NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς | Insurance & Reinsurance Meeting, hosted by the HAIC
ανάγνωση

Munich Re, Tobias Sonndorfer: Λύσεις στην ενέργεια, αποθήκευση και πράσινο υδρογόνο

Munich Re, Tobias Sonndorfer: Λύσεις στην ενέργεια, αποθήκευση και πράσινο υδρογόνο

Το μείγμα ενέργειας αλλάζει στην Ευρώπη, και τον κόσμο. Γίνεται πιο πράσινο, ενισχύεται ο ανταγωνισμός, προς όφελος του κόστους της ενέργειας, ωστόσο οι κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες δεν αποχωρούν αναφέρει σε συνέντευξη του στο epixeiro.gr o Tobias Sonndorfer, Executive Director υπεύθυνος για την Κεντρική και Νότια Ευρώπη στη Munich Re με αφορμή το 22nd Insurance & Reinsurance Meeting Hydra Meeting 25 -27 May 2022.

Αναφερόμενος στις αποδόσεις πράσινων τίτλων επί των επενδύσεων διευκρινίζει ότι η Munich Re επενδύσει με γνώμονα τα κριτήρια ESG ωστόσο εξετάζει πάντα την αναλογία κινδύνου / απόδοσης και αν ένα είδος τέτοιας επένδυσης δεν είναι προσοδοφόρο δεν επενδύσει.

Ερωτώμενος σχετικά με τις ανανεώσεις των συμβάσεων προβλέπει ότι θα συνεχιστεί η δυναμική των τιμολογίων, μεταξύ άλλων και λόγω των παρατεταμένων συνθηκών του πληθωρισμού.

Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για τις ανανεώσεις των αντασφαλιστικών συμβάσεων στον κλάδο Περιουσίας & Ατυχημάτων ( P&C), καθώς και στον κλάδο Ζωής & Υγείας (Life & Health) για τον ερχόμενο Ιούνιο για την Ευρώπη. Θα δούμε hard (απάμβλυνση) ή soft (άμβλυνση) συνθήκες τιμολόγησης ορισμένων κλάδων (κινδύνων). Η αγορά ομολόγων καταστροφών (cat bond) θα παραμείνει ως έχει σήμερα;

Η κύρια χρονική περίοδος ανανέωσης των συμβάσεων αντασφάλισης για την Ευρώπη είναι η 1η Ιανουαρίου. Η αγορά κατά τις ανανεώσεις τη 1η Ιανουαρίου 2022 εμφάνισε σημαντικά σημάδια hard (απάμβλυνση) συνθηκών τιμολόγησης ιδιαίτερα σε γραμμές Φυσικών Καταστροφών NatCat και υπήρχαν καλοί λόγοι για αυτό. Επιτρέψατε μου να επισημάνω δύο βασικούς παράγοντες: Δίπλα σε σημαντικές απώλειες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες το 2021, υπήρξε μια συνεχής άμβλυνση (soft τιμολόγηση) την τελευταία δεκαετία σε όλους σχεδόν τους τομείς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η οποία οδήγησε σε ποσοστά πολύ χαμηλότερα από το τεχνικό επίπεδο.

Καθώς, και οι δύο ανωτέρω παράγοντες δεν εξαλείφθησαν, η προσδοκία μας για τις ανανεώσεις των Συμβάσεων και την τιμολόγηση (rates) για την χρονική περίοδο Ιουνίου – Ιουλίου είναι να συνεχιστεί η δυναμική των τιμών. Ένας σημαντικός πρόσθετος μοχλός που θα στηρίξει την εξέλιξη αυτή των τιμών των αντασφαλίστρων θα είναι οι υψηλοί ρυθμοί πληθωρισμού στο χρόνο.

Η εμπειρία μας από τις ανανεώσεις του Απριλίου σε άλλα μέρη του κόσμου συνάδει με την προσδοκία μας.

Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας διαμορφώνει ένα νέο τοπίο στην Ευρώπη. Βάσει του νέου αυτού τοπίου, ποιοι κίνδυνοι αφορούν στην πράσινη ενέργεια στην Ευρώπη, και με τι είδους μέσα δύνανται οι αντασφαλιστές να μετριάσουν τους κινδύνους αυτούς;

Οι πρόσφατες αναταράξεις στην αγορά της ενέργειας υπογραμμίζουν ακόμα και τώρα την τάση που υπάρχει ήδη: ο εφοδιασμός στην ενέργεια γίνεται πιο πράσινος στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως. Αν και, καθώς αυξάνεται η διάδοση των πράσινων τεχνολογιών, αυξάνεται και ο ανταγωνισμός και η πίεση στο κόστος – μαζί αυξάνονται και τα επίπεδα ατομικού κινδύνου και η μείωση των κρατικών επιδοτήσεων. Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη ανάγκη για επαρκή ασφαλιστική κάλυψη, ώστε να σταθεροποιηθεί η απόδοση των επιχειρήσεων βάσει της τάσης βιώσιμων επιχειρήσεων, ή και να είναι οι επιχειρήσεις σε θέση να εφαρμόσουν σχέδια μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.

Η μακροπρόθεσμη επένδυση στην ασφάλεια με μορφή σταθερής απόδοσης και αξιόπιστων εγγυήσεων γίνεται όλο και πιο σημαντική. Η Munich Re πρωτοπόρησε όταν προσέφερε λύσεις κινδύνου για φωτοβολταϊκά, αιολική ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή στην ανάπτυξη λύσεων για αναδυόμενους τομείς στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως για παράδειγμα στην αποθήκευση ενέργειας ή στο πράσινο υδρογόνο.

Η γνώση μας αυτή παρέχει τη βάση για την αντασφάλιση και τέτοιων κινδύνων. Η Munich Re συνδυάζει βαθιά γνώση και εμπειρία στην πρωτογενή ασφάλιση και την αντασφάλιση για να προσφέρει επαρκείς και εξελιγμένες λύσεις.

Οι επενδύσεις σε πράσινα ομόλογα / πράσινους επενδυτικούς τίτλους δύναται να έχουν τις αναμενόμενες αποδόσεις στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των αντασφαλιστών σήμερα; Αν όχι, μπορούν να γίνει αντιστάθμιση;

Η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στη συνολική επενδυτική μας στρατηγική είναι ζωτικής σημασίας στις μέρες μας. Τα κριτήρια των ESG είναι απαραίτητα στην καθημερινή μας επενδυτική διαδικασία, η οποία βασίζεται στην οικονομική απόδοση. Η λήψη μιας επενδυτικής απόφασης είναι πάντα μια ισορροπία μεταξύ κινδύνου/απόδοσης. Τα κριτήρια ESG αποτελούν ουσιαστικό μέρος της αξιολόγησης κινδύνου και πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν στην αναλογία κινδύνου/απόδοσης. Σε περίπτωση που η αναλογία δεν φαίνεται να είναι προσοδοφόρα, δεν θα κάναμε επένδυση.

Το 2021 η Munich Re αύξησε τις επενδύσεις σε πράσινα ομόλογα κατά 19% στα 2,2 δισ. ευρώ. Αυτό είναι λιγότερο από το 1% όλων των περιουσιακών στοιχείων, επομένως ο αντίκτυπος των αποδόσεων επί των επενδύσεων εξακολουθεί να είναι περιορισμένος.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr