NEWSFLASH...
ανάγνωση

Δρ. Δ. Τζοβάρας: Στόχος του ΕΚΕΤΑ να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα των ερευνητών του

Δρ. Δ. Τζοβάρας: Στόχος του ΕΚΕΤΑ να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα των ερευνητών του

«H αξιόπιστη, διεπιστημονική και υψηλού επιπέδου έρευνα, που διεξάγει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στην πόλη της Θεσσαλονίκης, έχει προσδώσει στο εν λόγω κέντρο διεθνή αναγνώριση» δηλώνει, στο epixeiro.gr, ο Πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το εξαιρετικό ερευνητικό περιβάλλον, οι εργαστηριακές υποδομές, η δικτύωση με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, οι εργασιακές συνθήκες αλλά και η ενθάρρυνση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, «καθιστούν το ΕΚΕΤΑ τα τελευταία χρόνια, πόλο έλξης τόσο για νέους επιστήμονες της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης».

Την ίδια στιγμή, οι πρόσφατες επενδύσεις στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης από πολυεθνικές όπως η Pfizer και η Cisco, η εκκίνηση του Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς, Thess-INTEC και η συγκέντρωση τριών μεγάλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Πα.Μακ.) και Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, σε συνδυασμό με την ποιότητα ζωής στην πόλη, «δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την προσέλκυση επιστημόνων υψηλού κύρους».

Νέες θέσεις εργασίας υψηλής αξίας

Ο Δρ. Τζοβάρας τονίζει πως το ΕΚΕΤΑ διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής αξίας, «κάτι που καταδεικνύεται από τη σημαντική ποιοτική και ποσοτική αύξηση του προσωπικού του τα τελευταία χρόνια». Ειδικότερα, ως επί το πλείστον οι θέσεις που δημιουργούνται προς πλήρωση, είναι θέσεις επιστημονικού προσωπικού όπως και κατόχων μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων από πανεπιστήμια υψηλού κύρους, με δυνατότητα απασχόλησης σε αντίστοιχες υψηλής αξίας θέσεις εργασίας σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το γεγονός ότι επιλέγεται το ΕΚΕΤΑ από πολλούς και αξιόλογους τέτοιους επιστήμονες, «αποδεικνύει με τον πιο εμφατικό τρόπο τη συμβολή του στην ανάσχεση της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης αλλά και διεθνών προορισμών». Πιο συγκεκριμένα, κατά το 2020 εργάστηκαν στο ΕΚΕΤΑ περισσότεροι από 1.100 επιστήμονες, η πλειονότητα των οποίων είναι μηχανικοί, καθώς και επιστήμονες με τίτλους σπουδών και διπλώματα από εύρος επιστημονικών περιοχών.

Συγκριτικό πλεονέκτημα του ανθρώπινου κεφαλαίου

Ο επικεφαλής του ΕΚΕΤΑ σημειώνει πως η πόλη της Θεσσαλονίκης διαθέτει σήμερα ένα υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, που αποτελεί το κύριο συγκριτικό πλεονέκτημα του επίσης εξειδικευμένου επιστημονικού, επιχειρηματικού και βιομηχανικού περιβάλλοντος της πόλης, με τους ερευνητές του ΕΚΕΤΑ να αποτελούν ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτού του δυναμικού. Αυτό αναδεικνύει στην πράξη όλα αυτά τα χρόνια «ότι είναι ικανό να παράγει έργο υψηλού επιστημονικού επιπέδου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και -κυρίως- για ανάπτυξη καινοτομίας αναφορικά, τόσο με το επιχειρηματικό όσο και με το βιομηχανικό περιβάλλον της περιοχής».

Το ανθρώπινο δυναμικό στο ΕΚΕΤΑ παράγει καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα, αλλά και τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής, οι οποίες έχει αποδειχτεί ότι βελτιώνουν τη ζωή του ανθρώπου σε ένα εκτεταμένο φάσμα τομέων, παρέχοντας λύσεις σε ζωτικές ανάγκες της κοινωνίας, αλλά και στις τρέχουσες προκλήσεις της εποχής. Σαφή ένδειξη της έντονης ερευνητικής δραστηριότητας αποτελούν: α. ο αριθμός των καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων που αναλαμβάνει ετησίως το ΕΚΕΤΑ (771), β. η πληθώρα δημοσιεύσεων των ερευνητών του (277 δημοσιεύσεις σε Peer Reviewed Journals) καθώς επίσης και γ. οι πλείστες συνεργασίες με επιχειρήσεις του εξωτερικού.

tzovaras_eketa2.jpg?mtime=20210220213712#asset:247132

Μεταφορά τεχνολογίας και διασύνδεση της έρευνας με την αγορά

Συγχρόνως, μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους της αποστολής του ΕΚΕΤΑ αποτελεί, σύμφωνα με τον Δρ. Τζοβάρα, η αυξημένη μεταφορά τεχνολογίας και η ουσιαστική και αποδοτική σύνδεση της έρευνας με την αγορά. Ειδικότερα στην παρούσα χρονική στιγμή, η λειτουργία δώδεκα (12) στο σύνολο spin – off εταιριών, «καταδεικνύει την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παρήχθησαν στο Κέντρο και είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη καινοτομιών». Προς αυτήν την κατεύθυνση μεταξύ των στόχων του Κέντρου είναι να ενισχυθεί -μέσω μιας επικεντρωμένης και συστηματικής προσπάθειας- η επιχειρηματικότητα των ερευνητών του Κέντρου ενισχύοντας την επαφή, επικοινωνία και διευκόλυνση συνεργασιών με την αγορά.

Όραμα αποτελεί, πλέον, η διατήρηση του ΕΚΕΤΑ ως πόλου καινοτομίας στις κύριες ερευνητικές του κατευθύνσεις και η κατάλληλη προσαρμογή του Κέντρου προκειμένου να ανταποκριθεί βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα στις επικείμενες προκλήσεις. «Στα επόμενα χρόνια προτιθέμεθα να εστιάσουμε στην ευθυγράμμιση του ΕΚΕΤΑ με τις εμβληματικές δράσεις, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο με απώτερο στόχο την προώθηση της Τεχνολογικής Καινοτομίας, ώστε το Κέντρο να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη Βιομηχανική Επανάσταση 4.0 (Industry 4.0). Προς την επίτευξη αυτού του στόχου πρόκειται να αναπτυχθούν νέες δράσεις βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα πεδία της τεχνητής νοημοσύνης, των τεχνολογιών χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, της ολιστικής προσέγγισης υγείας-διατροφής, των πράσινων και βιώσιμων μεταφορών, καθώς και της βιο-οικονομίας και κυκλικής οικονομίας» σημειώνει ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr