NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Τράπεζες
ανάγνωση

Το στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank έως το 2025

Το στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank έως το 2025
08_06_2023 | 13:38
epixeiro icon Ειδήσεις | Τράπεζες

Τους βασικούς άξονες της στρατηγικής της σε επίπεδο κερδοφορίας, ανάπτυξης και ενίσχυσης κεφαλαίων για την τριετία 2023-2025 παρουσίασε η διοίκηση της Alpha Bank στο Investor Day​. Πώς θα δημιουργήσει υπεραξίες για πελάτες και μετόχους - Ποσό 1,4 δισ. ευρώ για μερίσματα στην τριετία

Όπως εξηγεί η διοίκηση, η νέα Στρατηγική έρχεται ως αποτέλεσμα τριών ετών απαρέγκλιτης προσήλωσής στην υλοποίηση του σχεδίου για την αποφασιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που κληροδότησε η οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ισολογισμός εξυγιάνθηκε και μειώθηκαν δραστικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. «Πλέον, βρισκόμαστε σε σημείο καμπής και υψηλής ετοιμότητας να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη», τονίζει η διοίκηση.

Την ίδια ώρα, η τράπεζα αναθεώρησε με επιτυχία το εμπορικό μοντέλο και υπήρξε αναδιάρθρωση με γνώμονα μία πιο λιτή δομή με έμφαση στην ψηφιακή τεχνολογία. Επίσης, η Alpha Bank αναβάθμισε σημαντικά την εταιρική της διακυβέρνηση, επιτυγχάνοντας κορυφαίες επιδόσεις για τον κλάδο, ενώ σχεδίασε και έθεσε σε εφαρμογή ένα δυναμικό σύστημα διαχείρισης ταλέντων.

Β. Ψάλτης: Πώς θα φέρουμε επιπρόσθετη αξία στους Μετόχους μας

«Η ισχυρή δυναμική της Alpha Bank βασίζεται στη μοναδική ταυτότητά μας, στην αποδεδειγμένη ικανότητά μας να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας, στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, και στις θετικές προοπτικές που ανοίγονται για τις οικονομίες της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Κύπρου.

Σηματωρός για την Στρατηγική μας είναι ο νέος Σκοπός μας. Ρόλος μας είναι να στεκόμαστε στο πλευρό των Πελατών μας, να αναγνωρίζουμε και να εμπιστευόμαστε τις ικανότητες και τους στόχους τους, και να τους υποστηρίζουμε ώστε να υλοποιούν τα σχέδιά τους μέσα από νέες ευκαιρίες και συνεργασίες που δημιουργούμε για αυτούς. Ο Σκοπός μας στην Alpha Bank είναι "Στηρίζουμε την Πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο Αύριο". Πλέον, όλες οι προτεραιότητές μας απορρέουν από αυτόν τον Σκοπό. Θα αξιοποιήσουμε την αναπτυξιακή δυναμική των τραπεζικών εργασιών μας εντός και εκτός Ελλάδας για να αυξήσουμε τα έσοδά μας κατά 5% ετησίως και τα δάνειά μας κατά σχεδόν 25% έως το 2025, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων πλέον του 12% κατά την ίδια περίοδο. Αναμένουμε οργανική δημιουργία κεφαλαίων άνω των €2,3 δισ., τόσο για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών μας σχεδίων όσο και για τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους μας, ανοίγοντας τον δρόμο για καταβολή μερισμάτων και διανομές.

Είμαστε η πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Net Zero Banking Alliance, έχοντας αναλάβει επισήμως τη δέσμευση για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, ενώ παράλληλα θα αξιοποιήσουμε τη στρατηγική και τις επιδόσεις μας σε θέματα ESG για τη δημιουργία αξίας και την ενίσχυση της συνεισφοράς μας στην Κοινωνία. Τέλος, έχουμε θέσει σαφείς στρατηγικές προτεραιότητες, με θεμέλιο τη συνεχή επένδυση στην ψηφιακή τεχνολογία και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας, ώστε να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις για τις επιδόσεις της Τράπεζας και να μεγεθύνουμε την αξία για τους Μετόχους μας», σημειώνει ο Βασίλης Ψάλτης, CEO της Alpha Bank.

Στόχος η κερδοφορία και η δημιουργία αξίας στους μετόχους: Το Στρατηγικό Πλάνο 2023-2025

Το φιλόδοξο σχέδιο επικεντρώνεται στην ισχυρή οργανική παραγωγή κεφαλαίου μέσω της ενίσχυσης της κερδοφορίας σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες, η οποία θα επιτρέψει την δημιουργία αξίας για τους Μετόχους και την επανεκκίνηση της καταβολής μερισμάτων τα κέρδη του 2023 για πρώτη φορά εδώ και πάνω από 15 χρόνια.

Μέχρι το 2025, στόχος είναι η απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) άνω του 12% επί των Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων, ύψους περίπου €6 δισ. και αύξηση των κερδών ανά μετοχή άνω του 20%. Ταυτόχρονα, η τράπεζα στοχεύει στη δημιουργία κεφαλαίων ύψους περίπου €2,3 δισ., ως αποτέλεσμα της οργανικής δημιουργίας κεφαλαίων ύψους €1,9 δισ. και μετατροπής €0,4 δισ. αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTA). Παράλληλα, η τράπεζα σκοπεύει να επιστρέψει αυτό το διαθέσιμο κεφάλαιο στους Μετόχους της, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από τις εποπτικές αρχές.

Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων θα παίξουν τα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Τράπεζας και η υλοποίηση έξι σαφώς καθορισμένων στρατηγικών πυλώνων:

 • Ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών και επικέντρωση σε δραστηριότητες υψηλής αξίας στη λιανική τραπεζική, o Αναμόρφωση του μοντέλου υπηρεσιών για τη βελτίωση του μεριδίου αγοράς στον τομέα του Wealth Management,
 • Κεφαλαιοποίηση της ηγετικής θέσης μας στο Wholesale Banking,
 • Βελτίωση της κερδοφορίας από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου,
 • Διατήρηση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού,
 • Αξιοποίηση των κριτηρίων ESG ως καταλύτη για τη δημιουργία αξίας

Σταθερές δεσμεύσεις με έμφαση την Βιωσιμότητα

Η Alpha Bank κλιμακώνει τη στρατηγική βιώσιμων χρηματοδοτήσεων με στόχο να αξιοποιηθεί πλήρως η υφιστάμενη ισχυρή δυναμική της αγοράς και να τηρηθούν οι σταθερές δεσμεύσεις της στα θέματα ESG.

«Είμαστε αποφασισμένοι, μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, να εδραιώσουμε τη θέση της Alpha Bank στην κορυφή του χρηματοπιστωτικού κλάδου, όσον αφορά στις επιδόσεις της σε θέματα βιωσιμότητας, και για τον σκοπό αυτό έχουμε αναλάβει σημαντικές δεσμεύσεις σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων βιώσιμων χρηματοδοτήσεων ύψους €3 δισ.», σημειώνει η εταιρεία.

Η αποφασιστικότητα αυτή της τράπεζας εδράζεται στην επιτυχημένη πορεία που έχει ήδη διανύσει στον τομέα της βιωσιμότητας και τις υψηλές επιδόσεις που σημειώνει, με πρόσφατο παράδειγμα την ανάδειξή της ως η πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Net Zero Banking Alliance, σε συνέχεια και τη δέσμευσής της για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Alpha Bank ενισχύεται από την εντυπωσιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, η οποία είναι πλέον σε θέση να αναπτυχθεί ταχύτερα από τον μέσο όρο της ΕΕ και θα επιστρέψει σύντομα σε επενδυτική διαβάθμιση

Σύμφωνα με την τράπεζα, οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας έχουν βελτιωθεί σημαντικά, με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη δέσμευση της Πολιτείας για δημοσιονομική πειθαρχία να ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η επικείμενη αξιολόγηση για επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα θα σηματοδοτήσει την επιστροφή στην κανονικότητα για τη χώρα.

Τα θεμελιώδη μεγέθη και η δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να εισέλθει σε τροχιά διατηρήσιμη ανάπτυξη, ισχυροποιούν τις βάσεις για αύξηση της ζήτησης τραπεζικών υπηρεσιών από Επιχειρήσεις και Ιδιώτες. Προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ κατά σχεδόν 2% ετησίως έως και το 2025, ενώ η ανεργία αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κάτω από το 10% και το διαθέσιμο εισόδημα να αυξηθεί.

Wholesale Banking

 • Με βάση την ισχυρή ανάπτυξη ύψους €6 δισ. στο δανειακό χαρτοφυλάκιο και την αξιοσημείωτη απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου κατά 18%, η Alpha Bank κατέχει ηγετική θέση στον τομέα του Wholesale Banking στην Ελλάδα
 • Η Μονάδα Wholesale Banking της Alpha Bank αποτελεί βασικό μοχλό κερδοφορίας του Ομίλου.
 • Πρωτοστατεί σταθερά στην ελληνική αγορά, με ένα χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €17 δισ., καλύπτοντας πάνω από 5.000 από τις κορυφαίες εταιρίες και ΜΜΕ της χώρας.
 • Η επιτυχία της τα τελευταία τρία χρόνια εδράζεται στις ασυναγώνιστες σχέσεις μας με τους Πελάτες και στη στρατηγική εστίαση σε τομείς υψηλής ανάπτυξης όπως η ναυτιλία, οι υποδομές και η βιομηχανία, που έχουν επωφεληθεί από την εισροή επενδύσεων και μία πειθαρχημένη προσέγγιση στην τιμολόγηση και τα περιθώρια κέρδους.
 • Η πρωταγωνιστική αυτή θέση έχει τις βάσεις της στην ισχυρή και διαχρονική φήμη της Alpha Bank ως τον κορυφαίο χρηματοδότη των ελληνικών επιχειρήσεων – έχουμε ενεργές σχέσεις χρηματοδότησης με το 80% των μεγάλων ελληνικών εταιριών και το 65% των ΜΜΕ και αποδεδειγμένη ικανότητα να υποστηρίξει σύνθετες συναλλαγές υψηλού προφίλ, όπως για παράδειγμα η εξαγορά του ΔΕΔΔΗΕ από τη Macquarie.
 • Η στρατηγική Wholesale Banking της τράπεζας υποστηρίζεται από θετικές τάσεις της αγοράς που θα διασφαλίσουν τη συνεχή αύξηση της ζήτησης για δανεισμό
 • Στόχος της Τράπεζας είναι να κεφαλαιοποιήσει την προνομιακή της θέση στην επιχειρηματική τραπεζική για να αξιοποιήσει μία σειρά σημαντικές τάσεις.
 • Σύμφωνα με την διοίκηση, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης και ο συνδυασμός των επιχειρηματικών σχεδίων για απεξάρτηση της βιομηχανίας από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, των επενδύσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ, της ανάπτυξης των εξαγωγών και των συγχωνεύσεων θα ωθήσουν τη ζήτηση για επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις.
 • Μετά από μία δεκαετία μεγάλου επενδυτικού κενού, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη στήριξη αυτής της ανάπτυξης και αναμένεται να αυξήσουν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, υποστηριζόμενες από τις πρωτοφανείς εισροές ξένων επενδύσεων και την υψηλή ανάπτυξη σε τομείς όπως η μεταποίηση, το εμπόριο και οι υποδομές.
 • Οι ανάγκες των Πελατών της Alpha Bank εξελίσσονται συνεχώς και η τράπεζα διαθέτει την ικανότητα να τις υποστηρίξει ενεργά, μεταξύ άλλων, μέσα από χρηματοδοτήσεις σύνθετων συναλλαγών και την παροχή συμβουλευτικής τραπεζικής για την εκτέλεση σχεδίων ενεργειακής μετάβασης και τη διαχείριση σχέσεων με ξένους εμπορικούς εταίρους.

Τα επόμενα τρία χρόνια, η στρατηγική της θα βασιστεί σε αυτές τις συνιστώσες, μέσω μίας πελατοκεντρικής προσέγγισης που θα οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη και κερδοφορία, εδραιώνοντας παράλληλα την ηγετική της θέση

Η Στρατηγική Wholesale Banking της Alpha Bank για το 2023-25 επικεντρώνεται σε τρεις άξονες:

 • Ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Τράπεζας στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις μέσω νέων εκταμιεύσεων ύψους περίπου €14 δισ., διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκείς αποδόσεις για τα απασχολούμενα κεφάλαια
 • Ενίσχυση των προσφερόμενων λύσεων και υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, με στόχο την αύξηση των εσόδων από προμήθειες κατά περίπου 25%.
 • Αναβάθμιση του λειτουργικού μοντέλου μας με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας. Αύξηση των εσόδων ανά Relationship Manager κατά 10%.

Στόχος είναι μέχρι το 2025 να προχωρήσει σε σωρευτική καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους περίπου €5 δισ., 13% αύξηση στα συνολικά έσοδα, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή και ισχυρή κερδοφορία της Τράπεζας, πετυχαίνοντας απόδοση των απασχολούμενων κεφαλαίων CET1 (RoCET1) περίπου στο 18%.

Λιανική Τραπεζική

 • Η εξατομικευμένη προσέγγιση που ακολουθεί στις σχέσεις της με τους Πελάτες έχει εξασφαλίσει ηγετική θέση και στη λιανική τραπεζική.
 • Ο Τομέας Λιανικής Τραπεζικής παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας κύρια έσοδα ύψους €570 εκατ. το 2022
 • Εξυπηρετεί περισσότερους από 3,5 εκατ. πελάτες, διαθέτοντας συνολικά €32 δισ. σε καταθέσεις και €9 δισ. σε δάνεια.
 • Διαθέτοντας μία πιστή πελατειακή βάση και ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό δίκτυο καταστημάτων, η Alpha Bank έχει αναδειχθεί στη συνείδηση των Πελατών της ως η «Τράπεζα σχέσεων εμπιστοσύνης της Ελλάδας». Αυτά τα δυνατά σημεία μας δίνουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που στοχεύουμε να μεγιστοποιήσουμε.

«Είμαστε σε προνομιακή θέση να αξιοποιήσουμε τις θετικές τάσεις στην ελληνική αγορά», σημειώνει η διοίκηση.

 • Μετά από μία δύσκολη δεκαετία, η ελληνική μεσαία τάξη ανακάμπτει δυναμικά. Το μέσο διαθέσιμο εισόδημα προβλέπεται να αυξηθεί με ταχύτερους ρυθμούς στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σημειώνοντας σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5% από το 2019 έως το 2025.
 • Η τάση αυτή, σε συνδυασμό με την παροχή κρατικών κινήτρων και το αυξανόμενο κύμα ψηφιοποίησης, θα ενισχύσει τη ζήτηση για τραπεζικά προϊόντα, την οποία η Alpha Bank βρίσκεται στην πλεονεκτικότερη θέση να καλύψει.
 • Αυτή η ενισχυμένη δημιουργία πλούτου θα οδηγήσει σε αύξηση των καταθέσεων, ενώ ισχυρή ζήτηση αναμένεται να παρουσιάσουν και οι χορηγήσει με τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια να αναμένεται να αυξηθούν κατά 40% και 90% αντίστοιχα, έως το 2025. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι η οικονομική δραστηριότητα θα συνεχίσει να παραμένει κάτω από τα προ της κρίσης επίπεδα, αφήνοντας έτσι περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη.

Η στρατηγική της τράπεζας με γνώμονα την τεχνολογία για το 2023-25 θα ενισχύσει και θα υποστηρίξει τις ήδη ισχυρές σχέσεις της με τους Πελάτες

 • Οι οικονομικοί στόχοι της Λιανικής Τραπεζικής για το 2025 περιλαμβάνουν την αύξηση των βασικών εσόδων κατά €130 εκατ. τα επόμενα τρία χρόνια, την αύξηση των καταθέσεων κατά €3,5 δισ. και την εκταμίευση €1,4 δισ. σε νέα δάνεια. Παράλληλα η Τράπεζα στοχεύει να βελτιώσει την αποδοτικότητα, μειώνοντας τον Δείκτη Κόστους προς Έσοδα κατά 16% και αυξάνοντας τελικά την απόδοση των κεφαλαίων CET1 κατά 13%.

Η προσέγγισή της Alpha Bank για την επίτευξη αυτών των στόχων επικεντρώνεται στους βασικούς πυλώνες:

 • Ενίσχυση της παραγωγικότητας μέσω επενδύσεων στην περαιτέρω αυτοματοποίηση και την προηγμένη ανάλυση στατιστικών στοιχείων
 • Μετάπτωση της προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών σε ψηφιακά κανάλια και συνεργασία με τρίτα μέρη για τη διανομή τους.
 • Δημιουργία περαιτέρω αξίας μέσα από την παροχή λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε τμήματος της Πελατείας.
 • Εξατομίκευση προτάσεων αξίας με στόχο την αύξηση των ποσοστών μετατροπής και την προώθηση των αγορών.
 • Εστίαση και διάθεση πρόσθετων πόρων σε Πελάτες υψηλής αξίας, με στόχο την αύξηση των εσόδων και τη βελτίωση της εμπειρίας των Πελατών.

Οι στρατηγικοί της στόχοι θα διασφαλίσουν ότι η Λιανική Τραπεζική θα καταστεί αποδοτικότερη και πιο κερδοφόρα, εστιάζοντας περισσότερο σε σχέσεις με Πελάτες υψηλής αξίας και υποστηριζόμενη από την υψηλή αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας.

Wealth Management

Η Alpha Bank αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα του Wealth Management στην Ελλάδα έχοντας εδραιώσει την ηγετική θέση στην αγορά, όπως αναφέρει η διοίκηση της τράπεζας.

 • Διαθέτει μία διαχρονικά ισχυρή θέση στην ελληνική αγορά, διαχειριζόμενοι περιουσιακά στοιχεία Πελατών ύψους €11 δισ. που αντιπροσωπεύουν το 20% των επαναλαμβανόμενων κερδών του Ομίλου. Πρόκειται για μία δραστηριότητα με χαμηλή απαίτηση σε κεφάλαια που εξυπηρετεί περισσότερους από 100.000 Πελάτες και το οποίο κατά το οικονομικό έτος 2022 απέφερε έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ύψους €86 εκατ. και Καθαρό Έσοδο Τόκων ύψους €85 εκατ.
 • Χάρη στο μερίδιο αγοράς ύψους 30% που κατέχει στη διανομή αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα, οι Πελάτες της έχουν χορηγήσει ένα Net Promoter Score 51 – υπερδιπλάσιο της βαθμολογίας του 2019 και πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
 • Υποστηριζόμενο από τις θετικές μακροοικονομικές συνθήκες, το Wealth Management διαθέτει μεγάλη δυναμική στην Ελλάδα
 • Τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση (AuM) στη χώρα αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό 10% από το 2019, ξεπερνώντας σημαντικά τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 2%. Αναμένουμε περαιτέρω αύξηση των ελληνικών AuM κατά 15-20% έως το 2025, καθώς η οικονομία προσαρμόζεται στον θετικό αντίκτυπο από την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού τομέα και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.
 • Η αγορά παρουσιάζει επίσης ορισμένες διαρθρωτικές και πολιτιστικές τάσεις που δημιουργούν πρόσθετες ευκαιρίες. Οι υπηρεσίες διαχείρισης πλούτου εκδημοκρατίζονται, επιτρέποντάς μας σταδιακά να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε ένα ευρύτερο κοινό, ενώ η ψηφιοποίηση και η εκρηκτική ανάπτυξη εναλλακτικών προϊόντων ανοίγουν νέους δρόμους ανάπτυξης.

Η στρατηγική της Alpha Bank στο Wealth Management για την περίοδο 2023-2025 καθορίζεται από τρεις πρωταρχικούς στόχους που εστιάζουν στην αξιοποίηση της ηγετικής της θέσης με στόχο την περαιτέρω κεφαλαιοποίηση των προοπτικών ανάπτυξης:

 • Κλιμάκωση και επέκταση της «προσφερόμενης πλατφόρμας» διαχείρισης πλούτου για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση και να προσεγγίσει το σύνολο της δυνάμει πελατειακής βάση, πέραν του εγχώριου ιδιωτικού τομέα. Ενίσχυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναβάθμιση της παλέτας προϊόντων για την κάλυψη όλων των τμημάτων πελατείας (Private, Affluent, International) και των τάσεων, επέκταση των προγραμμάτων εκπαίδευσης για να καλύψει όλου του Προσωπικού εξυπηρέτησης των πελατών και λειτουργίας μίας νέας υπηρεσίας εξυπηρέτησης του πλούτου που βρίσκεται εκτός Ελλάδας λόγω της κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας. Παράλληλα, η Τράπεζα στοχεύει σε αύξηση των AuM κατά 25% ανά Relationship Manager.
 • Προσαρμογή της επενδυτικής πρότασης σε κάθε τμήμα πελατείας, σύμφωνα τις εξειδικευμένες ανάγκες και προσδοκίες των Πελατών. Η Alpha Bank στοχεύει να αυξήσει τη διείσδυση των επενδυτικών της προϊόντων στους Πελάτες της κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες.
 • Επένδυση στην τεχνολογία και εκσυγχρονισμός του μοντέλου υπηρεσιών με στόχο τη βελτιστοποίηση της ψηφιακής εμπειρίας των Πελατών. Στόχος της Τράπεζας είναι το 30% των Πελατών να εξυπηρετείται αποκλειστικά μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες.
 • Η Alpha Bank βρίσκεται σε ιδανική θέση να αξιοποιήσει τις τάσεις ανάπτυξης στο Asset Management στην Ελλάδα. Από το 2023 έως το 2025, η Τράπεζα στοχεύει σε αύξηση των εσόδων κατά €40 εκατ., αύξηση των υπολοίπων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων κατά €4,8 δισ. και απόδοση των κεφαλαίων CET1 26%.

Διεθνές Δίκτυο

Το Διεθνές Δίκτυο της Alpha Bank έχει βελτιστοποιηθεί υποστηριζόμενο από μία στρατηγική που ήδη παράγει αποτελέσματα

Το Διεθνές Δίκτυο της Alpha Bank διαθέτει ενεργητικό ύψους €7,6 δισ., συνεισφέροντας 12% στα έσοδα, ενώ στο τέλος του 2022 σημείωσε ROCET1 11%.

Από το 2021, η Τράπεζα έχει υιοθετήσει μία περισσότερο εξωστρεφή προσέγγιση στις Διεθνείς Δραστηριότητες του Ομίλου, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των εργασιών και στη βελτίωση της κερδοφορίας. Η προσέγγιση αυτή απέδωσε θετικά αποτελέσματα ήδη από το 2022, με τις εκταμιεύσεις στη Ρουμανία να αυξάνονται κατά 28% σε ετήσια βάση και τις καταθέσεις να αυξάνονται κατά 10%. Οι δραστηριότητες στην Κύπρο κατέγραψαν επίσης αύξηση 10%. Ο Όμιλος θα συνεχίσει αυτή την αναπτυξιακή πορεία, η οποία θα υποστηριχθεί από τις συνεχιζόμενες επενδύσεις ύψους €45 εκατ. στην ψηφιοποίηση.

 • Η Ρουμανία, χώρα με ισχυρή παρουσία της Alpha Bank, είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην ΕΕ και διαθέτει έναν εξαιρετικά κερδοφόρο τραπεζικό τομέα.
 • Η ρουμανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 58% τα τελευταία πέντε χρόνια και με την υποστήριξη από κονδύλια ύψους €29 δισεκατομμυρίων μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ, αναμένεται να σημειώσει ανάπτυξη 3,5% ετησίως έως το 2025, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.
 • Ο τραπεζικός τομέας της Ρουμανίας έχει επιτύχει σταθερά διψήφιες αποδόσεις από το 2015, ακόμη και σε περιόδους οικονομικής αναταραχής, και έχει σημαντική ανοδική πορεία όσον αφορά στην πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση.

Αυτή η ελκυστική αγορά ευνοεί την περαιτέρω εδραίωση της θέσης μας και, με ένα μερίδιο αγοράς 3%, είμαστε σε ευνοϊκή θέση να επιδιώξουμε κερδοφόρο ανάπτυξη σε συγκεκριμένους τομείς και να επιτύχουμε ακόμα μεγαλύτερα μεγέθη.

Το όραμα της τράπεζας είναι να κλιμακώσει τις επιχειρηματικές της δράσεις με στόχο να ευθυγραμμιστεί η κερδοφορία των διεθνών δραστηριοτήτων με τα επίπεδα κερδοφορίας του Ομίλου μέχρι το 2025, δημιουργώντας έτσι μία ισχυρή βάση για την επίτευξη πλήρους δυναμικής μετά το 2025

Για το 2025 στοχεύει σε επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά € 0,7 δισ., μείωση του Κόστους προς Έσοδα κατά 20% και αύξηση της απόδοσης των κεφαλαίων CET1 κατά 7%.

Στόχος είναι να τα μεγαλύτερα μεγέθη στη Λιανική Τραπεζική του εξωτερικού, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μέσω νέων ψηφιακών καναλιών για την αύξηση των στεγαστικών δανείων και των χορηγήσεων σε μικρές επιχειρήσεις.

«Θα εδραιώσουμε τη θέση μας ως αξιόπιστο συνεργάτη για επιχειρηματικές επενδύσεις, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, με στόχευση σε συγκεκριμένους τομείς και επιτάχυνση της παροχής επιλεγμένων προϊόντων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του factoring. Σκοπεύουμε να μετασχηματίσουμε τις δραστηριότητες της Τράπεζας στο εξωτερικό μέσω της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, της ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίησης. Στόχος αυτού του μετασχηματισμού θα είναι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών χαμηλής προστιθέμενης αξίας και η αυτοματοποίηση κρίσιμων πιστοδοτικών διαδικασιών, προκειμένου άνω του 30% των πωλήσεων λιανικής τραπεζικής να γίνεται μέσα από τα ψηφιακά κανάλια, και να επιτευχθεί ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας του Προσωπικού μέσω εκπαιδεύσεων, συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσης και προγραμμάτων επιβράβευσης», σημειώνει - μεταξύ άλλων - η διοίκηση της Alpha Bank.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr