NEWSFLASH...
ανάγνωση

ΜΙΝΕΤΤΑ: Τι μπορεί να συμβεί παραβλέποντας την ασφάλιση

ΜΙΝΕΤΤΑ: Τι μπορεί να συμβεί παραβλέποντας την ασφάλιση

Ζημιές από πυρκαγιά, ζημιές από καπνό, κεραυνό, πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, κλοπή θα κληθεί να πληρώσει ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας για ζημιές απρόβλεπτες ζημιές περιουσίας, το ύψος των οποίων μπορεί να ξεπερνά τις οικονομικές τους αντοχές.

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται, τονίζει η Μαρία Φράγκου, Προϊσταμένη Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Πυρός και λοιπών γενικών κλάδων στην ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, στην επιλογή του ασφαλιστικού προγράμματος στα όρια αποζημίωσης και απαλλαγών. Στόχος της ΜΙΝΕΤΤΑ η άμεση αποζημίωση και ικανοποίηση των ασφαλισμένων με δίκαια και αντικειμενικά κριτήρια.

Γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ασφαλίζονται έναντι των φυσικών καταστροφών. Είναι ακριβή η ασφάλιση, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να ασφαλιστούν; Πώς αποζημιώνει το κράτος; Τι έχει συμβεί μέχρι τώρα;

Η επιχείρηση, για τον ιδιοκτήτη, αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο. Ο κάθε επιχειρηματίας έχει επενδύσει κεφάλαια, γνώσεις, χρόνο και προσπάθεια ώστε να τη δημιουργήσει. Παραβλέποντας, όμως, μια ακόμη μικρή επένδυση, την ασφάλισή της, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο όλα αυτά που έχει δημιουργήσει. Η επιχείρηση καθημερινά απειλείται από πλήθος κινδύνων, αρκετοί από αυτούς, μάλιστα, δεν είναι προβλέψιμοι ή εύκολα αντιμετωπίσιμοι. Οι πιο συνηθισμένοι κίνδυνοι προς ασφάλιση είναι ζημιές από πυρκαγιά, ζημιές από καπνό, κεραυνό, πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, κλοπή και πολλές άλλες καλύψεις.

Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο επιχειρήσεων, μπορεί να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά της και να τη βοηθήσει να επαναλειτουργήσει σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής. Με ένα πολύ χαμηλό κόστος, μπορούμε να εξασφαλίσουμε τους κόπους μιας ζωής και να νιώθουμε σιγουριά για το μέλλον.

Πώς καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης όταν υπάρξει συμβάν; Τι πρέπει να ξέρει ο ασφαλισμένος; Πόσο γρήγορα γίνεται η πληρωμή; Παίζει ρόλο ο ασφαλιστής;

Αυτό που πρέπει να προσέξει ο ασφαλισμένος σε ένα βασικό ασφαλιστήριο περιουσίας είναι η σωστή ασφάλιση. Σε περίπτωση που ασφαλιστούν μικρότερες αξίες (υπασφάλιση) η αποζημίωση θα είναι αναλογική, ενώ στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ασφαλισμένα κεφάλαια είναι υπερβάλλοντα του κανονικού, η αποζημίωση θα περιοριστεί στο πραγματικό. Θα πρέπει, λοιπόν, να γίνεται αναπροσαρμογή των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων, ώστε αυτά να προσεγγίζουν τις πραγματικές αξίες αντικατάστασης.

Παράθεση - epixeiro.gr

Προσοχή, κατά τη διερεύνηση για την επιλογή ασφαλιστικού προγράμματος, θα πρέπει να δοθεί στα όρια αποζημίωσης ή και στα ποσά των απαλλαγών

Επίσης ιδιαίτερη προσοχή, κατά την διερεύνηση για την επιλογή ασφαλιστικού προγράμματος, θα πρέπει να δοθεί στα όρια αποζημίωσης ή και στα ποσά των απαλλαγών (συμμετοχή του ασφαλισμένου στη ζημιά) που προβλέπονται σε ορισμένες καλύψεις. Ως εκ τούτου οι συμβουλές του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή είναι ανεκτίμητες.

Τι σημαίνει αστική ευθύνη, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, μπορεί μία επιχείρηση να ζημιωθεί ακόμα και να κλείσει από ευθύνες έναντι τρίτων;

Στις μέρες μας το απρόβλεπτο γεγονός μπορεί να συμβεί συχνά, κάνοντας έτσι την ανάγκη για ασφάλιση επιτακτική. Με τον όρο αστική ευθύνη εννοούμε, την προστασία – κάλυψη που παρέχεται στο ασφαλιζόμενο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) από τον ασφαλιστή, στην περίπτωση που το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) προξενήσει υλικές ζημιές ή/και σωματικές βλάβες σε τρίτους από υπαιτιότητα του. Η αστική ευθύνη καλύπτει:

  • Γενική αστική ευθύνη
  • Επαγγελματική ευθύνη
  • Ευθύνη προϊόντων
  • Αστική ευθύνη περιβαλλοντικών κινδύνων

Μιλώντας πιο συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις, με τη γενική αστική ευθύνη από τη λειτουργία χώρων και εγκαταστάσεων καλύπτεται η ευθύνη του ασφαλισμένου, προς τρίτους. Η ευθύνη αυτή μπορεί να αφορά σε σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που τυχόν προκληθούν σε αυτούς, από τη χρήση και λειτουργία των χώρων και των εγκαταστάσεων του ασφαλιζομένου είδους κινδύνου, από κάθε υπαίτια πράξη ή παράλειψη του ασφαλιζομένου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του.

Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, μπορούν να νιώθουν προστατευμένοι από κινδύνους που μπορεί να προκύψουν.

Παίζει ρόλο η ασφαλιστική εταιρεία στην ασφάλιση;

Η ασφαλιστική εταιρεία κατά μια έννοια αποτελεί τον «άνθρωπο» που θα εμπιστευτεί ό,τι πολυτιμότερο έχει ο καθένας μας, την υγεία του, την οικογένειά του, την περιουσία του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, ότι είναι πολύ σημαντική απόφαση η επιλογή της, καθώς και η επιλογή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, τον οποίο θέλουμε να νιώθουμε δίπλα μας στη δύσκολη στιγμή.

Στη ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, βασική επιδίωξή μας διαχρονικά, είναι να ικανοποιούμε το ζημιωθέντα άμεσα, με δίκαια και αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να ξεπερνά όσο γίνεται γρηγορότερα τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr