NEWSFLASH...
ανάγνωση

Τρία ερωτήματα που ΠΡΕΠΕΙ να απαντήσουν οι επιχειρηματίες

Τρία ερωτήματα που ΠΡΕΠΕΙ να απαντήσουν οι επιχειρηματίες

Η πανδημία που επιβλήθηκε στις ζωές μας στις αρχές του 2020, αποτέλεσε την αφορμή να συνειδητοποιήσουμε όλοι το πόσο ευάλωτοι είμαστε απέναντι στους κινδύνους που διατρέχουμε ακόμα και όταν δεν τους αντιλαμβανόμαστε.

Πρέπει όλοι να επιδεικνύουμε σύνεση και να φροντίζουμε να προστατεύουμε όλα αυτά που είναι σημαντικά για τον καθένα μας, όπως είναι η οικογένεια, η υγεία, η περιουσία και φυσικά οι επιχειρήσεις.

«Σωστά» ασφαλισμένες επιχειρήσεις

Δεν υπάρχει καλύτερη πρόνοια γι’ αυτό από την ιδιωτική ασφάλιση. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επιχειρήσεις που μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν σε τυχαία καταστροφικά γεγονότα που επηρέασαν, άμεσα ή έμμεσα την λειτουργία τους, ήταν εκείνες που ήταν «σωστά» ασφαλισμένες, έχοντας πάντα ως σύμβουλο έναν επαγγελματία ασφαλιστικό διαμεσολαβητή που τους βοήθησε να αντιληφθούν τους πραγματικούς κινδύνους που αντιμετώπιζαν και τους προσέφερε τις κατάλληλες καλύψεις. Πυρός, Τρομοκρατικών Ενεργειών, Κακόβουλες Πράξεις, Φυσικά Φαινόμενα, Αστικής Ευθύνης, Απώλεια Κερδών, είναι μόνο μερικές καλύψεις που μπορούν να εγγυηθούν την απρόσκοπτη λειτουργία μιας επιχείρησης την επόμενη μέρα από μια καταστροφή. Ενώ παράλληλα η ασφαλιστική αγορά προσφέρει και μια σειρά ομαδικών συμβολαίων ή συνταξιοδοτικών προγραμμάτων που βοηθούν στην ενδυνάμωση της αφοσίωσης εργαζομένων και στελεχών στην επιχείρηση που εργάζονται, δίνοντας την δυνατότητα μέσω των σταθερών εργασιακών σχέσεων να καρποφορήσουν οι επιχειρηματικοί σχεδιασμοί.

Δυστυχώς η ανθρώπινη φύση είναι συνυφασμένη με την πεποίθηση, τόσο σε προσωπικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο, ότι τα καλά γεγονότα είναι με νομοτέλεια δεδομένο ότι θα μας συμβούν, σε αντίθεση με τα δυσάρεστα, που συνήθως αποδίδονται σε ατυχία και θα συμβούν στους άλλους.

Η πεποίθηση αυτή εδράζεται όμως σε πραγματικά στοιχεία ή είναι προϊόν της διάθεσής μας να κάνουμε ευχάριστες σκέψεις;

Κανένας επιχειρηματίας δεν πρέπει να παίρνει τόσο μεγάλο ρίσκο

Ας προβληματιστούν λίγο για να απαντήσουν σε μερικά ερωτήματα οι διοικούντες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως εάν το πιστωτικό ίδρυμα που τους εκχώρησε ένα τραπεζικό δάνειο για την αγορά κτιριακού ή μηχανολογικού εξοπλισμού είναι οικονομικά πιο αδύνατο από τους ίδιους και γι’ αυτό θεωρεί επιβεβλημένη την ασφάλεια όλων αυτών των παγίων. Ή, ακόμα, αν όλες οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο διαδίκτυο έχουν συστήματα λιγότερο ασφαλή από τα δικά τους, γι’ αυτό και καταφεύγουν στην ασφάλιση από cyber κινδύνους. Ενώ, τέλος, ας αναρωτηθούν γιατί οι πελάτες τους στο εξωτερικό ζητάνε να είναι ασφαλισμένα τα εμπορεύματα μέχρι και την πόρτα της επιχείρησής τους. Η απάντηση νομίζω είναι απλή. Καμιά επιχείρηση, όσο μεγάλη και αν είναι, δεν αντέχει και δεν πρέπει να διακρατά ένα τόσο μεγάλο ρίσκο και να βασίζει την ομαλή λειτουργία της στον παράγοντα τύχη.

Ασφάλιση εγγυήσεων αντί των εγγυητικών τραπεζικών επιστολών

Γι’ αυτό είναι σημαντικό όλοι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες να αναλογιστούν την ποικιλία των κινδύνων που η επιχειρηματικότητα σήμερα αντιμετωπίζει και με την βοήθεια των καταρτισμένων και πιστοποιημένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, να αναζητήσουν ουσιαστικές καλύψεις που αφορούν την δραστηριότητά τους, όπου θα κατανοήσουν τους όρους που θα διέπουν το ασφαλιστικό τους πρόγραμμα, με παράλληλη επεξήγησή τους με σαφή και κατανοητή γλώσσα. Ενώ δεν πρέπει να αμελήσουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο η ασφάλιση να αποτελέσει εργαλείο επέκτασης της δραστηριότητάς τους με την ασφάλιση των εγγυήσεων αντί των γνωστών έως σήμερα εγγυητικών τραπεζικών επιστολών.

Είναι σήμερα περισσότερο αναγκαίο από ποτέ, να εκμεταλλευθούμε την πίστη στην προσφορά της ιδιωτικής ασφάλισης στην κοινωνία, που έχει η κυβέρνηση και μαζί με τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν σε ένα ειλικρινή διάλογο για τη θέσπιση κατάλληλων κινήτρων, ώστε πολίτες και επιχειρήσεις να μπορούν να απολαύσουν το αγαθό της ασφάλισης.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr