NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Events
ανάγνωση

Στις 2 και 3 Οκτωβρίου το 22ο Συνέδριο HealthWorld - Making Healthcare Reform a Political and Investment Priority

Στις 2 και 3 Οκτωβρίου το 22ο Συνέδριο HealthWorld - Making Healthcare Reform a Political and Investment Priority

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει στις 2 και 3 Οκτωβρίου, το 22ο Συνέδριο HealthWorld με τίτλο «Making Healthcare Reform a Political and Investment Priority», στο Ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental.

Το Συνέδριο Healthworld, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2002 και από τότε αποτελεί μία αναντικατάστατη πλατφόρμα εποικοδομητικού διαλόγου, ανταλλαγής γνώσης και κατάθεσης ιδεών για θέματα πολιτικής υγείας στην Ελλάδα. Κορυφαίες προσωπικότητες -ακαδημαϊκοί και ερευνητές, εμπειρογνώμονες του κλάδου και ενδιαφερόμενοι φορείς, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και ανώτερα μέλη της κυβέρνησης- από όλη την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσιάζουν κάθε χρόνο την έρευνα, τις ιδέες τους και τις παγκόσμιες τάσεις και εξελίξεις στον κλάδο της υγείας.

Η θεματολογία του φετινού συνεδρίου εκτείνεται σε δύο εξαιρετικά σημαντικούς και αλληλένδετους άξονες, την πολιτική υγείας και την επενδυτική πολιτική της χώρας. Θα συζητηθούν σε βάθος θέματα όπως οι κυβερνητικές προτεραιότητες για τον τομέα της υγείας, η χρηματοδότηση και η διακυβέρνηση του συστήματος υγείας, η διαχείριση και οι πολιτικές για τα δεδομένα υγείας, η επενδυτική και βιομηχανική πολιτική για τον τομέα του φαρμάκου, η διαχείριση της ιατροφαρμακευτικής τεχνολογίας, η αναδιάρθρωση της πρωτοβάθμιας και νοσοκομειακής περίθαλψης, ο ανασχεδιασμός της πολιτικής πρόληψης και δημόσιας υγείας και οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει κόμβο έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στην υγεία. Παράλληλα, θα αναλυθούν οι επιπτώσεις του κύματος της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογικής καινοτομίας στην ιατρική εκπαίδευση, την παραγωγικότητα και το σύστημα υγείας γενικότερα. Με γνώμονα αυτές τις θεματικές, ο σκοπός του HealthWorld είναι η ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών από τη διεθνή εμπειρία και η εξαγωγή ουσιαστικών συμπερασμάτων, τεκμηριωμένων προτάσεων και υλοποιήσιμων ιδεών για το σύστημα υγείας του μέλλοντος.

O Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Νικόλαος Μπακατσέλος δήλωσε: Το 22ο Συνέδριο Healthworld εξετάζει την επιτακτική ανάγκη της υγειονομικής μεταρρύθμισης ως πολιτική προτεραιότητα, απαραίτητη εθνική επένδυση και, κυρίως, ως ηθική υποχρέωση που υπερβαίνει πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Αναγνωρίζοντας τις συστημικές ελλείψεις, το 22ο Healthworld τονίζει την αναγκαιότητα ουσιαστικών αλλαγών και τη σημασία της χρηματοδότησης, των υποδομών, του ειδικευμένου προσωπικού, της πρόληψης και της απρόσκοπτης συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δίνοντας προτεραιότητα στη συμπερίληψη, ο στόχος είναι ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα με την υγεία να αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και όχι προνόμιο. Για άλλη μια χρονιά το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο υπόσχεται να συγκεντρώσει καταξιωμένους ομιλητές από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο για να αναλύσουν τις προκλήσεις, να αναζητήσουν λύσεις και να διαμορφώσουν βιώσιμες πολιτικές για έναν κλάδο που επηρεάζει τις ζωές όλων μας.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Φαρμακευτικών Εταιριών του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κα. Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη τόνισε: «To φετινό 22ο Συνέδριο Healthworld είναι εξαιρετικά επίκαιρο, καθώς τα θέματα της υγείας αποτελούν βασική πολιτική προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης. Στο Συνέδριο ανοίγουμε τη συζήτηση για τις αναγκαίες τομές και μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο χώρο του φαρμάκου, ώστε να υλοποιήσουμε ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και προβλέψιμο σύστημα που θα καλύπτει με επάρκεια τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες των ασθενών. Οι παρεμβάσεις για την άμεση βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα επιστρέψουν τον απαραίτητο ζωτικό χώρο στη φαρμακευτική καινοτομία και θα διευκολύνουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στην Ελλάδα στις νέες θεραπευτικές λύσεις που παρέχουν τεράστια οφέλη στους ασθενείς, το σύστημα υγείας συνολικά, την οικονομία και την κοινωνία.»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Διαγνωστικών του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Θεόδωρος Λιακόπουλος υπογράμμισε «Ο κλάδος των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων αποτελεί μία καίρια συνιστώσα του κλάδου υγείας στη χώρα που καλύπτει έναν νευραλγικό τομέα του Συστήματος Υγείας. Καθώς η χώρα μας προσπαθεί να ισορροπήσει στην παρούσα τεχνολογική επανάσταση στον χώρο της υγείας όπου τα μοντέρνα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο ψάχνουν να βρουν τρόπους να μειώσουν τις δαπάνες, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η φροντίδα, που είτε παρέχουν είτε καλύπτουν, είναι κατάλληλη και υψηλής ποιότητας. Η Ιατρική τεχνολογία, μπορεί να δώσει ποιότητα ζωής στους ασθενείς με ένα πιο αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο. Είναι η κατάλληλη εποχή να δούμε την Υγεία όχι σαν κόστος αλλά σαν επένδυση, η επένδυση στην καινοτόμο τεχνολογία θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής και θα εξοικονομήσει πόρους στο σύστημα υγείας. Αυτό που χρειάζεται είναι το κατάλληλο εθνικό πλαίσιο και οι απαραίτητες πρωτοβουλίες».

Θεματικές ενότητες συνεδρίου:

  1. Οι άξονες της πολιτικής υγείας την επόμενη μέρα – προτεραιοποίηση και συντονισμός
  2. Αύξηση χρηματοδότησης τομέα υγείας: δεσμεύσεις με αναπτυξιακό προφίλ
  3. Αναδιοργάνωση νοσοκομειακού τομέα: προτεραιότητες, προκλήσεις και προοπτικές
  4. Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στη διασφάλιση της πρόσβασης σε μια ολιστική, ασθενοκεντρική και δίκαιη υγειονομική περίθαλψη.
  5. Η Ελλάδα ως κόμβος (hub) έρευνας και ανάπτυξης και καινοτομίας στην υγεία: ανάγκη για ριζικές παρεμβάσεις
  6. Φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα
  7. Διαμορφώνοντας το σύστημα υγείας με βάση την αξιολόγηση και αξιοποίηση των δεδομένων
  8. Επανεξετάζοντας τη διακυβέρνηση του συστήματος υγείας: αποτελεσματικότητα-ποιότητα-διαφάνεια- λογοδοσία
  9. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: διαμορφώνοντας το ιδανικό μοντέλο ΠΦΥ του μέλλοντος

Πληροφορίες για το Συνέδριο: https://www.amcham.gr/events/event/36767/.

Πρόγραμμα Συνεδρίου: https://www.amcham.gr/wp-content/uploads/2023/09/HealthWorld-2023-%CE%91genda-Gr.pdf.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr