NEWSFLASH...
ανάγνωση

ΝΝ ΙΙ, η νομοθεσία για τα ομαδικά και ο συνδυασμός τoυς με την κοινωνική ασφάλιση

ΝΝ ΙΙ, η νομοθεσία για τα ομαδικά και ο συνδυασμός τoυς με την κοινωνική ασφάλιση

Έρευνες* έχουν δείξει ότι το 57% των εργαζομένων αναζητά νέες παροχές που να ανταποκρίνονται περισσότερο στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες τους, και τις οποίες, επί του παρόντος, δεν προσφέρουν πολλοί εργοδότες.

Με βάση αυτό το δεδομένο, το πρώτο που πρέπει να κάνει μία μικρομεσαία και αναπτυσσόμενη επιχείρηση είναι να εντοπίσει τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων της και να σχεδιάσει μαζί τους το πακέτο παροχών που μπορεί να τους δημιουργήσει ασφάλεια και ικανοποίηση.

Στη συνέχεια, πρέπει να εξετάσει την αξιοπιστία και το μέγεθος του ασφαλιστικού Παρόχου, καθώς και του Δικτύου Παρόχων υγείας (Νοσοκομείων, Κλινικών και Διαγνωστικών Κέντρων) με το οποίο συνεργάζεται ο πάροχος του ομαδικού ασφαλιστήριου, καθώς και την ευρύτητα και την ποικιλία των- δωρεάν και μη- παροχών και υπηρεσιών στα οποία έχουν πρόσβαση οι ασφαλισμένοι. Όσο μεγαλύτερο και ισχυρότερο το Δίκτυο τόση μεγαλύτερη κάλυψη έχουν οι ασφαλισμένοι, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκονται.

Οι έρευνες* δείχνουν επίσης ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους εργαζόμενους να έχουν τη δυνατότητα πρόσθετων παροχών ή κάλυψης προστατευόμενων μελών με κόστος που δέχονται να αναλάβουν οι ίδιοι. Με τον τρόπο αυτό οι εργαζόμενοι/ες μπορούν να συμπληρώσουν ή να επεκτείνουν τις καλύψεις τους και να διαμορφώσουν το δίχτυ προστασίας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των ίδιων και της οικογένειάς τους, αξιοποιώντας τις προσιτές τιμές και τις απλούστερες διαδικασίες συμμετοχής που παρέχει η ομαδική ασφάλιση.

Για παράδειγμα, αν ο εργοδότης προσφέρει ένα καλό νοσοκομειακό πρόγραμμα ο εργαζόμενος πιθανά να επιθυμεί να προσθέσει, με ένα προνομιακό κόστος, και συνταξιοδοτική κάλυψη.

Τέλος, η ΜμΕ πρέπει να προσέξει το εύρος και την ποιότητα της εξυπηρέτησης που θα λαμβάνει κατά τη διάρκεια του συμβολαίου. Δηλαδή, να έχει συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση από τον ασφαλιστικό της διαμεσολαβητή όποτε την χρειάζεται, καθώς και να εξοικονομεί χρόνο των εργαζομένων της από την παροχή ψηφιοποιημένων υπηρεσιών που καταργούν τις χρονοβόρες, γραφειοκρατικές διαδικασίες και φυσικά αποζημιώνουν γρήγορα.

Τα άνωθεν υπογραμμίζει o Διευθυντής Ομαδικών Ασφαλίσεων NN Hellas II, Αντώνης Δένδης απαντώντας στο epixeiro.gr σε μία σειρά ερωτήσεων, όπως ποια είναι τα πέντε βασικά σημεία που θα πρέπει να προσέξει μία ΜμΕ επιχείρηση στην αγορά ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου υγείας / ζωής, τα οφέλη ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου για έναν επιχειρηματία, το καθορισμό του μείγματος των καλύψεων και το ύψος των κεφαλαίων, αν συνδυάζεται το ομαδικό ασφαλιστήριο με ατομικές καλύψεις, κ.ά.

Το κέρδος για ένα επιχειρηματία, τι ποσό εκπίπτει, τι λέει ο Νόμος

Οι συνθήκες της συνεχιζόμενης πανδημίας έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά εργασίας. Οι εργαζόμενοι βιώνουν μεγαλύτερο άγχος και ανασφάλεια ενώ οι εργοδότες αναζητούν λύσεις για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και να κρατήσουν τους εργαζομένους τους. Όλο και περισσότεροι εργοδότες διαπιστώνουν ότι η παραδοσιακή πρόταση εργασίας προς τους εργαζομένους τους και τα οφέλη που τους παρείχαν μέχρι σήμερα δεν είναι πλέον αρκετά. Με αυτό το σκεπτικό, το πιο σημαντικό που έχει να κερδίσει ο εργοδότης είναι η ικανοποίηση, η ασφάλεια των εργαζομένων του και κατ’ επέκταση η αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης που το καλό εργασιακό κλίμα έχει σαν αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα, μία ανταγωνιστική πρόταση εργασίας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις προσέλκυσης νέων στελεχών από την αγορά.

Επιπλέον, τα ασφάλιστρα που καταβάλλει ο εργοδότης για τα ομαδικά προγράμματα αναγνωρίζονται σαν παραγωγική δαπάνη στο 100% και εκπίπτουν του φόρου για τον εργοδότη. Επίσης, οι εισφορές που καταβάλλουν οι μισθωτοί εργαζόμενοι στα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα εκπίπτουν του ΦΜΥ και φορολογούνται αυτοτελώς με την καταβολή του ασφαλίσματος (δηλ. της παροχής συνταξιοδοτικού).

Εθελοντικές εισφορές εργαζομένων εξαιρούνται από τις εκπτώσεις φόρου ή όχι;

Σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς, οι εισφορές του εργαζόμενου μέσω παρακράτησης από την μισθοδοσία σε ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εκπίπτουν του φόρου του εργαζόμενου και φορολογούνται σαν παροχή του συνταξιοδοτικού με συντελεστές αυτοτελούς φορολόγησης.

Εξαιρούνται από τις εκπτώσεις φόρου οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόμενος σε πρόγραμμα υγείας.

Ο καθορισμός του μείγματος καλύψεων και το ύψος κεφαλαίων

Το μείγμα καλύψεων και το ύψος κεφαλαίων διαφέρει ανά εταιρεία. Συνήθως, τα ομαδικά προγράμματα υγείας προσφέρουν ασφάλεια ζωής, ατυχήματος και ανικανότητας στους εργαζόμενους, καλύπτοντας είτε κάποιο εφάπαξ ποσό (π.χ. 20.000) ή πολλαπλάσιο των μισθών –ενδεικτικά 28 μηνιαίους μισθούς– και παρέχουν στον εργαζόμενο ένα ετήσιο όριο 15.000 ευρώ για νοσοκομειακές (καλύψεις δαπανών κατά τη διάρκεια της νοσηλείας) και εξωνοσοκομειακές καλύψεις (πχ. ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή, φυσικοθεραπείες κ.α.) καθώς και επιδόματα νοσοκομείου, χειρουργείου, μητρότητας κ.α.

Υπάρχουν άλλα προγράμματα, κυρίως στελεχών, που προσφέρουν μέχρι και 42 μηνιαίους μισθούς για παροχές ζωής, ατυχήματος και ανικανότητας και ετήσιο όριο 25.000-30.000 ευρώ για νοσοκομειακές και εξωνοσοκομειακές καλύψεις, καθώς και επιδόματα.

Στα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα ο εργοδότης συμμετέχει συνήθως με ποσοστό 3% - 5% επί των αποδοχών των εργαζομένων και με ποσοστό 8% - 10% για ανώτερα στελέχη, ενώ η εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων, για πρόσθετες παροχές, μπορεί να κυμαίνεται από 10% - 20%.

Ένταξη μελών μίας οικογένειας στο ομαδικό

Οι πρόσθετες παροχές σε ένα ομαδικό πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικές για τους εργαζόμενους και γι’ αυτό τον λόγο πολλές ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα.

Το μείγμα βασικών και πρόσθετων παροχών καθορίζεται από την ίδια την επιχείρηση και τις ανάγκες των εργαζομένων της. Πλέον οι εργαζόμενοι περιμένουν από τους εργοδότες περισσότερη υποστήριξη που να αποτυπώνεται σε ένα ευέλικτο πακέτο παροχών, με έμφαση στη σωματική, ψυχική, οικονομική και κοινωνική τους ευημερία. Χρειάζεται δηλαδή μία ολιστική στρατηγική διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Ένα βασικό ομαδικό συμβόλαιο επομένως μπορεί να έχει συνδυασμό καλύψεων ρίσκου που έχουν στόχο να στηρίξουν τους ασφαλισμένους και τις οικογένειές τους σε περιπτώσεις απώλειας ζωής ή ανικανότητας, και καλύψεων υγείας, για νοσοκομειακή και εξω-νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και καλύψεις αναγκών αποταμίευσης/συνταξιοδότησης που τους βοηθούν να μειώσουν τις ανησυχίες και την ανασφάλειά για το μέλλον τους.

Συνδυασμός ομαδικού με την κοινωνική ασφάλιση ή / και ατομικές εισφορές

Φυσικά. Ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης είναι να συμπληρώσει τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης και όχι να την αντικαταστήσει. Οι ασφαλισμένοι επωφελούνται στο έπακρο συνδυάζοντας τις παροχές του ΕΟΠΥΥ με το ομαδικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν, αφού ενδέχεται, με αυτόν τον τρόπο, να μπορούν να καλύψουν μέχρι και το 70%- 80% του κόστους της υγείας όταν πρόκειται καλύψεις διαγνωστικών εξετάσεων και φαρμάκων.

Ο ρόλος της τεχνολογίας

Καμία επιχείρηση στην εποχή μας δεν έχει το περιθώριο να απασχολεί πολύτιμους πόρους της σε εργασίες οι οποίες πλέον μπορούν να εκτελούνται αυτοματοποιημένα, απλά και γρήγορα με τη χρήση της τεχνολογίας. Η ψηφιακή διαχείριση ενός ομαδικού προγράμματος επομένως μπορεί να εξοικονομήσει πόρους από την επιχείρηση και να μειώσει το διαχειριστικό της κόστος, μειώνοντας ή μηδενίζοντας τον χρόνο εμπλοκής των στελεχών του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού στην καθημερινότητα των συμβολαίων των εργαζομένων της επιχείρησης. Έτσι, οι περισσότερες εταιρείες έχουν αναπτύξει ηλεκτρονικές πλατφόρμες μέσω των οποίων οι ασφαλισμένοι/ες μπορούν να διαχειρίζονται από το σπίτι ή το γραφείο τους, από το κινητό ή το τάμπλετ τους, τις κινήσεις του συμβολαίου τους, να λαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται, να στέλνουν και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, να παρακολουθούν τη διαδικασία αποζημίωσης στα προγράμματα υγείας ή την πορεία του συνταξιοδοτικού τους προγράμματος, χωρίς καθυστερήσεις.

Πλέον, προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, όπως η πλατφόρμα e-Claims, αναβαθμίζουν την εξυπηρέτηση των εταιρικών πελατών καθώς και των ασφαλισμένων εξοικονομώντας χρόνο και πόρους παρέχοντας τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να κάνουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσα σε 2’ και να λάβουν το ποσό αποζημίωσής τους για εξωνοσοκομειακά έξοδα στον τραπεζικό τους λογαριασμό, μέχρι και εντός 48 ωρών.

Κανάλια διανομής και συμβουλές

Στην εποχή μας μία επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα τα κανάλια διανομής για να αναζητήσει οποιονδήποτε σχεδιασμό ομαδικής ασφάλισης προτείνει ο εκάστοτε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής και να αποφασίσει ποιο ομαδικό πρόγραμμα της ταιριάζει καλύτερα.

Αυτό όμως που κάνει τη διαφορά είναι η προσωπική επαφή, η συνεχής, εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, η δυνατότητα να έχει μία επιχείρηση και οι εργαζόμενοί της, με τις οικογένειές τους, τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή/τρια τους δίπλα τους 24/7, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβολαίου και όχι μόνο με την υπογραφή του.

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές (είτε είναι αποκλειστικού δικτύου ή ανεξάρτητοι πράκτορες και μεσίτες) αποτελούν σημαντικούς συνεργάτες των ασφαλιστικών εταιριών. Εκπαιδεύονται και ενημερώνονται συνεχώς, παρακολουθούν τις αλλαγές στους τομείς της υγείας και της οικονομίας, καταλαβαίνουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των εταιρικών πελατών και των εργαζομένων τους και μπορούν να δίνουν κάθε φορά τις κατάλληλες λύσεις, να συμβουλεύουν για την καλύτερη και πιο αποδοτική χρήση ή προσαρμογή των προγραμμάτων που έχουν επιλέξει.

Στην επιλογή του ομαδικού προγράμματος επομένως, η συμβουλή και η καθοδήγηση του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή είναι εκείνη που προσφέρει σημαντική πρόσθετη αξία στο συμβόλαιο.

*Σύμφωνα με την 19η ετήσια έρευνα ΕBTS της MetLife (Employee Benefit Trends Study) για το 2021

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr