NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Χρηματοδότησεις
ανάγνωση

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται στα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται στα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος«Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 €.

H «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» αποτελείται από τις δύο διακριτές δράσεις, οι οποίες καλύπτουν στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ, σε συνάρτηση με το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τους. Ειδικότερα:

Η Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.000.000€.

Η Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.000€.

Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη Δράση 1, «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη Δράση 2, «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».

Δείτε τις βασικές προϋποθέσεις και για τις 2 Δράσεις εδώ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες και για τις 2 Δράσεις θα είναι:

Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος

 • Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων.
 • Παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
 • Οποιασδήποτε μορφής συστήματα αυτοματοποίησης που σχετίζονται με κτιριακή υποδομή
 • Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου), οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ.

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

 • Προμήθεια-μεταφορά- εγκατάσταση σύγχρονων, καινούργιων και αμεταχείριστων μηχανημάτων, συστημάτων αυτοματοποίησης και λοιπού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης ή / και την επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας.
 • Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση σύγχρονων, καινούργιων και αμεταχείριστων μηχανημάτων, συστημάτων για την τυποποίηση των προϊόντων.
 • Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση σύγχρονων, καινούργιων και αμεταχείριστων μηχανημάτων, συστημάτων αυτοματοποίησης και λοιπού εξοπλισμού που εξυπηρετούν που προκύπτουν από την διαδικασία πιστοποίησης των προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένακαθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε (πρότυπα χωρών προορισμού) σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας
 • Προμήθεια-μεταφορά- εγκατάσταση, σύγχρονου καινούργιου και αμεταχείριστου εργαστηριακού εξοπλισμού για την διενέργεια ποιοτικού ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας και των προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 • Προμήθεια σύγχρονου, καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού για: εργαστηριακές μετρήσεις, δοκιμές, αναλύσεις, διενέργεια ποιοτικού ελέγχου/ διασφάλιση ποιότητας/ διασφάλιση συμμόρφωσης με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
 • Λοιπός Εξοπλισμός έως 5% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας

Εξοπλισμός (GREEN)

 • Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας
 • Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
 • Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση

Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

 • Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
 • Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας.

Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτη αναφορικά με την συσκευασία, ετικέτα, brand της επιχείρησης. Αφορά αποκλειστικά τα παρακάτω:

 • Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο)

Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

Αφορά σε:

 • Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ.)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Έξοδα συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα αφορούν:

 • σε αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών για την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • σε υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου, προκειμένου να εκπονηθεί τεχνική έκθεση για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
 • σε υπηρεσίες για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.

Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

Οι δαπάνες προσωπικού θα είναι επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους:

 • Οι εργαζόμενοι να απασχολούνται στην επιχείρηση με εξαρτημένη πλήρη ή μερική απασχόληση (μισθωτή εργασία).
 • Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ). Εργαζόμενοι που απασχολούνται με μερική απασχόληση λογίζονται ως κλάσματα ΕΜΕ.
 • Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης.
 • Οι δαπάνες περιλαμβάνονται στο συνολικό επιχορηγούμενο Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι του επιλέξιμου ορίου.
 • Οι ΕΜΕ πρέπει να είναι πρόσθετες ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης που αυτή διέθετε πριν την ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών της παρούσας Πρόσκλησης.
 • Οι ΕΜΕ είναι απαραίτητες για την ικανοποιητική υλοποίηση της πράξης και συνδέονται άμεσα με αυτήν
 • Οι ΕΜΕ πιστοποιούνται απολογιστικά (πλήρεις ή κλάσματα ΕΜΕ), με βάση τα στοιχεία απασχόλησης που θα αναφέρονται στο αίτημα του δικαιούχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.
 • ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το κόστος της οποίας επιχορηγείται από άλλο Φορέα (πχ ΟΑΕΔ-ΔΥΠΑ), δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη προς συγχρηματοδότηση στην παρούσα Κατηγορία Δαπανών.
 • Δεν προσμετράται η πρόσληψη εργαζομένων με σχέση μισθωτής εργασίας που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού των επενδυτών – μετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης.

Έμμεσες δαπάνες

7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την HFT Consultants στο τηλ 2106565400 ή μέσω mail στο info@hft.gr.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr