NEWSFLASH...
TourismLab
ανάγνωση

Οι πέντε στόχοι του προέδρου του ΣΕΤΕ για τον τουρισμό

Οι πέντε στόχοι του προέδρου του ΣΕΤΕ για τον τουρισμό

Τα βήματα της ιεράς βίβλου του ΣΕΤΕ «Στρατηγικό Σχέδιο Ελληνικός Τουρισμός 2030» θα ακολουθήσει πιστά ο νέος πρόεδρος του ΣΕΤΕ Ιωάννης Παράσχης (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών) . Απώτερος στόχος το 2030 οι αφίξεις να φτάσουν τα 40 εκατομμύρια αφίξεις και τα 50 εκατομμύρια επισκέψεις σε περιφέρειες όλης της χώρας.

Επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα

Ρόλο σημαντικό στην ενίσχυση του τουριστικού μοντέλου διαδραματίζουν οι επενδύσεις Ελλήνων επιχειρηματιών του κλάδου και η είσοδος μεγάλων ξένων επενδυτών. Ωστόσο, οι τάσεις αυτές δεν θα πρέπει να οδηγήσουν στην εντύπωση ότι οι μελλοντικές επενδύσεις και η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος είναι διασφαλισμένες. Οι επιχειρήσεις του τουρισμού στην Ελλάδα θα βρίσκονται πάντα αντιμέτωπες με μεγάλους ανταγωνιστές από χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, και τις χώρες των Βαλκανίων τα Βαλκανίων, την Τουρκία και την Αίγυπτο –χώρες με χαμηλότερα κόστη και ασθενέστερα νομίσματα. Το πλαίσιο αυτό επιδεινώνει η ακριβότερη χρηματοδότηση (ελλείψει επενδυτικής βαθμίδας) σε συνδυασμό με το κόστος της γραφειοκρατίας αλλά και τα θέματα φορολογικών επιβαρύνσεων σε σχέση με τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές, -συντελεστές που διαμορφώνουν διαχρονικές προκλήσεις για τις τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Ορισμένες από τις προκλήσεις που συνθέτουν το πλαίσιο του ελληνικού τουρισμού και που θα επικεντρωθεί ο νέος πρόεδρος του ΣΕΤΕ είναι:

Η ανάγκη ενιαίου ΦΠΑ σε τουρισμό-μεταφορές στο 11%, κοντά στα επίπεδα των Ευρωπαίων ανταγωνιστών. Η επίλυση της χρονίζουσας εκκρεμότητας του χωροταξικού ζητήματος. Η ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027, και του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Υποδομές

Ήσσονος σημασίας πρόκληση για τον ελληνικό τουρισμό είναι το θέμα των υποδομών. Η τουριστική δραστηριότητα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από γεωγραφική και χρονική συγκέντρωση. Χαρακτηριστικά το 2019, το 90% των 31 εκατομμυρίων αφίξεων κατανεμήθηκε σε 5 περιφέρειες της χώρας (Αττική – Κρήτη – Ν. Αιγαίο – Κεντρική Μακεδονία και Ιονίους Νήσους). Στο πλαίσιο αυτό το στρατηγικό σχέδιο του ΣΕΤΕ περιλαμβάνει περίπου 2000 προτάσεις, εκ των οποίων το 50% αφορά σε δημόσιες υποδομές που αφορούν άμεσα τον τουρισμό, ενώ άλλο ένα 20% αναφέρεται σε υποδομές ευρύτερης ωφέλειας, όπως τα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια, υποδομές υγείας, διαχείρισης νερού, λυμάτων, απορριμμάτων.

Διαχείριση προορισμών

Εφάμιλλης σημασίας στο τουριστικό προϊόν είναι η διαχείριση και προώθηση των προορισμών. Τούτων δοθέντων καταλυτικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου έχει η στενή συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με τουριστικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, αλλά κυρίως, σύμφωνα με τον Γιάννη Παράσχη η εφαρμογή από τους Οργανισμούς ενός λελογισμένου μοντέλου Διαχείρισης Προορισμών. Ούτως οι οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να ασχοληθούν με τα ζητήματα της φέρουσας ικανότητας των προορισμών, τις υποδομές, τη συγκοινωνιακή διαχείριση αλλά και τη διαμόρφωση και ανάδειξη υφιστάμενων και νέων προϊόντων.

Αγορά εργασίας

Εξίσου σημαντικός για τον νέο πρόεδρο του ΣΕΤΕ είναι ο πυλώνας αγορά εργασίας και η κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας. Με δεδομένο το οξύ δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας, το ζήτημα αυτό θα αποτελέσει σημαντική δομική πρόκληση για τα επόμενα χρόνια. Στις προτεραιότητες του ΣΕΤΕ ο εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών δομών.

Τέλος ο πυλώνας βιωσιμότητα αποτελεί στόχο και αναπόσπαστο κομμάτι της ανάπτυξης . Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Πρόγραμμα «Fit for 55» για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 55% μέχρι το 2030 επηρεάζει το ταξίδι και τον τουρισμό.

Βιωσιμότητα

Στον Δείκτη Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας της ΕΕ με μέσο δείκτη στην Ευρώπη το 100, οι ανταγωνιστές της Ελλαδας, Ιταλία και Ισπανία βρίσκονται στο 121 και στο 105 αντίστοιχα, ενώ η Ελλάδα αξιολογείται μόνο στο 72. Η διαμόρφωση ενός βιώσιμου και περιβαλλοντικά υπεύθυνου τουριστικού προϊόντος αποτελεί μονόδρομο, διευκρινίζει ο Γιάννης Παράσχης προκειμένου ο τουρισμός στην Ελλάδα να διατηρήσει την θετική του πορεία και η Ελλάδα να κρατήσει την υψηλής αξίας φήμη της.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr