NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Δημόσια Διοίκηση
ανάγνωση

Στο στόχαστρο ελέγχων τα «εικονικά εστιατόρια» που λειτουργούν μόνο για online παραγγελίες

Στο στόχαστρο ελέγχων τα «εικονικά εστιατόρια» που λειτουργούν μόνο για online παραγγελίες

Τα «εικονικά εστιατόρια» μπαίνουν στο «στόχαστρο» ελέγχων, όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2 στις επιχειρήσεις εστίασης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «δεδομένου ότι, λόγω της πανδημίας αυξήθηκε πάρα πολύ ο όγκος των διαδικτυακών παραγγελιών και ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν τα λεγόμενα "εικονικά εστιατόρια" που λειτουργούν αποκλειστικά ως κέντρα για online παραγγελίες και παραγγελίες τροφοδοσίας (catering) έχοντας μόνο παρασκευαστήριο και όχι αίθουσα πελατών, συστήνεται αυτές οι επιχειρήσεις να αποτελούν προτεραιότητα για τις αρχές ελέγχου, προκειμένου να διαπιστώνεται η νομιμότητα λειτουργίας τους και να εξασφαλίζονται αφενός οι κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής και αφετέρου όλες οι διαδικασίες αυτοελέγχου».

Ενδεικτικά αναφέρονται στην εγκύκλιο οι πλατφόρμες ηλεκτρονικών παραγγελιών e-food.gr, wolt.gr, delivery.gr, στις οποίες γίνεται αναφορά των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων εστίασης.

Όσον αφορά στα μέτρα λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης:

 • Πιστή και ορθή τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής των χειριστών τροφίμων, (πλύσιμο χεριών, χρήση μάσκας, Μέσα Ατομικής Προστασίας όπου αυτά χρειάζονται, ορθή εφαρμογή γαντιών, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ κ.λ.π (ανωτ. σχετ.8), διενέργεια διαγνωστικού αυτοελέγχου νόσησης, (self test) και την έγκαιρη γνωστοποίηση αυτού στην σχετική πλατφόρμα των αποτελεσμάτων (ανωτ. σχετ. 10).
 • Τήρηση και πιστή εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης και εξυγίανσης όπως αυτές έχουν καταγραφεί στην ανωτ. σχετ.(8) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.
 • Τήρηση καθαριότητας του περιβάλλοντος χώρου της επιχείρησης (απορρίμματα, στάσιμα νερά, κ.λ.π).
 • Αναπνευστική Υγιεινή (βήχας - πτέρνισμα με κάλυψη του στόματος-μύτης με χαρτομάντηλο, κ.λ.π, ή με το χέρι στο ύψος του αγκώνα κ.λ.π )
 • Απομάκρυνση όσων έχουν συμπτώματα υποψίας λοίμωξης covid-19 από τον εργασιακό χώρο και έλεγχός τους.
 • Σωστός αερισμός των χώρων εργασίας κ.λ.π
 • Πιστή τήρηση των μέτρων σχετικά με τις αποστάσεις τόσο μεταξύ των πελατών όσο και μεταξύ των εργαζομένων εντός του εργασιακού χώρου(π.χ. παρασκευαστήρια κ.λ.π).
 • Πιστή και ορθή εφαρμογή των Κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής ανάλογα με το είδος της επιχείρησης κατά τη διάρκεια όλης της παραγωγικής αλυσίδας έως και τη διάθεσή του τελικού προϊόντος προς στον καταναλωτή. Συγκεκριμένα από την παρασκευή, μεταποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά διακίνηση και διάθεση αυτού.

Μέτρα λειτουργίας της επιχείρησης σε ανοιχτό υπαίθριο χώρο:

 • Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, σύμφωνα με την (ανωτ.σχετ.7) ΚΥΑ, με θέμα « Έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας ....έως τις 31/5/2021» (ανωτ. σχετ.7), δύνανται να λειτουργούν σε ανοιχτούς υπαίθριους χώρους και μόνο με 6 εξυπηρετούμενα άτομα ανά τραπέζι, αποκλειστικά με καθήμενους πελάτες χωρίς την αναπαραγωγή-χρήση μουσικής.
 • Η δυναμικότητα των καταστημάτων εστίασης δεν δύναται να υπερβαίνει την μέγιστη δυναμικότητα τους, έτσι όπως αυτή προβλέπεται από την άδεια λειτουργίας τους-γνωστοποίηση (πληρότητα στο 50% της δυναμικότητας της επιχείρησης επί της εσωτερικής ωφέλιμης επιφάνειας και 40 % επί της συνολικής εξωτερικής ωφέλιμης επιφάνειας, όπως αυτά ορίζονται στα (ανωτ. σχετ. 4 & 6).
 • Ο αριθμός των εξυπηρετούμενων (take away) και των καθήμενων πελατών, καθώς και η τοποθέτηση - διάταξη των τραπεζοκαθισμάτων θα γίνεται σύμφωνα με την ως άνω Υπ. Απόφαση, σχετ. 7 όπως κάθε φορά ισχύει.
 • Όσο οι πελάτες βρίσκονται σε αναμονή τραπεζιού πρέπει να φέρουν τις μάσκες τους.
 • Σε κάθε τραπέζι πρέπει να υπάρχει απολυμαντικό χεριών.
 • Οι κατάλογοι των προσφερόμενων φαγητών πρέπει να απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση, καθώς επίσης να γίνεται χρήση του ηλεκτρονικού καταλόγου όπου αυτό είναι εφικτό (ψηφιακό QR Menu ώστε οι πελάτες να ενημερώνονται για τα προϊόντα με ασφάλεια, χωρίς να έρθουν σε επαφή με έντυπο υλικό).
 • Τα τραπέζια μετά την αποχώρηση των πελατών πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται σύμφωνα με την Εγκύκλιο « Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης ....του SARS-COV-2 (ανωτ. σχετ. 9).
 • Η χρήση μπαρ είναι δυνατή με την προϋπόθεση τα καθίσματα (σκαμπό) να τοποθετούνται ανά δυάδες και σε απόσταση 1,5 μ. η κάθε δυάδα.

Tα ανωτέρω ισχύουν και για τα εστιατόρια, καφέ, μπαρ των ξενοδοχείων και αεροδρομίων που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω λειτουργούν τα εστιατόρια, καφέ, μπαρ, σε εσωτερικούς χώρους ξενοδοχείων, εφαρμόζοντας πάντα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως αυτά προβλέπονται στην με αρ. πρωτ. 6632/16.04.2021 (Β'1632) ΚΥΑ «Αντικατάσταση της υπ'αρ. 1881 (Β'2084)/29-5-2020 ΚΥΑ, αναφορικά με τα ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα που λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις»

Δεν επιτρέπεται προς το παρόν, η διάθεση γευμάτων σε καθήμενους πελάτες σε καφέ, μπαρ, εστιατόρια που λειτουργούν εντός στοών, εμπορικών κέντρων, υπεραστικών σταθμών, αεροδρομίων κ.λ.π.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr