NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Σεμινάρια & Επιμόρφωση Στελεχών
ανάγνωση

"Διοίκηση και Λειτουργία Αποθηκών (Warehouse Management)" από το Πανεπιστήμιο Πειραιά

"Διοίκηση και Λειτουργία Αποθηκών (Warehouse Management)" από το Πανεπιστήμιο Πειραιά

Το E- learning Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει το σεμινάριο-εκπαιδευτική ενότητα "Διοίκηση και Λειτουργία Αποθηκών (Warehouse Management)".

Στόχος μαθήματος

Το μάθημα ασχολείται με την λειτουργία και διοίκηση των σύγχρονων αποθηκών.

Ο στόχος της αποθήκης είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους και τη μεγιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών. Η λειτουργία μιας αποθήκης περιλαμβάνει πολλές και διάφορες λειτουργικές δραστηριότητες και η αποτελεσματική της λειτουργία, εξαρτάται από το πόσο καλά και αποτελεσματικά, οι δραστηριότητες αυτές διενεργούνται.

Η σωστή χρήση του χώρου, του εργατικού δυναμικού και του εξοπλισμού, οδηγούν στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών.

Σε κάθε μία από τις ενότητες του μαθήματος, παρουσιάζονται βήμα-προς-βήμα τα ισχύοντα παγκοσμίως στην δομή των αποθηκών.

Ο στόχος του μαθήματος είναι, οι συμμετέχοντες, να ενημερωθούν σε θέματα όπως:

 • Ο Σχεδιασμός αποθηκευτικών χώρων.
 • Η κατανόηση του χρησιμοποιούμενου σταθερού και κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Η εκμάθηση των βασικών εννοιών και τεχνικών σύγχρονης αποθήκης.
 • Η κατανόηση των λειτουργιών των αποθηκών.
 • Οι βασικές διαδικασίες λειτουργίας των αποθηκών.
 • Η διαχείριση και διοίκηση των αποθηκών.

Διδάσκων του προγράμματος είναι ο Γ. Κονταράτος, Διδάσκων στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πανεπιστημίου Πειραιά.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

 • Εισαγωγή – Ο στόχος της αποθήκης.
 • Επιλογή αποθηκευτικού συστήματος (δεσμευμένο/άναρχο) – Επιλογή αποθηκευτικής μονάδας (παλέτα) – Υπολογισμός χωρητικότητας αποθήκης.
 • Επιλογή Αποθηκευτικου συστήματος – Υπολογισμός ύψους αποθήκης – Υπολογισμός αποθηκευτικού module – Υπολογισμός περιγράμματος κτιρίου.
 • Σχεδιασμός ροής των υλικών – Πλέγμα διαδρόμων – Επεκτασιμότητα.
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός.
 • Location System.
 • Διαχείριση Αποθήκης Αποθήκη Αξιοποίηση και Προσβασιμότητα.
 • Αξιοποίηση και Προσβασιμότητα της Αποθήκης.
 • Λειτουργίας μιας Αποθήκης.
 • Δραστηριότητες (παραλαβής, αποθήκευσης, συλλογής και προετοιμασίας παραγγελιών, φόρτωσης).
 • Δραστηριότητες μεταποίησης.
 • Διαδικασία Απογραφών (ετήσιες και περιοδικές).
 • Διαχείριση επιστροφών (Reverse Logistics).
 • Ασφάλεια αποθηκών και εμπορευμάτων.
 • Διοίκηση Προσωπικού και διαχείρισή του.
 • Παραγωγικότητα και Δείκτες (KPI’s).
 • Μελέτες Περίπτωσης.

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από:

 • Οπτικό υλικό για κάθε παρουσίαση που περιλαμβάνει διαφάνειες (ppt)
 • Σημειώσεις
 • Άρθρα
 • Ε- book
 • Σύντομα video παρουσίασης και την εξήγηση κάποιων εννοιών

Το μάθημα περιλαμβάνει εργασία για κάθε συμμετέχοντα

Με την ολοκλήρωση των 6 πρώτων εβδομάδων θα υπάρξει τεστ, με τη λογική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θα μπορεί να εκπονηθεί μέσα από Η/Υ συνδεδεμένο με κεντρικό σύστημα.

Το τελικό διαγώνισμα είναι δομημένο με τη λογική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θα μπορεί να εκπονηθεί μέσα από Η/Υ συνδεδεμένο με κεντρικό σύστημα.

Σκοπιμότητα διεξαγωγής του Μαθήματος

Το μάθημα ασχολείται με τον σχεδιασμό, τη μεθοδολογία, τα εργαλεία, τις τεχνικές σωστής επιλογής εξοπλισμού, προγραμματισμού, και λειτουργίας και παρακολούθησης μιας αποθήκης.

Από έρευνες που έχουν γίνει σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα έχει διαπιστωθεί, ότι σε αυτές δεν λείπουν τα υψηλόβαθμα στελέχη, αλλά τα μεσαία στελέχη τα οποία να είναι σωστά ενημερωμένα σε θέματα διαχείρισης αποθηκών.

Στα επόμενα στάδια ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την ανάλυση, οργάνωση, εκτίμηση, χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό, διοίκηση ποιότητας και ανάλυση κινδύνων μιας αποθήκης.

Το παρόν μάθημα απευθύνεται όχι μόνο σε όσους εργάζονται με αποθήκες, αλλά και σε όσους εμπλέκονται στο στρατηγικό σχεδιασμό των αποθηκευτικών χώρων και στην ποιοτική και οικονομική αξιολόγηση της λειτουργία της αποθήκης μια επιχείρησης.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Καμία προηγούμενη γνώση δεν είναι απαραίτητη, αλλά είναι χρήσιμη μια μικρή επαγγελματική εμπειρία.

Διάρκεια - Αιτήσεις

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 3 μήνες (50 ώρες). Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 9 Απριλίου, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος elearning.xrh.unipi.gr, ενώ τα μαθήματα ξεκινούν 12 Απριλίου.

Δείτε όλα τα σεμινάρια του Προγράμματος εδώ.

Το Πρόγραμμα

Τo Πρόγραμμα λειτουργεί από το 2008, έχει εκπαιδεύσει περίπου 11.000 συμμετέχοντες και έχει επιλεγεί από 330 και πάνω εταιρίες και φορείςγια την εκπαίδευση εργαζομένων τους.

Αίτηση Συμμετοχής - Περίοδοι Παρακολούθησης

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος ανακοινώνεται στο Διαδίκτυο. Οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων για τα e-learning σεμινάρια (εκπαιδευτικές ενότητες) είναι τρεις ετησίως και διαρκούν συνήθως Ιούλιο-Οκτώβριο για τα τμήματα που ξεκινούν τον Οκτώβριο, Ιανουάριο-Μάρτιο για τα τμήματα που ξεκινούν Μάρτιο και Απρίλιο-Μάιο για τα τμήματα που ξεκινούν Ιούνιο. Για να εγγραφείτε σε κάποιο από τα σεμινάρια θα πρέπει να συμπληρώσετε και υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρείτε στην ιστοσελίδα.

Προαπαιτούμενα

Το Πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις από Πτυχιούχους και φοιτητές όλων των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και Αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση που υπάρχουν προαπαιτούμενες γνώσεις για την παρακολούθηση κάποιας εκπαιδευτικής ενότητας αυτές αναγράφονται στο αντίστοιχο syllabus στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Τρόπος Παρακολούθησης

To Πρόγραμμα καταργεί χωροχρονικά όρια και παρέχει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους, ανεξαρτήτως περιοχής κατοικίας και καθημερινών υποχρεώσεων, αφού δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να το παρακολουθούν από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή έχουν ελεύθερο χρόνο, αρκεί να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης). Το περιβάλλον εργασίας στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης είναι πολύ φιλικό και εύχρηστο, ώστε να διευκολύνει τη μελέτη, ενώ παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη.

Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό όλων των εκπαιδευτικών ενοτήτων περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Σε κάποιες από τις εκπαιδευτικές ενότητες είναι διαθέσιμα και video διαλέξεων, τα οποία δεν μπορεί ο συμμετέχοντας να αποθηκεύσει αλλά μόνο να παρακολουθήσει on line συνδεδεμένος με την πλατφόρμα όσες φορές το επιθυμεί. Όταν στο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνονται και video αυτό αναφέρεται στην περιγραφή της αντίστοιχης εκπαιδευτικής ενότητας.

Τρόπος Εξέτασης - Τίτλοι Σπουδών

Από την περίοδο Νοεμβρίου 2020, μετά την επιτυχή παρακολούθηση μιας εκπαιδευτικής ενότητας χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ή Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Για τις Εκπαιδευτικές Ενότητες των Συστημάτων Διαχείρισης χορηγείται και Πιστοποιητικό με πιστοποίηση TUV ACADEMY.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής ενότητας χορηγείται:

 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, εφόσον η διάρκεια παρακολούθησης της εκπαιδευτικής ενότητας είναι τουλάχιστον 50 ώρες. Στο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης αναγράφεται η διάρκεια σε ώρες και οι μονάδες ECVET (1 μονάδα ανά 25 ώρες).
 • Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης, εφόσον η διάρκεια παρακολούθησης της εκπαιδευτικής ενότητας είναι λιγότερο από 50 ώρες Στη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης αναγράφεται μόνο η διάρκεια παρακολούθησης χωρίς μονάδες ECVET.

Ο Οδηγός Σπουδών αποτελείται από εκπαιδευτικές ενότητες που εντάσσονται σε επιμέρους προγράμματα. Τίτλος Σπουδών χορηγείται με την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, αλλά και κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικών ενοτήτων ίδιου προγράμματος. Δείτε όλα τα Προγράμματα εδώ.

Επομένως, ο συμμετέχοντας που παρακολουθήσει με επιτυχία τουλάχιστον άλλη μια εκπαιδευτική ενότητα από το ίδιο πρόγραμμα (ομάδα σεμιναρίων) και αθροιστικά οι ώρες παρακολούθησής τους υπερβαίνουν τις 50, θα λάβει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με αναγραφή των επιμέρους εκπαιδευτικών ενοτήτων και το άθροισμα των αντίστοιχων ωρών παρακολούθησης και μονάδων ECVET που προκύπτουν από αυτές (1 μονάδα ανά 25 ώρες).

Βασική προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της χορήγησης του αντίστοιχου Τίτλου Σπουδών είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας. Η διαδικασία της τελικής εξέτασης πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι ή οι σπουδαστές του Προγράμματος μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6949476064 ή το email learnxrh@unipi.gr ώστε να λάβουν άμεσα απάντηση.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr