NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Ενώσεις, Επιμελητήρια
ανάγνωση

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας: Τι ειπώθηκε στις υβριδικές ημερίδες σε Αθήνα και Πάτρα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας: Τι ειπώθηκε στις υβριδικές ημερίδες σε Αθήνα και Πάτρα

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας υλοποίησε δύο υβριδικές ημερίδες, η μία την Τετάρτη 12 Ιουλίου, στο ξενοδοχείο My Way Hotel & Events, στην Πάτρα και η δεύτερη την Τρίτη 18 Ιουλίου, στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, στην Αθήνα.

Στις ημερίδες παρουσιάστηκαν δύο αναδυόμενοι κλάδοι, τα «Έξυπνα Ηλεκτρικά Δίκτυα» και η «Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης σε Κτίρια», για τους οποίους, εκπονήθηκαν Αναφορές Ευρεσιτεχνίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της pράξης του ΕΣΠΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΟΦΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ».

Ο ΟΒΙ αναπτύσσει μια νέα υπηρεσία για τις νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να τις υποστηρίξει στην κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας τους. Η πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» βάσει της απόφασης ένταξης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ.

Την ημερίδα της Αθήνας άνοιξε η Θεοδώρα Σιμιτσή, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια OBI, ενώ αντίστοιχα της Πάτρας ο Αναστάσιος Θωμόπουλος, εκτελεστικός διευθυντής Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, οι οποίοι χαιρέτισαν την εκδήλωση αναφερόμενοι στο έργο και τη νέα υπηρεσία του ΟΒΙ.

Στην ημερίδα της Αθήνας, λαμβάνοντας τον λόγο, η κ. Σιμιτσή ανάφερε πως «Η πλειοψηφία των ΜμΕ σήμερα τελεί σε γνώση τόσο της σημασίας που έχει η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της, με τον κατάλληλο τίτλο (εμπορικό σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικό σχέδιο), όσο και της αξίας που αυτοί οι τίτλοι προσδίδουν στο διανοητικό της κεφάλαιο. Η γνώση αυτή όμως, δεν αρκεί από μόνη της και οι ΜμΕ χρειάζονται υποστήριξη προκειμένου να διερευνήσουν την αξία της δική τους ΒΙ και να εξετάσουν τις επιλογές που έχουν, ώστε να προχωρήσουν στην προστασία της, με τον τρόπο που θεωρούν ότι θα προσδώσει τη μεγαλύτερη αξία στο δικό τους άυλο διανοητικό κεφάλαιο».

Αντίστοιχα, στην ημερίδα της Πάτρας, ο κ. Θωμόπουλος ανάφερε στο χαιρετισμό του «Στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης η σημασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας αναβαθμίζεται ακόμη περισσότερο, καθώς αποτελεί το κλειδί για τη μετατροπή των άυλων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων σε οικονομικά κεφάλαια, τα οποία με τη σειρά τους μεταφράζονται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις παγκόσμιες αγορές. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και της υποστήριξης που παρέχει στις επιχειρήσεις, ο ΟΒΙ σχεδιάζεται η πιλοτική λειτουργία της νέας υπηρεσίας το προσεχές φθινόπωρο και στη συνέχεια η προετοιμασία ενσωμάτωσής της, στη λειτουργία του ΟΒΙ, με την προετοιμασία όλων των οργανωτικών και κανονιστικών παραμέτρων της ενέργειας αυτής, σε χρόνο επιλογής του οργανισμού».

Στη συνέχεια, στη διάρκεια των ημερίδων, τον λόγο πήραν διακεκριμένοι καθηγητές με εξειδίκευση σε θέματα συναφή με τους κλάδους των PLRs, οι οποίοι ανάπτυξαν τις σύγχρονες εξελίξεις στα ευφυή δίκτυα, τις ευφυείς πόλεις και ευφυείς μεταφορές, καθώς και σε θέματα ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

Παρουσιάστηκαν, επίσης, κρίσιμες παράμετροι από τη νομική πλευρά της κατοχύρωσης της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αλλά και οι μελέτες που εκπονήθηκαν από την εταιρία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ AE, αναδόχου εταιρίας για την υλοποίηση των τμημάτων Α και Β του έργου.

Από την πλευρά του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας παρουσιάστηκε από την Ελένη Μίσκου, διευθύντριας γραμματείας Διοίκησης του ΟΒΙ, η οργάνωση της νέας υπηρεσίας του για την ενίσχυση νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ.

Η ίδια σημείωσε πως «ο στόχος του Έργου είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρει ο ΟΒΙ στις νεοφυείς και ΜμΕ, ειδικά σε όσες είναι προσανατολισμένες στην καινοτομία και στην κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας. Και αυτό θα υλοποιηθεί με την οργάνωση και ενσωμάτωση στον ΟΒΙ της υπηρεσίας υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις, η οποία θα τις υποστηρίζει πλήρως, από τα πρώτα βήματα της αρχικής διερεύνησης της δυνατότητας κατοχύρωσης της εφεύρεσής τους».

Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων ήταν υψηλό, ενώ ακολούθησε συζήτηση με απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα που τέθηκαν.

Τέλος, τη διοργάνωση των ημερίδων υλοποίησε η εταιρία INTRAWAY ΕΠΕ, ανάδοχος εταιρία του τμήματος Γ του έργου.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr