NEWSFLASH...
Ειδήσεις | Επιχειρηματικά Νέα
ανάγνωση

Πληθώρα δράσεων για μια βιώσιμη οικονομία από το Υπερταμείο

Πληθώρα δράσεων για μια βιώσιμη οικονομία από το Υπερταμείο

Με προτεραιότητα την ανάπτυξη που έχει θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στη διακυβέρνηση, το Υπερταμείο και οι θυγατρικές του, εφαρμόζουν στρατηγικές ESG, τις οποίες ενσωματώνουν στην επιχειρησιακή λειτουργία, με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

To Υπερταμείο έχει διττό ρόλο, είναι Ενεργός Μέτοχος στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του και Υπεύθυνος Επενδυτής στην ελληνική οικονομία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα το 2024, χάρη στις επιδόσεις του Υπερταμείου ως προς την ορθότερη διαχείριση κρατικών κεφαλαίων σχετικά µε το περιβάλλον, την κοινωνία και την ανθεκτικότητα, ανέβηκε στη 12η θέση (16 θέσεις συγκριτικά με το 2022) στην κατάταξη του Global Sovereign Wealth Funds Scoreboard ανάμεσα σε 200 Δημόσια και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.

Ως Ενεργός Μέτοχος το Υπερταμείο ζητά από τις θυγατρικές του να υλοποιούν εξειδικευμένα ESG action plans και ESG KPIs που περιλαμβάνουν δράσεις όπως ετήσιες Μετρήσεις Ανθρακικού Αποτυπώματος Scope 1 & 2, οδικούς χάρτες για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών/Πολιτών αλλά και Έρευνες Δέσμευσης και Ικανοποίησης Εργαζομένων. Επιπλέον, το Υπερταμείο για πρώτη φορά διαβουλεύτηκε με τους υποψηφίους επενδυτές της παραχώρησης στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας, για την ενσωμάτωση όρων ESG στον διαγωνισμό.

Με πρωτοβουλία του Ομίλου, για πρώτη φορά όλες οι θυγατρικές εταιρείες δημοσίευσαν εκθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης, μία καινοτομία για εταιρείες του δημόσιου τομέα, καθώς έως τώρα δημοσιεύονταν μόνο οι οικονομικές τους εκθέσεις.

Περισσότερα δε, από 70 μέλη ΔΣ και 250 στελέχη στον όμιλο έχουν ήδη εκπαιδευτεί σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης (Growthfund Sustainability Academy), με στόχο να ηγηθούν της πράσινης μετάβασης και να υλοποιήσουν ESG δράσεις.

Το πλαίσιο παρακολούθησης και υλοποίησης των 130 ESG KPIs περιλαμβάνει:

  • Δημιουργία Ομάδας ESG ανά θυγατρική και ορισμός μέλους ΔΣ ως υπεύθυνου για θέματα ESG από τα ΔΣ των θυγατρικών
  • Δημιουργία ESG Data Set για τη συστηματοποίηση της καταγραφής δεδομένων ESG
  • Κατάρτιση ESG Policy και Εγχειριδίου για τις Θυγατρικές (με την τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης – EBRD).
  • Έγγραφα Προσδοκιών: Οι κατευθύνσεις που το Υπερταμείο έχει από τις θυγατρικές του σε ό,τι αφορά την ανταπόκρισή τους σε καίρια θέματα όπως είναι η κλιματική αλλαγή και η κοινωνική συμπερίληψη, επικοινωνούνται με διαφάνεια προς τις διοικήσεις των θυγατρικών του.
  • Υλοποίηση Έργων-Πιλότων ESG με στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών (σταθμός Μοναστηράκι και Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρρας).

Στις Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτυπώνονται οι καλές επιδόσεις των θυγατρικών σε κρίσιμες θεματικές βιώσιμης ανάπτυξης και ESG ως εξής:

Περιβάλλον

Όμιλος ΟΑΣΑ: στόχος μείωσης -3% του ανθρακικού αποτυπώματος για το 2024

ΓΑΙΑΟΣΕ: Πρόγραμμα ανακύκλωσης παλαιών βαγονιών - 123 οχήματα, Ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ - 4.284.000 MJ, 2 Φωτοβολταϊκά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΕΛΤΑ: - 19,19% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

ΔΕΘ HELEXPO: 6 zero – waste εκθέσεις

ΟΚΑΑ: -14.80% Δείκτης Ενεργειακής Έντασης (2022 vs 2021)

ΤΑΙΠΕΔ: Συμμετοχή στην υπό σύσταση ενεργειακή κοινότητα Green Tech Port

ΑΕΔΙΚ: Συμμετοχή στο πρόγραμμα TRIĒRĒS με εκπόνηση πιλοτικού έργου χρήσης υδρογόνου

Ελληνικές Αλυκές: Παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιώντας μόνο ήλιο & αέρα, Μετρήσεις Βιοποικιλότητας σε 3 αλυκές

ΚΑΘ: 75% ανάκτηση οργανικών και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων που παράγονται στους χώρους της

Κοινωνία

Όμιλος ΟΑΣΑ: Πιλοτικό έργο προσβασιμότητας Σταθμός Μοναστηράκι, Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ΑμεΑ και +12,8% στη χρήση των ΜΜΜ από ΑμεΑ (Δείκτης ΑμεΑ 2023 σε σχέση με το 2022)

ΚΑΘ: >1.000 τόνοι φρούτων και λαχανικών μοιράστηκαν σε ευπαθείς ομάδες μέσα από την πρωτοβουλία Social Plate

ΕΛΤΑ: 11.000 αντικείμενα κατασκευάστηκαν από τους ωφελούμενους της «Σχεδίας», χρησιμοποιώντας παλιά γραμματόσημα

ΑΕΔΙΚ: mobile app & online ticketing για τους πελάτες της εταιρείας, δημιουργία προσβάσιμου ψηφιακού μουσείου για την ανάδειξη της ιστορίας της Διώρυγας

ΟΚΑΑ: Healthy Habits – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές σχολείων, συμμετοχή σε πρωτοβουλία Social Dining, διοργάνωση 8 εθελοντικών αιμοδοσιών

ΕΤΑΔ: παροχή online ticketing, εργασίες βελτίωσης προσβασιμότητας στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού

ΓΑΙΑΟΣΕ: Αναβάθμιση σιδηροδρομικού σταθμού στον Πύργο

ΟΑΣΑ: Δημιουργία chatbot για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών

Συμμετοχές 5G PHAISTOS: 7 επενδύσεις σε start-ups

Διακυβέρνηση

ΚΑΘ, ΕΛΤΑ: πιστοποιήσεις ISO για την υγιεινή και την ασφάλεια

ΟΑΣΑ, ΕΛΤΑ, ΕΤΑΔ: Ενίσχυση προσβασιμότητας και έλεγχοι πεδίου από ομάδες ΑμεΑ

ΓΑΙΑΟΣΕ: πιστοποιήσεις ISO για ενεργειακή διαχείριση και για περιβαλλοντική διαχείριση

Ελληνικές Αλυκές, ΕΛΤΑ, ΟΚΑΑ: Πιστοποιήσεις ISO για την περιβαλλοντική διαχείριση

Ελληνικές Αλυκές, ΑΕΔΙΚ: Σχεδιασμός rebranding

ΓΑΙΑΟΣΕ: Πλαίσιο πράσινων προμηθειών

ΔΕΘ-Helexpo: πιστοποίηση ISO για τη διοργάνωση βιώσιμων εκδηλώσεων

ΤΑΙΠΕΔ: Μελέτη κοινωνικού αντικτύπου από το έργο προστασίας δασών από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF)

ΕΤΑΔ, ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ: Έλεγχοι προσβασιμότητας ιστοτόπων

Στο ίδιο πλαίσιο, η συμμετοχή του Υπερταμείου σε διεθνή δίκτυα όπως το One Planet Sovereign Wealth Funds Network και το EMENA Network, καταδεικνύει ότι στο επίκεντρο του επιχειρηματικού μοντέλου που εφαρμόζει είναι η βιωσιμότητα και ότι παραμένει προσηλωμένο σε διεθνείς συνέργειες για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

ypertameio_1.jpg?mtime=20240709170332#asset:489876
... σχόλια | Κάνε click για να σχολιάσεις
Επιχειρώ - epixeiro.gr
Επιχειρώ - epixeiro.gr