NEWSFLASH...
ανάγνωση

ERGO: Τα 5 σημεία που θα πρέπει να περιγράφονται σε μία ασφαλιστική σύμβαση

ERGO: Τα 5 σημεία που θα πρέπει να περιγράφονται σε μία ασφαλιστική σύμβαση

Είναι στρατηγική απόφαση της ERGO Ασφαλιστικής –θυγατρική της Munich Re να στηρίζει τις ΜμΕ και τους Επαγγελματίες αναφέρει σε συνέντευξη του στο epixeiro.gr o Νίκος Σπυράτος, Διευθυντής Ανάληψης Κινδύνων Ασφαλίσεων Ζημιών ERGO Ασφαλιστική, διατυπώνοντας ότι επί το πλείστον οι ΜμΕ είναι υπασφαλισμένες λόγω του ότι δεν διαθέτουν επαρκείς μηχανισμούς καθορισμού της αξίας της ασφαλιστέας περιουσίας τους.

Απαριθμώντας ο κος Σπυράτος τους κινδύνους που αντιμετωπίζει μία ΜμΕ διακρίνει ως μεγαλύτερη απειλή το ασταθές οικονομικό περιβάλλον και τις οικονομικές εξελίξεις, ενώ ακολουθούν οι ατυχηματικοί κίνδυνοι και κυβερνοκίνδυνοι.

Περνώντας στο σημαντικότερο μέρος της ασφάλισης, στην αποζημίωση προτρέπει τους επιχειρηματίες να επιλέξουν ασφαλιστικό διαμεσολαβητή με την ίδια προσοχή που επιλέγουν τις επιχειρηματικές τους συνεργασίες. Ο έμπειρος ασφαλιστής εξασφαλίζει στον πελάτη την σωστή αποζημίωση, τονίζει.

Η ασφάλιση των ΜμΕ επιχειρήσεων αποτελεί, μία από τις βασικές προϋποθέσεις εύρυθμης λειτουργίας. Προφυλάσσει και διασφαλίζει από γεγονότα που δεν προβλέπονται, και που μπορούν να προκαλέσουν δυσβάσταχτα προβλήματα. Το ποσοστό όμως των ΜμΕ που είναι ασφαλισμένο είναι πολύ μικρό. Γιατί συμβαίνει αυτό; Μήπως δεν έχουν καταλάβει οι επιχειρηματίες τους κινδύνους, την αξία της ασφάλισης, μήπως οι ασφαλιστικές έχουν δώσει περισσότερο βάρος σε άλλου είδους ασφαλίσεις, Γιατί έχουμε τόσο χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση και μάλιστα όταν ένας επιχειρηματίας βγάζει τα λεφτά πολύ δύσκολα σήμερα, ενώ οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει έχουν πολλαπλασιαστεί και διαρκώς αυξάνονται;

Η ασφαλιστική διείσδυση στην Ελλάδα είναι χαμηλή, καθώς υπολογίζεται ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό, της τάξεως του 10% με 15% του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ασφαλίζεται στη χώρα μας. Ωστόσο, τα πράγματα βελτιώνονται, όσο μεγαλώνει το μέγεθος των εταιρειών. Υπολογίζεται, ότι σε αντίθεση με τη μικρομεσαία επιχείρηση είναι καλυμμένο ασφαλιστικά πάνω από το 50% των εταιρειών που διαθέτει ίδια κεφάλαια υψηλότερα των δέκα εκατ. ευρώ. Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι συνήθως ασφαλισμένες. Στις εταιρείες αυτές, τις αποφάσεις για τέτοια θέματα συνήθως δεν τις λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες, αλλά τα στελέχη τους, τα οποία δεν επιθυμούν να βρεθούν εκτεθειμένα σε περίπτωση που προκληθεί μια ζημιά. Πρόκειται για ικανά και ενημερωμένα στελέχη, τα οποία συχνά χρησιμοποιούν και τις υπηρεσίες εξειδικευμένων συμβούλων με αποτέλεσμα και η ασφαλιστική διείσδυση να εμφανίζεται σημαντικά υψηλότερη σε αυτή την κατηγορία, αλλά ταυτόχρονα και να περιορίζεται σημαντικά άλλο ένα παράλληλο πρόβλημα στην ασφάλιση της μικρομεσαίας επιχείρησής, αυτό της υπασφάλισης.

Η υπασφάλιση τείνει να εμφανίζεται πιο έντονα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έναντι των μεγάλων και όταν το ασφαλιστικό ποσό προκύπτει να είναι μικρότερο από την τρέχουσα αξία αποτελεί συνήθως προϊόν εσφαλμένης εκτίμησης, παρά συνειδητή απόφαση. Οι μικρομεσαίες εταιρείες συνήθως δεν διαθέτουν εσωτερικούς μηχανισμούς και διαδικασίες, που επιτρέπουν στον έχοντα την απόφαση της ασφάλισης σαφή εικόνα της επιχείρησης και της αξίας της ασφαλιστέας περιουσίας με αποτέλεσμα το φαινόμενο να εμφανίζεται πιο έντονο σε αυτές. Επίσης προσφάτως συζητούνταν σχέδιο Νόμου για την κάλυψη των ζημιών από φυσικές καταστροφές στις επιχειρήσεις μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Παρόλο που από κοινωνικής πλευράς είναι στη σωστή κατεύθυνση δεν βοηθάει καθόλου στη βελτίωση της ασφαλιστικής συνείδησης των επιχειρήσεων, όταν προφανώς εκ του αποτελέσματος η ασφάλισή δεν είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων των επιχειρηματιών.

Τι κινδύνους αντιμετωπίζει σήμερα μία ΜμΕ συμπεριλαμβανομένου και των cyber κινδύνων;

Γενικότερα μπορούμε να πούμε πως η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη χώρα μας είναι το ασταθές οικονομικό κλίμα και οι οικονομικές εξελίξεις (πληθωρισμός, λιτότητα, αυξημένη φορολογία) το οποίο έχει οδηγήσει σε σημαντική ύφεση της αγοράς και έλλειψη ρευστότητας, προβληματική λειτουργία της πιστωτικής διαδικασίας και δυσκολία στη δανειοδότηση των επιχειρήσεων.

Παράθεση - epixeiro.gr

Διαδικασίες που γίνονταν σε φυσική μορφή στο παρελθόν βρήκαν διέξοδο μέσω της τεχνολογίας, ώστε το παρεχόμενο ασφαλιστικό προϊόν να είναι πιο άμεσο και πιο προσιτό στον καταναλωτή, ιδίως στη μικρομεσαία επιχείρηση

Στη συνεχεία βρίσκονται οι ατυχηματικοί κίνδυνοι, οι οποίοι είναι ασφαλίσιμοι και μας αφορούν, όπως ενδεικτικά είναι η πυρκαγιά, η κλοπή, οι συνεχώς εντονότερες φυσικές καταστροφές, λόγω των κλιματικών μεταβολών και των ακραίων καιρικών φαινομένων, διακοπής λειτουργίας από κινδύνους περιουσίας, αστικής ευθύνης, νομικής προστασίας και τα τελευταία χρόνια οι κυβερνοεπιθέσεις και η παραβίαση των δεδομένων.

Μήπως υπάρχει έλλειψη σωστής επικοινωνίας μεταξύ ασφαλιστικών / ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και υπόλοιπων καναλιών διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και του λήπτη της ασφάλισης;

Θεωρώ πως πλέον το τρέχον θεσμικό πλαίσιο, η λειτουργία της οδηγίας IDD και το έντυπο αναγκών ασφαλισμένου, έχουν μειώσει σημαντικά έως εξαλείψει τα όποια τέτοια φαινόμενα που πιθανόν υπήρχαν στο παρελθόν.

Πώς θα μπορούσε να διασφαλιστεί ότι θα αποζημιωθεί στο ακέραιο αν υπάρξει ασφαλιστικό συμβάν. Αν συζητούσατε σήμερα με έναν επιχειρηματία, τι θα του προτείνατε, από πού να ξεκινούσε, τι να πρόσεχε, πού θα δίνατε βάρος ως ERGO ώστε να κερδίσετε εμπιστοσύνη του;

Θα τον συμβούλευα και προέτρεπα με την ίδια προσοχή και σοβαρότητα με την οποία επιλέγει τις επιχειρηματικές συνεργασίες του, να επιλέξει και τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή του. Ένας επαγγελματίας και έμπειρος διαμεσολαβητής εξασφαλίζει στον πελάτη, σε μεγάλο έως απόλυτο βαθμό, τη σωστή ανάλυση αναγκών του και την παροχή προσωποποιημένων ασφαλιστικών λύσεων και προγραμμάτων με την εγγύηση μιας αξιόπιστης ασφαλιστικής εταιρείας.

Η τεχνολογία βοηθάει στην αύξηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας;

Βεβαίως και βοηθάει, τόσο σε θέματα διαφάνειας της συναλλαγής, όσο και διαβίβασης πληροφοριών μεταξύ των συμβαλλομένων. Πολλά πράγματα και διαδικασίες οι οποίες ελάμβαναν χώρα σε φυσική μορφή προ πανδημίας βρήκαν διέξοδο μέσω της τεχνολογίας, ώστε το παρεχόμενο ασφαλιστικό προϊόν να είναι πιο άμεσο και πιο προσιτό στον καταναλωτή, ιδίως στη μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία δεν έχει τους εσωτερικούς μηχανισμούς υποστήριξης που έχουν οι μεγαλύτεροι οργανισμοί.

Πότε δεν αποζημιώνετε για αυτά που ζητάει ένα ασφαλισμένος;

Όταν η απαίτηση του δεν συμβαδίζει με την έκταση της παρεχόμενης ασφαλιστικής κάλυψης που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό του.

Παράθεση - epixeiro.gr

Στρατηγική απόφαση της ERGO να στηρίζει τις ΜμΕ και τους ελεύθερους επαγγελματίες

Τι θα πρέπει να περιγράφεται και να είναι ξεκάθαρο στους όρους μίας ασφαλιστικής σύμβασης, τι έχετε κάνει εσείς για αυτό;

Όλες οι σημαντικές πληροφορίες διέπονται από δεσμευτικά νομικό πλαίσιο τόσο σε επίπεδο συμβατικής, όσο κυρίως σε επίπεδο προσυμβατικής ενημέρωσης και ως εκ τούτου οι εν λόγω απαραίτητες πληροφορίες διαβιβάζονται μέσω των σχετικών εγγράφων (Ασφαλιστήριο, πρόταση ασφάλισης, Ipid,GDPR, IDD κ.λπ.), ως οφείλεται από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Η ERGO Ασφαλιστική έχει διαμορφώσει ένα πρότυπο ασφαλιστικής εταιρείας που στοχεύει στην ενίσχυση της πελατοκεντρικότητας, στο οποίο οι έννοιες της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας, και της κατανόησης καθορίζουν τη λειτουργία της αναβαθμίζοντας με τον τρόπο αυτό τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες μας. Για αυτό και προσπαθούμε διαρκώς οι όροι των ασφαλιστηρίων μας να είναι ξεκάθαροι και κατανοητοί.

Μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν καλύψεις όταν έχει γίνει η ανάληψη του κινδύνου και έχει υπογραφεί μία σύμβαση;

Βεβαίως, με την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον Λήπτη της Ασφάλισης προς την ασφαλιστική του και την έκδοση σχετικής πρόσθετης πράξης στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό του για το υπόλοιπο της διάρκειας του μετά από τη σχετική επ' αυτού συμφωνία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Προσαρμόζονται τα τιμολόγια;

Αναλογικά βάσει των ανωτέρω.

Μπορείτε να μας αναφέρετε παραδείγματα αποζημιώσεων στην Ελλάδα που έσωσαν τις επιχειρήσεις από την καταστροφή.

Υπάρχουν πάρα πολλά και κάποια από τα πλέον μεγαλύτερα αφορούν και την ERGO και ως εκ τούτου θα θέλαμε να αποφύγουμε να τα κατονομάσουμε και μάλιστα χωρίς την άδεια των Ασφαλισμένων. Παρόλα αυτά είναι πολύ εύκολο να βρεθούν με μια αναζήτηση στο Διαδίκτυο.

Τι θα θέλατε να προσθέσετε;

Η ERGO Ασφαλιστική, αποτελεί έναν από τους ηγέτες της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς με δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους. Ανάμεσα στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ERGO είναι ότι ανήκει στον όμιλο της Munich RE, έναν από τους κορυφαίους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς ομίλους με πολύ μεγάλη οικονομική ευρωστία, υψηλή φερεγγυότητα και τεχνογνωσία.

Στρατηγική μας απόφαση είναι να στηρίζουμε τόσο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όσο και τις μεγαλύτερες καθώς και τους ελεύθερους επαγγελματίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας της χώρας μας. Ως εκ τούτου, έχουμε αναπτύξει ποικίλες προσεγγίσεις για την κάλυψη όλων των ασφαλιστικών αναγκών τους, όπως προτιμολογημένα ασφαλιστικά προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις αλλά και corporate customized λύσεις για μεγαλύτερους οργανισμούς.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr