NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Σεμινάρια & Επιμόρφωση Στελεχών
ανάγνωση

"Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική στο Microsoft Excel" από το Πανεπιστήμιο Πειραιά

"Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική στο Microsoft Excel" από το Πανεπιστήμιο Πειραιά

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει το σεμινάριο-μάθημα "Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική στο Microsoft Excel".

Σκοπός Προγράμματος

O σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι διττός. Από τη μία πλευρά προσφέρει τις θεωρητικές πτυχές ώστε οι συμμετέχοντες τόσο σαν άτομα όσο και σαν στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων να πραγματοποιούν τις καλύτερες επενδυτικές επιλογές. Από την άλλη πλευρά, προσφέρει ως συμπληρωματικά απαραίτητη πτυχή την εφαρμογή και τη μοντελοποίηση αυτών των αποφάσεων μέσω του κυριότερου εργαλείου που χρησιμοποιείται στον επιχειρηματικό τομέα, του Microsoft Excel. Μέσα από πληθώρα μοντέλων και ασκήσεων, οι συμμετέχοντες όταν ολοκληρώσουν το πρόγραμμα θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν έξυπνα και γρήγορα το Microsoft Excel αναλύοντας & αποτιμώντας χρηματοοικονομικά αξιόγραφα και συναφή προϊόντα (μετοχές, ομόλογα, παράγωγα συμβόλαια), επενδυτικές αποφάσεις καθώς και τους κινδύνους που απορρέουν από αυτές.

Βασικές Ενότητες του Προγράμματος

1. Microsoft Excel Background
Η πρώτη ενότητα του προγράμματος αποτελεί κάτι περισσότερο από μια απλή εισαγωγή με την κλασσική έννοια του όρου. Αντίθετα, οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται άμεσα στο να χρησιμοποιούν δεδομένα πάνω στο Excel, να δημιουργούν σωστά γραφήματα και διαγράμματα με πραγματικά οικονομικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα και να διαχειρίζονται πληθώρα εξισώσεων. Επίσης, χρησιμοποιούν βασικές λειτουργίες όπως Data Tables, το Goal Seek και το Solver.

2. Λονιστική και Excel
Η δεύτερη ενότητα ασχολείται αποκλειστικά με τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και την Κατάσταση Ταμειακών Ροών. Μέσω του βασικού μας εργαλείου, αναλύουμε την απόδοση, την κερδοφορία, τη μόχλευση και τη ρευστότητα εταιρειών, εισάγουμε ένα μεγάλο αριθμό κρίσιμων αριθμοδεικτών ταυτόχρονα με τον αποτελεσματικό υπολογισμό τους, χτίζουμε σενάρια για το διατηρήσιμο των ρυθμών ανάπτυξης, προχωράμε σε Ανάλυση Νεκρού Σημείου και τέλος υπολογίζουμε τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (Free Cash Flows) οι οποίες θα μας είναι απαραίτητες στη συνέχεια.

3. Αποτίμηση Επενδυτικών Σχεδίων
Η τρίτη ενότητα εισάγει την έννοια της αποτίμησης στα πλαίσια ενός επενδυτικού σχεδίου και θέτει τις βάσεις για την αποτίμηση επιχειρήσεων, καθώς στη σύγχρονη χρηματοοικονομική θεωρία μία εταιρεία είναι η συνισταμένη πολλών επενδυτικών σχεδίων. Χρησιμοποιούμε υποδείγματα όπως η Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV), o Εσωτερικός Ρυθμός Απόδοσης (IRR), καθώς και άλλα που έχουν ως βάση την προεξόφληση για να αξιολογήσουμε ένα επενδυτικό σχέδιο. Απαραίτητα, εξοικειωνόμαστε με τον υπολογισμό του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου (WACC), του οποίου η εκτίμηση συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα εφαρμοσμένων δεξιοτήτων (excel) και θεωρητικής κατάρτισης.

4. Αποτίμηση Επιχειρήσεων
Στην τέταρτη ενότητα και έχοντας αποκτήσει οικειότητα με τον υπολογισμό των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών, προχωράμε στην αποτίμηση εταιρειών χρησιμοποιώντας τις μεθόδους των Free Cash Flows to the Firm και Free Cash Flows to the Equity, Dividend Discount Models, Multiples και Comparables οι οποίες είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν τα τμήματα ανάλυσης των Τραπεζών. Χρησιμοποιούμε Ανάλυση Ευαισθησίας για να εξετάσουμε τις διαφορετικές εκβάσεις των αποτελεσμάτων μας κάτω από διαφορετικές πραγματοποιήσεις των μεταβλητών που χρησιμοποιούμε στα μοντέλα μας και τέλος, περνάμε στο κομμάτι των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών (M&As), αποτιμώντας τις συνέργειες και τα κόστη μίας τέτοιας επιχειρηματικής απόφασης.

5. Αποτίμηση Αξιογράφων
Στη πέμπτη ενότητα μέσω του Microsoft Excel εισάγουμε τις έννοιες της απόδοσης και του κινδύνου καθώς και των θεωρητικών τιμών ισορροπίας των αξιογράφων στην αγορά και προχωράμε αρχικά στην αποτίμηση μετοχών. Στη συνέχεια της ενότητας ασχολούμαστε με την αποτίμηση ομολόγων μέσω Data Tools, What - if analysis και σεναρίων σχετικά με τα duration, yield to maturity, coupon payments, callable και άλλους παράγοντες και τέλος παρουσιάζουμε σε εισαγωγικό επίπεδο την αποτίμηση και τη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου με διαφορετικά είδη αξιογράφων.

6. Διαχείριση Κινδύνου
Στην έκτη ενότητα οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με τη διαχείριση κινδύνου των επενδυτικών τους αποφάσεων και των αξιογράφων στα οποία θα επένδυαν είτε σαν ιδιώτες είτε σαν επαγγελματίες μέσω παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων όπως forwards, futures, options και swaps. Με τη χρήση του Microsoft Excel, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν στην τιμολόγηση και ανάλυση των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και την χρησιμοποίηση τους τόσο για σκοπούς αντιστάθμισης διαφόρων ειδών κινδύνου (interest, market, credit, sovereign, foreign exchange) που επηρεάζουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις, όσο και για κερδοσκοπικούς σκοπούς.

7. Forecasting, Optimization and Decision Trees
Στην τελευταία ενότητα υιοθετούμε υποθέσεις και τεχνικές για την πραγματοποίηση προβλέψεων τόσο σε εταιρικά μεγέθη όσο και σε αξιόγραφα. Χρησιμοποιούμε γραμμικό προγραμματισμό για τη βέλτιστη δυνατή απόφαση καθώς και τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε για να μεγιστοποιήσουμε τα κέρδη μας από το project στο οποίο έχουμε επενδύσει. Τέλος, με τη βοήθεια των Decision Trees αναλύουμε την ωφέλεια και το κόστος από αποκλειόμενες ή συμπληρωματικές επενδυτικές αποφάσεις. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης, data smoothing και cyclicality/seasonality factors.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος τις δικές τους ιδέες στους συναδέλφους τους και στον διδάσκων μέσω της πλατφόρμας συζητήσεων (Discussion Platform). Οι ιδέες και η εμπειρία όλων των συμμετεχόντων αθροιστικά, λειτουργούν ως μία πολύτιμη μορφή γνώσης.

Διάρκεια - Αιτήσεις

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 4 μήνες. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος elearning.xrh.unipi.gr.

Δείτε όλα τα σεμινάρια του Προγράμματος εδώ.

Το Πρόγραμμα

Τo Πρόγραμμα λειτουργεί από το 2008, έχει εκπαιδεύσει περίπου 12.000 συμμετέχοντες, ενώ πάνω από 400 εταιρίες και φορείς το έχουν επιλέξει για την εκπαίδευση εργαζομένων τους.

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Εξειδικευμένη γνώση σε επίκαιρα και σύγχρονα εκπαιδευτικά αντικείμενα από έμπειρους διδάσκοντες μέσω φιλικού και εύχρηστου περιβάλλοντος εργασίας
  • Ψηφιακό υλικό διαθέσιμο οποιαδήποτε στιγμή στη πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (ακόμα και μετά τη λήξη του σεμιναρίου)
  • Χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης με πιστωτικές μονάδες ECVET (για σεμινάρια ή προγράμματα άνω των 50 ωρών)
  • Υψηλοί δείκτες ικανοποίησης από τους αποφοίτους μας που αξιολόγησαν την εκπαιδευτική διαδικασία και την υποστήριξη κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης
  • Έναρξη τμημάτων 3-4 φόρες ανά ακαδημαϊκό έτος και ευελιξία ολοκλήρωσης της on line εξέτασης εντός έτους από την εγγραφή
  • Δυνατότητα αποπληρωμής των διδάκτρων σε μηνιαίες δόσεις και καταβολή μειωμένων διδάκτρων σε συγκεκριμένες ομάδες
  • Δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων σεμιναρίων (εκπαιδευτικών ενοτήτων) ή προγράμματος (ομάδας σεμιναρίων)

Προαπαιτούμενα

Το Πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις από Πτυχιούχους και φοιτητές όλων των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και Αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση που υπάρχουν προαπαιτούμενες γνώσεις για την παρακολούθηση κάποιας εκπαιδευτικής ενότητας αυτές αναγράφονται στο αντίστοιχο syllabus στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Τρόπος Παρακολούθησης

To Πρόγραμμα καταργεί χωροχρονικά όρια και παρέχει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους, ανεξαρτήτως περιοχής κατοικίας και καθημερινών υποχρεώσεων, αφού δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να το παρακολουθούν από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή έχουν ελεύθερο χρόνο, αρκεί να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης). Το περιβάλλον εργασίας στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης είναι πολύ φιλικό και εύχρηστο, ώστε να διευκολύνει τη μελέτη, ενώ παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη. Το εκπαιδευτικό υλικό όλων των εκπαιδευτικών ενοτήτων περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Σε κάποιες από τις εκπαιδευτικές ενότητες είναι διαθέσιμα και video διαλέξεων, τα οποία δεν μπορεί ο συμμετέχοντας να αποθηκεύσει αλλά μόνο να παρακολουθήσει on line συνδεδεμένος με την πλατφόρμα όσες φορές το επιθυμεί.

Τρόπος Εξέτασης - Τίτλοι Σπουδών

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση μιας εκπαιδευτικής ενότητας χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ή Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

  • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, εφόσον η διάρκεια παρακολούθησης της εκπαιδευτικής ενότητας είναι τουλάχιστον 50 ώρες. Στο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης αναγράφεται η διάρκεια σε ώρες και οι μονάδες ECVET (1 μονάδα ανά 25 ώρες).
  • Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης, εφόσον η διάρκεια παρακολούθησης της εκπαιδευτικής ενότητας είναι λιγότερο από 50 ώρες. Στη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης αναγράφεται μόνο η διάρκεια παρακολούθησης χωρίς μονάδες ECVET.

Ο Οδηγός Σπουδών αποτελείται από εκπαιδευτικές ενότητες-σεμινάρια που εντάσσονται σε επιμέρους προγράμματα. Τίτλος Σπουδών χορηγείται με την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, αλλά και κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικών ενοτήτων ίδιου προγράμματος.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι ή οι σπουδαστές του Προγράμματος μπορούν να επικοινωνούν στο email learnxrh@unipi.gr ή στα τηλέφωνα 6949476064 και 6942262930.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr