NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Επιχειρηματικά Νέα
ανάγνωση

Family Offices: Αναγκαίες οι προσαρμογές λόγω οικονομικών, τεχνολογικών και ρυθμιστικών ανατροπών

Family Offices: Αναγκαίες οι προσαρμογές λόγω οικονομικών, τεχνολογικών και ρυθμιστικών ανατροπών

Τα family offices – οργανισμοί που υποστηρίζουν τον σκοπό, την κληρονομιά και τις φιλοδοξίες των πιο ισχυρών οικογενειών στον κόσμο – θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους να προσαρμόσουν τη στρατηγική και τις δραστηριότητές τους, ώστε να αντιμετωπίσουν μια σειρά από ανατροπές που προκαλούνται από τις ραγδαίες οικονομικές, κοινωνικές, κανονιστικές, γεωπολιτικές και τεχνολογικές αλλαγές που συντελούνται παγκοσμίως, σύμφωνα με έρευνα της EY, Single Family Office Study.

Έρευνα της EY διαπιστώνει ότι το 83% των single family offices (SFOs) θεωρούν σημαντικό να μετρούνται οι μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις, ωστόσο μόνο το 30% το εφαρμόζει στην πράξη.

Σε άλλα κρίσιμα στοιχεία, φαίνεται πως το 74% έχουν πληγεί από κυβερνοεπιθέσεις, ενώ το 72% δεν έχουν σχέδιο για τη διαχείρισή τους. Την ίδια ώρα, το 72% των ερωτηθέντων ανησυχούν για τις φορολογικές επιπτώσεις της εξ αποστάσεως εργασίας

Πιο αναλυτικά:

Η έρευνα καταγράφει τις απόψεις περισσότερων από 250 Single Family Offices (οργανισμοί που εξυπηρετούν αποκλειστικά μια οικογένεια) σε 12 χώρες σε όλο τον κόσμο. Εξετάζει, επίσης, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στις οποίες δίνουν προτεραιότητα τα SFOs, αντιδρώντας στις πρωτόγνωρες αλλαγές που σχετίζονται με ζητήματα όπως ο πλούτος και το ρυθμιστικό περιβάλλον, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι κίνδυνοι και η φήμη, η στρατηγική και η διακυβέρνηση.

Δημιουργώντας αξία και σκοπό πέρα από τους παραδοσιακούς δείκτες απόδοσης

Ένα καυτό θέμα μεταξύ πολλών οικογενειών και των SFOs τους είναι ο διευρυνόμενος ορισμός της αξίας και του σκοπού πέρα από τους παραδοσιακούς δείκτες απόδοσης, ώστε να συμπεριλάβει κριτήρια που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG), αλλά και τις επιπτώσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, τις κοινότητες, τους πελάτες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σύμφωνα με την έρευνα, το 83% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι θεωρούν σημαντική την παρακολούθηση μη χρηματοοικονομικών δεικτών, ωστόσο μόνο το 30% των συμμετεχόντων στην έρευνα παρακολουθούν κάποιον σημαντικό δείκτη απόδοσης πέρα από τους παραδοσιακούς οικονομικούς δείκτες.

Η έρευνα αναδεικνύει την αυξανόμενη πίεση που αντιμετωπίζουν τα SFOs για βελτίωση των επιδόσεων πέρα από τις παραδοσιακές οικονομικές μετρήσεις. Το 35% των ερωτηθέντων αναφέρουν την πίεση των καταναλωτών, το 34% επισημαίνουν την αυξανόμενη επιρροή της Gen Z, το 32% επισημαίνουν τη δράση των ανταγωνιστών, ενώ το 28% αναφέρουν ότι έχουν κινητοποιηθεί εξαιτίας της καθιέρωσης νέου κανονιστικού πλαισίου για τις μη χρηματοοικονομικές και κλιματικές αναφορές.

Η έρευνα υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι υπάρχουν οφέλη από τη διεύρυνση της μέτρησης της απόδοσης πέρα από τους παραδοσιακούς οικονομικούς δείκτες. Το 58% των ερωτηθέντων που παρακολουθούν μη χρηματοοικονομικές μετρήσεις σε σημαντικό βαθμό έχουν, επίσης, απόδοση πάνω από τις προσδοκίες τους – σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από εκείνους που δεν παρακολουθούν μη χρηματοοικονομικές μετρήσεις.

Συνολικά, οι ερωτηθέντες αναφέρουν ότι αναλαμβάνουν δράση στην κατεύθυνση μιας πιο διαφοροποιημένης στρατηγικής και ενός πιο στιβαρού πλαισίου διακυβέρνησης, για να διασφαλίσουν ότι εκπληρώνονται οι φιλοδοξίες τους. Στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης, το 44% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι, πλέον, αποκλείουν ενεργά επενδύσεις που έρχονται σε σύγκρουση με την ηθική και τις αξίες τους, ενώ, το ίδιο ποσοστό, σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε κοινωνικές ή περιβαλλοντικές επενδύσεις τους επόμενους 12 μήνες.

Τα single family offices είναι έτοιμα να μετασχηματιστούν παρά τις ρυθμιστικές ανησυχίες

Σύμφωνα με την έρευνα, τα single family offices ανησυχούν για μια σειρά από τρέχοντα ρυθμιστικά ζητήματα. Το 53% των ερωτηθέντων ανησυχούν για τις αυξανόμενες απαιτήσεις για διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών παγκοσμίως, το 48% τονίζουν ότι τους προβληματίζει η αυξανόμενη πολυπλοκότητα της διασυνοριακής φορολογικής συμμόρφωσης, ενώ το 46% αναφέρουν ανησυχίες σχετικά με την αυξημένη κανονιστική αβεβαιότητα στον απόηχο της πανδημίας COVID-19. Ειδικότερα, καθώς πολλά μέλη της οικογένειας ταξιδεύουν τακτικά πέρα από τα σύνορα, το 72% των ερωτηθέντων επισημαίνουν ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές φορολογικές επιπτώσεις της εξ αποστάσεως εργασίας.

Καθώς οι κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο πρωτοβουλίες φορολογικής πολιτικής και διαφάνειας για να αντιμετωπίσουν ευρύτερα ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, η έρευνα εξετάζει, επίσης, τον βαθμό στον οποίο τα single family offices είναι προετοιμασμένα για τον μετασχηματισμό τους. Αποκαλύπτει ότι το 64% των ερωτηθέντων δεν είναι βέβαιοι ότι οι φορολογικές τους λειτουργίες έχουν ικανή απόδοση, με τους συμμετέχοντες να επισημαίνουν ζητήματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες, το ανθρώπινο κεφάλαιο, την τεχνολογία, τη διαχείριση κόστους και την παρακολούθηση κινδύνων.

Επείγουσα ανάγκη για βελτίωση της κυβερνοασφάλειας και του σχεδιασμού διαχείρισης συμβάντων

Εξετάζοντας την προσέγγιση των single family offices ως προς την ψηφιοποίηση και την ασφάλεια, η μελέτη αποκαλύπτει ότι το 74% των ερωτηθέντων έχουν αντιμετωπίσει κυβερνοεπιθέσεις τα τελευταία χρόνια, ωστόσο το 72% δεν έχουν πλάνο διαχείρισης τέτοιων συμβάντων, ενώ, το 61% δε διαθέτουν διαδικασίες για τον εντοπισμό παραβιάσεων στα πληροφοριακά τους συστήματα, αφήνοντάς τους εκτεθειμένους σε μελλοντικές επιθέσεις. Ως προς το μέλλον, το 81% των ερωτηθέντων σχεδιάζουν να αναλάβουν δράση, αναφέροντας ότι θα επενδύσουν σε τρεις ή περισσότερες ψηφιακές τεχνολογίες τα επόμενα δύο χρόνια.

Σε ερώτηση σχετικά με την ευρύτερη διαχείριση κινδύνων, μόνο το 49% των ερωτηθέντων δηλώνουν βέβαιοι ότι διαθέτουν τις διαδικασίες που απαιτούνται για τον εντοπισμό των κινδύνων που διαφαίνονται στον ορίζοντα, ενώ το 31% αναγνωρίζουν ότι οι αποφάσεις για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί τους δε λαμβάνονται στο υψηλότερο επίπεδο.

Σχολιάζοντας την έρευνα, η κα Ευτυχία Κασελάκη, Εταίρος, Επικεφαλής Ιδιωτικού Τομέα της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Σε ένα περιβάλλον σαρωτικών αλλαγών και αβεβαιότητας, τα family offices βρίσκονται αντιμέτωπα με σημαντικές προκλήσεις, όπως οι μεταρρυθμίσεις στη φορολογία και το ρυθμιστικό πλαίσιο, οι εντεινόμενες απαιτήσεις για ενίσχυση της διαφάνειας, οι κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και η προοπτική μιας οικονομικής ύφεσης. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, τα family offices θα πρέπει να επανασχεδιάσουν τον τρόπο λειτουργίας τους, να βελτιώσουν την τεχνολογία και τις διαδικασίες τους και, κυρίως, να επικεντρωθούν σε μη χρηματοοικονομικές μετρήσεις. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στον διπλό τους ρόλο ως διαχειριστή της περιουσίας, αλλά και της εικόνας και της φήμης των οικογενειών που εκπροσωπούν». Ο κος Στέφανος Μήτσιος, Εταίρος, Επικεφαλής Φορολογικού Τμήματος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Η παγκόσμια συνεχής φορολογική μεταρρύθμιση σε συνδυασμό με την πιεστική ανάγκη των κυβερνήσεων να αντλήσουν έσοδα για να καλύψουν το κόστος στήριξης της οικονομίας κατά την πανδημία και την ενεργειακή κρίση, αλλάζουν δραστικά το φορολογικό περιβάλλον. Παράλληλα, προχωρά η ψηφιοποίηση των φορολογικών υπηρεσιών των κρατών και εισάγονται νέοι φόροι που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σύμφωνα με την έρευνα, τα ίδια τα Family Offices, αναγνωρίζουν ότι κινούνται με αργούς ρυθμούς για να προσαρμοστούν στα νέα αυτά δεδομένα. Μπροστά σε αυτήν την πρόκληση, είναι επιτακτική ανάγκη να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνολογία και να αναθεωρήσουν τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνων».

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr