NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Παιδεία - Νεολαία
ανάγνωση

Οι αιτήσεις για το 8ο καλύτερο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δ. Ευρώπη συνεχίζονται

Οι αιτήσεις για το 8ο καλύτερο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δ. Ευρώπη συνεχίζονται

​Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), συγκαταλέγεται στα 15 καλύτερα Μεταπτυχιακά της Δ. Ευρώπης (κατηγορία: General Management) συνεχώς τα τελευταία επτά χρόνια (κατατάχτηκε 8ο το 2020-21), σύμφωνα με τον έγκυρο διεθνή Οργανισμό αξιολόγησης Eduniversal, ο οποίος κατατάσσει ετησίως ανά επιστημονικό πεδίο τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1.000 πανεπιστημίων από 154 χώρες.

Τι κάνει το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό να ξεχωρίζει;

Είναι το μόνο Μεταπτυχιακό στην Ελλάδα και ένα από τα τέσσερα σε όλη την Ευρώπη που προσφέρει ειδίκευση στη Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη – Customer Experience Management. Πρωτοπορεί στην Ελλάδα προσφέροντας ειδίκευση στη Διοικητική Συμβουλευτική – Management Consulting. Διακρίνεται για τον διεθνή προσανατολισμό του, έχοντας θεσμοθετήσει εδώ και δώδεκα έτη τη συνεργασία του με κορυφαία πανεπιστήμια και Business Schools της Ευρώπης, οργανώνοντας εκπαιδευτικά ταξίδια (Study Tours) τα οποία πλέον έχουν προσαρμοστεί σε εξ-αποστάσεως παρακολούθηση Executive Seminars μέχρι ομαλοποίησης της κατάστασης της πανδημίας, αξιοποιώντας στρατηγικές συνεργασίες με Business Schools του Εξωτερικού όπως το SDA Bocconi (Νο. 3 B-School στην Ευρώπη, σύμφωνα με την κατάταξη των Financial Times-2019).

Επιπλέον, οι φοιτητές του Προγράμματος εμπλουτίζουν τις εμπειρίες τους παρακολουθώντας Executive Seminars, ομιλίες, συνέδρια, συμμετέχουν σε βιωματικές ασκήσεις και διδάσκονται από διακεκριμένους καθηγητές και κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Η όλη εμπειρία ολοκληρώνεται με την απονομή πιστοποιητικών από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Συμβουλευτική Επιτροπή Στρατηγικής

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Προγράμματος, θεσπίστηκε ο θεσμός της «Συμβουλευτικής Επιτροπής Στρατηγικής» με σκοπό την περαιτέρω ενδυνάμωση και διασύνδεση των φοιτητών του Προγράμματος με τις ανάγκες της αγοράς. Στην Επιτροπή συμμετέχουν καταξιωμένα στελέχη από ηγέτιδες εταιρείες της Ελληνικής Οικονομίας, τα οποία προτείνουν πρωτοβουλίες και δράσεις έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το Πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων, εστιάζει στα πλέον σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα και θωρακίζει του φοιτητές του στις αλλαγές του μέλλοντος.

Πρωτοποριακές Ειδικεύσεις που ξεχωρίζουν

Η Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη (CXM) αποτελεί πλέον το next big thing”, και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Steve Jobs, You have to start with the customer experience and work backwards to the technology”.

Σήμερα, η CXM είναι πιο σχετική από ποτέ μιας και λόγω της πανδημίας όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αντιλήφθηκαν την ανάγκη διαφοροποίησης στη βάση της Εμπειρίας.

Η ειδίκευση στη Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη (Customer Experience Management -CXM) προσφέρει το θεωρητικό υπόβαθρο και τις πρακτικές γνώσεις που καθιστούν τους φοιτητές του ΠΜΣ ικανούς να επινοούν, να σχεδιάζουν και να προσφέρουν μια αξιομνημόνευτη Εμπειρία (Experiences Design), ενιαία σε όλα τα στάδια του ταξιδιού του Πελάτη (Customer Journey). Η προσέγγιση CXM επιτρέπει το σχεδιασμό, την αποτύπωση και την παρακολούθηση ολόκληρου του ταξιδιού του πελάτη με τον οργανισμό με αποτέλεσμα τη δημιουργία οικονομικών ωφελειών. Κατ’ επέκταση, το CXM αφορά όλα τα στελέχη, που εργάζονται σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό κλάδο, στις υπηρεσίες, στις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τη βιομηχανία, και σε οποιαδήποτε θέση και τμήμα ενός οργανισμού/εταιρείας. Και αυτό διότι, η εμπειρία πελάτη προσφέρει μια ολιστική και συστηματική θεώρηση σε όλο το φάσμα αλληλεπίδρασης πελάτη-οργανισμού/ εταιρείας.

Η ειδίκευση Διοικητική Συμβουλευτική (Management Consulting) προσφέρει τεχνοκρατικές γνώσεις υψηλού επιπέδου και εκπαιδεύει τα μελλοντικά στελέχη στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων, τη διαμόρφωση προτάσεων για την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων (στα χρηματοοικονομικά, στο ΙΤ, στη στρατηγική, και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων), το σχεδιασμό και την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων συνεργάζονται άμεσα με ανώτατα διοικητικά στελέχη (C-Level Executives) και τις ομάδες τους από πολύ νωρίς στην καριέρα τους και συμμετέχουν ενεργά σε πληθώρα πολύπλοκων και διακλαδικών έργων (projects). Έτσι, έχουν την ευκαιρία της συνεχούς ανέλιξης, απόκτησης γνώσεων, εργαλείων και εμπειριών, αλλά και ευκαιρία καριέρας για την επαγγελματική τους αποκατάσταση σε κορυφαίες Συμβουλευτικές Εταιρείες μέσα από τη συνεργασία του MSM με το ΣΕΣΜΑ.

Ευκαιρίες Επαγγελματικής Αποκατάστασης

Το εξαιρετικό επίπεδο εκπαίδευσης των αποφοίτων του MSM αντανακλάται στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασής τους (placement rate), που αγγίζει το 90%, αμέσως σχεδόν μετά την αποφοίτησή τους.

Το Πρόγραμμα δίνει εξαιρετικές ευκαιρίες επαγγελματικής δικτύωσης (networking) στους φοιτητές του MSM, μέσα από τη στρατηγική συνεργασία του Προγράμματος με εταιρείες και καταξιωμένα στελέχη επιχειρήσεων. Σειρά περισσότερων από 20 σεμιναρίων και ομιλιών πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών. Οι φοιτητές του Προγράμματος έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν αρκετά στελέχη μεγάλων εταιρειών, συμμετέχοντας σε συνέδρια και ημερίδες που οργανώνουν και εκπονώντας διπλωματικές εργασίες στο πλαίσιο εταιρειών-μελών τους καθώς και να δικτυωθούν με διάφορα στελέχη διαφορετικών κλάδων μέσω του ενεργού και δραστήριου Συλλόγου Αποφοίτων.

Προσαρμογή στη νέα ψηφιακή εποχή

Πλέον το ΠΜΣ έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της εποχής και προσφέρει τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως εκπαίδευση αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες που επιτρέπουν τη δημιουργία μιας ολιστικής εκπαιδευτικής εμπειρίας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι φοιτητές πλέον έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν διάφορα εξειδικευμένα σεμινάρια τόσο από Ελληνικούς οργανισμούς όσο και από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού (π.χ. SDA Bocconi) χάρις στις στρατηγικές συνεργασίες του ΠΜΣ. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Παρακολούθησης (Certification), το οποίο είναι και αναπόσπαστο κομμάτι στο Συμπλήρωμα Διπλώματος (DS).

Όπως συνοψίζει ο Διευθυντής του Προγράμματος και Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καθηγητής κ. Γ. Σιώμκος:

«Αυτό που ξεχωρίζει το MSM είναι η φιλοσοφία του, η οποία αποτυπώνεται στο τρίπτυχο Καινοτομία-Συνεργασία-Διεθνής Προσανατολισμός. Προσφέρουμε γνώσεις στα πλέον σύγχρονα αντικείμενα του χώρου μας με διεπιστημονική προσέγγιση, καλλιεργούμε τις αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες των φοιτητών μας, επιδιώκουμε και έχουμε ουσιαστική συνεργασία με επιχειρήσεις και επαγγελματικούς φορείς, και συνεργαζόμαστε με Πανεπιστήμια και Business Schools του εξωτερικού για να προετοιμάσουμε στελέχη ικανά να ανταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο.»

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τη 19η σειρά του Προγράμματος λήγει στις 30 Ιουνίου 2021 και για τα δύο τμήματα (πλήρους και μερικής φοίτησης).

Υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας!

Μπορείτε να βρείτε τα δικαιολογητικά για την αίτηση εδώ.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr