NEWSFLASH...
ανάγνωση

Πώς το ESG μεταμορφώνει τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες

Πώς το ESG μεταμορφώνει τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν για την Ελλάδα μεγάλο μέρος της οικονομίας και της απασχόλησης με εντυπωσιακό αντίκτυπο.

Η επόμενη μέρα της πανδημίας εκτός από τη στροφή στα θέματα υγείας, οδηγεί την οικονομία σε φάση αναζήτησης βιώσιμων λύσεων. Στο νέο αυτό περιβάλλον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με μια κρίση βιωσιμότητας η οποία αναδεικνύει εκτός από τα προφανή προβλήματα ή δυσκολίες, ζητήματα που συνδέονται με την ανάπτυξή τους στη νέα πραγματικότητα.

Δυστυχώς πολλές ΜμΕ έχουν περιορισμένη κατανόηση του τι σημαίνει πραγματικά βιωσιμότητα και συχνά την αντιλαμβάνονται λανθασμένα ως κάτι που «κάνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις».

Η επόμενη φάση των ΜμΕ – ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα

Η ανθεκτικότητα και η βιωσιμότητα αποτελούν τα σημεία κλειδιά στην επόμενη φάση για όλες τις ΜμΕ. Και το θέμα του πλαισίου ESG (Environmental – Social – Governance), ή Περιβάλλον – Κοινωνία – Εταιρική Διακυβέρνηση, έχει αναδυθεί ως ιδιαίτερα επίκαιρο

Οι εταιρείες πλέον διαμορφώνουν επιχειρηματικές στρατηγικές πάνω στο πλαίσιο των κριτηρίων ESG, οι επενδυτές αναπτύσσουν προϊόντα πάνω στους πυλώνες του ESG και οι Ρυθμιστικές Αρχές σχεδιάζουν ESG πολιτικές.

Η προσαρμογή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον προϋποθέτει μετασχηματισμό με χαρακτήρα ψηφιακό, κοινωνικό, ενεργειακό και περιβαλλοντικό.

Η επόμενη ημέρα για την ασφαλιστική αγορά σχετίζεται με την επομένη των επιχειρήσεων

Για την Ασφαλιστική Αγορά αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να συμπεριλάβει το ESG στον κορμό της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, αλλά και στη λειτουργία της, ως μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον τομέα του «underwriting», του «investing» και του «risk management», διαμορφώνοντας εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Για τους ασφαλιστικούς συμβούλους επιχειρήσεων αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσαρμοστούν στη μετατροπή του επιχειρηματικού μοντέλου. Παρακολουθώντας με ιδιαίτερη προσοχή τους συνεχώς μεταβαλλόμενους μεγάλους κινδύνους του πλανήτη, αναλύοντας τις προεκτάσεις που επιφέρουν στη ζωή των επιχειρήσεων, να προτείνουν στους επιχειρηματικούς τους πελάτες ουσιαστικές λύσεις για πρόληψη, προσαρμογή και προστασία.

Από ποιους κινδύνους πρέπει να προστατευτείτε

  • Οι βασικοί κίνδυνοι για τους οποίους ανησυχούν οι ασφαλισμένες επιχειρήσεις είναι οι κίνδυνοι πυρκαγιάς, φυσικών καταστροφών, αστικής ευθύνης, εργατικών ατυχημάτων, κλοπής, και τα τελευταία χρόνια, και οι κακόβουλες ενέργειες τρίτων. Πολύ συχνά όμως αποδεικνύεται ότι δεν έχουν δεχθεί πρόταση ή δεν την έχουν αξιολογήσει για πολύ σοβαρούς κινδύνους μετά την έλευση των οποίων δεν θα μπορέσουν ίσως να αντέξουν οικονομικά, όπως είναι
  • Οι οικονομικές απώλειες σε περίπτωση διακοπής της επιχείρησης ή κλείσιμο επιχειρήσεων,
  • Περιβαλλοντικές απαιτήσεις από ευθύνες όχι μόνο για την επιχείρησή τους αλλά και από η/και για όλη την εφοδιαστική αλυσίδα του κλάδου που δραστηριοποιούνται
  • Σύνθετοι κίνδυνοι επιχειρηματικής έκθεσης, όπως κινδύνους φήμης και ρυθμιστικούς κινδύνους.
  • Κίνδυνο από κυβερνοεπιθέσεις. Το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι εκτεθειμένες σε όλες τις μορφές ηλεκτρονικής απάτης είναι πολύ περισσότερο ευάλωτες σε σχέση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Πώς να αποφύγετε τις ποινικές διώξεις

Ας μην ξεχνάμε ότι ανάλογα με το πεδίο δραστηριοποίησης της επιχείρησης, η tailor made ασφάλιση που θα προταθεί μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, στοιχείο που συνεκτιμά πλέον και ο ενημερωμένος πελάτης.

Οι εταιρείες δεν πρέπει να περιμένουν ένα δυσμενές περιστατικό προτού επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητας - μια αντιδραστική προσέγγιση θα μπορούσε να αποδειχθεί δαπανηρή και να οδηγήσει σε ποινικές διώξεις, αξιώσεις ευθύνης διαχείρισης, τραυματισμό και θάνατο, ζημιά στη φήμη, απώλεια εσόδων και, τελικά, επιχειρηματική αποτυχία.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr