NEWSFLASH...
The Unkeeper
ανάγνωση

The Unkeeper: Καλώς ήρθες… live blocking

The Unkeeper: Καλώς ήρθες… live blocking

Σε συνέχεια της προηγούμενης αναφοράς όντως την προηγούμενη Πέμπτη ψηφίστηκε στη Βουλή μια σημαντική διάταξη που προετοίμασαν από κοινού, το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με την καταπολέμηση της πειρατείας, με βελτιώσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο του αρ. 66ε του ν. 2121/1993 αναφορικά με την διαδικασία ελέγχου της πειρατείας στην περίπτωση μετάδοσης γεγονότων διεθνούς ή εθνικής τηλεθέασης που πρόκειται να μεταδοθούν ταυτόχρονα με την διενέργειά τους (live blocking).

Σημειώνεται ότι οι αρχικές διατάξεις για το Live blocking είχαν εισαχθεί με το αρ. 68 Ν. 4761/2020 -Α 248, και έχει ήδη εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ (Β’ 3196)

Συγκεκριμένα έχουν εισαχθεί πλέον οι εξής βελτιώσεις:

  • Προβλέπεται διαδικασία για την περίπτωση της παραβίασης υφιστάμενης απόφασης, η οποία διαδικασία λαμβάνει χώρα με νέα αίτηση (με συμπληρωματικά στοιχεία για τα νέα site με ίδιο πειρατικό περιεχόμενο) ενώπιον της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ) χωρίς καταβολή νέου τέλους
  • Προβλέπεται διαδικασία για την περίπτωση της παραβίασης υφιστάμενης απόφασης, η οποία λαμβάνει χώρα την ίδια τη στιγμή της μετάδοσης με διαδικασία μέσω της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και πρόβλεψη να διεκπεραιώνεται εντός 30 λεπτών από την εντολή της ΕΕΤΤ. Στην περίπτωση αυτή ακολουθεί εντός μηνός έκδοση σχετικής απόφασης της ΕΔΠΠΙ κατόπιν εισήγησης της ΕΕΤΤ προς την ΕΔΠΠΙ.

Σύμφωνα με το report της ΕΔΕΕ του 18ου κύματος της έρευνας FORECOMM_s η αισιοδοξία είναι έκδηλη σε όλα τα μέρη της έρευνας. Τι μας λέει μεταξύ άλλων:

Ότι οι διαφημιζόμενοι φαίνονται να «παίρνουν θέση» για μια ταχεία έξοδο από την κρίση της πανδημίας, έτοιμοι να πιάσουν το νήμα από εκεί που το άφησαν στην αρχή του 2020.

Για τη ζήτηση στην αγορά εργασίας η έρευνα δείχνει επαναφορά σε θετικά επίπεδα αντίστοιχα με αυτά της επανάκαμψης του 2019, αναφορικά με την απασχόληση, η αισιοδοξία επανέρχεται -το δεύτερο 3μηνο του 2021 κινείται στα υψηλά επίπεδα του 2019- και για τις τιμές βλέπει αυξητικές εκτιμήσεις σε επίπεδα ρεκόρ από την αρχή της μέτρησης το 2016.

Σύμφωνα με τα στελέχη των διαφημιζομένων, οι προϋπολογισμοί marketing αυξάνονται με υψηλούς ρυθμούς, αντίστοιχους με αυτούς του 2ου 6μηνου του 2019 (+25).

Η σημαντική αύξηση των προϋπολογισμών marketing ενδυναμώνει όλες τις ενέργειες: Πέρα από τα (σταθερά) ευνοούμενα νέα, online εργαλεία, σημαντικές αυξητικές τάσεις εμφανίζουν τα offline media (+12), οι προωθητικές ενέργειες (+12), οι δημόσιες σχέσεις (+9) και η έρευνα αγοράς (+12). Μικρό ενδιαφέρον συνεχίζει να συγκεντρώνει το direct marketing (+3).

Οι προϋπολογισμοί για τις online ενέργειες σταθεροποιούνται σε αυξητική διάθεση αν και με μειωμένο ενθουσιασμό σε σχέση με την τριετία 2016-2019.

Η πτωτική τάση για τους προϋπολογισμούς των offline media αντιστρέφεται πλήρως - για πρώτη φορά από την αρχή της μέτρησης το 2016, τα στελέχη του marketing δηλώνουν έντονη πρόθεση αύξησης της επένδυσής τους σε αυτά (+12).

Η διάθεση επένδυσης σε ενέργειες direct marketing επανέρχεται σταδιακά από αρνητική σε σταθερή (+3).

Η πρόθεση επένδυσης σε δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων επανέρχεται θεαματικά σε θετικό έδαφος (+9), το υψηλότερο σημείο από την αρχή της μέτρησης.

Η διάθεση επένδυσης σε έρευνα αγοράς καταγράφεται αυξητική (+12), σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά του αναπτυξιακού 4ου 3μήνου του 2019.

Τα στελέχη των διαφημιστικών εταιρειών βλέπουν τις εταιρείες τους να ανακάμπτουν (+58) μετά την μεγάλη πτώση του 2020. Οι συνολικές εκτιμήσεις τους για τον κλάδο επανέρχονται σε θετικό έδαφος (+42).

Σύμφωνα με την εκτίμηση των στελεχών των διαφημιστικών εταιρειών η ζήτηση για τις υπηρεσίες τους και η απασχόληση ανακάμπτουν με ρυθμό αντίστοιχο με αυτόν πριν την πανδημία (+69 και +49 αντίστοιχα), ενώ ταυτόχρονα αναφέρουν, για πρώτη φορά από την αρχή της μέτρησης, συγκρατημένα θετικές προσδοκίες αύξησης των αμοιβών τους (+8).

Οι εκτιμήσεις διαφημιστικών και διαφημιζομένων συμπίπτουν ως προς την αύξηση επένδυσης σε online εργαλεία, media και platforms, την αυξητική τάση των offline media και των ενεργειών δημοσίων σχέσεων. Οι διαφημιστές δεν δείχνουν να αντιλαμβάνονται το ενδιαφέρον των πελατών τους για προωθητικές ενέργειες και έρευνα αγοράς.

Σχεδόν το σύνολο των διαφημιζομένων και των εταιρειών επικοινωνίας εισήγαγαν καινοτομίες προκειμένου να αντεπεξέλθουν στην κρίση του COVID19.

Οι διαφημιζόμενοι εστιάζουν κυρίως στην στόχευση νέων πελατών και τις νέες συνεργασίες, ενώ οι διαφημιστές εμφανίζονται να υιοθετούν / αναζητούν καινοτομίες σε περισσότερους τομείς από τους πελάτες τους: Νέες διαδικασίες παραγωγής, στόχευση νέων πελατών, νέες συνεργασίες, εμβάθυνση σχέσεων με τους πελάτες τους, νέα κανάλια αλλά και νέο περιεχόμενο επικοινωνίας.

Οι καινοτομίες που έχουν εισαχθεί σε κάθε επιχείρηση τείνουν να αποκτούν μόνιμο χαρακτήρα. Οι διαφημιστικές εταιρείες φαίνονται να «αξιοποιούν» την κρίση της πανδημίας περισσότερο και να υιοθετούν αλλαγές / καινοτομίες μόνιμου χαρακτήρα σε μεγαλύτερο βαθμό και σε περισσότερες περιοχές από τους διαφημιζόμενους.

Η FORECOMM_s είναι μια έρευνα οικονομικού κλίματος που εστιάζει – αφ’ ενός στις εκτιμήσεις στελεχών διαφημιζομένων για την πορεία της επιχείρησής τους αλλά και, γενικότερα, του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται – αφ’ ετέρου στους προϋπολογισμούς τμημάτων marketing για τις ενέργειες υποστήριξης των προϊόντων τους: Η ιδέα είναι ότι υψηλότεροι προϋπολογισμοί αντικατοπτρίζουν αλλά και προοιωνίζουν αναπτυξιακές τάσεις στην αγορά, ενώ αντίστοιχα μειωμένοι προϋπολογισμοί αντικατοπτρίζουν και προοιωνίζουν υφεσιακές τάσεις.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr