NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Ενώσεις, Επιμελητήρια
ανάγνωση

Alba - ΣΕΒ: Η δημιουργική παράδοση ως πηγή ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας

Alba - ΣΕΒ: Η δημιουργική παράδοση ως πηγή ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας

Τα ευρήματα της εφαρμοσμένης έρευνας με τίτλο «Η Δημιουργική Παράδοση ως Πηγή Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας», η οποία πραγματοποιήθηκε από τον ΣΕΒ και το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, καθώς και η νέα ερευνητική ατζέντα του Κέντρου Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία για το 2022, παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής ημερίδας «Παράδοση και Καινοτομία σε έναν Ψηφιακό Κόσμο».

Τη νέα χρονιά, το Κέντρο Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία εισέρχεται σε νέα εποχή, με τον Αναπληρωτή Καθηγητή ψηφιακού επιχειρείν στο Alba Graduate Business School, The American College of Greece, Νίκο Μυλωνόπουλο, να αναλαμβάνει τον ρόλο του Διευθυντή του Κέντρου, θέση την οποία κατείχε μέχρι πρότινος (2018-2021) ο Δρ. Χαράλαμπος Μαινεμελής, Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο Alba Graduate Business School, The American College of Greece. H Δημιουργική ηγεσία συνεχίζει να παραμένει στο επίκεντρο του Κέντρου αλλά αυτή πλέον εντάσσεται και λειτουργεί σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον συγκερασμό δημιουργικότητας και ψηφιακότητας.

Σχετικά με την ερευνητική μελέτη που παρουσιάστηκε, σκοπός της αποτέλεσε η καταγραφή και η ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών που επιτρέπουν στις ελληνικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν δημιουργικά την παράδοση ως πηγή ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας. Επιχειρώντας την ανάδειξη βέλτιστων παραδειγμάτων από αξιοσημείωτες περιπτώσεις, η έρευνα ακολουθήσε την ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση, αντλώντας δείγμα από 30 διαφορετικές επιχειρήσεις.

Στους εναρκτήριους χαιρετισμούς του, o Πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Δρ David G. Horner, δήλωσε: «Όλοι μας, πιστεύω, νιώθουμε το βάρος των εξελίξεων που μας περιβάλλουν. Όπως είναι φυσικό, χρειαζόμαστε πόρους για να μας βοηθήσουν να τις κατανοήσουμε και να τις αντιμετωπίσουμε, με την ελπίδα να προχωρήσουμε στη δημιουργία νέων στρατηγικών επιτυχίας. Μέσω πρωτοβουλιών όπως το Κέντρο Αριστείας του ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος δεσμεύεται να παρέχει τέτοιους πόρους. Συγχαίρω λοιπόν τους συναδέλφους μας στο Alba Graduate Business School και τους συνεργάτες μας στον ΣΕΒ για τη συμβολή τους στο να βοηθήσουν όλους μας να αντιμετωπίσουμε τις απροσδόκητες προκλήσεις του σήμερα και του αύριο».

Κατά τον δικό του χαιρετισμό, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, Αλέξανδρος Χατζόπουλος, επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Αν υπάρχει ένα κρίσιμο ζητούμενο, αυτό είναι η ικανότητά μας να ισορροπούμε μεταξύ των άμεσων προκλήσεων, αυτών που αντιμετωπίζουμε αυτήν τη στιγμή, αλλά και των πιο μελλοντικών. Θα πρέπει να δουλεύουμε στο παρόν και να το σχεδιάζουμε με επίκεντρο τη διαρκή ενδυνάμωση των ανθρώπων που θα δημιουργήσουν αυτό το μέλλον. Τα τελευταία χρόνια στον ΣΕΒ δουλεύουμε συστηματικά πάνω στο κτίσιμο συνεργειών, διασυνδέσεων και συνεργασιών των παραδοσιακών επιχειρήσεων με το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων και με τους φορείς παραγωγής γνώσης, έρευνας και καινοτομίας, ώστε περισσότερες επιχειρήσεις όλων των μεγεθών να μπορούν να παράγουν εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, που απευθύνονται με αξιώσεις στην παγκόσμια αγορά».

Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Alba, Στέλιος Αργυρός, υποστήριξε ότι «ο υπεύθυνος ηγέτης προσπαθεί να κατανοήσει και να ενσωματώσει στις αποφάσεις του τις μακροχρόνιες οικονομικές, τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις, καθώς και τις επιπτώσεις τους στην επιχείρησή του. Ο υπεύθυνος ηγέτης λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τις κοινωνικές συνέπειες των δράσεών του και ηγείται με το προσωπικό του παράδειγμα. Με αυτόν το τρόπο, η δημιουργική και υπεύθυνη ηγεσία θεμελιώνει την παράδοση, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις που επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, με διαρκώς αυξανόμενη ταχύτητα και περιπλοκότητα».

Στο πρώτο σκέλος της ημερίδας, παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα ελληνικών επιχειρήσεων κατά την περίοδο 2020-2021. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον Δρ. Χαράλαμπο Μαινεμελή, Καθηγητή Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο Alba Graduate Business School, The American College of Greece, και απερχόμενο Διευθυντή του Κέντρου Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία,

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της έρευνας, η ικανότητα μιας επιχείρησης να εκμεταλλεύεται τη σύνθεση παράδοσης και καινοτομίας επιτυγχάνεται μέσω της διατήρησης αφενός των θετικών και χρήσιμων στοιχείων της παράδοσης και αφετέρου μέσω της ενσωμάτωσης και της προώθησής τους σε νέες και καινοτόμες συλλήψεις. Για την επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην εξέλιξη και τη διατήρηση της παράδοσης, καίριο ρόλο επιτελούν οι σχέσεις με όλους τους συντελεστές της παραγωγής, η έρευνα και το αξιακό σύστημα μιας επιχείρησης καθώς και, σε ορισμένες επιχειρήσεις, η διατήρηση ή ανάδειξη της ελληνικότητας, η οποία μπορεί να αποτελέσει παράγοντα καινοτομίας όπως και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Σημείο εκκίνησης της μελέτης αποτέλεσε η διαπίστωση πως στην εποχή μας η τεχνολογική εξέλιξη διαμορφώνει νέα δεδομένα, τα οποία με τη σειρά τους επιβάλλουν την προσαρμογή οποιασδήποτε επιχείρησης, ανεξαρτήτως κλάδου. Σήμερα, κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, καλείται να «μάθει να μιλά τη γλώσσα της ψηφιακής εποχής», εντοπίζοντας τα στοιχεία εκείνα που τη διαφοροποιούν και την καθιστούν αυθεντική. Η αυθεντικότητα μπορεί να επιτευχθεί τόσο μέσω της παράδοσης, όσο και της καινοτομίας, και η σημερινή εποχή καθιστά επιτακτικό για τις επιχειρήσεις να τις αφομοιώσουν και τις δύο σε μια συμβιωτική σχέση.

Στο δεύτερο σκέλος της ημερίδας, έλαβε χώρα συζήτηση πάνελ υπό τον συντονισμό του Πρύτανη του Alba, Καθηγητή Κώστα Αξαρλόγλου, σχετικά με τις πρακτικές συνέπειες και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η παράδοση ως πηγή ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας της ελληνικής επιχείρησης. Σε αυτή συμμετείχαν ο Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, και ο Καθηγητής Χαράλαμπος Μαινεμελής. Ο Δρ. Μαινεμελής επεσήμανε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η ηγεσία μιας επιχείρησης στην ενσωμάτωση μιας νοοτροπίας καινοτομίας και τη διαμόρφωση καινοτόμου παράδοσης, ενώ ο κ. Χατζόπουλος τόνισε πως «η καινοτομία δεν παράγεται σε κενό. Η επιχείρηση είναι μέρος της κοινωνίας. Η καινοτομική ικανότητα των νέων επιχειρήσεων οφείλει να προωθηθεί μέσω της διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος που προωθεί τη δημιουργία. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι κρίσιμη η διαμόρφωση μιας κουλτούρας συνεργειών, η οποία, δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν υφίσταται». Οι δύο ομιλητές συμφώνησαν πως υπάρχει άμεση ανάγκη για τη διασύνδεση των ελληνικών επιχειρήσεων με το οικοσύστημα της καινοτομίας και με τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο τη διεύρυνση του κύκλου της καινοτομίας εντός της χώρας, συμπεριλαμβάνοντας όσο το δυνατόν περισσότερους πρωταγωνιστές της εγχώριας αγοράς.

Όσον αφορά στην ερευνητική ατζέντα του Κέντρου για το 2022, στο επίκεντρο αυτής πρόκειται να βρεθεί η κατανόηση των ανατρεπτικών μεταβολών που εμφανίζονται πλέον με μεγάλη συχνότητα και η αφομοίωσή τους στην οργάνωση της εργασίας και τη λειτουργία των οργανισμών, σύμφωνα με όσα ανέφεραν ο Πρύτανης του Alba Δρ. Κώστα Αξαρλόγλου και ο Αναπληρωτής Καθηγητής ψηφιακού επιχειρείν και νέο Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία, Νίκος Μυλωνόπουλος.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Μυλωνόπουλος, «η μεγαλύτερη πρόκληση για τη δημιουργική ηγεσία σήμερα είναι η διαχείριση εξελίξεων και εντάσεων που δεν βελτιστοποιούνται απαραίτητα με μαθηματικό τρόπο, αλλά απαιτούν μια νοοτροπία συμφιλίωσης με τις αντιφάσεις και αναζήτησης διεξόδων μέσω της καινοτομίας». Και οι δύο ομιλητές υπογράμμισαν την εξαιρετική σημασία που αποκτά η έρευνα στη σημερινή συγκυρία, καθώς συνδράμει ουσιαστικά στον επανασχεδιασμό των οργανισμών και την αναπροσαρμογή των επιχειρήσεων και της ηγεσίας στα δεδομένα της ψηφιακής εποχής.

Στη δεύτερη συζήτηση, με συντονιστή τον Δρ. Νίκο Μυλωνόπουλο, στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά μοιράστηκαν εμπειρίες, οι οποίες αναδεικνύουν τον ρόλο της ψηφιακής καινοτομίας στην ικανότητα μεγάλων επιχειρήσεων με μακρά παράδοση να προσαρμόζονται σε περιόδους συνταρακτικών ανατροπών. Ακόμη, επισημάνθηκε ο ρόλος της διαχείρισης της ανατροπής και της καινοτομίας, καθώς όπως αναφέρθηκε, η «χειρότερη αντίδραση» και στις δύο αυτές συνθήκες είναι ο εφησυχασμός και η περιχαράκωση, ενώ αντιθέτως η βέλτιστη στρατηγική είναι η εξωστρέφεια. Ταυτόχρονα, δόθηκε έμφαση στο γεγονός ότι η αποδοχή της αποτυχίας και των λαθών αποτελούν απαραίτητα στάδια για την ευημερία της επιχείρησης, ενώ αναδείχθηκε και η ανάγκη για δημιουργικές προκλήσεις στα στελέχη ώστε να παραμένουν προσαρμοστικά.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Γιάννης Δελής, COO Merchant Services, Euronet Worldwide, ο Γιάννης Παπίδης, Chief Technology and Business Change Officer της Dixons South - East Europe, ο Γιάννης Παράσχος, Διευθυντής Πληροφορικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και ο Βασίλης Τραπεζάνογλου, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Viva Bank και Ιδρυτής και Δ/νων Σύμβουλος της DISC ΑΕ. Κοινός τόπος και των τεσσάρων ομιλητών αποτέλεσε η επισήμανση της σημασίας που διαδραματίζει η διαμόρφωση μιας κουλτούρας καινοτομίας σε κάθε επιχείρηση, καθώς και το άνοιγμά της στο οικοσύστημα εντός και εκτός του οργανισμού, ώστε να αξιοποιήσει το παρελθόν και να οικοδομήσει το μέλλον.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr