NEWSFLASH...
Επιχειρήσεις & Know-how | Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα
ανάγνωση

Ε. Παππά, Όμιλος Σαράντη: Η απειλή της κλιματικής αλλαγής χρήζει συλλογικής αντιμετώπισης

Ε. Παππά, Όμιλος Σαράντη: Η απειλή της κλιματικής αλλαγής χρήζει συλλογικής αντιμετώπισης

Ο Όμιλος Σαράντη ξεκίνησε από ελληνική τοπική εταιρεία πριν από 50 περίπου χρόνια για να εξελιχθεί σε μια πολυεθνική με σημαντική διεθνή παρουσία. Σήμερα, η Ελένη Παππά, Investor Relations & Corporate Communications Director, μιλάει στο epixeiro.gr για τη στρατηγική του Ομίλου γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη, τους στόχους για τα επόμενα χρόνια και το πόσο ευαισθητοποιημένοι είμαστε, ως καταναλωτές, για τέτοια ζητήματα.

Ποια η στρατηγική του Ομίλου Σαράντη σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη; Σε ποιους άξονες «ξεδιπλώνεται» αυτή;

Για εμάς, η βιώσιμη ανάπτυξη ήταν και είναι πάντα στο επίκεντρο της δραστηριότητάς μας, επιδιώκοντας με συνέπεια να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας καταναλωτικά προϊόντα που οι καταναλωτές αγαπούν και εμπιστεύονται στην καθημερινότητά τους. Προσπαθούμε μέσα από την υπεύθυνη λειτουργία μας να δημιουργούμε θετικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των καταναλωτών και να προσφέρουμε τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο.

Παραμένουμε, ωστόσο, σε μια διαρκή επαγρύπνηση, αφουγκραζόμενοι τις διαφοροποιημένες ανάγκες των καταναλωτών και, με δεδομένο τους φιλόδοξους κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεχώς προσαρμοζόμαστε και εξελισσόμαστε. Γι’ αυτό και τα τελευταία χρόνια ο προσανατολισμός μας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη έχει γίνει ολοένα και πιο έντονος, εντατικοποιώντας τις προσπάθειές μας προς μια πιο πράσινη κατεύθυνση.

Σε όλο το φάσμα της λειτουργίας μας, από την παραγωγή των πρώτων υλών που προμηθευόμαστε μέχρι τη χρήση και την απόρριψη των προϊόντων από τον καταναλωτή, και σε όλο το εύρος του προϊοντικού μας χαρτοφυλακίου, από τα προϊόντα προσωπικής περιποίησης και φροντίδας και τα καλλυντικά έως τα προϊόντα υγείας και φροντίδας και οικιακής φροντίδας, αναγνωρίζουμε ότι η λειτουργία μας έχει άμεσες και έμμεσες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις, και δεσμευόμαστε να διαχειριζόμαστε υπεύθυνα αυτές τις επιδράσεις.

Έχοντας ως απώτερο στόχο να διατηρούμε τη βέλτιστη ισορροπία των οικονομικών μας επιδόσεων με υπεύθυνες περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρακτικές και προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε τις θετικές επιπτώσεις μας, επικεντρωνόμαστε σε τέσσερις βασικούς πυλώνες στη στρατηγική μας για βιώσιμη ανάπτυξη, σε ευθυγράμμιση με τους Στόχους Βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Η εν λόγω στρατηγική, λοιπόν, ξεδιπλώνεται σε 4 βασικούς πυλώνες δράσης: στη Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση, στην Υπεύθυνη Διακυβέρνηση, στην Ενδυνάμωση των Εργαζομένων και στην στήριξη των Κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Σε καθ’ έναν από τους πυλώνες αυτούς, εντείνουμε τις προσπάθειές μας πίσω από επιχειρηματικές πρακτικές, όπως είναι η επένδυση στην ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου, η διασφάλιση της υγείας, ασφάλειας και ευεξίας όλων των εργαζομένων, η βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των καταναλωτών, η ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η ενίσχυση της βιώσιμης προμήθειας και η βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων, προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε τις θετικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας μας.

Μάλιστα, η ανανέωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου μέσα στο 2021, υπογραμμίζει την αφοσίωση του Ομίλου να ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Επιχειρηματικής Ηθικής και να συνδράμει με τις μελλοντικές αποφάσεις του στην εντατικοποίηση των προσπαθειών προς τους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου.

Ποια είναι κάποια σημεία που θα ξεχωρίζατε, όσον αφορά στο αποτύπωμα του Ομίλου -στην Ελλάδα και διεθνώς- από αυτήν την ESG στρατηγική;

Σε μια εποχή που η ζήτηση για βιώσιμες πρώτες ύλες, πιο αποτελεσματικές διαδικασίες παραγωγής, πιο βιώσιμες σειρές προϊόντων και λιγότερα απόβλητα, αναδιαμορφώνει πλέον τον κλάδο και θέτει διαρκώς τον επιχειρηματικό πήχη και τις απαιτήσεις υψηλά, βασικός πυλώνας στη στρατηγική μας είναι η παροχή βιώσιμων και ασφαλών προϊόντων στους καταναλωτές μας. Προτεραιότητές μας παραμένουν η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και καταναλωτών μας.

Επενδύουμε σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής και τεχνολογίες παραγωγής που θα μας επιτρέψουν να αυξήσουμε τη χρήση βιώσιμων υλικών, ενώ αυξάνουμε το ποσοστό ανακυκλωμένων και ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας και ενισχύουμε την φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας στην παραγωγή, περιορίζοντας τη δημιουργία αποβλήτων στα εργοστάσιά μας.

Το brand προσωπικής φροντίδας bioten αποτελεί λαμπρό παράδειγμα, καθώς στα προϊόντα του περιλαμβάνονται extracts και actives που προέρχονται κατά 100% από βιώσιμες πήγες, είναι vegan friendly και το packaging του προέρχεται από υπεύθυνες βιώσιμες πηγές, ενώ παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για κάθε του συστατικό online.

Η δέσμευσή μας για το περιβάλλον ενισχύεται ακόμη περισσότερο χάρη στην αυξανόμενη λίστα των εργοστασίων παραγωγής του Ομίλου που διαθέτουν την πιστοποίηση ISO 14001 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και ISO 50001 για το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας, ενώ μειώνουμε συνεχώς το ενεργειακό μας αποτύπωμα μέσω χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (πχ φωτοβολταϊκά συστήματα), και βελτιστοποιήσεις στο δίκτυο κέντρων διανομής.

Βέβαια, οι προσπάθειες μας δεν αφορούν μόνο στην παραγωγική διαδικασία, αλλά συνεχίζονται με ενέργειες προς την κοινωνία, επιστρέφοντας αξία στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε. Η μετρήσιμη διανεμόμενη οικονομική αξία που επέστρεψε στην κοινωνία ο Όμιλος πέρσι ανήλθε στο 93% της συνολικής οικονομικής αξίας. Συγκεκριμένα, ανάλογα με την αύξηση των εσόδων μας κάθε χρόνο, αυξάνεται και η οικονομική αξία που διανέμουμε μέσα από πληρωμές σε συνεργάτες, προμηθευτές, μισθούς και οφέλη σε εργαζομένους, πληρωμές σε κυβερνήσεις, άμεσες χορηγίες σε ευπαθείς ομάδες και ΜΚΟ, ιδιαίτερα την τελευταία διετία που οι κινήσεις στήριξης και αλληλεγγύης του Ομίλου ήταν πολλές λόγω της πανδημίας.

Παράθεση - epixeiro.gr

Τα τελευταία χρόνια, το ESG ζήτημα αναδύθηκε και ήρθε για να μείνει στους κύκλους του επιχειρηματικού κόσμου

Tέλος, αξίζει να σημειωθούν οι ενέργειες που γίνονται εσωτερικά για την εξέλιξη και την ασφάλεια των υπαλλήλων μας, που είναι στην καρδιά της δραστηριότητας μας, διασφαλίζοντας όλα αυτά τα χρόνια την πετυχημένη πορεία του Ομίλου. Δίνουμε βαρύτητα, λοιπόν, στη διάνθιση των γνώσεων και των ικανοτήτων των ανθρώπων μας για να τους βοηθήσουμε να αναπτυχθούν και να εκπληρώσουν τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες. Παραδείγματος χάρη φέτος, πέρα από ποικίλα σεμινάρια, συνεργαστήκαμε με το LinkedIn φέρνοντας ως εργαλείο το Μy Sarantis LinkedIn Learning, μια πλατφόρμα με ένα ευρύ φάσμα γνωστικών video/webinars ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες του εκάστοτε εργαζόμενου. Πέραν αυτού, φροντίζουμε μέσω ΙSO πιστοποιήσεων, βέλτιστων πρακτικών αλλά και άλλων ενεργειών να εξασφαλίζουμε την υγεία, ασφάλεια και ευεξία των υπαλλήλων μας καθ’ όλη την λειτουργία μας. Οι εργαζόμενοι μας δίνουν ζωή στο όραμά μας και την ώθηση να εξελισσόμαστε μαζί στο πέρασμα του χρόνου.

Πώς διαμορφώνονται οι στόχοι σας για τα επόμενα χρόνια, για θέματα βιωσιμότητας και ένα «καθαρό μηδέν»; Πώς διασφαλίζεται η επίτευξη τους;

Το πλαίσιο της στρατηγικής μας είναι προκαθορισμένο και συγκεκριμένο, και είναι αυτό που ορίζει και τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους μας. Το κύριο μέλημα μας, ωστόσο, είναι η δέσμευση του Ομίλου για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Έτσι διασφαλίζουμε ότι οι ενέργειες και οι επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση αυξάνονται συνεχώς, συμβάλλοντας στην μείωση του περιβαλλοντικού και ενεργειακού αποτυπώματος του Ομίλου στην παραγωγή.

Όπως προαναφέρθηκε, εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης ενέργειας ISO 50001 και συνεχώς αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες μείωσης της κατανάλωσης ρεύματος σε όλο τον Όμιλο, καθώς επίσης βρισκόμαστε στη διαδικασία εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στις μονάδες παραγωγής μας, ώστε σταδιακά να καλύψουμε με αυτονομία τις ενεργειακές ανάγκες μας. Παράλληλα, προσπαθούμε να αυξήσουμε τις πιστοποιήσεις ΙSO σε όλα τα εργοστάσια παραγωγής του Ομίλου Σαράντη, εξασφαλίζοντας ολοένα και περισσότερες GMPs πρακτικές στην παραγωγική διαδικασία του Όμιλου, σε ενεργειακό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Θα λέγαμε πως το ESG έρχεται ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν σημεία στα οποία θεωρείτε πως θα πρέπει να επικεντρώσει περισσότερο το ελληνικό επιχειρείν;

Πράγματι, τα τελευταία χρόνια το ESG ζήτημα αναδύθηκε και ήρθε για να μείνει στους κύκλους του επιχειρηματικού κόσμου, δεδομένης της κλιματικής αλλαγής και των προκλήσεων που έχει θέσει το COP26. Το ελληνικό επιχειρείν εν προκειμένω, νιώθω πως θα ανασυντάξει τις δυνάμεις του και τις προσπάθειες του γύρω από περιβαλλοντικά ζητήματα, εν όψει και του νέου Κλιματικού Νόμου, ενώ παράλληλα το κανονιστικό πλαίσιο και οι υποχρεώσεις διαφάνειας συνεχώς θα αυξάνονται στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Το βασικό για μένα είναι πως, κάθε εταιρεία, ανεξαρτήτως μεγέθους, μπορεί να εντοπίσει τις περιοχές όπου έχει σημαντικές επιδράσεις, σε περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, και να επικεντρωθεί σε αυτές ώστε να μεγιστοποιήσει τις θετικές και να εξαλείψει τις αρνητικές επιδράσεις της. Στο χτίσιμο κουλτούρας επιχειρηματικής υπευθυνότητας μπορούν όλοι να συμβάλλουν, ο καθένας από το σημείο που μπορεί να επηρεάσει περισσότερο. Η απειλή της κλιματικής αλλαγής, άλλωστε, είναι κοινή και χρήζει συλλογικής αντιμετώπισης, έκαστος από την εμβέλεια δράσης του μπορεί να συνδράμει για το ευρύτερο καλό.

Παράθεση - epixeiro.gr

Το ελληνικό επιχειρείν θα ανασυντάξει τις δυνάμεις του και τις προσπάθειες του γύρω από περιβαλλοντικά ζητήματα

Πόσο ευαισθητοποιημένοι είμαστε, ως καταναλωτές, για τέτοια ζητήματα; Ποιος ο ρόλος που βλέπετε να έχει η στρατηγική ESG που εφαρμόζεται, στην επιλογή ενός προϊόντος από τον τελικό καταναλωτή;

Η αλήθεια είναι πως παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια ραγδαία αύξηση του ευαισθητοποιημένου καταναλωτικού κοινού σε ζητήματα ESG, αλλά και των πελάτων μας. Αφενός η βιωσιμότητα αποτελεί ένα φλέγον ζήτημα για όλους μας στην σύγχρονη κοινωνία, αφετέρου οι νεότερες γενιές, που είναι πιο αφυπνισμένες, διαμορφώνουν τις καταναλωτικές συνήθειες ολόκληρων νοικοκυριών. Πρακτικά, θεωρώ πως σήμερα όλοι φροντίζουμε και εξετάζουμε διεξοδικά τι προϊόντα βάζουμε στο καλάθι μας, επιθυμώντας πάντα τα προϊόντα αυτά να είναι ευθυγραμμισμένα με τις αξίες μας απέναντι στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Συγκεκριμένα στον Όμιλο Σαράντη, θέλουμε ο καταναλωτής να νιώθει βέβαιος για την υψηλή ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων που παρέχουμε, ωστόσο το έργο μας βάση της στρατηγικής μας δε σταματά εκεί. Φροντίζουμε το προϊόν που θα παρέχουμε να είναι υψηλών προδιαγραφών, να στηρίζει έμπρακτα πρακτικές υπεύθυνης παραγωγής με τον τρόπο παρασκευής του, να περικλείει eco-friendly πρώτες ύλες και packaging αλλά και να προάγει μια κουλτούρα υπεύθυνης κατανάλωσης στο κοινό του. Πρακτικά, βάζοντας σε εφαρμογή την ΕSG στρατηγική μας, διασφαλίζουμε καθημερινά πως τα προϊόντα που τελικώς φτάνουν στον καταναλωτή αποτυπώνουν τις βέλτιστες πρακτικές του Ομίλου καθ’ όλη τη δραστηριότητα του.

Όσον αφορά στο οικονομικό αποτύπωμα του ομίλου, ποιο είναι αυτό, στη χώρα μας; Πόσο προσωπικό απασχολεί, ποιες οι ενδεχόμενες νέες προσλήψεις ή επενδύσεις που σχεδιάζετε;

Στους επιχειρηματικούς κύκλους αποτελούμε ένα φωτεινό παράδειγμα επιτυχημένης πορείας και ανάπτυξης, και όχι άδικα. Η εταιρεία μας έχει καταφέρει να εξελιχθεί, από ελληνική τοπική εταιρεία κατά το ξεκίνημά της πριν από 50 περίπου χρόνια, σε μια πολυεθνική εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων, με σημαντική διεθνή παρουσία με κορυφαία brands και στρατηγικές συνεργασίες. Εκτός της Ελλάδος, σήμερα έχουμε παρουσία μέσω θυγατρικών σε 12 χώρες της κεντροανατολικής Ευρώπης και εξάγουμε τα προϊόντα μας σε πάνω από 50 χώρες παγκοσμίως. Σε ομιλικό επίπεδο, απασχολούμε 2.600 υπαλλήλους, εκ των οποίων οι 860 υπάλληλοι βρίσκονται στην Ελλάδα.

Πέραν του γεωγραφικού μας αποτυπώματος, το οικονομικό μας αποτύπωμα είναι καθοριστικής σημασίας. Κατά την τελευταία δεκαετία έχουμε διπλασιάσει τις πωλήσεις μας στα 400 εκ. ευρώ περίπου, ενώ έχουμε τετραπλασιάσει την καθαρή κερδοφορία μας στα 38 εκ. ευρώ περίπου, με το 93% της παραγόμενης αξίας να διανέμεται στο κοινωνικό σύνολο μέσω πληρωμών φορών, μισθών και παροχών.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του στρατηγικού του πλάνου, ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα να επενδύει σε πρωτοβουλίες, είτε με οργανικό τρόπο είτε μέσω εξαγορών, προκειμένου να δώσει επιπλέον ώθηση στην ανάπτυξή του και να τροφοδοτήσει τη δημιουργία περαιτέρω αξίας. Το πλάνο αυτό δεν έχει αναχαιτιστεί παρά τις προκλήσεις που έχει δημιουργήσει η πανδημία COVID-19.

Στην Ελλάδα, στο εργοστάσιο των Οινοφύτων, έχει μόλις ολοκληρωθεί η σειρά των επενδύσεων ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούσε στην επέκταση των χώρων παραγωγής, αλλά και στην αγορά σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, για την επάνδρωση του, με στόχο την βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση της παραγωγικής του γραμμής. Παράλληλα, στη Πολωνία, βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγάλης εμβέλειας έργο ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ στο εργοστάσιο της θυγατρικής του Ομίλου, Polipak, που εξειδικεύεται στην παραγωγή σάκων απορριμμάτων. Το έργο αυτό αφορά στην κατασκευή της νέας εξελιγμένης τεχνολογικά παραγωγικής μονάδας, τη δημιουργία ενός εκσυγχρονισμένου εργαστηρίου R&D και την αγορά νέου αυτοματοποιημένου μηχανολογικού εξοπλισμού υψηλής απόδοσης, για την επάνδρωση του νεοσύστατου εργοστασίου.

Παράθεση - epixeiro.gr

Όλοι μπορούν να συμβάλλουν στο χτίσιμο κουλτούρας επιχειρηματικής υπευθυνότητας

Τέλος, κύριο μέλημα μας είναι η βελτιστοποίηση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου μας, αξιοποιώντας την ισχυρή αναγνωρισιμότητα των μαρκών μας στις στρατηγικές προϊοντικές κατηγορίες. Με γνώμονα αυτό το στόχο, συνεχώς ενεργοποιούμε επενδύσεις που σχετίζονται με υποδομές, συστήματα και διαδικασίες προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του Ομίλου.

Θα ήθελα και την γνώμη σας, ευρύτερα, για το επιχειρείν στην Ελλάδα. Ποια η συνεισφορά του στην οικονομία, πώς μπορεί να στηριχθεί περισσότερο;

Οι Έλληνες διαχρονικά έχουμε αποδείξει ότι διαθέτουμε εξαιρετικό δυναμικό και επιχειρηματικό δαιμόνιο, το οποίο ανθεί και μεγαλουργεί οπουδήποτε, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και ένα δόκιμα εκκολαπτόμενο περιβάλλον.

Το τελευταίο διάστημα, αφήνοντας πίσω μας την οικονομική κρίση και πάρα τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας, στην χώρα μας γίνονται βήματα προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης σταθερότητας και αύξησης της ανταγωνιστικότητας, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας αλλά και ειδικότερα πολλών νεοφυών επιχειρήσεων, μέσω συνεχών μεταρρυθμίσεων: ψηφιακού μετασχηματισμού, υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, ενεργειακής μετάβασης και φορολογικών κίνητρων.

Αυτό το μίγμα πολιτικής και μέτρων αποτελεί το βασικότερο εχέγγυο για τη συνεχή βελτίωση της εγχωρίας επιχειρηματικότητας που θα συντελέσει ενεργά στο να καταστεί η Ελλάδα ένας ανταγωνιστικός επενδυτικός προορισμός.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως η συμβολή της ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση, πέραν τον Κυβερνητικών προσπαθειών, είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς ενισχύει σταθερά το ελληνικό επιχειρείν με ποικίλες ενέργειες, χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα για τη στήριξη και διευκόλυνση μικρομεσαίων (SMEs) και μεγαλύτερων (MidCaps) επιχειρήσεων.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr