NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Επιχειρηματικά Νέα
ανάγνωση

​Dimand: Στα €5,5 εκατ. κέρδη στο α’ εξάμηνο του 2022 - Στα 84 εκατ. η αξία των ακινήτων

​Dimand: Στα €5,5 εκατ. κέρδη στο α’ εξάμηνο του 2022 - Στα 84 εκατ. η αξία των ακινήτων

Σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) σημείωσε ο Όμιλος Dimand στο α' εξάμηνο 2022 με τα κέρδη να ανέρχονται στα €5,5 εκατ. έναντι ζημιών €2,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021.

Στο ίδιο διάστημα σημειώνεται αύξηση της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου: €84,0 εκατ. την 30.6.2022 έναντι €50,3 εκατ. την 31.12.2021

Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ομίλου

Ποσά σε € εκατ.

Α’ εξάμηνο

2022

Α’ εξάμηνο 2021

Κύκλος εργασιών

€4,1

€2,6

Μικτό κέρδος

€1,2

€0,7

Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)

€5,5

€(2,1)

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου

€(0,2)

€(4,8)

Συνοπτική Παρουσίαση Στοιχείων Οικονομικής Θέσης Ομίλου

Ποσά σε € εκατ.

30.06.2022

30.06.2021

Επενδύσεις σε ακίνητα

€84,0

€50,3

Επενδύσεις σε κοινοπραξίες

€35,2

€37,5

Καθαρός Δανεισμός

€74,8

€39,7

Την 30.06.2022, το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο Όμιλος (μέσω της Εταιρείας, θυγατρικών και κοινοπραξιών) περιλαμβάνει 18 επενδυτικά έργα σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσης, σε αστικές περιοχές ανά την Ελλάδα, με χρήσεις γραφείων, οικιστικών και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, πολυτελών κατοικιών καθώς και μικτών χρήσεων. Η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία ανάπτυξη (GDV) κατά την ολοκλήρωσή τους την 30.06.2022 ανερχόταν, με βάση τις εκτιμήσεις των ανεξάρτητων εκτιμητών, σε περίπου €666,2 εκατ. (31.12.2021: 15 επενδυτικά έργα με GDV €497,6 εκατ.).

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου ανερχόταν την 30.06.2022 σε €84,0 εκατ. έναντι €50,3 εκατ. την 31.12.2021 και η εύλογη αξία των επενδύσεων σε κοινοπραξίες ανερχόταν την 30.06.2022 σε €35,2 εκατ. έναντι €37,5 εκατ. την 31.12.2021.

Την 30.06.2022 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανέρχονταν €74,8 εκατ. έναντι €39,7 εκατ. την 31.12.2021.

Βασικοί Δείκτες (σε ενοποιημένη βάση)

30.06.2022

31.12.2021

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

26%

15%

Καθαρή αξία Ενεργητικού (NAV)

€40,1 εκατ.

€39,0 εκατ.

Καθαρός δανεισμός / Σύνολο ενεργητικού

52%

34%

Με την από 22.03.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκαν τα εξής: (α) η εισαγωγή των κοινών μετοχών της Εταιρείας στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και (β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση 6.538.100 νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,05 η καθεμία. Την 06.07.2022, πραγματοποιήθηκε η έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ύστερα από την επιτυχή δημόσια προσφορά που ολοκληρώθηκε την 01.07.2022. Η τελική τιμή διάθεσης των κοινών μετοχών της Εταιρείας ορίστηκε σε €15,00 ανά μετοχή. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια για την Εταιρεία, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, διαμορφώθηκαν σε €92,5 εκατ. περίπου. Η Εταιρεία κατέβαλε την 04.07.2022 το συνολικό ποσό €50,6 εκατ. για την αποπληρωμή ομολογιακού δανείου και την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο από 23.06.2022 ενημερωτικό δελτίο, βελτιώνοντας σημαντικά την κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας και του Ομίλου.

Αναφορικά με την πανδημία του COVID-19, την ενεργειακή κρίση και τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά και αξιολογεί την επίδραση που θα μπορούσαν οι εξελίξεις αυτές να έχουν στην χρηματοοικονομική θέση, αποτελέσματα και την επίδοση της Εταιρείας και του Ομίλου, προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια (εφόσον απαιτηθεί) με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και τον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr