NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Έρευνες, Εκθέσεις, Μελέτες
ανάγνωση

Εκατομμύρια θέσεις εργασίας από επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες και βιωσιμότητα

Εκατομμύρια θέσεις εργασίας από επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες και βιωσιμότητα

​Σύμφωνα με νέα μελέτη που εκπόνησε η Accenture σε συνεργασία με την BusinessEurope, οι αυξανόμενες επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες και βιωσιμότητα θα μπορούσαν να προσθέσουν έως και 5,7 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη έως το 2030.

Η μελέτη “Europe’s new dawn - Reinventing industry for future competitiveness” αναφέρει ότι παρόλο που η Ευρώπη συμβάδιζε με άλλες οικονομίες σε επίπεδο ανάπτυξης και μεριδίου αγοράς στην εποχή προ-πανδημίας, η πορεία της έκτοτε παρουσιάζει αποκλίσεις. Συγκεκριμένα, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναμένουν πλέον ότι η ανάκαμψή τους από την πανδημία θα διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες περισσότερο σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις των εταίρων τους στην Ασία και τη Βόρεια Αμερική.

Ωστόσο, η μελέτη σημειώνει ότι η Ευρώπη είναι σε θέση να αξιοποιήσει μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, στηριζόμενη στη δύναμή της σε βασικούς κλάδους. Αυτή η δύναμη, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και τη βιωσιμότητα, θα μπορούσε να ενισχύσει την απασχόληση και να δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη έως το 2030.

Η επιταχυνόμενη επένδυση στην ψηφιοποίηση και τη βιωσιμότητα, γνωστή και ως ‘Twin Transformation’, θα μπορούσε να συμβάλλει στη δημιουργία έως και 5,7 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας έως το 2030 σε ολόκληρη την περιοχή σε σύγκριση με τον αριθμό των θέσεων που θα δημιουργούνταν εάν οι επενδύσεις ψηφιακών τεχνολογιών και βιωσιμότητας δεν επιταχύνονταν. Οι τομείς στους οποίους θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας περιλαμβάνουν τους κλάδους βιομηχανικού εξοπλισμού, υψηλής τεχνολογίας, λογισμικού, υπηρεσιών κοινής ωφελείας, αυτοκινητοβιομηχανίας, βιοεπιστημών, τηλεπικοινωνιών και μέσων.

Ωστόσο, για να δημιουργηθούν αυτές οι θέσεις εργασίας, η Ευρώπη θα πρέπει να ενισχύσει την παγκόσμια ηγετική της θέση στην αυτοκινητοβιομηχανία, τα καταναλωτικά αγαθά, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και τη χημική βιομηχανία και να αξιοποιήσει τη δυναμική των κλάδων στις οποίες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι ήδη εδραιωμένες, όπως η αεροδιαστημική και η άμυνα, οι βιοεπιστήμες, οι τηλεπικοινωνίες και τα μέσα. Παράλληλα, ευκαιρίες υπάρχουν και σε άλλους κλάδους όπως του βιομηχανικού εξοπλισμού, της τεχνολογίας και του λογισμικού, οι οποίοι θα πρέπει να επενδύσουν περαιτέρω στην καινοτομία και να επιταχύνουν το μετασχηματισμό τους, τόσο σε επίπεδο ψηφιακών τεχνολογιών όσο και βιωσιμότητας.

«Παρατηρούμε την εμφάνιση ενός νέου προτύπου ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας παγκοσμίως, το οποίο οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι σε θέση να αξιοποιήσουν», δήλωσε o Jean-Marc Ollagnier, CEO της Accenture στην Ευρώπη. «Αν και η συγκριτικά αργή διάθεση εμβολίων στην Ευρώπη μπορεί να μετριάσει τις ελπίδες των επιχειρήσεων για ταχεία ανάκαμψη, η ηγετική θέση της Ευρώπης στη βιωσιμότητα -σε συνδυασμό με επενδύσεις στις πλέον υποσχόμενες τεχνολογίες και σε αναδυόμενα δια-κλαδικά οικοσυστήματα όπως το mobility- θα μπορούσε να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα, επιτρέποντας συνεπώς την ανάδειξη παγκόσμιων ηγετών και τη δημιουργία εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας μακροπρόσθεσμα σε ολόκληρη την περιοχή».

Προκειμένου οι ευρωπαϊκοί κλάδοι να διατηρήσουν τη θέση τους ή να αναδυθούν ως παγκόσμιοι ηγέτες, θα πρέπει να επενδύσουν σε συγκεκριμένες τεχνολογίες και τομείς υψηλής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία περιλαμβάνει έρευνα σε 700 υψηλόβαθμα στελέχη στην Ευρώπη, οι τεχνολογικές επενδύσεις θα πρέπει να εστιάσουν στην τεχνητή νοημοσύνη, που αναφέρθηκε από το 66% των ερωτηθέντων, το 5G και 6G (58%), το cloud (52%) και τις μπαταρίες επόμενης γενιάς (34%). Όταν ζητήθηκε να προσδιορίσουν τομείς με υψηλή ανάπτυξη, το “smart manufacturing” αναφέρθηκε από τους περισσότερους ερωτηθέντες (55%), ακολουθούμενο από την «ψηφιακή υγεία» (50%), την «έξυπνη κινητικότητα» (46%) και την «ενεργειακή μετάβαση» (33%).

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επιταχύνουν τις επενδύσεις τους στην τεχνολογία, τη βιωσιμότητα και το εργατικό δυναμικό τους

88% των ευρωπαϊκών εταιρειών σκοπεύει να αυξήσει τις επενδύσεις σε πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού και βιωσιμότητας φέτος, ενώ μόλις 58% αύξησε τις αντίστοιχες επενδύσεις το 2020.

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δίνουν επίσης μεγάλη έμφαση στην επανεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Συγκεκριμένα, 86% των ευρωπαϊκών εταιρειών σκοπεύει να επανεκπαιδεύσει έως και 25% των εργαζομένων τους τα επόμενα τρία χρόνια για να συμβαδίζουν με τις ανάγκες της εταιρείας τους. Συνολικά, περίπου 7 εκατομμύρια ευρωπαίοι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις σχετικές πρωτοβουλίες αναβάθμισης δεξιοτήτων.

«Παρόλο που η πανδημία δεν έχει ακόμα ξεπεραστεί, είναι επιτακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις όχι απλά να προετοιμαστούν για την ανάκαμψή τους αλλά συνολικά να επανασυνταχθούν, προκειμένου να διατηρήσουν την ηγετική τους θέση ή να την αποκτήσουν», δήλωσε ο Δρ. Κυριάκος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Accenture στην Ελλάδα. «Υπάρχει μια μοναδική ευκαιρία για την Ευρώπη να ηγηθεί στην μετά-covid εποχή, αλλά για να επιτευχθεί αυτό απαιτούνται άμεσα επενδύσεις στις κατάλληλες τεχνολογίες και οικοσυστήματα καθώς επίσης και στο ανθρώπινο δυναμικό. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίσουμε μελλοντική ανάπτυξη και θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας.»

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. θα διαδραματίσουν επίσης κρίσιμο ρόλο στην ανάδειξη παγκόσμιων ηγετών στην Ευρώπη

Για να αναδειχθούν οι ευρωπαϊκοί κλάδοι ως παγκόσμιοι ηγέτες και να υποστηρίξουν τις προοπτικές ανάπτυξης της απασχόλησης, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. αναμένεται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο.

Η μελέτη έχει εντοπίσει πέντε τομείς δράσης, που οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναμένουν από τις κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., όπως:

  • Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού «επόμενης γενιάς»: αυτό περιλαμβάνει την αναβάθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ενίσχυση του ταλέντου και την εξασφάλιση των απαραίτητων δεξιοτήτων, υποστηρίζοντας τις ψηφιακές γνώσεις, τη δια βίου μάθηση και την επαγγελματική εκπαίδευση.
  • Ενεργοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία: αυτό περιλαμβάνει τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη μιας κοινής τεχνολογικής υποδομής (5G, Cloud, IoT, AI) και την υποστήριξη των πρωτοβουλιών για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Επίσης, αναμένεται η δημιουργία ενός επενδυτικού ρυθμιστικού πλαισίου φιλικού προς την καινοτομία, για παράδειγμα με την εξάλειψη του νομικού κατακερματισμού και της γραφειοκρατίας και την περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων «sandboxes» για τη δοκιμή αναδυόμενων τεχνολογιών.
  • Υποστήριξη της ανάπτυξης κλάδων υψηλής δυναμικής: ιδίως μέσω επενδύσεων σε πρωτοπόρο έρευνα και καινοτομία, υιοθέτηση πολιτικών για την υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων κλαδικών οικοσυστημάτων και τη δημιουργία συμπράξεων μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr