NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Επιχειρηματικά Νέα
ανάγνωση

​Τιτάν: Αύξηση όγκου πωλήσεων με άνοδο του κύκλου εργασιών και ανθεκτικότητα κερδοφορίας

​Τιτάν: Αύξηση όγκου πωλήσεων με άνοδο του κύκλου εργασιών και ανθεκτικότητα κερδοφορίας

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Τιτάν αυξήθηκε κατά 5,0% στα €1.268,8 εκ. ή κατά 10,1% σε τοπικά νομίσματα. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) περιορίστηκαν κατά 4,3% στα €219,6 εκ. λόγω της διεθνούς μεγάλης αύξησης στοιχείων του κόστους το τρίτο τρίμηνο, τα οποία πρόσφατα παρουσιάζουν πτωτική τάση.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά €23,9 εκ. ή 41,4% και ανήλθαν σε €81,9 εκ., ωφελούμενα από τη σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων.

Όμιλος ΤΙΤΑΝ – Ανασκόπηση αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2021

Το εννεάμηνο του 2021 όλες οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέγραψαν σημαντική άνοδο πωλήσεων, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών του Ομίλου. Οι επιδόσεις ενισχύθηκαν από τη συνεχιζόμενη ευρωστία της αμερικανικής αγοράς, την ενθαρρυντική ανάκαμψη και άνοδο της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και τις δυναμικές επιδόσεις των αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στην Αίγυπτο συνεχίστηκε η προοδευτική βελτίωση των επιδόσεων σαν αποτέλεσμα των μέτρων που θέσπισε η κυβέρνηση για τον εξορθολογισμό της παραγωγής στην αγορά. Στην Τουρκία το κλίμα επιβαρύνθηκε από τις μακροοικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, ενώ στη Βραζιλία διατηρήθηκε η ανοδική τάση.

Κατά συνέπεια, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου το εννεάμηνο του 2021 κατέγραψε αύξηση 5,0% και διαμορφώθηκε στα €1.262,8 εκ. Σε τοπικά νομίσματα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 10,1%. Η αύξηση του κόστους έπληξε πολλούς κλάδους ανά τον κόσμο, με τις συνέπειες στον κλάδο δομικών υλικών να είναι πιο ορατές κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, καθώς οι τιμές ενέργειας και ναύλων έφθασαν στα υψηλότερα επίπεδά τους κατά το εν λόγω διάστημα. Η τάση άρχισε να αντιστρέφεται τον Οκτώβριο και οι τρέχουσες τιμές υποδεικνύουν ότι τα επίπεδα του κόστους αναμένεται να διαμορφωθούν σε ευνοϊκότερα επίπεδα μελλοντικά. Λόγω της πρωτοφανούς αύξησης του κόστους και της αναπόφευκτης χρονικής διαφοράς για προσαρμογή των τιμών πώλησης, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) δέχθηκαν πιέσεις κατά το εννεάμηνο και διαμορφώθηκαν στα €219,6 εκ., καταγράφοντας μείωση 4,3%.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το εννεάμηνο του 2021 αυξήθηκαν. Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη ύψους €81,9 εκ. έναντι κερδών €58,0 εκ. το ίδιο διάστημα του 2020, σημειώνοντας αύξηση 41,4%, κυρίως λόγω των χαμηλότερων επιπέδων δανεισμού και της αποτελεσματικής στρατηγικής αναχρηματοδότησης που εφάρμοσε.

Επιδόσεις γεωγραφικών τομέων για το Εννεάμηνο 2021

Το μακροοικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να στηρίζει τη ζήτηση για δομικά υλικά στις Η.Π.Α. H ισχυρή αγορά εργασίας και οι αυξημένες καταναλωτικές δαπάνες στηρίζουν τη ζήτηση στις αγορές δραστηριοποίησης του Ομίλου, η οποία ευνοείται περαιτέρω από την έλλειψη διαθέσιμων προς πώληση κατοικιών και τα ελκυστικά επιτόκια των στεγαστικών δανείων. Κατά το εννεάμηνο οι τάσεις επιβεβαιώνουν τη δυναμική και τις προοπτικές για μελλοντική ανάπτυξη. Ο Όμιλος προωθεί ενεργά το τσιμέντο χαμηλότερων εκπομπών CO2 στις Η.Π.Α. και με αυτόν τον τρόπο βελτιώνει τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί τις συνθήκες για να ανταποκριθεί σε ευρύτερη ζήτηση. Η Titan America είναι ηγέτης στον κλάδο του «πράσινου» τσιμέντου και σήμερα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου Τύπου IL (μειωμένων εκπομπών CO2) που πωλείται στις ΗΠΑ. Η μεγάλη αύξηση του κόστους (κυρίως ενέργειας, εφοδιαστικής αλυσίδας και εργατικού κόστους) επηρέασε τα περιθώρια κερδοφορίας, τα οποία συμπιέστηκαν, ιδιαίτερα κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους. Στα τέλη του καλοκαιριού ο Όμιλος προέβη σε μια δεύτερη τιμολογιακή αύξηση εντός του έτους, προκειμένου να αντισταθμίσει τα υψηλότερα κόστη. Λόγω των συμβάσεων που ήδη ήταν σε ισχύ και της έκτασης των αυξήσεων στο κόστος, απαιτείται κάποιο διάστημα προτού γίνουν αισθητά τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών, σε συνδυασμό με τις νέες αυξήσεις που θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2022 με στόχο την ανάκαμψη των περιθωρίων κερδοφορίας.

Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 8,7% σε δολάρια ΗΠΑ κατά το εννεάμηνο του 2021 η οποία αντιστοιχεί σε 2,1% αύξηση σε ευρώ, φτάνοντας τα €731,3 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν σε €126,7 εκ. (μείωση 5,1% σε δολάρια ΗΠΑ) και ήταν 10,6% χαμηλότερα σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020 σε ευρώ.

Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη

Οι επιδόσεις της ελληνικής αγοράς συνέχισαν να είναι ενθαρρυντικές, ενισχύοντας περαιτέρω την πεποίθηση ότι η αγορά βρίσκεται πλέον σταθερά σε αναπτυξιακό κύκλο. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν τόσο κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους όσο και κατά το εννεάμηνο. Σε όλους τους κλάδους κατασκευών αναμένεται ενίσχυση της ζήτησης. Η κατασκευαστική δραστηριότητα αντλεί τη δυναμική της από την αναβάθμιση και επέκταση πολλών ιδιωτικών έργων υποδομής, καθώς και από έργα εφοδιαστικής αλυσίδας και αποθήκευσης από μικρές βιομηχανικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Επιπλέον παρατηρείται αύξηση της δραστηριότητας στην αγορά κατοικίας κυρίως στα αστικά κέντρα. Υποστηριζόμενες από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, έγιναν τιμολογιακές αυξήσεις οι οποίες όμως ακόμη δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν τη μεγάλη αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, των καυσίμων και των ναύλων, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα έντονες κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους. Οι εξαγωγές του Ομίλου συνέχισαν να κινούνται με ταχείς ρυθμούς λόγω της ανόδου της παγκόσμιας ζήτησης σε όλες τις αγορές που εξυπηρετεί το δίκτυο του Ομίλου.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη κατά το εννεάμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 10,3% και ανήλθε σε €194,5 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €20,4 εκ. έναντι €16,2 εκ. το εννεάμηνο του 2020.

Νοτιοανατολική Ευρώπη

Οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος εξακολούθησαν να καταγράφουν ισχυρές επιδόσεις σε συνέχεια των θετικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξάμηνου του 2021. Οι πωλήσεις και οι τιμές εξελίχθηκαν θετικά σε όλη την περιοχή, αποτυπώνοντας τις ισχυρές τάσεις τόσο σε έργα υποδομής όσο και στην αγορά κατοικίας, αναλόγως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε αγοράς. Ωστόσο, η αύξηση του κόστους ενέργειας, που αφορούσε τόσο την ηλεκτρική ενέργεια όσο και τα στερεά καύσιμα, εξακολούθησε να πλήττει τις επιδόσεις της περιοχής και ο Όμιλος κατέβαλε προσπάθειες μέσω των τιμολογιακών αυξήσεων να αμβλύνει τις πληθωριστικές πιέσεις στα περιθώρια κερδοφορίας. Οι υψηλότεροι συντελεστές λειτουργίας των εργοστασίων τσιμέντου του Ομίλου συνέχισαν να καταδεικνύουν τις συνολικά ικανοποιητικές επιδόσεις της περιοχής, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν ικανοποιητικά περιθώρια αύξησης της παραγωγής για να καλυφθεί μια περαιτέρω άνοδος της ζήτησης στο μέλλον.

Ο κύκλος εργασιών για την Νοτιοανατολική Ευρώπη συνολικά αυξήθηκε κατά 9,2% στα €214,6 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν κατά 5,2% στα €69 εκ. κατά το εννεάμηνο του 2021.

Ανατολική Μεσόγειος

Η αγορά της Αιγύπτου εξακολουθεί να εμφανίζει θετικές ενδείξεις σημειώνοντας αύξηση περίπου 7% από την αρχή του έτους. Τα εργοστάσιά μας λειτουργούν στα μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα ακολουθώντας τις ποσοστώσεις παραγωγής που θεσπίστηκαν για όλες τις τσιμεντοβιομηχανίες της χώρας, ενώ παράλληλα οι τιμές πώλησης διατηρούν σταθερά την ανοδική τους πορεία. Ως αποτέλεσμα, η λειτουργική κερδοφορία των δραστηριοτήτων μας βελτιώνεται μετά από πολλά χρόνια μη ικανοποιητικών επιδόσεων. Σε μεγάλο βαθμό, η αγορά αντλεί τη δυναμική της από τις επενδύσεις του δημοσίου, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του συνόλου των εργατικών κατοικιών και πρόσφατα έργα αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών της χώρας.

Στην Τουρκία η επιδείνωση των μακροοικονομικών μεγεθών άρχισε να αποτυπώνεται στην επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας. Οι πληθωριστικές πιέσεις που δημιουργούνται από τις αυξήσεις του κόστους –κυρίως του κόστους καυσίμων– επιτείνονται λόγω της εξασθένησης της τουρκικής λίρας. Οι επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων, οι οποίες στο παρελθόν αποτέλεσαν μια ασφαλή επιλογή για τους επενδυτές, επίσης πλήττονται από τα υψηλότερα επιτόκια, ενώ και οι κρατικές επενδύσεις κινούνται με ακόμη βραδύτερους ρυθμούς. Συνολικά, στην εγχώρια αγορά παρατηρείται κάμψη, ενώ τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα των ναύλων καθιστούν τις εξαγωγές λιγότερο ελκυστικές. Παρά το γεγονός ότι οι τιμές διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα τόσο κατά τη διάρκεια του τριμήνου όσο και κατά το εννεάμηνο, δεν μπόρεσαν να αντισταθμίσουν πλήρως την αύξηση του κόστους.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο διαμορφώθηκε στα €122,4 εκ., καταγράφοντας αύξηση 8,1% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρσι, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) εκτινάχθηκαν στα €3,5 εκ. σε σύγκριση με ζημίες ύψους €1,1 εκ. που καταγράφηκαν το εννεάμηνο του 2020, επαναφέροντας την κερδοφορία της περιοχής σε θετικά επίπεδα.

Βραζιλία (Κοινοπραξία)

Η αγορά της Βραζιλίας συνέχισε να κινείται ανοδικά, σημειώνοντας αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 9,4% έναντι του εννεαμήνου του 2020, χάρη στα έργα του κλάδου κατοικιών και εμπορικών ακινήτων. Κατά το εννεάμηνο του έτους η κοινοπραξία Apodi κατέγραψε άνοδο του κύκλου εργασιών στα €60,6 εκ. (έναντι €50,5 εκ. το εννεάμηνο του 2020) και των λειτουργικών κερδών (EBITDA) στα €14,4 εκ. (έναντι €11,7 εκ. το 2020), αυξάνοντας τη συμβολή της στα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου.

Επιδόσεις ESG

Τον Οκτώβριο ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ υπέγραψε την επιστολή «Business Ambition for 1.5°C», σύμφωνα με την οποία δεσμεύεται να εργαστεί από κοινού με πολλές πρωτοπόρες εταιρίες παγκοσμίως για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη έως 1.5°C και την επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών άνθρακα έως το 2050. O TITAΝ είναι μία από τις πρώτες εταιρίες του κλάδου τσιμέντου διεθνώς της οποίας οι στόχοι μείωσης εκπομπών CO2 επικυρώθηκαν από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi). Ο Όμιλος φιλοδοξεί να προσφέρει στην κοινωνία σκυρόδεμα ουδέτερων εκπομπών άνθρακα έως το 2050.

Σήμερα πλέον, ο ΤΙΤΑΝ παρακολουθεί τις εκπομπές CO2 από την εφοδιαστική αλυσίδα (Scope 3) σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή τσιμέντου. Προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τη δημοσιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, ο ΤΙΤΑΝ έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει τις συστάσεις της Ομάδας Εργασίας για τη Δημοσιοποίηση Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών Σχετικών με το Κλίμα (TCFD) και αξιολογεί τους κινδύνους βάσει διαφορετικών σεναρίων της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC).

Ο Όμιλος μείωσε περαιτέρω το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων του χάρη στη στροφή του προς τσιμέντα μειωμένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα, ενώ επίσης άρχισε να εξάγει ασβεστολιθικό τσιμέντο Portland (Τύπου IL) από την Ελλάδα στις ΗΠΑ. Επιπλέον, η παραγωγή τσιμέντου Type IL στην Titan America ανήλθε πλέον στο 50% της συνολικής παραγωγής τσιμέντου του Τιτάνα στην Αμερική. Το εργοστάσιο Pennsuco της Titan America στο Medley της Florida αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο παραγωγό τσιμέντου Type IL στις ΗΠΑ, το οποίο είναι ένα τσιμέντο με 15% χαμηλότερες εκπομπές CO2 συγκριτικά με τα τσιμέντα Type I ή Type II. Ο Όμιλος σημείωσε επίσης πρόοδο στην ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς ποσοστό 86,8% της συνολικής παραγωγής κλίνκερ καλύπτεται πλέον με πιστοποίηση ISO50001 ή με ενεργειακές επιθεωρήσεις.

Επιπλέον, ο ΤΙΤΑΝ εξακολουθεί να επενδύει στην Έρευνα και την Καινοτομία, μέσα από συνεργατικές δράσεις και αξιολογώντας περισσότερες από πέντε καινοτόμες τεχνολογίες μείωσης, δέσμευσης και χρήσης του διοξειδίου του άνθρακα. Ο ΤΙΤΑΝ διερευνά επίσης την περαιτέρω βελτιστοποίηση της απόδοσης της έψησης στον κλίβανο κλίνκερ- τσιμέντου με εμπλουτισμό του μίγματος καυσίμου με υδρογόνο, μέσα από δύο βιομηχανικής κλίμακας πιλοτικές δοκιμές στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία. Εξάλλου, οι ελληνικές κρατικές Αρχές έχουν συμπεριλάβει το έργο H2CEM του Ομίλου, το οποίο αφορά στην παραγωγή και χρήση πράσινου υδρογόνου σε βιομηχανικούς κλιβάνους κλίνκερ- τσιμέντου, στο στάδιο προ-κοινοποίησης του πρώτου κύματος σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (EU Hydrogen IPCEI).

Σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις φιλοδοξίες του Ομίλου για βιώσιμη ανάπτυξη και με τη δέσμευσή του να συμμετέχει ενεργά στην κυκλική οικονομία, ο ΤΙΤΑΝ συνεργάζεται με την TERNA ENERGY στη διαδικασία του δημόσιου διαγωνισμού Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) των μονάδων Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία. Ο Όμιλος επενδύει επίσης €25 εκατομμύρια στην εγκατάσταση προασβεστοποιητή (pre-calciner) στο εργοστάσιό του στο Καμάρι της Βοιωτίας, προκειμένου να αυξήσει τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και να συμβάλει περαιτέρω στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των αστικών στερεών απορριμμάτων (ΑΣΑ) στην Αττική.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη δέσμευση του Ομίλου για διαρκή και ανοικτή επικοινωνία με τους συμ-μετόχους του με απόλυτη διαφάνεια, όλες οι επιχειρησιακές μονάδες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο έχουν εκδώσει ετήσιες εκθέσεις βιωσιμότητας για το 2020.

Σχόλια

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr