NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Επιχειρηματικά Νέα
ανάγνωση

Αναπτυξιακός: 1η Ιουνίου ο δεύτερος κύκλος αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Αναπτυξιακός: 1η Ιουνίου ο δεύτερος κύκλος αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Ο ΣΕΠΕΕ υπενθυμίζει ότι στις 17 Μαΐου υπογράφηκε η 2η Προκήρυξη για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Ο δεύτερος κύκλος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ξεκινά την 1η Ιουνίου με ημερομηνία λήξης την 29η Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι, επιτρέπεται η υποβολή επενδυτικού σχεδίου που έχει ήδη υποβληθεί στην 1η Προκήρυξη του παρόντος καθεστώτος με την προϋπόθεση της προηγούμενης κατάθεσης αιτήματος απόσυρσης του στην αρμόδια Υπηρεσία ή την προηγούμενη έκδοση απορριπτικής απόφασης.

Σύμφωνα με το καθεστώς προβλέπεται ενίσχυση μέχρι και 75% ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης, ενώ τα είδη των ενισχύσεων μπορεί να είναι η φορολογική απαλλαγή, η επιχορήγηση, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και η επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

Σκοπός του συγκεκριμένου καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, την εξωστρεφή ανάπτυξη, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά.

Το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία νέας μονάδας, την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, τη διαφοροποίηση της παραγωγής σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί από αυτή ποτέ ή θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας της υφιστάμενης μονάδας.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν:

Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού

 1. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
 2. Ενίσχυση της αγοράς του συνόλου ή μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων του ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (υπό προϋποθέσεις).
 3. Αγορά και εγκατάσταση νέων μηχανημάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης.
 4. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 5. Ειδικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού

 1. Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες και τεχνογνωσία.
 2. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις οι επιλέξιμες δαπάνες για τα άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 30% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Ενώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 50%.

Μισθολογικό Κόστος

Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο έτη από τη δημιουργία της κάθε θέσης. Το μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις παραπάνω κατηγορίες και εφόσον υλοποιείται αρχική επένδυση.

Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων (Λοιπές Κατηγορίες Δαπανών):

 1. Συμβουλευτικές δαπάνες για την υποβολή και παρακολούθηση της πρότασης του επενδυτικού σχεδίου.
 2. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.
 3. Δαπάνες για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις.

Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης:

 • Για τις μεγάλες επιχειρήσεις το ελάχιστο ύψος του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται στο 1.000.000€.
 • Για τις μεσαίες επιχειρήσεις το ελάχιστο ύψος του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται στις 500.000€.
 • Για τις μικρές επιχειρήσεις το ελάχιστο ύψος του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται στα 100.000€.

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το 25% του ενισχυόμενου κόστους θα πρέπει να είναι ιδιωτική συμμετοχή και να μην περιέχει καμία ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr