NEWSFLASH...
Εκ του Ασφαλούς
ανάγνωση

Θ. Παπαδημητρίου: Τα Unit Linked και το επόμενο νέο προϊόν της ERGO

Θ. Παπαδημητρίου: Τα Unit Linked και το επόμενο νέο προϊόν της ERGO

Στο ξεκίνημα ενός νέου μεγάλου βήματος βρίσκεται η ERGO Ασφαλιστική, ενώ με την πέννα της σχεδιάζει τα επόμενα νέα επενδυτικά προϊόντα στην κατηγορία των ESG.

Στο πλαίσιο αυτό το epixeiro.gr συνομιλεί με τον Διευθυντή Στρατηγικών Έργων Ζωής & Υγείας της ERGO Ασφαλιστική, κ. Θάνο Παπαδημητρίου ο οποίος αναφερόμενος στα επενδυτικά προϊόντα Unit Linked, μεταξύ άλλων και στον πληθωρισμό διευκρινίζει ότι οι επενδυτές που επιλέγουν ένα επενδυτικό προϊόν για δημιουργία ενός κεφαλαίου σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα θα πρέπει να προσαρμόζουν την επενδυτική τους στρατηγική και στον πληθωρισμό, προσθέτοντας ότι οι αγοραστές προϊόντων UL πρέπει να κάνουν να κάνουν ενδελεχή έρευνα, τόσο προς την ασφαλιστική εταιρεία από την οποία επιλέγουν τα προϊόντα αλλά και τους διαμεσολαβητές οι οποίοι τα προωθούν.

Πώς βλέπετε την πορεία των επενδυτικών προϊόντων συνδεδεμένων με την ασφάλιση -unit linked από πέρυσι μέχρι φέτος, που αποδίδετε εσείς την πτώση, σε ρευστοποιήσεις ή στις αυξήσεις των επιτοκίων τα οποία ενδεχομένως να έχουν στρέψει τους επενδυτές (αποταμίευση) σε άλλες μορφές επενδύσεων μεταξύ αυτών και σε τραπεζικές καταθέσεις;

Οι χρηματιστηριακές αγορές χαρακτηρίζονται από έντονη μεταβλητότητα και οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν όλα τα δεδομένα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, προχωρώντας σε αναδιαμόρφωση του μίγματος των χαρτοφυλακίων τους, έτσι ώστε να διασφαλιστούν. Έχουν παρατηρηθεί ρευστοποιήσεις συμβολαίων, οι οποίες έχουν, λάβει χώρα έτσι ώστε, όπως είπα να υπάρξει μια αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων. Η πορεία των επενδυτικών προϊόντων θα έχει θετικό πρόσημο, καθώς τα προϊόντα αυτά χαρακτηρίζονται από τον μακροπρόθεσμο ορίζοντά τους, δηλαδή της επένδυσης ενός σταθερού ποσού σε ένα βάθος χρόνου, κάτι που προσφέρει προστασία από τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος Τα προϊόντα Unit Linked ακολουθούν τα τελευταία χρόνια μια σταθερά ανοδική πορεία συγκεκριμένα :


ΕΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ GWR ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Unit Linked

2019

15%

2020

50.3%

2021

55,70%

Α’ 8μηνο 2022

+3,5% (unit linked)

(Κλάδος Ζωής – 4,8%)


  • Μέσα στο Α 8μηνο του 2022 έχουμε αύξηση της παραγωγής των UL ασφαλιστηρίων (+3.5%) σε αντίθεση με τον Κλάδο Ζωής συνολικά
  • Οι μεγάλες αυξήσεις που κατεγράφησαν τα προηγούμενα χρόνια (άνω του 50%) είναι λογικό να μην μπορούν να συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό, καθώς τα UL ασφαλιστήρια κατέχουν ήδη περίπου το 50% του GWP του Κλάδου Ζωής & Υγείας. Επιπλέον, στη νέα παραγωγή του 2021 η συμμετοχή των UL ασφαλίστρων αντιστοιχούσε στο 75% της συνολικής νέας παραγωγής του Κλάδου Ζωής & Υγείας.
  • Είναι δεδομένο ότι οι πωλήσεις των προϊόντων που συνδέονται με επενδύσεις επηρεάζονται αρνητικά από την υψηλή μεταβλητότητα των κεφαλαιαγορών όπως αυτή που βιώνουμε την τρέχουσα περίοδο.
  • Οι επενδυτές δείχνουν μεν να είναι επιφυλακτικοί όμως δεν έχουν στραφεί σε άλλες επιλογές

Θα μπορούσατε να πείτε ότι ο πληθωρισμός για τους ασφαλιστές είναι ένα μακροοικονομικό ρίσκο;

Ο πληθωρισμός αποτελεί οικονομικό ρίσκο για το σύνολο της οικονομίας και όχι μόνο για τον ασφαλιστικό κλάδο. Όπως αναφέρουν στελέχη τόσο από την ΕΚΤ, αλλά και αναλυτές ο πληθωρισμός έχει αυξητική τάση και αναμένεται να σταθεροποιηθεί για σημαντικό χρονικό διάστημα σε υψηλό επίπεδο πριν αρχίσει η αποκλιμάκωσή του.

Υπάρχουν πρώιμα σημάδια αύξησης του πιστωτικού κινδύνου, γεγονός που απαιτεί προσεκτική παρακολούθηση και εγρήγορση από τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων, για αλλαγές στην επενδυτική στρατηγική όπου χρειάζεται.

Οι επενδυτές που επιλέγουν ένα επενδυτικό προϊόν για δημιουργία ενός κεφαλαίου σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα θα πρέπει να προσαρμόζουν την επενδυτική τους στρατηγική, ώστε να αντιμετωπίζουν τη διαχρονική διάβρωση του πληθωρισμού.

Επηρεάζει ο πληθωρισμός τα Unit linked, τι πρέπει να προσέχουν περισσότερο οι επενδυτές;

Tο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων της περασμένης δεκαετίας, η πανδημία και η τρέχουσα περίοδος υψηλού πληθωρισμού έχουν επηρεάσει και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνάπτουν ασφάλιση ζωής, αλλά παρά τις δυσκολίες, η σταθερή στροφή από τα παραδοσιακά προϊόντα στα unit linked, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης - στην πραγματικότητα, το αντίθετο. Οι αγοραστές προϊόντων unit linked αυτό που θα πρέπει να κάνουν είναι ενδελεχή έρευνα, τόσο για την ασφαλιστική εταιρεία της οποία επιλέγουν τα προϊόντα αλλά και για τους διαμεσολαβητές οι οποίοι τα προωθούν. Θα πρέπει πριν αποφασίσουν να επενδύσουν να γνωρίζουν όλες τις λεπτομέρειες καθώς πολλές φορές αρκετοί έχουν βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να έχουν αγοράσει ένα προϊόν που δεν ήταν σύμφωνο με τις απαιτήσεις τους

Η σωστή και διαρκής ενημέρωση / πληροφόρηση πριν αλλά και μετά την έναρξη της ασφάλισης εξασφαλίζει υψηλή διατηρησιμότητα ασφαλιστηρίων –και αυτός είναι κανόνας για όλες τις ασφαλίσεις.

Ο πληθωρισμός επηρεάζει τις πραγματικές αποδόσεις μιας επένδυσης και ειδικά όταν διατηρείται σε υψηλά επίπεδα για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Οι επενδυτές σκόπιμο είναι να επιλέγουν επενδυτικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, ευελιξία και υψηλή ποιότητα αναφορικά με τη διαχείριση των επενδύσεων. Επίσης, οι επενδυτές κατά την επιλογή τους θα πρέπει να συνεκτιμούν το διαχειριστικό κόστος που εμπεριέχει το κάθε προϊόν, καθώς αυτό ενισχύει την επίδραση του πληθωρισμού και μειώνει μακροπρόθεσμα τις πραγματικές αποδόσεις.

Οι ασφαλιστές μπορούν να διαχειριστούν τον πληθωρισμό ή τον στασιμοπληθωρισμό;

Ο πληθωρισμός και ο στασιμοπληθωρισμός αποτελούν σημαντικούς κινδύνους για το σύνολο μιας οικονομίας. Ειδικά ο πληθωρισμός, ως μακροοικονομικό μέγεθος τον αντιμετωπίζουν και τον διαχειρίζονται βασικά οι Κεντρικές Τράπεζες με βασικό εργαλείο το επιτόκιο δανεισμού

Οι ασφαλιστικές εταιρείες, διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και σύγχρονα εργαλεία, που τους επιτρέπουν να διαχειρίζονται τις επενδύσεις τους με τις χαμηλότερες δυνατές απώλειες.

Υπάρχουν επενδυτικά προϊόντα που μπορούν να προστατέψουν τους επενδυτές από τον πληθωρισμό; Τι έχει να πει η MEAG για το θέμα αυτό;

Όπως είπα τα προϊόντα Unit Linked χαρακτηρίζονται από τον μακροπρόθεσμο ορίζοντά τους, δηλαδή της επένδυσης ενός σταθερού ποσού σε ένα βάθος χρόνου, κάτι που προσφέρει προστασία από τις διακυμάνσεις της αγοράς, άρα και προστασία έναντι του πληθωρισμού που βιώνουν οι αγορές τους τελευταίους μήνες. Η MEAG διαχειρίζεται σήμερα συνολικά κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 340 δισ. ευρώ, γεγονός που την κατατάσσει ανάμεσα στις σημαντικότερες εταιρείες διαχείρισης θεσμικών και ιδιωτικών κεφαλαίων παγκοσμίως. Διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε όλο το φάσμα των επενδύσεων. Η παγκόσμια παρουσία της εταιρείας σε Ευρώπη, Β. Αμερική και Ασία, της επιτρέπει τη συστηματική αξιολόγηση των αγορών, καθώς και την έγκαιρη αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών σε όλο τον κόσμο. Οι συνεχείς βραβεύσεις από γερμανικές και διεθνείς εταιρείες αξιολόγησης, όπως οι Capital, Lipper και Morningstar, αποδεικνύουν την ποιότητα των επενδύσεων που παρέχει η MEAG στους πελάτες της.

Επιπρόσθετα, οι επαγγελματίες διαχειριστές της MEAG ακολουθούν μια αυστηρή και ελεγχόμενη ως προς τον κίνδυνο επενδυτική προσέγγιση, ενώ παράλληλα έχουν δημιουργήσει μία σειρά αμοιβαίων κεφαλαίων αποκλειστικά σχεδιασμένων για τις ασφαλιστικές εταιρείες του Ομίλου και άρα πιο κοντά στις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών των ασφαλιστικών εταιρειών. Εν κατακλείδι, οι επενδυτές επιλέγοντας αυτά τα ασφαλιστικά προϊόντα της ERGO απολαμβάνουν μακροπρόθεσμα υψηλής ποιότητας επενδυτική διαχείριση με στόχευση στην βελτιστοποίηση του δείκτη απόδοσης - κινδύνου και στην επίτευξη θετικών πραγματικών αποδόσεων πέραν του πληθωρισμού.

Που μπορείτε να αποδώσετε την υποχώρηση της ασφαλιστικής παραγωγής των κλασσικών ασφαλίσεων ζωής; Το τελευταίο διάστημα υπήρξε μία μεγάλη απόκλιση μεταξύ των παραδοσιακών ασφαλίσεων ζωής και των επενδυτικών προϊόντων συνδεδεμένων με τον κλάδο ζωής;

Η υποχώρηση οφείλεται στο γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα αυξάνεται με βραδύτερο ρυθμό σε ένα περιβάλλον επίμονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ιδίως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Παράλληλα η αύξηση του ενεργειακού κόστους, η άνοδος του πληθωρισμού και των επιτοκίων και οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, έχουν θέσει επενδυτές, καταναλωτές, νοικοκυριά σε στάση αναμονής αξιολογώντας όλες τις εξελίξεις πριν προχωρήσουν σε αγορές ασφαλιστικών-επενδυτικών προϊόντων.

Η υποχώρηση των κλασικών ασφαλίσεων ζωής (μικτές, επιβίωσης, συνταξιοδοτικά) οφείλεται κυρίως στο χαμηλό επίπεδο των επιτοκίων τα τελευταία έτη που καθιστά τα προϊόντα αυτά μη βιώσιμα ή χωρίς επενδυτικό ενδιαφέρον για τον πελάτη καθώς και στην αλλαγή του τρόπου που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες από την εφαρμογή της νομοθεσίας Φερεγγυότητα ΙΙ.

Βλέπετε την ανάγκη έκδοσης νέων προϊόντων ζωής και νέων επενδυτικών προϊόντων;

Στο σημερινό, συνεχώς μεταβαλλόμενο και άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις συχνά βρίσκονται αντιμέτωπες με ξαφνικές, συχνά απρόβλεπτες καταστάσεις, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό τους περιβάλλον. Προκειμένου να ανταπεξέλθει με επιτυχία, η κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει τις «κεραίες» της συντονισμένες με τα σήματα των επερχόμενων αλλαγών.

Οι ασφαλιστικές πρέπει να διαμορφώνουν την γενικότερη στρατηγική τους με τρόπο που να τους παρέχει την ανάλογη ευελιξία και προσαρμοστικότητα στον εντοπισμό και στην υιοθετήσει τάσεων και ευκαιριών με σκοπό την επίτευξη των στόχων τους. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και η δημιουργία νέων προϊόντων ζωής και νέων επενδυτικών προϊόντων που να λαμβάνουν υπόψη τους τις τρέχουσες και πιθανές μελλοντικές ανάγκες τους.

Η ανάγκη δημιουργίας νέων προϊόντων συμβαδίζει με την εξέλιξη των οικονομικών και ασφαλιστικών αναγκών των πελατών μας. Ειδικότερα, ο Όμιλός μας δίνοντας μεγάλη έμφαση σε θέματα που αφορούν το Περιβάλλον, την Κλιματική Αλλαγή, τις μεγάλες Κοινωνικές Προκλήσεις και τις μεθόδους Διακυβέρνησης δημιουργεί επενδυτικά προϊόντα που θα επιλέγουν εταιρείες που αναπτύσσονται με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Το επόμενο επενδυτικό προϊόν της ERGO Hellas θα ανήκει στην κατηγορία των ESG προϊόντων και θα προσφέρει τη δυνατότητα στους πελάτες μας να επιδιώξουν κεφαλαιακές υπεραξίες συμβάλλοντας ταυτόχρονα σε θέματα που αφορούν το Περιβάλλον (Environmental), την Κοινωνία (Social) και τη Διακυβέρνηση (Governance).

“….Με άλλα λόγια είναι σημαντικό να επενδύουμε για τα χρήματά μας αλλά είναι σημαντικότερο να επενδύουμε και για το μέλλον μας…!”, σημειώνει ο κ. Παπαδημητρίου.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr