NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

To «σταυρόλεξο» των Unit Linked, οι πωλήσεις και οι στρεβλώσεις

To «σταυρόλεξο» των Unit Linked, οι πωλήσεις και οι στρεβλώσεις

Πόσοι δεν γνώριζαν τα επενδυτικά προϊόντα Unit linked το 2011 και πόσοι τα γνωρίζουν το 2021;

Για όσους δεν τα γνωρίζουν τα προϊόντα Unit Linked είναι επενδυτικά και συνδυάζουν επένδυση κεφαλαίου και ασφάλεια ζωής και υγείας. Είναι συνδεδεμένα με μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και ο επενδυτής διαμορφώνει το χαρτοφυλάκιο όπως θέλει. Μία κουβέντα βέβαια είναι αυτή, γιατί δεν είναι προϊόντα μηδενικού κινδύνου. Ο επενδυτής αναλαμβάνει τον κίνδυνο, σύμφωνα με τις δυνατότητες του και θα πρέπει να ξέρει ότι τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Πυροτεχνήματα

Είναι εντυπωσιακό να παρατηρήσει κανείς την αντίθετη πορεία που έχουν τα τελευταία χρόνια οι παραδοσιακές ασφαλίσεις ζωής και οι επενδύσεις συνδεμένες με ασφαλίσεις -Unit Linked. Κατά τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος στο εννεάμηνο 2021 οι ασφαλίσεις ζωής υποχώρησαν -0,3%, αντίθετα τα Unit Linked εκτινάχθηκαν για μία ακόμα φορά, καταγράφοντας άνοδο 66,4%.

Η εκτίναξη των πωλήσεων των Unit Linked δεν συμβαίνει αποκλειστικά στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό και άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Ποιος ευθύνεται για αυτό; Τι πήγε καλά ή τι πήγε στραβά; Γιατί κάποιος να επενδύσει σε Unit Linked και γιατί να μην επενδύσει σε άλλες κατηγορίες επενδύσεων;

Φθίνουν οι αποδόσεις προϊόντων σταθερού επιτοκίου

Η επένδυση σε UL προϊόντα φαίνεται να είναι μονόδρομος. Και αυτό γιατί: Όλα τα προϊόντα εγγυημένης απόδοσης έχουν καταργηθεί από τις ασφαλιστικές εταιρείες λόγω των χαμηλών -μηδενικών ή ακόμα και αρνητικών- επιτοκίων, αλλά και του κόστους των εγγυήσεων που έχει εισάγει το Solvency II. Με άλλα λόγια η τάση στις αποδόσεις προϊόντων σταθερού επιτοκίου που μπορεί να φτάσει και αρνητικές αποδόσεις, φθίνει.

Οικονομία - Κανονισμοί - Κουλτούρα

Η δεύτερη απάντηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι, σε σχέση με τα άλλα επενδυτικά προϊόντα, όπως είναι τα ομόλογα, οι μετοχές κ.λπ.,τα UL υπερτερούν στο ότι δίνουν την δυνατότητα ακόμα και σε μικροεπενδυτές να έχουν πρόσβαση σε επενδυτικά προϊόντα με κόστος θεσμικού επενδυτή, καθώς επίσης και να επιτυγχάνουν επίπεδα διασποράς της επένδυσης με πολύ μικρή συμμετοχή.

Μία ακόμα απάντηση που δεν μοιάζει με τις προηγούμενες και δεν σχετίζεται με τους Εποπτικούς Κανονισμούς, την οικονομία της χώρας και την κουλτούρα του πληθυσμού έχει να κάνει με τις προμήθειες και τα έσοδα που έχουν όσοι πωλούν τα προϊόντα αυτά. Είναι πολύ πιο δύσκολο να υπάρξει ενδιαφέρον για ασφάλεια ζωής.

Τράπεζες και πράκτορες ασφαλίσεων

Τράπεζες και ασφαλιστικές μέσω δικτύων διανομής -ασφαλιστικών πρακτόρων επιδίδονται σε πωλήσεις UL. Κάθε τραπεζικός πελάτης που διαθέτει ένα λογαριασμό καταθέσεων θα μπορούσε να είναι και υποψήφιος πελάτης UL σε μία τράπεζα. Ωστόσο, υπάρχει μία ειδοποιός διαφορά, ο ασφαλιστικός πράκτορας είναι εξειδικευμένος και λόγω της διαπροσωπικής σχέσης παραμένει κοντά στον πελάτη στον κύκλο της ζωής του, καλύπτοντας πάντα τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί με έναν τραπεζικό υπάλληλο.

Γκάζι και φρένο

Προσοχή όσο εύκολο είναι να πεις ναι στην αγορά των Unit Linked τόσο εύκολα θα πρέπει να είναι να πεις όχι όταν βλέπεις ότι δεν αντέχεις οικονομικά τον κίνδυνο. Το κόστος επένδυσης είναι κάτι που καθορίζεται από τον πελάτη και είναι πολύ σημαντικό να τονίζεται πάντα και είναι πολύ σημαντικό να είναι σε τέτοιο επίπεδο που δεν θα δυσχεραίνει την οικονομική κατάστασή του.

Τρία κυρίως είναι τα κριτήρια επένδυσης: ο χρονικός ορίζοντας, το επενδυτικό προφίλ και η διασπορά επένδυσης.

Χρονικός ορίζοντας: Θα πρέπει να υπάρχει ένας επαρκής χρόνος όπου κατ’ ελάχιστον είναι τα 12 έτη, ιδανικά όμως θα έλεγα είναι η 20ετία ώστε να έχει ολοκληρωθεί ο λεγόμενος κύκλος των αγορών, ελαχιστοποιώντας έτσι τις πιθανότητες χρηματικών απωλειών

Επενδυτικό προφίλ: Είναι πολύ σημαντικό, μαζί με τον ασφαλιστικό σύμβουλο, να καθοριστεί το επενδυτικό προφίλ του πελάτη και το επίπεδο επενδυτικού κινδύνου που επιθυμεί να αναλάβει προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του επενδυτή.

Διασπορά της επένδυσης: Το επίπεδο διασποράς της επένδυσης πρέπει να είναι ικανό για να αποτελεί βραχίονα προστασίας, χωρίς όμως να είναι υπερβολικά υψηλό, ώστε να γίνεται τροχοπέδη στην επίτευξη αποδόσεων.

Και επειδή τα Unit Linked διαφέρουν από τις άλλες κατηγορίες κεφαλαίων, πέραν της βασικής τους κάλυψης, αυτή της αποταμίευσης/επένδυσης, πολλές ασφαλιστικές εταιρείες δίνουν τη δυνατότητα να συνδυαστούν και με άλλες καλύψεις Ζωής ή Ανικανότητας, δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προστασίας για όλα τα μελλοντικά ενδεχόμενα στη ζωή ενός ανθρώπου.

Ο κίνδυνος να χαθεί μέρος των χρημάτων

Στα UL δεν υπάρχουν εγγυημένες αποδόσεις και, άρα, υπάρχει επενδυτικός κίνδυνος. Ο ρόλος του ασφαλιστικού σύμβουλου είναι να το εξηγήσει και να συμβουλεύσει για τα τρία απλά πράγματα που πρέπει να κάνει προκειμένου να περιορίσει στο ελάχιστο τις πιθανότητες απωλειών:

Χρονική διάρκεια: τουλάχιστον 12 έτη (δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι ο μέσος όρος ζωής τέτοιων προγραμμάτων δεν ξεπερνάει τα 10 έτη).

Συχνότητα και τακτικότητα των πληρωμών: ιδανικά σε μηναία βάση. Αντίθετα η αγορά ενός εφάπαξ προγράμματος εμπεριέχει αυξημένο κίνδυνο.

Διασπορά της επένδυσης - επένδυση σε μεγάλες αγορές, πχ. ΗΠΑ.

Αν ο επενδυτής είναι προσεκτικός και ο ασφαλιστής έμπειρος και κοντά στον ατομικό κύκλο επένδυσης σε βάθος 12ετίας έχει αυξημένες πιθανότητες να δει σημαντική και σταθερή πλέον απόδοση στην επένδυσή του.

Οι στρεβλώσεις στον κλάδο ζωής και στις πωλήσεις

Στη μετά την κρίση εποχή, ο κλάδος ζωής πράγματι έχει αυξηθεί και αυτό οφείλεται στην πώληση UL Προϊόντων. Παρόλα αυτά οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν εύκολα να εμφανίσουν αύξηση μεριδίου αγοράς με την πώληση εφάπαξ προγραμμάτων τα οποία και προσμετρώνται και αποτυπώνονται ως ασφάλιστρα στο σύνολό τους τη στιγμή της πώλησης, προκαλώντας και μία σχετική στρέβλωση στα αποτελέσματα του κλάδου.

 Συγκριτικό Unit Linked (522.19 KB)

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr