NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Χρηματοδότησεις
ανάγνωση

Όλα τα «ανοικτά» προγράμματα για επιχορήγηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Όλα τα «ανοικτά» προγράμματα για επιχορήγηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Το epixeiro.gr σε συνεργασία με την HFT Consultants σας παρουσιάζει όλα τα ανοικτά χρηματοδοτικά προγράμματα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που παρέχονται από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 για τον μήνα Μάιο 2023.

Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Αποτελείται από τις εξής δύο Δράσεις:

Δράση 1 - Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η Δράση αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να έχουν 3 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 300.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη), ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.001€ έως και 1.000.000€.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δράση 2 - Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Η Δράση αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 400.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη), ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως και 200.000€.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και για τις δύο Δράσεις έχει οριστεί σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, ενώ η έναρξη Υποβολής Αιτήσεων η 22/3/2023 (ώρα 12:00).

Χρηματοδοτούνται:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές δαπάνες)
 • Εξοπλισμός (Green)
 • Πιστοποίηση προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας - ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Τεχνικές μελέτες & συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Μεταφορικά μέσα (Green) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
 • Έμμεσες δαπάνες

Σημείωση: Για τις Δράσεις «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» και «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική, Ν. Αιγαίο) λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, προσαυξημένου κατά 20%. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι παραμένει ως δυνατότητα η επεξεργασία αιτήσεων χρηματοδότησης, υπό τη μορφή σχεδίου στο ΟΠΣΚΕ. Eπισημαίνεται ότι, ανάλογα με την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα οριστικοποίησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για την οποία θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα.

Αποτελείται από τις εξής τρεις Δράσεις:

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η Δράση αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να έχουν 3 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 60%. Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000€ έως 30.000€.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η Δράση αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να έχουν 5 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 10% έως 50%. Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.0000€ έως 650.0000€.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Η Δράση αφορά υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να έχουν 9 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 25% έως 60%. Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.001€ έως 1.200.000€.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οι υποβολές των αιτήσεων χρηματοδότησης και για τις τρεις Δράσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ είναι ανοικτές μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής.

Χρηματοδοτούνται Δαπάνες Εξοπλισμού, Λογισμικού, Παροχής Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την HFT Consultants στο τηλ 2106565400 ή μέσω mail στο info@hft.gr.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr