NEWSFLASH...
ανάγνωση

ThessINTEC: Το νέο σπίτι της Καινοτομίας και του Μέλλοντος στη Θεσσαλονίκη

ThessINTEC: Το νέο σπίτι της Καινοτομίας και του Μέλλοντος στη Θεσσαλονίκη

Μετά από εργώδεις προσπάθειες ετών μιας ομάδας οραματιστών της επόμενης μέρας, μέσω υφιστάμενων δομών (ΕΚΕΤΑ, Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης), με προσεκτικά όσο και αποφασιστικά βήματα και την αρωγή της Πολιτείας, έχει ξεκινήσει και προχωρά με ταχείς ρυθμούς στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, η υλοποίηση του πρώτου στη χώρα μας Τεχνολογικού Πάρκου 4ης Γενιάς.

Για το σκοπό αυτό έχει ιδρυθεί η “Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ThessINTEC AE” (ThessINTEC) και ο πυρήνας της Ομάδας Εργασίας, με επικεφαλής και συντονιστή τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νίκο Ευθυμιάδη, δραστηριοποιείται εντατικά για την κατά το δυνατόν ταχεία προώθηση του σημαντικότατου αυτού έργου.

Το ThessINTEC φιλοδοξεί να συγκεντρώσει στους κόλπους του καινοτόμες ερευνητικές δραστηριότητες από τον ιδιωτικό τομέα και φορείς έντασης γνώσης και έρευνας, όπως τα Πανεπιστήμια, το ΕΚΕΤΑ κλπ., παρέχοντας ένα σύγχρονο και ασφαλές από κάθε άποψη περιβάλλον, προάγοντας τις συνέργειες και αξιοποιώντας το πλούσιο επιστημονικό δυναμικό της ευρύτερης περιοχής, αλλά και τα λοιπά συγκριτικά πλεονεκτήματα που αυτή προσφέρει. Στο πλαίσιο της α’ φάσης του έργου, προβλέπεται η υλοποίηση, μέσω της κατασκευής των σχετικών υποδομών, έξι Mega Projects:

  • MP1 Προηγμένα υλικά και διαδικασίες βιομηχανικής παραγωγής
  • MP2 Εφαρμογές εύκαμπτων οργανικών υλικών Νανοτεχνολογίας
  • MP3 Τεχνητή Νοημοσύνη και εφαρμογές προσομοίωσης
  • MP4 Καινοτόμες λύσεις καθαρής ενέργειας
  • MP5 Ανάπτυξη δεξιοτήτων για ένταξη καινοτόμων λύσεων στις επιχειρήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα
  • MP6 Τεχνολογίες και εφαρμογές κινητικότητας του μέλλοντος

thess-intec-6.jpg?mtime=20210222002422#asset:247310:freeHeight

Στο πλαίσιο του παρόντος επιχειρείται μια ακροθιγής παρουσίαση του νομικού πλαισίου, το οποίο υφίστατο, αλλά και δημιουργήθηκε in concreto για την πραγμάτωση του έργου.

Με το άρθρο 18 του Ν. 4690/2020 μεταβιβάστηκε από το Ελληνικό Δημόσιο προς την «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ» (ΑΖΚ ΑΕ, ανήκουσα πλήρως στο Ελληνικό Δημόσιο), έκταση 760 περίπου στρεμμάτων, με αποκλειστικό σκοπό την εγκατάσταση σ’ αυτήν, του ThessINTEC, ως Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 41 επ. του Ν. 3982/2011. Για την υλοποίηση του σκοπού, προβλέφθηκε η παραχώρηση από την ΑΖΚ ΑΕ προς το ThessINTEC και για 99 έτη, του δικαιώματος επιφανείας επί της συγκεκριμένης εκτάσεως, όπως το δικαίωμα αυτό ρυθμίζεται στον Ν. 3986/2011, με ορισμένες ειδικές ρυθμίσεις και παρεκκλίσεις.

Mε το άρθρο 71 του Ν. 4712/2020 προβλέφθηκε η σύσταση με συμβολαιογραφικό έγγραφο του ThessINTEC, ως ανώνυμης εταιρίας του ιδιωτικού τομέα, ειδικού σκοπού. Όπως ορίζει το άρθρο αυτό, η εταιρία θα λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και θα διέπεται από τις διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου, αυτές του άρθρου 18 του Ν. 4690/2020 και συμπληρωματικά από τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών, δηλ. τον Ν. 4548/2018. Η ιδιαίτερα σημαντική διαφοροποίηση της εταιρίας από τις λοιπές ανώνυμες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, αφορά στον σκοπό της, ο οποίος ορίζεται ως «μη κερδοσκοπικός, όσον αφορά τους μετόχους της, καθώς και κοινωφελούς χαρακτήρα, η δε μεταβίβαση των μετοχών της θα λαμβάνει χώρα στην ονομαστική τους αξία». Ως εκ τούτου, κατέστη εξ αρχής και εκ του Νόμου απολύτως σαφές, ότι η μετοχική συμμετοχή στην εταιρία υποδηλώνει την πρόθεση δημιουργικής ενασχόλησης και συνεισφοράς στην υλοποίηση των σκοπών της και σε καμία περίπτωση στην επίτευξη κέρδους.

Στο πλαίσιο και κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω και του Ν. 3982/2011, τον Αύγουστο του 2020 συστάθηκε η «ΕΑΝΕΠ ThessINTEC AE». Το 58% του κεφαλαίου της ανήκει σε φορείς και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα (ΣΒΕ, ΣΕΒΕ και Δωρήτριες Επιχειρήσεις), ενώ το υπόλοιπο 42% σε φορείς του Δημοσίου τομέα (ΑΖΚ ΑΕ, ΕΚΕΤΑ, ΑΖΚ, Δήμο Θερμαϊκού και τα πανεπιστήμια Α.Π.Θ., ΔιΠαΕ και ΠαΜακ). Αντίστοιχη είναι και η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Ο σκοπός της εταιρίας είναι η ίδρυση, ανάπτυξη και διαχείριση Επιχειρηματικού Πάρκου Ειδικού Τύπου και συγκεκριμένα, Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς.

Ακολούθησε η σύσταση του δικαιώματος επιφανείας μεταξύ της ΑΖΚ ΑΕ και ThessINTEC, με την υπογραφή του σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου και σήμερα πλέον προχωρούν εκ παραλλήλου διάφορες δράσεις (αναθέσεις/ εκπονήσεις μελετών κλπ.), για την ετοιμασία του φακέλου προς αδειοδότηση του έργου.

Ως κατακλείδα πρέπει να τονιστεί, ότι η χρηματοδότηση του όλου έργου δεν θα απορροφήσει κρατικούς πόρους και οι προσπάθειες για την εύρεση των αναγκαίων κονδυλίων από άλλους φορείς και πηγές (Ευρωπαϊκά Προγράμματα, δωρεές , χορηγίες κλπ.) αποδίδουν προσώρας θετικά αποτελέσματα.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr