NEWSFLASH...
Καινοτομία & Τεχνολογία
ανάγνωση

Ο Κύκλος των Αναδυόμενων Τεχνολογιών

Ο Κύκλος των Αναδυόμενων Τεχνολογιών

​Δείτε τις νέες τάσεις στην τεχνολογία καθώς και αυτές που δεν ανταποκρίθηκαν ακόμα στις προσδοκίες, σύμφωνα με τους ειδικούς στο Ινστιτούτο Gartner.

Το «Hype Cycle» είναι ένα επώνυμο γράφημα που απεικονίζει την ωριμότητα των αναδυόμενων τεχνολογιών, ιδιαίτερα χρήσιμο στις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT). Το γράφημα δημιουργήθηκε από  τo Αμερικανικό  ερευνητικό και συμβουλευτικό ινστιτούτο  Gartner και το συμβουλεύονται οι μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου όπως η Microsoft.

Στο γράφημα αναλύεται ο κύκλος ζωής των αναδυόμενων τεχνολογιών σε 5 φάσεις ξεκινώντας από την στιγμή που εμφανίζεται μια τεχνολογία (technology trigger) μέχρι να φτάσει στο επόμενο στάδιο, αυτό στο οποίο έχει την μέγιστη προβολή και τις μέγιστες προσδοκίες (Peak of Inflated Expectations). Οι προσδοκίες για τις τεχνολογίες που βρίσκονται στο σημείο αυτό είναι πολύ μεγάλες αλλά μόνο λίγες θα φτάσουν σχετικά άμεσα στην εμπορική αξιοποίηση (Plateau of Productivity).

Ο Κύκλος των Αναδυόμενων Τεχνολογιών

Ερμηνεύοντας το Τεχνολογικό “Hype

Όταν οι νέες τεχνολογίες κάνουν τολμηρές υποσχέσεις, πώς μπορεί μια επιχείρηση να ξεχωρίσει το “Hype”, δηλαδή αυτό που είναι απλά μια τάση ή ένας ενθουσιασμός γύρω από μια τεχνολογία, από κάτι που είναι όντως εμπορικά βιώσιμο; Οι προσδοκίες για τις νέες τεχνολογίες είναι ρεαλιστικές;

Το γράφημα “Hype Cycle” της Gartner δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν σε τι βαθμό ωριμότητας βρίσκεται η κάθε τεχνολογία και αν διαφαίνεται σύντομα η εμπορική της αξιοποίηση  ή αν τελικά δεν προβλέπεται άμεσα να ικανοποιήσει τις υψηλές προσδοκίες και να δώσει γρήγορα λύσεις.

Η μεθοδολογία του ινστιτούτου Gartner δίνει μια εικόνα για το πώς οι νέες τεχνολογίες εξελίσσονται με το χρόνο βοηθώντας στην στρατηγική ανάπτυξης μιας επιχείρησης.

Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα “Hype Cycle”;

Πελάτες του Ινστιτούτου Gartner χρησιμοποιούν τα “Hype Cycles” και τα ποικίλα reports που τους παρέχει το ινστιτούτο για να ενημερωθούν για τις δυνατότητες αξιοποίησης μιας αναδυόμενης τεχνολογίας στον κλάδο τους, ως early adopters, αλλά και για το ρίσκο που μπορεί να έχει μια τέτοια επιχειρηματική κίνηση. Το ινστιτούτο βασίζει την ανάλυση του στην μακροχρόνια εμπειρία του, αλλά και τις έρευνες που το ίδιο διεξάγει. Παρόλα αυτά έχει ασκηθεί κριτική στο ινστιτούτο, ως προς το πόσο επιστημονική είναι μια τέτοια προσέγγιση καθώς κάποιοι επιστημονικοί κύκλοι την χαρακτηρίζουν περισσότερο διαισθητική. 

Οι Τρεις Σημαντικότερες Τεχνολογικές Τάσεις σύμφωνα με το ινστιτούτο Gartner.

Οι Τεχνολογίες Εμβύθισης Χρήστη (Immersive Technologies: VR & AR), η εποχή των Έξυπνων Μηχανών αλλά και η επανάσταση στις Πλατφόρμες (hardware και software), είναι τα τρία κυρίαρχα τεχνολογικά trends.

Hype cycle for Emerging technologies 2016  by Gartner institute

Ο Κύκλος των Αναδυόμενων Τεχνολογιών

Transparent immersive technologies: Οι τεχνολογίες εμβύθισης χρήστη (όπως η εικονική πραγματικότητα, η επαυξημένη πραγματικότητα  κ.α.) θα εξελιχθούν ώστε να γίνουν περισσότερο ανθρωποκεντρικές δίνοντας τη δυνατότητα για ακόμα πιο άμεση  αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων, επιχειρήσεων και πραγμάτων (π.χ. οι επιδόσεις των χειριστών μηχανημάτων θα βελτιώνονται καθώς οι οδηγίες χρήσης θα εμφανίζονται σε αυτούς, μέσω μιας μάσκας augmented reality ή μέσα από την οθόνη ενός κινητού πάνω στο ίδιο το μηχάνημα (overlay)  σε πραγματικό χρόνο). Αυτές οι τεχνολογίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων  και τις εξής:

  • 4D Printing: Υλικά από τρισδιάστατους εκτυπωτές που αλλάζουν δομή με τον χρόνο ή με κάποιο ερέθισμα, προσδίδοντας τους μια επιπλέον διάσταση
  • Augmented Reality, Virtual Reality: Η εικονική πραγματικότητα βρίσκεται στo “slope of Enlightenment”  κάτι που σημαίνει ότι οι προσδοκίες για την τεχνολογία αυτή έχουν γίνει πλέον ρεαλιστικές και η υιοθέτηση της αρχίζει να αποδίδει, όπως φαίνεται μέσα από απτές εφαρμογές
  • Volumetric Displays: Στο μέλλον οι οθόνες αυτές θα δημιουργούν οπτικές αναπαραστάσεις των αντικειμένων σε τρεις διαστάσεις, με μια σχεδόν 360 μοιρών –σφαιρική- οπτική γωνία όπου ο θεατής θα βλέπει το περιεχόμενο στον πραγματικό του χώρο
  • Άλλες όπως: Brain-Computer Interfaces, Human Augmentation, Affective Computing, Connected Home, Nanotube Electronics, και Gesture Control Devices

Perceptual smart machines: Η εποχή των έξυπνων μηχανών περιλαμβάνει πιο γνώριμες τεχνολογίες όπως τα αυτόνομα οχήματα, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και το machine learning, που θα αποτελέσουν τις τεχνολογίες που θα διαταράξουν περισσότερο από κάθε άλλη, την αγορά τα επόμενα 10 χρόνια σύμφωνα με την ανάλυση του ινστιτούτου Gartner.  Επιχειρήσεις που θέλουν να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τις εξής τεχνολογίες:

Smart Dust, Machine Learning, Virtual Personal Assistants, Cognitive Expert Advisors, Smart Data Discovery, Smart Workspace, Conversational User Interfaces, Smart Robots, Commercial UAVs (Drones), Autonomous Vehicles, Natural-Language Question Answering, Enterprise Taxonomy and Ontology Management,

Platform revolution: Η μετατροπή των computer platforms από απλές πλατφόρμες τεχνικής υποδομής, σε πλατφόρμες υποστήριξης ολόκληρων διασυνδεδεμένων οικοσυστημάτων θέτει τις βάσεις για νέα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία θα αξιοποιήσουν αυτή την ευρύτερη διασύνδεση ανθρώπου και τεχνολογίας.

Για παράδειγμα μέσα από το Neuromorphic Hardware οι μηχανές θα μπορούν να κάνουν πράγματα που μέχρι πρότινος νομίζαμε ότι μπορούν να κάνουν μόνο άνθρωποι. Το neuromorphic hardware προσομοιάζει τις λειτουργίες των βιολογικών νευρώνων, αυξάνοντας έτσι την ευφυία των μηχανών. Οι μηχανές θα μπορούν να εντάσσουν σε εννοιολογικά πλαίσια, να επισημαίνουν και να αντιδρούν στο περιεχόμενο, την γλώσσα και τις ανθρώπινες συμπεριφορές που θα καταγράφουν, προσθέτοντας περαιτέρω αξία στις ανθρώπινες πράξεις. Λοιπές τεχνολογίες που αξιοποιούν τις νέες πλατφόρμες είναι:

Quantum Computing, Blockchain (e.g Bitcoin), IoT Platform, Software-Defined Security and Software-Defined Anything (SDx).

Ο Κύκλος των Αναδυόμενων Τεχνολογιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλοντας να προωθήσει την Έρευνα & Ανάπτυξη στις αναδυόμενες τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής χρηματοδοτεί έργα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση μέσα από το ειδικό πρόγραμμά της για την έρευνα και την καινοτομία, το HORIZON 2020. Πληροφορίες για το πώς ένας οργανισμός μπορεί να ωφεληθεί από τα υπό-προγράμματα του HORIZON 2020 μπορεί να βρει κανείς στα Εθνικά Σημεία Επαφής (National Contact Points).Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής για την υπό εξέταση ενότητα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ICT) καθώς και για  το υπο-πρόγραμμα για τις Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες (Future and Emerging Technologies - FET).

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr