NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Ενώσεις, Επιμελητήρια
ανάγνωση

MoU της γαλλικής εταιρείας Prométhée και της ελληνικής Terra Spatium

MoU της γαλλικής εταιρείας Prométhée και της ελληνικής Terra Spatium

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2023, στην Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα, η γαλλική εταιρεία Prométhée συνήψε με την ελληνική εταιρεία Terra Spatium συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με υπογράφοντες τον Olivier PIESPZ, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Prométhée, και τον Ευάγγελο Βερονικιάτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της TERRA SPATIUM.

Στόχος είναι η ανάπτυξη συνεργασίας στον τομέα των δορυφορικών συστημάτων παρατήρησης της Γης (πρόκειται για δορυφόρους που πραγματοποιούν πολυάριθμα τακτικά περάσματα στην ίδια περιοχή), παραγωγής δεδομένων και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών στην υπηρεσία των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η στενή αυτή συνεργασία θα προσφέρει στους εταίρους σημαντικές συνέργειες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και διεθνούς ενίσχυσης σε διαστημικά μέσα κυριαρχίας, με όραμα έναν πιο σίγουρο και βιώσιμο πλανήτη.

Η υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας ανάμεσα στην Prométhée και την Terra Spatium θα επιτρέψει σε αυτούς τους δύο φορείς καινοτομίας και τεχνολογικής αριστείας, από τη Γαλλία και την Ελλάδα, να ενισχύσουν τις ικανότητες τους, προς όφελος της μάχης κατά των επιπτώσεων της κλιματικής απορρύθμισης και με στόχο τη βελτίωση των δυνατοτήτων της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών – χάρη σε εργαλεία πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης. Η ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική, όπως απεδείχθη και από τις δασικές πυρκαγιές και τις πλημμύρες του καλοκαιριού του 2023.

To κείμενο της συμφωνίας στοχεύει στην ανάπτυξη υποδομών και εργαλείων που βοηθούν στην έγκαιρη λήψη αποφάσεων, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις των υπηρεσιών σε κρατικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά και διευκολύνοντας τη διακυβέρνηση και διαχείριση μεγάλων ευρωπαϊκών έργων.

Γενικότερα, η εταιρική αυτή σχέση εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτικών πρόληψης των φυσικών καταστροφών του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» των ελληνικών αρχών με τη στήριξη της ευρωπαϊκής τράπεζας επενδύσεων.

Η Prométhée είναι γαλλική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2020 και δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την κατασκευή νανοδορυφόρων παρατήρησης της Γης. Όραμά της είναι ο εκδημοκρατισμός της χρήσης δορυφορικών εικόνων προς εξασφάλιση της ασφάλειας και της βιωσιμότητας. Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να συνεισφέρει στην πληρέστερη στρατηγική και περιβαλλοντική πληροφόρηση, και οι χρήσεις του περιλαμβάνουν τη ναυτιλιακή επιτήρηση κρίσιμων υποδομών, την προστασία οικοσυστημάτων, χλωρίδας και πανίδας, την ενίσχυση των δυνατοτήτων διαχείρισης των υδάτων, τη μάχη κατά της παράνομης αλιείας, την πρόληψη φυσικών καταστροφών κ.λπ.

Η Prométhée έλαβε στήριξη από τη γαλλική Τράπεζα επενδύσεων (BPI) και το εθνικό Κέντρο διαστημικών μελετών (CNES) στο πλαίσιο του προγράμματος αξιοποίησης πόρων του Ταμείου ανάκαμψης France-Relance. Είναι μέλος της Ομάδας γαλλικών αεροναυτικών και διαστημικών βιομηχανιών (GIFAS), ενώ έχει συνάψει συμφωνίες για εταιρικές σχέσεις με 50 γαλλικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ο πρώτος της δορυφόρος θα τεθεί σε λειτουργία την 1η Νοεμβρίου 2023. Οι υπηρεσίες της Prométhée απευθύνονται τόσο σε Κράτη όσο και σε ιδιώτες που επιθυμούν να επιτύχουν τη βέλτιστη βιώσιμη διαχείριση πόρων. Η εταιρεία έχει ήδη επιλεγεί από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την παροχή δεδομένων στο πλαίσιο του προγράμματος Κοπέρνικος – που στήριξε την Ελλάδα κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών τον Αύγουστο του 2023.

Η Terra Spatium είναι μια ελληνική εταιρεία με 30ετή εμπειρία στις επικοινωνίες, την τηλεανίχνευση και τη δημιουργία λογισμικών προς όφελος της έρευνας και της ανάπτυξης γεωχωρικών εφαρμογών. Η Terra Spatium συμμετέχει σε προγράμματα του γαλλικού δορυφόρου Helios-II παρέχοντας βιομηχανική υποστήριξη από το 2009. Έχει θεσπίσει διάφορες συνεργασίες με εταιρείες του εξωτερικού, συμμετέχοντας σε έργα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας με θέμα την ασφάλεια στις μεταφορές, την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών, τη διαχείριση των αγροτικών δραστηριοτήτων, τις τηλεπικοινωνίες και τη ναυτιλία.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr