεθος και την ποιότητα του ερευνητικού δυναμικού του ΑΠΘ. Αυτά άλλωστε αντανακλώνται στην εξέλιξη των επιστημονικών δημοσιεύσεων και τη διεθνή τους απήχηση, και στην υψηλή θέση του πανεπιστημίου μας στην παραγωγή γνώσης.

Χρειάζεται να αναδείξουμε το μέγεθος και τη δυναμική του ερευνητικού μας πλούτου και με εξωστρέφεια να δημιουργήσουμε συνέργειες με φορείς της πόλης και της περιφέρειας προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης.

Η διασύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας με την κοινωνία, την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα αποτελεί βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής πολιτικής που εφαρμόζει η Αντιπρυτανεία Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΑΠΘ. Το ΑΠΘ είναι πραγματική μηχανή ανάπτυξης και πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την οικονομία.

Αν θέλουμε να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, θα πρέπει να αφήσουμε πίσω την εσωστρέφεια της παλιάς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Και να δημιουργήσουμε, να προκαλέσουμε ευκαιρίες διασύνδεσης. Για ένα δομήσουμε ένα εξωστρεφές οικοσύστημα που θα προσελκύει επενδύσεις και στρατηγικές συνεργασίες, θα πραγματοποιεί συμπληρωματικές ενέργειες για την προώθηση μιας κουλτούρας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας μέσα στην πανεπιστημιούπολη, και θα προσφέρει ό,τι χρειάζεται για την ανάπτυξη νεοφυούς επιχειρηματικότητας σε όλα τα στάδια ζωής της.

Ανάπτυξη Ερευνητικών Υποδομών και Θέσεων Εργασίας

Η πανδημία μάς δίδαξε ότι χρειαζόμαστε επαρκές και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και κατάλληλες υποδομές για να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις. Αυτό το δίδαγμα έχει προβολή σε όλους τους πυλώνες μιας οικονομίας ενός κράτους, πόσο μάλλον στο ελληνικό πανεπιστήμιο.

Έτσι λοιπόν και στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να δημιουργήσουμε ερευνητικές υποδομές, οι οποίες σε συνεργασία με τους επιχειρηματικούς φορείς της περιοχής –και όχι μόνο– θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Και θα φέρουν πίσω στη πανεπιστήμιό μας τους Έλληνες επιστήμονες που αναζήτησαν ευκαιρίες καριέρας στο εξωτερικό. Να τους δώσουμε ισότιμες ευκαιρίες για δημιουργία, εφευρετικότητα και ανάπτυξη καινοτομίας.

Έχουμε τη στέγη αριστείας μας, το ΚΕΔΕΚ που εξελίσσεται σε σύμβολο διεπιστημονικότητας στο ΑΠΘ. Θα φτιάξουμε όμως και άλλες υποδομές, που θα εντάσσονται σε βασικούς πυλώνες έρευνας και καινοτομίας του πανεπιστημίου μας. Όπως στις επιστήμες ζωής, στις ανθρωπιστικές επιστήμες, στην τεχνολογία.

Κοινωνικό Πανεπιστήμιο για μία πιο Ανθεκτική Πόλη

Η Θεσσαλονίκη διαθέτει ένα οικοσύστημα καινοτομίας, το οποίο περιλαμβάνει εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, θερμοκοιτίδες ιδεών και επιχειρηματικούς φορείς, που συνεργάζονται με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, με προεκτάσεις στην οικονομία και την κοινωνία της χώρας.

Σε αυτά προστίθεται η πολιτική βούληση των τοπικών και περιφερειακών θεσμικών αρχών να θέσουν σε προτεραιότητα την ενίσχυση δράσεων με σκοπό να μετατραπεί η Θεσσαλονίκη σε μία ανθεκτική πόλη.

Το ΑΠΘ συμβάλει σε αυτό το έργο σε όλους τους επιστημονικούς άξονες που διέπουν την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, ως Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας έχω θέσει ένα νέο στοίχημα μετάβασης σε ένα πιο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο. Ένα πανεπιστήμιο που θα εμπλέξει τους πολίτες στην έρευνα και θα τους κάνει συνεργάτες, συμμάχους, για να φτιάξουμε μαζί τα θεμέλια μιας ανθρώπινης πόλης.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr