NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Επιχειρηματικά Νέα
ανάγνωση

Η επικείμενη αναπτυξιακή κρίση καλεί το Wholesale Banking να αξιοποιήσει νέες πηγές μελλοντικών εσόδων

Η επικείμενη αναπτυξιακή κρίση καλεί το Wholesale Banking να αξιοποιήσει νέες πηγές μελλοντικών εσόδων

Νέα ανάλυση της Bain & Company προτρέπει τον κλάδο του Wholesale Banking παγκοσμίως να αξιοποιήσει νέες πηγές ανάπτυξης – ιδίως τη χρηματοδότηση για το κλίμα και τις ραγδαίες εξελίξεις στην Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη (GenAI) – καθώς καλείται να αντιμετωπίσει επικείμενες πιέσεις στα έσοδα και τα περιθώρια κέρδους, σηματοδοτώντας το τέλος μιας πολυετούς περιόδου που από το 2020 έφερε σημαντική ενίσχυση στα έσοδα και τις αποδόσεις.

Οι εκτιμήσεις της Bain & Company – σε συμφωνία με την άποψη που εξέφρασε η πλειονότητα των διευθυνόντων συμβούλων στον τομέα του Wholesale Banking σε έρευνα της Bain – δείχνουν ότι η έντονη αύξηση των εσόδων και οι σύνθετοι ετήσιοι ρυθμοί ανάπτυξης (CAGRs) άνω του 8% κατά την περίοδο 2019-2022, θα περιοριστούν εφεξής και έως το 2025, σύμφωνα με την έκθεση της Bain με τίτλο: Five Themes That Will Fundamentally Change Wholesale Banking.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι ρυθμοί αύξησης των εσόδων στο Wholesale Banking αναμένεται να μειωθούν κατά τρία τέταρτα μέχρι το 2025, σε CAGR της τάξης του 2%, με τις πιο δυσοίωνες προβλέψεις να δείχνουν ότι τα έσοδα θα συρρικνωθούν με CAGR μείον 2%.

Η πίεση στις οικονομικές επιδόσεις του Wholesale Banking εντείνεται από την αύξηση των επιτοκίων, που αναμένεται να παραμείνουν πάνω από τα χαμηλά επίπεδα των προηγούμενων ετών, συνοδευόμενα από αρνητικές μεταβολές στις χρηματοπιστωτικές συνθήκες. Σε αυτές τις πιέσεις προστίθεται και η ανάγκη για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών υποδομών, που απαιτεί σημαντικές επενδύσεις και επηρεάζει το κόστος των εταιρειών.

Η έρευνα της Bain αντανακλά τις ασθενείς προοπτικές εσόδων στο Wholesale Banking. Όπως διαπιστώθηκε από εκτενείς συνεντεύξεις με περίπου 30 διευθύνοντες συμβούλους και ανώτερα στελέχη του κλάδου, η πλειοψηφία (περίπου 52%) θεωρεί ότι οι προοπτικές του κλάδου σήμερα είναι μόνο «μέτριες» και ότι η ύφεση, ιδίως στην Ευρώπη, αναμένεται να πλήξει τις επιδόσεις των τραπεζών.

Περίπου το 76% των στελεχών που ερωτήθηκαν πιστεύουν επίσης ότι η υφιστάμενη τεχνολογική διάρθρωσή τους δεν αναλογεί στα κεφάλαια που επενδύονται. Συνυπολογίζοντας το κόστος των επενδύσεων στην τεχνολογία και την ισχνή προοπτική αύξησης των εσόδων, η νέα ανάλυση της Bain αναδεικνύει την ανάγκη αξιοποίησης νεών πηγών εσόδων για την ενίσχυση της ανάπτυξης και των αποδόσεων.

«Το σημερινό περιβάλλον του Wholesale Banking διαφέρει από αυτό της προηγούμενης περίοδού οικονομικής ευημερίας και φθηνού χρήματος. Η ρευστή κατάσταση που αντιμετωπίζουμε χρειάζεται σημαντικές επενδύσεις που θα επιτρέψουν στους οργανισμούς να επωφεληθούν από τις αλλαγές που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη, και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κλιματικής κρίσης δημιουργώντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Το Wholesale Banking αντιμετωπίζει μία διττή πρόκληση: τη μείωση των ρυθμών ανάπτυξης και των εσόδων, και τις πιέσεις στο κόστος λόγω αναγκαίων διαρθρωτικών κινήσεων. Για τον ευρύτερο τραπεζικό τομέα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η σύνδεση των προϊόντων με στόχους βιωσιμότητας είναι καίρια ζητήματα» επισημαίνει ο Δημήτρης Ψαρρής , Managing Partner της Bain & Company Greece.

Αξιοποίηση νέων πηγών ανάπτυξης και εσόδων

Η ανάλυση της Bain εστιάζει σε σημαντικές ευκαιρίες που απορρέουν από τη χρηματοδότηση για το κλίμα και τις αγορές άνθρακα, και από την αξιοποίηση των εξελισσόμενων καινοτομιών στην παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη (GenAI).

Η χρηματοδότηση για το κλίμα και οι αγορές άνθρακα μπορούν να αποτελέσουν προσοδοφόρες πηγές νέων εσόδων για το Wholesale Banking. Η Bain & Company εκτιμά ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αφορούν το κλίμα θα προσφέρουν ευκαιρίες χρηματοδότησης αξίας 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2030 παγκοσμίως, με 550 δισεκατομμύρια δολάρια από αυτά να αποδίδονται στο Wholesale Banking. Έτσι θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια ετήσια δεξαμενή εσόδων, ύψους 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων τα τέσσερα πέμπτα θα προέλθουν από εταιρικό δανεισμό. Επιπλέον, τα carbon credits αναμένεται να αποτελέσουν μια επιπρόσθετη πηγή εσόδων.

Η παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη (GenAI) θα αλλάξει ριζικά το επιχειρηματικό και λειτουργικό μοντέλο του Wholesale Banking, όπως διαπιστώνεται στην έρευνα, με το 72% των στελεχών να αναμένουν ότι θα μετασχηματίσει τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούνται οι οργανισμοί τους. Οι εφαρμογές του GenAI που αναφέρθηκαν στην έρευνα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ανάπτυξη πληροφοριών για εταιρικούς πελάτες πάνω σε θέματα όπως η ενίσχυση της ρευστότητας, τη βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση διαδικασιών όπως o δανεισμός, και τη διαχείριση κανονιστικών απαιτήσεων.

Το εύρος των αναξιοποίητων ευκαιριών που απορρέουν από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις πιθανές εφαρμογές της τονίζει το γεγονός ότι μόνο το 24% των στελεχών πιστεύει ότι οι οργανισμοί τους είναι έτοιμοι να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες του GenAI. Σημαντικοί λόγοι που αναφέρθηκαν αφορούν την έλλειψη στελεχών με τεχνογνωσία στο GenAI και την ανάγκη προτεραιοποίησης των εφαρμογών της.

Πέρα από τις νέες πηγές ανάπτυξης από το GenAI και τη χρηματοδότηση για το κλίμα, η Bain επισημαίνει και άλλες σημαντικές ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν από το Wholesale Banking, όπως τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τον εκσυγχρονισμό των βασικών τεχνολογικών συστημάτων τους και την ενίσχυση της προσέλκυσης και κινητοποίησης στελεχών με διαφορετικές προτεραιότητες από αυτές που ίσχυαν παλιότερα.

Η αποτελεσματική αξιοποίηση ισχυρών νέων τεχνολογιών στις βασικές λειτουργίες των τραπεζών είναι καθοριστικός παράγοντάς για την επιτυχία, όπως διαπιστώνει η έρευνα. Εφαρμογές όπως οι cloud-native τραπεζικές πλατφόρμες και διαδικασίες, υποστηριζόμενες από το GenAI, θα επιτρέψουν στις τράπεζες να αυτοματοποιήσουν πολύπλοκες και σύνθετες εργασίες, μειώνοντας το κόστος και παράλληλα, δίνοντας τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους πελάτες σε πραγματικό χρόνο.

Ταυτόχρονα, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία προσφέρουν στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο Wholesale Banking τα περιθώρια να κάνουν τις δραστηριότητές τους πιο αποτελεσματικές. Οι υποδομές Blockchain και η χρήση του tokenization μπορούν να μετασχηματίσουν τη διαχείριση ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων, όπως ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικού χρέους και ακινήτων, με βελτιωμένη ρευστότητα και αυτοματοποιημένους διακανονισμούς. Ομοίως, η τεχνολογία distributed ledger μπορεί να επιτρέψει στις τράπεζες να εξαλείψουν το κόστος διαδικασιών όπως η επικαιροποίηση στοιχείων πελάτη/ KYC.

Όσον αφορά τις απαιτούμενες δεξιότητες, η ανάλυση διαπιστώνει ότι οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες των εργαζομένων επιβάλλουν την αναθεώρηση της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και την αξιοποίηση νέων πηγών ταλέντων. Η πλειονότητα των στελεχών Wholesale Banking που συμμετείχαν στην έρευνα της Bain θεωρεί την προσέλκυση των κατάλληλων μελλοντικών στελεχών ως κρίσιμο στόχο. Τόνισαν μάλιστα την ανάγκη να αναβαθμιστεί ως διοικητική προτεραιότητα, αντικατοπτρίζοντας την σημασία αυτού του τομέα για την διασφάλιση αυξημένων επιδόσεων στο μέλλον.

... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr