NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Επιχειρηματικά Νέα
ανάγνωση

​Frigoglass: Αύξηση 50% των πωλήσεων - Στο 13,7% βελτιώθηκε το περιθώριο EBIDTA

​Frigoglass: Αύξηση 50% των πωλήσεων - Στο 13,7% βελτιώθηκε το περιθώριο EBIDTA

Αύξηση των πωλήσεων κατά 50% ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάκαμψης της ζήτησης και στις δύο δραστηριότητες, καθώς και της χαμηλής συγκριτικής βάσης κατέγραψε η Frigoglass στο γ' τρίμηνο 2021.

Στο ίδιο διάστημα σημειώθηκε επιτάχυνση της αύξησης των πωλήσεων του κλάδου Υαλουργίας σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 72% σε σχέση με πέρυσι και κατά 52% σε σχέση με το προ της πανδημίας τρίτο τρίμηνο του 2019, λόγω της ισχυρής ζήτησης και των πρωτοβουλιών αύξησης των τιμών σε όλες τις δραστηριότητες.

Βελτίωση του περιθωρίου EBITDA κατά 340 μονάδες βάσης στο 13,7%. Η αύξηση του όγκου πωλήσεων και των τιμών υπερκάλυψαν τον αντίκτυπο εξωγενών παραγόντων, όπως το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και μεταφορικών και την υποτίμηση του Νάιρα.

Παράλληλα, όσον αφορά τις δραστηριότητα της εταιρείας στου Ρουμανία έλαβε προκαταβολή ύψους €15 εκατ. τον Σεπτέμβριο από το συνασφαλιστικό σχήμα για το περιστατικό πυρκαγιάς. Επιτυχής αύξηση της παραγωγής στη Ρωσία εντός του τριμήνου και έναρξη της λειτουργίας γραμμής συναρμολόγησης στη Ρουμανία στις αρχές Οκτωβρίου, με στόχο τον περιορισμό του αντικτύπου από την πυρκαγιά. Η φάση ανακατασκευής του εργοστασίου της Ρουμανίας ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και την εκτίμησή μας για επαναλειτουργία του το τέταρτο τρίμηνο του 2022

Η εταιρεία παρουσιάζει €77,9 εκατ. ταμειακά διαθέσιμα και €11 εκατ. διαθέσιμες πιστωτικές γραμμές στο τέλος Σεπτεμβρίου, επαρκή για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών σε κόστος χρηματοδότησης και κεφαλαιακές δαπάνες, καθώς και για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης κατά το εποχικά ισχυρό πρώτο εξάμηνο του 2022.

Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:

"Πετύχαμε ισχυρή επίδοση παρά τις προκλήσεις που σχετίζονται με την αύξηση του κόστους και τις επιπτώσεις από το περιστατικό της πυρκαγιάς στη Ρουμανία. Με τις τάσεις της αγοράς να παραμένουν ευνοϊκές τον Οκτώβριο, αναμένουμε το 2021 να επιτύχουμε διψήφια αύξηση πωλήσεων και βελτίωση του περιθωρίου EBITDA. Εστιάζουμε στην υλοποίηση του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας με στόχο την ικανοποίηση της ζήτησης κατά τη διάρκεια του εποχικά ισχυρού πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους, στην έγκαιρη έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών στη Ρουμανία, καθώς και στα μέτρα αντιστάθμισης της αύξησης κόστους."

Επιχειρηματική προοπτική

Η επίδοσή μας ήταν καλή κατά το εννεάμηνο, καθώς επωφεληθήκαμε από την αύξηση των επενδύσεων των πελατών μας σε επαγγελματικά ψυγεία και την ενισχυμένη ζήτηση για γυάλινες φιάλες , ως αποτέλεσμα των βελτιωμένων τάσεων κατανάλωσης αναψυκτικών και ποτών σε πολλές από τις αγορές μας. Έναντι της περαιτέρω χαμηλής συγκριτικής βάσης του τέταρτου τριμήνου του έτους, το 2021 αναμένουμε αύξηση των πωλήσεων στον κλάδο Επαγγελματικής ψύξης κατά μέσο μονοψήφιο ποσοστό. Παρά τη δυσμενή επίδραση από τη συναλλαγματική ισοτιμία, συνεχίζουμε να αναμένουμε διψήφια αύξηση των πωλήσεων στον κλάδο Υαλουργίας το 2021, λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης του όγκου πωλήσεων.

Αντιμετωπίσαμε προκλήσεις από το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και μεταφορικών, καθώς και από περιορισμούς στην εφοδιαστική αλυσίδα με αποτέλεσμα την επιμήκυνση του χρόνου παράδοσης κατά τη διάρκεια του ενεαμήνου. To κόστος παραμένει σε υψηλά επίπεδα και θα συνεχίσει και το 2022. Έχουμε ήδη εφαρμόσει και θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε αναπροσαρμογές τιμών, καθώς και μια σειρά μέτρων βελτίωσης της παραγωγικότητας και μείωσης κόστους, με στόχο την προστασία των περιθωρίων κέρδους μας. Σε αυτό το περιβάλλον, αναμένουμε να επιτύχουμε μικρή βελτίωση του περιθωρίου EBITDA του Ομίλου το 2021.

Αναμένουμε κεφαλαιακές δαπάνες ύψους περίπου €15 εκατ. το 2021. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου έχουμε δαπανήσει περίπου €0,5 εκατ. που αφορούν κυρίως σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία της προσωρινής γραμμής συναρμολόγησης στη Ρουμανία.

Εξακολουθούμε να διαθέτουμε επαρκή ρευστότητα, με €77,9 εκατ. σε μετρητά και €11 εκατ. σε διαθέσιμες πιστωτικές γραμμές στα τέλη Σεπτεμβρίου, για την ικανοποίηση των βραχυπρόθεσμων αναγκών σε κόστος χρηματοδότησης και κεφαλαιακές δαπάνες, καθώς και για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης.

Ενημέρωση σχετικά με την ανακατασκευή του εργοστασίου στη Ρουμανία και την ασφαλιστική αποζημίωση

Έχουμε σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο αναφορικά με την υλοποίηση του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιχειρηματικών επιπτώσεων από το περιστατικό πυρκαγιάς στο εργοστάσιό μας στη Ρουμανία. Για να ικανοποιήσουμε τις παραγγελίες των πελατών μας κατά το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους και να ανταποκριθούμε στην κορύφωση της ζήτησης στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, αυξήσαμε τις βάρδιες στο εργοστάσιό μας στη Ρωσία τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και επικεντρωνόμαστε στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας πρώτων υλών. Η δημιουργία αποθεμάτων φέτος θα συμβάλλει στην απρόσκοπτη παράδοση των παραγγελιών κατά το επόμενο έτος. Η έγκαιρη παραγγελία του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού και των σχετικών εργαλείων, σε συνδυασμό με τη διατήρηση του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, μας επέτρεψαν να θέσουμε επιτυχώς σε λειτουργία στις αρχές Οκτωβρίου στη Ρουμανία μια γραμμή συναρμολόγησης, η οποία θα ενισχύσει την παραγωγή το 2022.

Τον Σεπτέμβριο, ολοκληρώσαμε τη διαδικασία ανάθεσης του διαγωνισμού για την εταιρεία διαχείρισης κατασκευών μετά από επιλογή ανάμεσα σε τέσσερις εταιρείες. Μετά από την απόκτηση των απαιτούμενων αδειών, οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο τρίμηνο του 2022. Έχουμε επίσης συνάψει συνεργασία με μια συμβουλευτική εταιρεία που θα μας βοηθήσει στον σχεδιασμό της διάταξης του εργοστασίου σύμφωνα με τις αρχές λιτής παραγωγής (Lean manufacturing), για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της παραγωγικής διαδικασίας. Παράλληλα, βρισκόμαστε σε συζητήσεις με σημαντικούς προμηθευτές μηχανολογικού εξοπλισμού σχετικά με τις προδιαγραφές και τους χρόνους παράδοσης, με την προσδοκία η έναρξη της διαδικασίας εγκατάστασης αυτού να πραγματοποιηθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Στο πλαίσιο αυτό, εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι το εργοστάσιο θα τεθεί σε λειτουργία κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2022.

Ενώ έχουμε ήδη λάβει προκαταβολή ύψους €15 εκατ. τον Σεπτέμβριο, η οριστική αποζημίωση για υλικές ζημιές εξακολουθεί να βρίσκεται υπό αξιολόγηση από το συνασφαλιστικό σχήμα. Με βάση την τρέχουσα πρόοδο, είμαστε βέβαιοι ότι οι κεφαλαιακές δαπάνες για τη φάση της κατασκευής του εργοστασίου και την προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού θα καλυφθούν από την ασφαλιστική αποζημίωση. Η ασφαλιστική αποζημίωση διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας αναμένεται να διευθετηθεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αποζημιώσεων για υλικές ζημιές.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr