NEWSFLASH...
ανάγνωση

Allianz: 10 λόγοι για να σχεδιάσουν οι ΜμΕ την επιχειρησιακή τους συνέχεια

Allianz: 10 λόγοι για να σχεδιάσουν οι ΜμΕ την επιχειρησιακή τους συνέχεια

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σημαντικές για την οικονομία της χώρας μας, ουσιαστικά αποτελούν κύριο μοχλό της ανάπτυξής της και αυτό αποδεικνύεται από διάφορα επιμέρους στατιστικά στοιχεία.

Για αυτό το λόγο, εξηγεί ο Χρήστος Σακέτος Chief Risk Officer της Allianz Ελλάδος έχει μεγάλη σημασία να επενδύσουν στην ανθεκτικότητά τους και να εξασφαλίσουν την επιχειρησιακή τους συνέχεια από πολλές διαφορετικές προκλήσεις: οικονομική κρίση, νέες νομοθεσίες, ασταθείς συνθήκες αγοράς, διακοπή της εφοδιαστικής αλυσίδας, φυσικούς κινδύνους κ.λπ.

Ας εξηγήσουμε όμως πρώτα τι σημαίνει: επιχειρησιακή συνέχεια και τι ανθεκτικότητα.

Επιχειρησιακή συνέχεια είναι ο σχεδιασμός και η δημιουργία μηχανισμών/συστημάτων πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων που μπορεί να απειλήσουν μία επιχείρηση. Τα δύο αυτά μέτρα αντιμετώπισης κινδύνων θα βοηθήσουν μία επιχείρηση ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να επανέλθει και να λειτουργεί κανονικά και απρόσκοπτα των εμποδίων. Η αντοχή μίας επιχείρησης –συχνά αποκαλούμενη ως ανθεκτικότητα είναι το στοιχείο που θα επιτρέψει στην επιχείρηση να προσαρμοστεί στις αλλαγές περιοδικά ή μόνιμα ή ακόμα να σχεδιάσει και προσαρμοστεί σε νέο μοντέλο εργασίας σύμφωνα με τις νέες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες.

Παράθεση - epixeiro.gr

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που σχετίζεται με τον κίνδυνο φήμης είναι η δυσκολία στην προβλεψιμότητά του

Ωστόσο, αν και οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι περισσότερο ευάλωτες στις παραπάνω προκλήσεις, οι περισσότερες εξ αυτών δεν έχουν προχωρήσει σε σχεδιασμό ενεργειών ώστε να εξασφαλίσουν την επιχειρησιακή τους συνέχεια, κυρίως λόγω μη διαθέσιμων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. Επίσης, ένας ακόμη σημαντικός λόγος είναι ότι δεν αντιλαμβάνονται το πόσο σημαντικό για την ανθεκτικότητα της επιχείρησής τους είναι η υλοποίηση ενεργειών επιχειρησιακής συνέχειας, θεωρώντας ότι ο σχεδιασμός αυτός αποτελεί πολυτέλεια.

Τα ακραία γεγονότα μπορεί να συμβούν σε όλων των ειδών τις επιχειρήσεις

Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι ένα ακραίο γεγονός μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε οργανισμό ανεξαρτήτως μεγέθους, δεν υπάρχουν διακρίσεις. Τέτοια ακραία γεγονότα μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες για την εκάστοτε επιχείρηση.

Παρακάτω παραθέτω μερικά παραδείγματα:

  • Φυσικά φαινόμενα (πλημμύρα, σεισμός).
  • Πυρκαγιά
  • Αποτυχία πληροφοριακών συστημάτων
  • Αστοχία βασικού εξοπλισμού.
  • Θέματα ανθρωπίνων πόρων όπως ασθένειες, πανδημία.
  • Ελαττωματικά προϊόντα.
  • Τρομοκρατική απειλή.
  • Νομικές κυρώσεις.
  • Κυβερνοεπιθέσεις
  • Μη ομαλή ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας

Δύο σημαντικά βήματα που οδηγούν στην ανθεκτικότητα και οικονομική σταθερότητα

Συνεπώς, το πρώτο και σημαντικό βήμα για μια μικρομεσαία επιχείρηση είναι να κατανοήσει και να προσδιορίσει όλους τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ώστε να προχωρήσει στην κατάλληλη διαχείριση τους.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να λάβει μέτρα, ώστε να την προστατέψει και να μειώσει την πιθανή ποσοτική επίπτωση αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και τη συχνότητα επέλευσης του κινδύνου. Σημαντικό εργαλείο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η ασφάλιση.

Γενικά, η ασφάλιση είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα μίας επιχείρησης διότι, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν είναι σε θέση να αντέξουν οικονομικά μεγάλες ζημίες που προκαλούνται από διακοπή της δραστηριότητάς τους λόγω επέλευσης κάποιου κινδύνου. Η ασφάλιση συνεισφέρει στην οικονομική σταθερότητα της επιχείρησης και παρόλο που κοστίζει, προσδίδει μεγάλη προστιθέμενη αξία. Μέσω της ασφάλισης, ουσιαστικά ο κίνδυνος μεταφέρεται από την επιχείρηση στον ασφαλιστή.

Ο κίνδυνος της φήμης για μία επιχείρηση – πώς ασφαλίζεται

Η ασφάλιση προστατεύει τις επιχειρήσεις και από έναν άλλο σημαντικό κίνδυνο, τον κίνδυνο της φήμης που μπορεί να προκύψει λόγω κάποιου ακραίου γεγονότος. Ο κίνδυνος φήμης παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα για τις επιχειρήσεις, ειδικά σε έναν σύγχρονο κόσμο όπου ο καθένας μπορεί να μοιραστεί τις απόψεις του σε δευτερόλεπτα. Οι εταιρείες με θετική φήμη προσελκύουν περισσότερους πελάτες επειδή θεωρούνται ότι έχουν μεγαλύτερη αξία.

Επίσης, οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται μέσω διαδικτύου καθίστανται πιο ευάλωτες και μπορεί να υποστούν πλήγμα στη φήμη τους εντός μερικών λεπτών. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που σχετίζεται με τον κίνδυνο φήμης είναι η δυσκολία στην προβλεψιμότητά του. Ο κίνδυνος φήμης συχνά υποτιμάται και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι χρειάζεται πολλά χρόνια κάποιος να χτίσει τη φήμη μιας εταιρείας και από την άλλη πλευρά, αυτή μπορεί να καταστραφεί πολύ γρήγορα.

Ωστόσο και αυτός ο κίνδυνος μπορεί να ασφαλιστεί. Υπάρχουν ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις καλύπτουν έναντι της απώλειας κέρδους λόγω της επέλευσης του κινδύνου φήμης.

Συνοψίζοντας, ένα κατάλληλο ασφαλιστικό πρόγραμμα θα συμβάλει σημαντικά στον μετριασμό της πιθανής ζημιάς (είτε οικονομική, είτε φήμης) και εν γένει στη βιωσιμότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr