NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Επιχειρηματικά Νέα
ανάγνωση

Βελτίωση οικονομικών μεγεθών για την JTI με επενδύσεις «πράσινης» ανάπτυξης

Βελτίωση οικονομικών μεγεθών για την JTI με επενδύσεις «πράσινης» ανάπτυξης

Στοχευμένες δράσεις και καινοτόμες λύσεις υιοθετεί η JTI και στην Ελλάδα στο πλαίσιο της παγκόσμιας επιχειρηματικής της στρατηγικής για ένα βιώσιμο μέλλον και την επίτευξη του οράματός της για το 2030.

Κοινός τόπος και για την Ελλάδα, στην οποία η JTI διαθέτει παραγωγική και εξαγωγική μονάδα στην Ξάνθη, είναι ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί με μια μεμονωμένη δράση ή πρωτοβουλία αλλά με μια ολιστική στρατηγική που θα εφαρμόζεται με ακρίβεια και συνέπεια σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιείται.

Ως εκ τούτου στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της εταιρείας για Βιώσιμη Ανάπτυξη, η JTI ευθυγραμμίζεται και στην Ελλάδα απόλυτα με τους παγκόσμιους στόχους ESG, τους οποίους μεταβολίζει σε μια καθημερινή εταιρική πραγματικότητα, με δράσεις εστιασμένες μεταξύ άλλων και στην προστασία του Περιβάλλοντος.

Αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα η εταιρεία παραμένει τόσο ανθεκτική όσο και ανταγωνιστική στην υλοποίηση της επένδυσής της, αυξάνοντας την παραγωγική και εξαγωγική της δράση, εκσυγχρονίζοντας τις υποδομές της και μειώνοντας το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα στο εργοστάσιο της Ξάνθης. Είναι αξιοσημείωτο ότι υλοποιώντας τους αναπτυξιακούς στόχους του ομίλου JT σε όρους Βιωσιμότητας, την περίοδο 2020-2022 η JTI αύξησε την παραγωγή στο εργοστάσιο κατά 112%.

Αύξηση των εξαγωγών

Πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον εθνικό στόχο της ενίσχυσης των ελληνικών εξαγωγών και της αύξησης του δείκτη απασχόλησης ιδιαίτερα στην ευαίσθητη περιοχή της Α. Μακεδονίας και Θράκης, η JTI συμβάλλει με το εξαγωγικό της αποτύπωμα στο εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2022 το 76% της παραγωγής του εργοστασίου εξάχθηκε σε αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το υπόλοιπο 24% να προορίζεται για την εγχώρια αγορά.

Μια «πράσινη» επένδυση

Ωστόσο η παραγωγική και εξαγωγική αυτή ένταση δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση επιβάρυνση του Περιβάλλοντος. Το αντίθετο. Οι βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν και περαιτέρω δρομολογούνται στην παραγωγική μονάδα της Ξάνθης, συντάσσονται πλήρως με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ο Όμιλος JT να επιταχύνει τις προσπάθειές του για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του και την επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.

Για να το επιτύχει, ο Όμιλος έχει επικαιροποιήσει τους στόχους του για την «Ενέργεια και τις Εκπομπές Ρύπων» στο τρέχον «Περιβαλλοντικό Σχέδιο του Ομίλου JT 2030» και στοχεύει να είναι Ουδέτερος ως προς τον Άνθρακα για τις δικές του δραστηριότητες έως το 2030.

Να σημειωθεί ότι ο Όμιλος JT πρωτοπορεί κατά την τελευταία δεκαετία στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έχοντας αναπτύξει βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλιακής και υδροηλεκτρικής ενέργειας, βιομάζας και θέρμανσης - ψύξης εδάφους, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Αυτό περιλαμβάνει ενέργειες που ξεκινούν από τη μετάβαση σε ενεργειακά αποδοτικότερα συστήματα φωτισμού, θέρμανσης και ψύξης και την εφαρμογή διαδικασιών ανάκτησης θερμότητας, έως την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μηδενικών και χαμηλών εκπομπών άνθρακα για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Η JTI έχει ενσωματώσει στο DNA της τη Βιωσιμότητα και ήδη σημαντικό μέρος της αρχικής επένδυσης που διοχετεύθηκε στον πλήρη οργανωσιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό των εγκαταστάσεων του εργοστασίου, αλλά και οι συμπληρωματικές επενδυτικές δράσεις τη διετία 2020-2022, στόχευσαν και στοχεύουν πέραν άλλων και στην εξοικονόμηση Ενέργειας. Οι δράσεις αυτές σχεδιάζονται πολύ προσεκτικά και υλοποιούνται με ακρίβεια στο εργοστάσιο προκειμένου να υπηρετηθεί αφενός η αρχή της πράσινης ανάπτυξης και αφετέρου να εξοικονομηθούν πόροι σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Υιοθετώντας λοιπόν το εταιρικό πρόγραμμα βιωσιμότητας μακράς πνοής, με ιδιαίτερη στοχοπροσήλωση στη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών δεικτών, η JTI έκανε ένα σημαντικό βήμα στην Ελλάδα το 2022, περιορίζοντας την κατανάλωση ενέργειας στο εργοστάσιο της Ξάνθης κατά 60%, τα απόβλητα κατά 7% και τις εκπομπές CO2 κατά 80% σε σχέση με το 2020.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί η εγκατάσταση νέου συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας που μπορεί να περιορίσει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας κατά ακόμη 5%.

Στήριξη Ελλήνων καλλιεργητών

Η συμβολή της JTI στην τοπική Οικονομία και την Απασχόληση αλλά και στην αύξηση των εξαγωγών της χώρας διευρύνεται περαιτέρω το 2023 με την έτι περαιτέρω ενίσχυση των αγορών εξαιρετικής ποιότητας ελληνικού καπνού για τα προϊόντα της ανά τον κόσμο, στηρίζοντας έμπρακτα τους Έλληνες καπνοκαλλιεργητές.

«Στόχος της JTI είναι να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες και προϊόντα, συνεχίζοντας παράλληλα να στηρίζει την ηγετική της θέση στα συμβατικά προϊόντα και ενισχύοντας τον εξαγωγικό όγκο των προϊόντων της. Οι στρατηγικές προτεραιότητες της JTI στην Ελλάδα δίνουν έμφαση στην αειφόρο διαχείριση των πόρων, του Νερού, της Ενέργειας, των Αποβλήτων και στην προστασία του Περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα εστιάζουν σε στοχευμένες ενέργειες για την αποδοτικότητα της λειτουργίας και την παραγωγή οικονομιών κλίμακας. Στη JTI εργαζόμαστε σε έναν διπλό και δύσκολο δρόμο: Από τη μια αυξάνουμε την παραγωγή και τον όγκο των εξαγωγών στο εργοστάσιο και την ίδια στιγμή, στην άλλη πλευρά της εξίσωσης, υπηρετούμε τον στρατηγικό μας στόχο για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αλλά και για την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε όλες μας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δεν συνιστά ένα αντιφατικό ευχολόγιο αλλά ένα στοίχημα που κερδίζουμε καθημερινά» σχολιάζει η διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας της JTI στην Ελλάδα κ. Γεωργία Καρούντζου.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr